Ponowne używanie (importowanie) slajdów z innej prezentacji

Ponowne używanie (importowanie) slajdów z innej prezentacji

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Możesz dodać jeden lub więcej slajdów do prezentacji z innego, bez konieczności otwierania innego pliku.

(Domyślnie wkleić skopiowany slajd dziedziczy projektu slajdu wstawiasz je po prezentacji docelowej. Jednak można zachować formatowanie slajd, do którego kopiowane w zamian.)

Po zaimportowaniu do innego slajdu z jednej prezentacji jest po prostu kopii oryginalnej komórki. Zmiany wprowadzone w kopii nie wpływają na oryginalny slajd w drugiej prezentacji.

 1. Otwórz prezentację, do której ma zostać dodany slajd.

 2. W okienku miniatur slajdów po lewej stronie kliknij miejsce, w którym chcesz dodać slajd.

  Czerwona linia pozioma wskazuje, gdzie zostanie wstawiony nowy slajd lub slajdy.
 3. Na karcie Narzędzia główne na Wstążce w grupie Slajdy kliknij strzałkę pod przyciskiem Nowy slajd, a następnie wybierz polecenie Użyj ponownie slajdów.

  Polecenie ponowne używanie slajdów jest w dolnej części menu rozwijanego nowe slajdy.
 4. W okienku Ponowne używanie slajdów kliknij przycisk Otwórz plik programu PowerPoint.

  Przeglądaj w poszukiwaniu prezentacji
 5. W oknie dialogowym Przeglądanie odszukaj plik prezentacji, który zawiera odpowiedni slajd, kliknij go, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

 6. Jeśli chcesz slajd, do którego chcesz dodać do prezentacji docelowej, aby zachować formatowanie oryginalnej prezentacji, zaznacz pole wyboru Zachowaj formatowanie źródłowe, przed dodaniem slajd do prezentacji docelowej. (Jeśli to pole wyboru nie jest zaznaczone, kopiowane slajdy dziedziczą style slajdu, w którym są wstawiane po). Następnie w okienku Ponowne używanie slajdów wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać pojedynczy slajd, kliknij go.

  • Aby dodać wszystkie slajdy, kliknij prawym przyciskiem myszy dowolny slajd, a następnie wybierz polecenie Wstaw wszystkie slajdy.

   Wybierz opcję "Zachowaj formatowanie źródłowe", jeśli chcesz slajdy wstawione do obsługi style używane w oryginalnej prezentacji.

Importowanie slajdów z innej prezentacji do bieżącej

 1. W okienku miniatur po lewej stronie zaznacz slajd, po którym chcesz wstawić zaimportowanych slajdów.

 2. Na karcie Narzędzia główne wybierz Ponowne używanie slajdów.

  Po prawej stronie zostanie otwarte okienko Ponowne używanie slajdów. Ostatnio używane prezentacji są wyświetlane.

 3. Wybierz prezentację z listy, aby wyświetlić poszczególne slajdy w nim.

 4. Kliknij miniaturę slajdu, aby skopiować go do bieżącej prezentacji.

  Domyślnie zaimportowanych slajdów spowoduje zachowanie kolorów i formatowania prezentacji pochodzą.

 5. Po zakończeniu importowania slajdów z zaznaczonych prezentacji, możesz zamknąć okienko lub Wyszukaj innych slajdów do zaimportowania.

Więcej szczegółów

 • Pole wyszukiwania w górnej części okienka Ponowne używanie slajdów umożliwia wyszukiwanie prezentacji, czy jest przechowywany na dysku twardym komputera lub na SharePoint lub OneDrive dla Firm.

 • Domyślnie slajd, do którego możesz zaimportować formatowanie prezentacji, z której pochodzi z. Ale dostępne są trzy opcje formatowania. Po wstawieniu slajdu zostanie ono wyświetlone w okienku miniatur po lewej stronie i na miniaturze pojawia się menu podręcznego (Ctrl). Kliknij, aby zobaczyć trzy opcje wklejania:

  Opcja

  Opis

  Pozycja Użyj motywu docelowego

  Zaimportowany slajdów przyjmuje schemat kolorów i stylów bieżącej prezentacji.

  Zachowaj formatowanie źródłowe

  Zaimportowany slajdów spowoduje zachowanie schemat kolorów i stylów prezentacji pochodzi z.

  Obraz

  Obraz slajdu źródła zostanie wstawiony na slajdzie, który został wybrany w okienku miniatur po lewej stronie. Obraz można przenieść i po zmianie rozmiaru stosownie do potrzeb.

 1. Otwórz prezentację, do której ma zostać dodany slajd.

 2. W okienku miniatur slajdów po lewej stronie kliknij miejsce, w którym chcesz dodać slajd.

  Czerwona linia pozioma wskazuje, gdzie zostanie wstawiony nowy slajd lub slajdy.
 3. Na karcie Narzędzia główne na Wstążce w grupie Slajdy kliknij strzałkę pod przyciskiem Nowy slajd, a następnie wybierz polecenie Użyj ponownie slajdów.

  Polecenie ponowne używanie slajdów jest w dolnej części menu rozwijanego nowe slajdy.
 4. W okienku Ponowne używanie slajdów kliknij przycisk Otwórz plik programu PowerPoint.

  Przeglądaj w poszukiwaniu prezentacji

  (Inną opcję jest Otwórz bibliotekę slajdów. PowerPoint 2010 i PowerPoint 2013 umożliwiają Publikuj slajdy z biblioteki slajdów, czyli zestawu slajdów przechowywane w biblioteka programu SharePoint. Jeśli organizacja korzysta z Produkty programu SharePoint 2010 lub produktów programu SharePoint 2007 do zarządzania dokumentami i inną zawartość, biblioteki slajdów mogą być dostępne dla Ciebie. [Przeczytaj Używanie bibliotek slajdów, udostępnianie i ponowne używanie slajdów programu PowerPoint , aby uzyskać więcej informacji.)

 5. W oknie dialogowym Przeglądanie odszukaj plik prezentacji, który zawiera odpowiedni slajd, kliknij go, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

 6. Jeśli chcesz slajd, do którego chcesz dodać do prezentacji docelowej, aby zachować formatowanie oryginalnej prezentacji, zaznacz pole wyboru Zachowaj formatowanie źródłowe, przed dodaniem slajd do prezentacji docelowej. (Jeśli to pole wyboru nie jest zaznaczone, kopiowane slajdy dziedziczą style slajdu, w którym są wstawiane po). Następnie w okienku Ponowne używanie slajdów wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać pojedynczy slajd, kliknij go.

  • Aby dodać wszystkie slajdy, kliknij prawym przyciskiem myszy dowolny slajd, a następnie wybierz polecenie Wstaw wszystkie slajdy.

   Wybierz opcję "Zachowaj formatowanie źródłowe", jeśli chcesz slajdy wstawione do obsługi style używane w oryginalnej prezentacji.
 1. Otwórz prezentację, do której ma zostać dodany slajd.

 2. W okienku zawierającym konspektu i kartami Slajdy, kliknij pozycję Slajdy, a następnie kliknij miejsce, w którym chcesz dodać slajd.

  Dodawanie slajdu z pliku

 3. Na karcie Narzędzia główne w grupie Slajdy kliknij pozycję Nowy slajd, a następnie pozycję Użyj ponownie slajdów.

 4. W okienku Ponowne używanie slajdów kliknij przycisk Otwórz plik programu PowerPoint.

 5. W oknie dialogowym Przeglądanie odszukaj plik prezentacji, który zawiera odpowiedni slajd, kliknij go, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

  Porada: W okienku Ponowne używanie slajdówMicrosoft Office PowerPoint 2007 Wyświetla miniatury slajdów z wybranym prezentacji. Umieść wskaźnik myszy na miniaturę, aby zobaczyć większą wersję zawartości slajdu.

 6. W okienku Ponowne używanie slajdów wykonaj jedną z następujących czynności:

  Uwaga: Jeśli slajd dodawany do prezentacji docelowej ma zachować formatowanie prezentacji oryginalnej, przed dodaniem slajdu do prezentacji docelowej zaznacz pole wyboru Zachowaj formatowanie źródłowe.

  • Aby dodać pojedynczy slajd, kliknij go.

  • Aby dodać wszystkie slajdy, kliknij prawym przyciskiem myszy dowolny slajd, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Wstaw wszystkie slajdy.

 1. Otwórz prezentację istniejącą lub Utwórz nową prezentację, którą chcesz wstawić slajdy do.

 2. W widoku normalnym w okienku nawigacji kliknij slajd, do którego chcesz wstawić slajdy po.

 3. Na karcie Narzędzia główne w obszarze Slajdy kliknij strzałkę obok przycisku Nowy slajd, a następnie kliknij przycisk Ponowne używanie slajdów.

  Menu Nowy slajd zawiera polecenia ponowne używanie slajdów.
 4. W oknie dialogowym Znajdowanie prezentację, do której chcesz wstawić, a następnie zaznacz go. Kliknij przycisk OK.

  Kopii wszystkich slajdów są wstawiane do prezentacji. Jeśli potrzebujesz tylko niektóre z nich, możesz je usunąć, zaznaczając je w okienku po lewej stronie i naciskając klawisz Delete na klawiaturze. (Aby zaznaczyć wiele slajdów do usunięcia, przytrzymaj POLECENIE podczas klikania slajdów).

Podczas kopiowania slajdów z jednej prezentacji do innego, użyj opcji Zachowaj projekt oryginalne slajdy, jeśli ma być tym samym projekt, którego mają w ich oryginalnej prezentacji slajdów. W przeciwnym razie kopiowane slajdy będzie dziedziczyć projekt slajd, do którego zostały wstawione po tej nowej prezentacji.

Skopiuj wszystkie slajdy

 1. Otwórz prezentację istniejącą lub Utwórz nową prezentację, którą chcesz wstawić slajdy do.

 2. W okienku nawigacji kliknij slajd, do którego chcesz wstawić slajdy po, zgodnie z poniższym opisem:

  1. W menu Widok kliknij polecenie Normalny.

  2. U góry okienka nawigacji kliknij kartę Slajdy  Karta Slajdy , a następnie kliknij odpowiedni slajd. W zależności od szerokości okienka nawigacji zostaną wyświetlone karty z nazwami Karta o nazwie Slajdy i Karta o nazwie Konspekt  lub karty z ikonami Slajdy Karta Slajdy i Konspekt  Karta Konspekt .

 3. Na karcie Narzędzia główne w obszarze Slajdy kliknij strzałkę obok przycisku Nowy slajd, a następnie kliknij przycisk Wstaw slajdy z innej prezentacji.

  Karta Narzędzia główne, grupa Slajdy
 4. Zaznacz prezentację, którą chcesz, aby wstawić, kliknij przycisk Wstaw wszystkie slajdy, a następnie kliknij przycisk Wstaw.

Kopiowanie wybranych slajdów

 1. Otwórz prezentację istniejącą lub Utwórz nową prezentację, którą chcesz wstawić slajdy do.

 2. W okienku nawigacji kliknij slajd, do którego chcesz wstawić slajdy po, zgodnie z poniższym opisem:

  1. W menu Widok kliknij polecenie Normalny.

  2. W górnej części okienka nawigacji kliknij kartę Karta Slajdy Slajdy, a następnie kliknij slajd. W zależności od szerokości okienka nawigacji zobaczysz albo Karta o nazwie Slajdy i Karta o nazwie Konspekt o nazwie karty lub Slajdy Karta Slajdy i Konspekt Karta Konspekt ikonę karty. Aby zaznaczyć wiele slajdów, przytrzymaj naciśnięty klawisz POLECENIE kliknij slajdy. Lub, jeśli slajdów pogrupowane w sekcje, zaznacz całą grupy slajdów, klikając tytuł sekcji.    

 3. Na karcie Narzędzia główne w obszarze Slajdy kliknij strzałkę obok przycisku Nowy slajd, a następnie kliknij przycisk Wstaw slajdy z innej prezentacji.

  Karta Narzędzia główne, grupa Slajdy
 4. Zaznacz prezentację, którą chcesz, aby wstawić, kliknij przycisk Wybierz slajdy do wstawienia, a następnie kliknij przycisk Wstaw.

 5. Kliknij slajdy, które chcesz, a następnie kliknij przycisk Wstaw.

  Jeśli chcesz, aby być tym samym projekt, którego mają w ich oryginalnej prezentacji slajdów za pomocą opcji Zachowaj projekt oryginalne slajdy. W przeciwnym razie kopiowane slajdy będzie dziedziczyć projekt slajd, do którego zostały wstawione po tej nowej prezentacji.

  Uwaga: Jeśli dodajesz wybranych slajdów, okno dialogowe Wyszukiwacz slajdów pozostaje otwarta, aż kliknij przycisk Zamknij. Pozwala na dodawanie różnych slajdów w różnych sekcjach prezentacji. W tym obszarze można również Przełącz się do kolejnego prezentacji (kliknięciem przycisku Otwórz nowy plik ) mają zostać skopiowane slajdy.

Funkcja Ponowne używanie slajdów nie jest dostępna w PowerPoint Online, ale można kopiować slajdów z jednej prezentacji do drugiej zgodnie z opisem w Kopiowanie i wklejanie slajdów.

Zobacz też

Kopiowanie i wklejanie slajdów

Używanie bibliotek slajdów, udostępnianie i ponowne używanie slajdów programu PowerPoint

Dodawanie, zmienianie rozmieszczenia, zduplikować i usuwanie slajdów w programie PowerPoint

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×