Porównanie funkcji programu Word na innych platformach

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Uwaga: Do wyświetlenia tego artykułu najlepiej jest użyć przeglądarki sieci Web dla komputerów stacjonarnych.

Poniższa lista funkcji nie jest pełna, ale pozwala uzyskać ogólny obraz tego, czym program Word różni się z różnych platform.

Funkcje tekstu dwukierunkowego

Funkcje edytowania

Funkcje elementu

Obiekty osadzone, dane wykresu i funkcje grafiki SmartArt

Funkcje wyświetlania plików

Funkcje makr

Funkcje sprawdzania pisowni

Funkcje drukowania

Funkcje odwołania

Funkcje zapisywania

Funkcje udostępniania

Funkcje stylu

Masz sugestie dotyczące zespołu produktu programu Word? Można znaleźć w polu sugestii dotyczących programu Word w UserVoice.com.

Funkcje tekstu dwukierunkowego

● Funkcja jest obsługiwana
◌ Funkcja nie jest obsługiwana

Akcja funkcji

Program Word 2016 dla systemu Windows

Word 2013 dla systemu Windows

Word 2010 dla systemu Windows

Word Online

Word 2016 dla komputerów Mac

Word dla systemu Android

Word dla systemu iOS

Word Mobile

Obsługa języków od prawej do lewej (od prawej do lewej)

Początek strony

Funkcje edytowania

● Funkcja jest obsługiwana
◌ Funkcja nie jest obsługiwana

Akcja funkcji

Program Word 2016 dla systemu Windows

Word 2013 dla systemu Windows

Word 2010 dla systemu Windows

Word Online

Word 2016 dla komputerów Mac

Word dla systemu Android

Word dla systemu iOS

Word Mobile

Wyświetlanie komentarzy

Dodawanie, usuwanie i zmienianie komentarzy

Dodaj/Usuń i Oznacz jako ukończone

Dodawanie i wyświetlanie komentarzy z wątkami

Śledzenie zmian

Znajdowanie i zamienianie

Początek strony

Funkcje elementu

● Funkcja jest obsługiwana
◌ Funkcja nie jest obsługiwana

Akcja funkcji

Program Word 2016 dla systemu Windows

Word 2013 dla systemu Windows

Word 2010 dla systemu Windows

Word Online

Word 2016 dla komputerów Mac

Word dla systemu Android

Word dla systemu iOS

Word Mobile

Tworzenie tabel

Wstawianie obrazów

Dodawanie kształtów

Dodawanie pól tekstowych

Dodawanie hiperłączy

Tworzenie list

Początek strony

Obiekty osadzone, dane wykresu i funkcje grafiki SmartArt

● Funkcja jest obsługiwana
◌ Funkcja nie jest obsługiwana

Akcja funkcji

Program Word 2016 dla systemu Windows

Word 2013 dla systemu Windows

Word 2010 dla systemu Windows

Word Online

Word 2016 dla komputerów Mac

Word dla systemu Android

Word dla systemu iOS

Word Mobile

Wyświetlanie

Formatowanie (ograniczone)

Dodawanie i aktualizowanie

(Tylko tabletów)

Początek strony

Funkcje wyświetlania plików

● Funkcja jest obsługiwana
◌ Funkcja nie jest obsługiwana

Akcja funkcji

Program Word 2016 dla systemu Windows

Word 2013 dla systemu Windows

Word 2010 dla systemu Windows

Word Online

Word 2016 dla komputerów Mac

Word dla systemu Android

Word dla systemu iOS

Word Mobile

Zapisany poziom powiększenia

Dostępne tryby widoku

5

5

4

2

4

2

1

2

Podział okna i wiele okien

Początek strony

Funkcje makr

● Funkcja jest obsługiwana
◌ Funkcja nie jest obsługiwana

Akcja funkcji

Program Word 2016 dla systemu Windows

Word 2013 dla systemu Windows

Word 2010 dla systemu Windows

Word Online

Word 2016 dla komputerów Mac

Word dla systemu Android

Word dla systemu iOS

Word Mobile

Rejestrowanie makr

Uruchamianie makr

Początek strony

Funkcje sprawdzania

● Funkcja jest obsługiwana
◌ Funkcja nie jest obsługiwana

Akcja funkcji

Program Word 2016 dla systemu Windows

Word 2013 dla systemu Windows

Word 2010 dla systemu Windows

Word Online

Word 2016 dla komputerów Mac

Word dla systemu Android

Word dla systemu iOS

Word Mobile

Sprawdzanie pisowni

Sprawdzanie gramatyki

Pokazujący statystykę wyrazów

Inteligentne wyszukiwanie

Początek strony

Funkcje drukowania

● Funkcja jest obsługiwana
◌ Funkcja nie jest obsługiwana

Akcja funkcji

Program Word 2016 dla systemu Windows

Word 2013 dla systemu Windows

Word 2010 dla systemu Windows

Word Online

Word 2016 dla komputerów Mac

Word dla systemu Android

Word dla systemu iOS

Word Mobile

Drukowanie dokumentów

Plik PDF

Początek strony

Funkcje odwołania

● Funkcja jest obsługiwana
◌ Funkcja nie jest obsługiwana

Akcja funkcji

Program Word 2016 dla systemu Windows

Word 2013 dla systemu Windows

Word 2010 dla systemu Windows

Word Online

Word 2016 dla komputerów Mac

Word dla systemu Android

Word dla systemu iOS

Word Mobile

Wyświetlanie przypisów dolnych

Dodawanie i aktualizowanie przypisów dolnych i końcowych

Przypisy dolne

Wyświetlanie cytatów

Dodawanie i aktualizowanie cytatów

Wyświetlanie podpisów

Dodawanie i aktualizowanie podpisów

Otwieranie spisu treści

Dodawanie i aktualizowanie spisu treści

Początek strony

Funkcje zapisywania

● Funkcja jest obsługiwana
◌ Funkcja nie jest obsługiwana

Akcja funkcji

Program Word 2016 dla systemu Windows

Word 2013 dla systemu Windows

Word 2010 dla systemu Windows

Word Online

Word 2016 dla komputerów Mac

Word dla systemu Android

Word dla systemu iOS

Word Mobile

Zapisywanie w usłudze OneDrive

Zapisywanie w trybie online

Publikowanie w blogu

Inspektor dokumentów

Początek strony

Funkcje udostępniania

● Funkcja jest obsługiwana
◌ Funkcja nie jest obsługiwana

Akcja funkcji

Program Word 2016 dla systemu Windows

Word 2013 dla systemu Windows

Word 2010 dla systemu Windows

Word Online

Word 2016 dla komputerów Mac

Word dla systemu Android

Word dla systemu iOS

Word Mobile

Zapraszanie osób do wyświetlania lub edytowania dokumentu

Wysyłanie dokumentu jako pliku PDF

Pobierz jako pliku PDF

Wysyłanie dokumentu jako załącznika

Wysyłanie łącza do dokumentu zapisane w usłudze OneDrive

Współtworzenie w czasie rzeczywistym

Porównywanie i przywracanie lub scalanie poprawki

Porównywanie i ich przywracanie

Udostępnianie jako łącze lub wiadomości e-mail

Łączenie lub osadzanie

Początek strony

Funkcje stylu

● Funkcja jest obsługiwana
◌ Funkcja nie jest obsługiwana

Akcja funkcji

Program Word 2016 dla systemu Windows

Word 2013 dla systemu Windows

Word 2010 dla systemu Windows

Word Online

Word 2016 dla komputerów Mac

Word dla systemu Android

Word dla systemu iOS

Word Mobile

Stosowanie istniejących stylów

Wklej formatowanie

Wklej formatowanie

Wklej formatowanie

Wyświetlanie

Dodawanie

Dostosowywanie

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×