Przejdź do głównej zawartości

Pomysły w programie Excel

Wywieraj wpływ na innych za pomocą ogłoszeń

Pomysły w programie Excel pozwalają zrozumieć dane za pośrednictwem zapytań języka naturalnego, które umożliwiają zadawanie pytań dotyczących danych bez konieczności pisania skomplikowanych formuł. Ponadto pomysły analizuje i udostępniają podsumowania wizualne, trendy i wzorce na wysokim poziomie.

Masz pytanie? Możemy na to odpowiedzieć!

Po prostu kliknij komórkę w zakresie danych, a następnie kliknij przycisk pomysły na karcie Narzędzia główne . Funkcja Pomysły w programie Excel przeanalizuje dane i zwróci interesujące wizualizacje dotyczące tych danych w okienku zadań.

Jeśli chcesz uzyskać bardziej szczegółowe informacje, możesz wprowadzić pytanie w polu kwerendy u góry okienka, a następnie nacisnąć klawisz Enter. Pomysły będą zawierać odpowiedzi z wizualnymi elementami, takimi jak tabele, wykresy lub tabele przestawne, które można wstawić do skoroszytu. 

Animowany obraz do korzystania z funkcji przetwarzania języków naturalnych w usłudze pomysły programu Excel.

Jeśli chcesz poznać dane lub chcesz wiedzieć, co jest możliwe, pomysły również oferują spersonalizowane pytania, do których możesz uzyskać dostęp, klikając pole kwerendy. 

Wypróbuj sugerowane pytania

Wystarczy zadać pytanie

Kliknij w polu tekstowym u góry okienka pomysły, a zobaczysz listę sugestii na podstawie danych.

Pomysły w programie Excel udzielają sugestii pytań na podstawie analizy danych.

Możesz również wpisać konkretne pytanie dotyczące danych.

Pomysły w programie Excel odpowiadające na pytanie o liczbę sprzedanych blokad lub hełmów.

Uwagi: 

Dostosowywanie pomysłów

Jeśli nie masz pytania, które nie są zgodne z językiem naturalnym, pomysły analizuje i udostępniają podsumowania wizualne na wysokim poziomie, trendy i wzorce.

Możesz zaoszczędzić czas i zawęzić pomysły, wybierając tylko te pola, które chcesz wyświetlić. Po wybraniu pól i sposobie ich podsumowywania pomysły analizuje tylko te dane, które przyspieszają proces i przedstawiają mniej bardziej ukierunkowane sugestie. Na przykład może być potrzebna tylko suma sprzedaży według lat. Możesz też poprosić o pomysły dotyczące wyświetlania średniej sprzedaży w roku. 

Klikaj najbardziej interesujące pola?

Okienko pomysły z wyróżnionym łączem do okienka preferencji

Wybierz pola i sposób podsumowywania danych.

Okienko preferencji z zaznaczonym kilkoma polami

Pomysły oferują mniejszą liczbę bardziej ukierunkowanych sugestii.

Okienko pomysły przedstawiające dostosowane sugestie

Uwaga: Opcja not-Value na liście pól dotyczy pól, które nie są normalnie sumowane ani uśredniane. Na przykład nie można sumować wyświetlonych lat, ale można zsumować wartości wyświetlanych lat. Jeśli jest używane z innymi polami, które są sumowane lub uśredniane, a nie wartość ta jest taka sama jak etykieta wiersza, ale jeśli jest używana samodzielnie, a nie zlicza wartości unikatowych w zaznaczonym polu.

Funkcja Pomysły działa najlepiej w przypadku czystych danych tabelarycznych.

Przykładowa tabela programu Excel

Poniżej zamieszczono porady dotyczące efektywnego korzystania z możliwości funkcji Pomysły:

 1. Pomysły sprawdzają się najlepiej w przypadku danych sformatowanych jako tabela programu Excel. Aby utworzyć tabelę programu Excel, kliknij dowolne miejsce w danych, a następnie naciśnij klawisze Ctrl + T.

 2. Upewnij się, że masz dobre nagłówki kolumn. Nagłówki powinny być pojedynczym wierszem unikatowych, niepustych etykiet dla każdej kolumny. Unikanie podwójnych wierszy nagłówków, scalonych komórek itd.

 3. Jeśli masz skomplikowane lub zagnieżdżone dane, możesz za pomocą dodatku Power Query przekonwertować tabele z kartami krzyżowymi lub wieloma wierszami nagłówków.

Nie udało Ci się znaleźć pomysłów? To prawdopodobnie nie jesteś.

Oto kilka powodów, dlaczego funkcja Pomysły mogła nie zadziałać na danych:

 • Pomysły nie obsługują obecnie analizowania zestawów danych przez ponad 1 500 000 komórek. Obecnie nie ma obejścia tego problemu. W międzyczasie możesz filtrować dane, a następnie skopiować je do innej lokalizacji, aby uruchomić na niej pomysły.

 • Daty ciągów, takie jak "2017-01-01", będą analizowane tak, jakby były ciągami tekstowymi. W celu obejścia tego problemu Utwórz nową kolumnę, w której użyto funkcji Date lub DateValue , i sformatuj ją jako datę.

 • Pomysły nie mogą analizować danych, gdy program Excel jest w trybie zgodności (tzn. gdy plik jest w formacie xls). Tymczasem Zapisz plik jako plik XLSX, xlsm lub xslb.

 • Scalane komórki również mogą być trudne do zrozumienia. Jeśli próbujesz wyorodkować dane, takie jak nagłówek raportu, to obejście, Usuń wszystkie scalone komórki, a następnie sformatuj komórki przy użyciu pozycji Wyśrodkuj w obrębie zaznaczenia. Naciśnij klawisze Ctrl + 1, a następnie przejdź do pozycji wyrównanie > w poziomie > Wyśrodkuj w poprzek zaznaczenia.

Funkcja Pomysły działa najlepiej w przypadku czystych danych tabelarycznych.

Przykładowa tabela programu Excel

Poniżej zamieszczono porady dotyczące efektywnego korzystania z możliwości funkcji Pomysły:

 1. Pomysły sprawdzają się najlepiej w przypadku danych sformatowanych jako tabela programu Excel. Aby utworzyć tabelę programu Excel, kliknij dowolne miejsce w danych, a następnie naciśnij klawisze COMMAND + T.

 2. Upewnij się, że masz dobre nagłówki kolumn. Nagłówki powinny być pojedynczym wierszem unikatowych, niepustych etykiet dla każdej kolumny. Unikanie podwójnych wierszy nagłówków, scalonych komórek itd.

Nie udało Ci się znaleźć pomysłów? To prawdopodobnie nie jesteś.

Oto kilka powodów, dlaczego funkcja Pomysły mogła nie zadziałać na danych:

 • Pomysły nie obsługują obecnie analizowania zestawów danych przez ponad 1 500 000 komórek. Obecnie nie ma obejścia tego problemu. W międzyczasie możesz filtrować dane, a następnie skopiować je do innej lokalizacji, aby uruchomić na niej pomysły.

 • Daty ciągów, takie jak "2017-01-01", będą analizowane tak, jakby były ciągami tekstowymi. W celu obejścia tego problemu Utwórz nową kolumnę, w której użyto funkcji Date lub DateValue , i sformatuj ją jako datę.

 • Pomysły nie mogą analizować danych, gdy program Excel jest w trybie zgodności (tzn. gdy plik jest w formacie xls). Tymczasem Zapisz plik jako plik XLSX, xlsm lub xslb.

 • Scalane komórki również mogą być trudne do zrozumienia. Jeśli próbujesz wyorodkować dane, takie jak nagłówek raportu, to obejście, Usuń wszystkie scalone komórki, a następnie sformatuj komórki przy użyciu pozycji Wyśrodkuj w obrębie zaznaczenia. Naciśnij klawisze Ctrl + 1, a następnie przejdź do pozycji wyrównanie > w poziomie > Wyśrodkuj w poprzek zaznaczenia.

Funkcja Pomysły działa najlepiej w przypadku czystych danych tabelarycznych.

Przykładowa tabela programu Excel

Poniżej zamieszczono porady dotyczące efektywnego korzystania z możliwości funkcji Pomysły:

 1. Pomysły sprawdzają się najlepiej w przypadku danych sformatowanych jako tabela programu Excel. Aby utworzyć tabelę programu Excel, kliknij dowolne miejsce w danych, a następnie kliknij pozycję tabele > głównej > formatowanie jako tabeli.

 2. Upewnij się, że masz dobre nagłówki kolumn. Nagłówki powinny być pojedynczym wierszem unikatowych, niepustych etykiet dla każdej kolumny. Unikanie podwójnych wierszy nagłówków, scalonych komórek itd.

Nie udało Ci się znaleźć pomysłów? To prawdopodobnie nie jesteś.

Oto kilka powodów, dlaczego funkcja Pomysły mogła nie zadziałać na danych:

 • Pomysły nie obsługują obecnie analizowania zestawów danych przez ponad 1 500 000 komórek. Obecnie nie ma obejścia tego problemu. W międzyczasie możesz filtrować dane, a następnie skopiować je do innej lokalizacji, aby uruchomić na niej pomysły.

 • Daty ciągów, takie jak "2017-01-01", będą analizowane tak, jakby były ciągami tekstowymi. W celu obejścia tego problemu Utwórz nową kolumnę, w której użyto funkcji Date lub DateValue , i sformatuj ją jako datę.

Stale ulepszamy funkcję Pomysły

Nawet jeśli nie masz żadnego z powyższych warunków, firma Microsoft może nie znaleźć rekomendacji. Jest to spowodowane tym, że szukamy konkretnego zestawu zajęć Insights, a usługa nie zawsze znajdzie coś. Nieustannie pracujemy nad rozwinięciem typów analizy obsługiwanych przez usługę.

Oto bieżąca lista dostępnych funkcji:

 • Pozycja: klasyfikuje i wyróżnia element, który jest znacznie większy od pozostałych elementów.

Wykres liniowy przedstawiający płace ze znacznie wyższym poziomem wydatków

 • Trend: wyróżnia wykryty stały wzorzec trendu w szeregu czasowym danych.

Wykres liniowy przedstawiający wydatki rosnące w czasie

 • Wartość odstająca: wyróżnia wartości odstające w szeregu czasowym.

Wykres punktowy przedstawiający wartości odstające

 • Większość: znajduje przypadki, w których większość wartości całkowitej można przypisać do jednego czynnika.

Wykres pierścieniowy przedstawiający kategorię Osoby stanowiącą większość wydatków

Jeśli nie uzyskasz żadnych wyników, prześlij nam opinię, przechodząc do pozycji Plik > Opinia.

Ponieważ pomysły analizuje dane za pomocą sztucznych usług wywiadowczych, użytkownik może być zainteresowany bezpieczeństwem danych. Aby uzyskać więcej informacji, możesz przeczytać zasady zachowania poufności informacji firmy Microsoft .

Pomysły wykorzystują materiały pochodzące od innych podmiotów. Jeśli chcesz przeczytać szczegółowe informacje, zobacz informacje licencyjne dotyczące pomysłów.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel, uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers bądź zasugerować nową funkcję lub ulepszenie w witrynie UserVoice dotyczącej programu Excel.

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×