Poprawianie danych przyciętych w komórkach

Excel dla Office 365 dla komputerów Mac, Excel 2019 dla komputerów Mac, Excel 2016 dla komputerów Mac

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W celu dopasowania zawartości do komórki możesz zawijać i obracać tekst, zmieniać jego wyrównanie lub zmniejszać rozmiar czcionki.

Zawijanie tekstu w komórce

Komórkę można sformatować tak, aby tekst był automatycznie zawijany.

 1. Zaznacz komórki.

 2. Na karcie Narzędzia główne kliknij pozycję Zawijaj tekst.

  Na karcie Narzędzia główne wybierz pozycję Zawijaj tekst

  Tekst w zaznaczonej komórce był zawijany w celu dopasowania do szerokości kolumny. Zmiana szerokości kolumny spowoduje automatyczne dopasowanie zawijania tekstu.

  Uwaga: Jeśli część zawiniętego tekstu jest niewidoczna, być może wiersz ma ustawioną konkretną wysokość. Aby umożliwić automatyczne dopasowywanie wiersza i wyświetlanie całego zawiniętego tekstu, w menu Format wskaż polecenie Wiersz, a następnie kliknij pozycję Autodopasowanie.

Rozpoczynanie nowego wiersza w komórce

Wstawienie podziału wiersza może poprawić czytelność tekstu w komórce.

 1. Kliknij dwukrotnie komórkę.

 2. Kliknij miejsce, w którym chcesz wstawić podział wiersza, a następnie naciśnij klawisze CONTROL + opcja + RETURN.

Zmniejszanie rozmiaru czcionki w celu dopasowania danych w komórce

Program Excel może zmniejszać rozmiar czcionki, aby wyświetlić wszystkie dane w komórce. Podczas wprowadzania dodatkowej zawartości w komórce program Excel będzie kontynuował zmniejszanie rozmiaru czcionki.

 1. Zaznacz komórki.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Formatuj komórki.

 3. W oknie dialogowym Formatowanie komórek zaznacz pole wyboru obok Zmniejszaj, aby dopasować.

  Dane w komórce zostaną zmniejszone w celu dopasowania do szerokości kolumny. Zmiana szerokości kolumny lub wprowadzenie dodatkowych danych spowoduje automatyczne dopasowanie rozmiaru czcionki.

Zmienianie położenia zawartości komórki przez zmianę wyrównania lub obrócenie tekstu

W celu zoptymalizowania wyświetlania danych w arkuszu może być konieczna zmiana położenia tekstu w komórce. Możesz zmienić wyrównanie zawartości komórki, użyć wcięcia w celu uzyskania optymalnych odstępów lub wyświetlić dane pod innym kątem, obracając je.

 1. Zaznacz komórkę lub zakres komórek zawierający dane, których położenie chcesz zmienić.

 2. W menu Format kliknij polecenie Komórki.

  Format cells
 3. W oknie dialogowym Formatowanie komórek, na karcie Wyrównanie wykonaj dowolną z następujących czynności:

Cel

Czynności

Zmienianie wyrównania zawartości komórki w poziomie

W menu podręcznym Poziomo kliknij odpowiednie wyrównanie.

Jeśli zaznaczysz opcję Wypełnij lub Wyrównaj zaznaczenie do środka, obracanie tekstu nie będzie dostępne w tych komórkach.

Zmienianie wyrównania zawartości komórki w pionie

W menu podręcznym Pionowo kliknij odpowiednie wyrównanie.

Zwiększanie wcięcia zawartości komórki

W menu podręcznym Poziomo kliknij pozycję Do lewej (Wcięcie), Do prawej lub Rozłożone, a następnie wpisz wielkość wcięcia (w znakach) w polu Wcięcie.

Wyświetlanie zawartości komórki w pionie (od góry do dołu)

W obszarze Orientacja kliknij pole zawierające tekst pionowy.

Obracanie tekstu w komórce

W obszarze Orientacja kliknij lub przeciągnij wskaźnik, aby ustawić odpowiedni kąt, albo wpisz wartość kąta w polu Stopnie.

Przywracanie domyślnego wyrównania zaznaczonych komórek

W menu podręcznym Poziomo kliknij pozycję Ogólne.

Uwaga: Po zapisaniu skoroszytu w innym formacie pliku obrócony tekst może nie być wyświetlany pod właściwym kątem. Większość formatów plików nie obsługuje obracania w całym zakresie 180 stopni (od + 90 do -90 stopni), które jest możliwe w najnowszych wersjach programu Excel. Na przykład wcześniejsze wersje programu Excel umożliwiają obracanie tekstu tylko o kąty +90, 0 (zero) lub -90 stopni.

Zmienianie rozmiaru czcionki

 1. Zaznacz komórki.

 2. Na karcie Narzędzia główne w polu rozmiar czcionki wprowadź inną liczbę lub kliknij, aby zmniejszyć rozmiar czcionki.

  Zmienianie rozmiaru czcionki na karcie Narzędzia główne

Zawijanie tekstu w komórce

Komórkę można sformatować tak, aby tekst był automatycznie zawijany.

 1. Zaznacz komórki.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Wyrównanie kliknij pozycję Zawijaj tekst   Przycisk Zawijaj tekst , a następnie kliknij przycisk Zawijaj tekst.

  Tekst w komórce zostanie zawinięty w celu dopasowania do szerokości kolumny. Zmiana szerokości kolumny spowoduje automatyczne dostosowanie zawijania tekstu.

  Uwaga: Jeśli część zawiniętego tekstu jest niewidoczna, być może wiersz ma ustawioną konkretną wysokość. Aby umożliwić automatyczne dopasowywanie wiersza i wyświetlanie całego zawiniętego tekstu, w menu Format wskaż polecenie Wiersz, a następnie kliknij pozycję Autodopasowanie.

Rozpoczynanie nowego wiersza w komórce

Wstawienie podziału wiersza może poprawić czytelność tekstu w komórce.

 1. Kliknij dwukrotnie komórkę.

 2. Kliknij miejsce, w którym chcesz wstawić podział wiersza, a następnie naciśnij klawisze CONTROL + opcja + RETURN.

Zmniejszanie rozmiaru czcionki w celu dopasowania danych w komórce

Program Excel może zmniejszać rozmiar czcionki, aby wyświetlić wszystkie dane w komórce. Podczas wprowadzania dodatkowej zawartości w komórce program Excel będzie kontynuował zmniejszanie rozmiaru czcionki.

 1. Zaznacz komórki.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Wyrównanie kliknij pozycję Zawijaj tekst   Przycisk Zawijaj tekst , a następnie kliknij Zmniejsz tekst do dopasowania.

  Dane w komórce zostaną zmniejszone w celu dopasowania do szerokości kolumny. Zmiana szerokości kolumny lub wprowadzenie dodatkowych danych spowoduje automatyczne dopasowanie rozmiaru czcionki.

Zmienianie położenia zawartości komórki przez zmianę wyrównania lub obrócenie tekstu

W celu zoptymalizowania wyświetlania danych w arkuszu może być konieczna zmiana położenia tekstu w komórce. Możesz zmienić wyrównanie zawartości komórki, użyć wcięcia w celu uzyskania optymalnych odstępów lub wyświetlić dane pod innym kątem, obracając je.

 1. Zaznacz komórkę lub zakres komórek zawierający dane, których położenie chcesz zmienić.

 2. W Format menu kliknij polecenie komórki

  Format cells
 3. W oknie dialogowym Formatowanie komórek, na karcie Wyrównanie wykonaj dowolną z następujących czynności:

Cel

Czynności

Zmienianie wyrównania zawartości komórki w poziomie

W menu podręcznym Poziomo kliknij odpowiednie wyrównanie.

Jeśli zaznaczysz opcję Wypełnij lub Wyrównaj zaznaczenie do środka, obracanie tekstu nie będzie dostępne w tych komórkach.

Zmienianie wyrównania zawartości komórki w pionie

W menu podręcznym Pionowo kliknij odpowiednie wyrównanie.

Zwiększanie wcięcia zawartości komórki

W menu podręcznym Poziomo kliknij pozycję Do lewej (Wcięcie), Do prawej lub Rozłożone, a następnie wpisz wielkość wcięcia (w znakach) w polu Wcięcie.

Wyświetlanie zawartości komórki w pionie (od góry do dołu)

W obszarze Orientacja kliknij pole zawierające tekst pionowy.

Obracanie tekstu w komórce

W obszarze Orientacja kliknij lub przeciągnij wskaźnik, aby ustawić odpowiedni kąt, albo wpisz wartość kąta w polu Stopnie.

Przywracanie domyślnego wyrównania zaznaczonych komórek

W menu podręcznym Poziomo kliknij pozycję Ogólne.

Uwaga: Po zapisaniu skoroszytu w innym formacie pliku obrócony tekst może nie być wyświetlany pod właściwym kątem. Większość formatów plików nie obsługuje obracania w całym zakresie 180 stopni (od + 90 do -90 stopni), które jest możliwe w najnowszych wersjach programu Excel. Na przykład wcześniejsze wersje programu Excel umożliwiają obracanie tekstu tylko o kąty +90, 0 (zero) lub -90 stopni.

Zmienianie rozmiaru czcionki

 1. Zaznacz komórki.

 2. Na karcie Narzędzia główne w obszarze czcionki w polu rozmiar Przycisk Rozmiar, grupa Czcionka wprowadź inną liczbę.

Zobacz też

Umieszczanie dłuższego tekstu w nagłówkach kolumn

Scalanie lub rozdzielanie komórek bądź zawartości komórek

Zmienianie szerokości kolumny lub wysokości wiersza

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×