Poprzedniki, pole zadania

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Typ danych     Liczba całkowita listy

Typ wpisu     Wprowadzona

Opis     Pole Poprzedniki zawiera listę numerów identyfikator zadania dla zadań poprzednik, od których zależy zadanie zanim może być rozpoczęte lub zakończone. Każdy poprzednikiem zostanie połączona z zadania według określonego typu współzależności zadań i czas wyprzedzenia lub czas zwłoki.

Zalecane zastosowania     Dodanie pola Poprzedniki do widoku zadań umożliwia wyświetlanie i aktualizowanie poprzedników zadań. Każdy poprzednik jest reprezentowany przez identyfikator zadania, po którym może występować typ współzależności i czas realizacji lub czas opóźnienia. Typy współzależności dla poprzedników są następujące: ZR (zakończenie-rozpoczęcie), ZZ (zakończenie-zakończenie), RR (rozpoczęcie-rozpoczęcie) i RZ (rozpoczęcie-zakończenie). Aby wprowadzić czas realizacji, należy wpisać liczbę ujemną. Aby wprowadzić czas zwłoki, należy wpisać liczbę dodatnią.

Przykład     Wymagane jest zapoznanie się z poprzednikami zadań w projekcie w celu przeanalizowania i poprawienia harmonogramu. W widoku Arkusz zadań pole Poprzedniki zawiera wartość „14ZR+3d" dla zadania „Pisanie propozycji". Oznacza to, że zadanie 14 jest poprzednikiem tego zadania, występuje ponadto współzależność zakończenie-rozpoczęcie i trzydniowy czas zwłoki. Od zakończenia zadania z unikatowym identyfikatorem 14 do rozpoczęcia tego zadania muszą minąć trzy dni. Pole Poprzedniki dla zadania „Przeprowadzić spotkania z klientami" jest puste. Należy wpisać wartość „15ZR", aby połączyć to zadanie z zadaniem 15 za pomocą współzależności zakończenie-rozpoczęcie.

Uwagi    Jeśli do pola Poprzedniki zostanie wprowadzony tylko identyfikator zadania, program Project przyjmuje współzależność zakończenie-rozpoczęcie z zerowym czasem zwłoki. Jeśli istnieje więcej niż jeden poprzednik, wszystkie znajdują się na liście i są oddzielone znak separatora listy, którym zwykle jest przecinek lub średnik.

Za pomocą polecenia Połącz zadania w menu Edycja można połączyć wybrane zadania za pomocą współzależności zakończenie-rozpoczęcie i zerowego czasu zwłoki. Zadania można także łączyć, przeciągając wskaźnik myszy od jednego zadania do innego w wykresowej części wykresu Gantta lub widoku Diagram sieciowy. Inne typy zależności można ustawić w oknie dialogowym Informacje o zadaniu.

Jeśli poprzednik jest zadaniem w innym projekcie, pole Poprzedniki będzie także zawierało ścieżkę do połączonego projektu, oprócz identyfikatora zadania i typu współzależności. Przykład: C:\My Documents\Bldg_E_Construction.mpp\3FF.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×