Pomoc w wersji 2 systemów pokoi programu Skype

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Systemów pokoi programu Skype w wersji 2 zapewnia pełną Skype dla firm spotkania, dzięki czemu wyświetlenie wideo HD, klipów audio i udostępniania zawartości do spotkań rozmiaru, z obszary zbijają się w małych do dużych sal konferencyjnych.

Co chcesz zrobić?

Okno konsoli systemów pokoi programu Skype

Konsola ekranami dotykowymi w tabeli konferencji jest serca każdego spotkania w sali konferencyjnej. Formant automatycznie wznowieniu gdy wykrywa ruchu przed nim. Na ekranie można wyświetlić pięć czynności, które można wykonać:

 • Dołączanie Skype dla firm spotkania prescheduled za pomocą programu Outlook, w którym organizatora dodane pokoju spotkań jako miejsce spotkania.

 • Natychmiastowe Rozpocznij nowe spotkanie Skype dla firm przez dotknąć przycisk Nowe spotkanie.

 • Nawiązywanie połączenia telefonicznego przy użyciu Konsoli wybierania numerów, za pomocą publicznej sieci Telefonicznej, dzwoniąc integracji Skype dla firm.

 • Projekt komputera przenośnego na pierwszej stronie ekranu pokoju, łącząc kabla HDMI podłączony do konsoli i stykające przycisku prezentowania.

 • Zaproś miejsca, aby łatwo wprowadzać wszelkie Skype dla firm spotkania, natychmiast projekcję do wyświetlenia w pokoju i udostępnianie zdalnego uczestników spotkania.

Podczas spotkania, zobaczysz przyciski znanych Skype dla firm wideo i mikrofonu, udostępnianie zawartości i kończenie połączenia.

Funkcje sterowania spotkaniem

W górnej części okna spotkania zostaną wyświetlone karty uczestników, konwersacje i zawartości. Wybierz osoby, aby dodać uczestników spotkania, Rozpoczynanie konwersacji za pomocą wiadomości Błyskawicznychlub Udostępnianie i zarządzanie zawartością.

Karty spotkania

Dołączanie do zaplanowanego spotkania
 • Znajdź usługi Skype dla firm spotkania kafelków na ekranie dotykowym konsoli, a następnie naciśnij pozycję Dołącz do.

  Dołączanie do zaplanowanego spotkania

  Porada: Bieżącego spotkania jest wyświetlana w kafelka niebieski. Zbliżających się spotkań są wyświetlane w szarym kafelków. Ostatni fragment spotkania pozostanie na ekranie 5 minut po zakończeniu połączenia pozwala łatwo ponownie dołączyć.

  Uwaga: Udziału w spotkaniu zaplanowanym Skype dla firm nie są wyświetlane w konsoli (lub spotkania kafelka pokazuje ... zamiast Dołączanie), będzie konieczne zaprosić pokoju systemów pokoi programu Skype.

Dołączanie do zaplanowanego spotkania, gdy kafelków nie jest wyświetlany na konsoli
 1. Na komputerze przenośnym lub innego urządzenia dołączanie do spotkania już zaplanowane Skype dla firm.

 2. Na urządzeniu naciśnij pozycję Zaproś więcej osób, aby zaprosić pokoju. (Nazwy pokoju znajduje się na konsoli). Wybierz pozycję pokoju, a następnie kliknij przycisk OK.

 3. Na konsoli ekranu dotykowego naciśnij pozycję Zaakceptuj, aby odebrać połączenie.

Nowe spotkanie z ekranami dotykowymi konsoli można uruchomić w pokoju spotkań.

 1. W konsoli ekranu dotykowego wybierz polecenie Nowe spotkanie.

  Przycisk Nowe spotkanie
 2. W polu Znajdź osoby lub numer przewinąć katalogu lub umożliwia wyświetlanie klawiatury wprowadź nazwy osób, które chcesz zaprosić, a następnie naciśnij Zaproś.

 3. Gdy pojawi się nazwisko osoby, wybierz go w celu dodania do listy uczestników. Powtórz dla każdego uczestnika.

 4. Po wszystkich uczestników, które chcesz zaprosić na liście uczestników, wybierz pozycję Zaproś. Połączenia rozpocznie się automatycznie.

Każda osoba, która jest dołączony do spotkania programu Skype dla firm na urządzeniu osobiste można udostępniać zawartość uczestników spotkania.

Udostępnianie prezentacji programu PowerPoint
 1. Na urządzeniu z systemem osobistych naciśnij pozycję Prezentuj.

 2. Wybierz pozycję Prezentuj pliki programu PowerPoint.

 3. W Eksploratorze plików wybierz plik programu PowerPoint, który chcesz zaprezentować, a następnie wybierz pozycję Otwórz.

  Plik programu PowerPoint przekazywanie i wyświetla. Również zostanie dodane do listy Zawartością przeznaczoną do prezentacji na karcie zawartości konsoli w wersji 2 systemów pokoi programu Skype i na liście Zarządzanie zawartością w kliencie Skype dla firm wszystkich uczestników.

Udostępnianie okna programu
 1. Na urządzeniu z systemem osobistych naciśnij pozycję Prezentuj.

 2. Naciśnij przycisk Prezentuj programy.

 3. Wybierz pozycję okna programu, który chcesz udostępnić.

Udostępnianie pulpitu uczestnikom zaplanowanego spotkania programu Skype dla firm
 1. Dołączanie do spotkania.

 2. Na urządzeniu z systemem osobistych naciśnij pozycję Prezentuj.

 3. Naciśnij przycisk Prezentuj pulpit.

Udostępnianie pulpitu uczestnikom jest pokoju tylko
 • Podłącz komputer przenośny do odpowiedniego kabla w tabeli, aby udostępnić lokalnie. Możesz udostępnić pulpit do spotkania, naciskając kafelków wejście HDMI na konsoli.

Zatrzymanie udostępniania pulpitu
 • W konsoli wybierz polecenie Zatrzymaj prezentację.

Dodawanie uczestnika
 1. W górnej części okna spotkania wybierz kartę Uczestnicy, a następnie naciśnij pozycję Dodaj uczestników.

  Okno spotkania
 2. W polu Znajdź osoby lub numer przewinąć katalogu lub umożliwia wyświetlanie klawiatury wprowadź nazwy osób, które chcesz zaprosić, a następnie naciśnij Zaproś.

  Wyszukiwanie i dodawanie uczestników
Dołączanie do konwersacji za pomocą wiadomości Błyskawicznych
 1. W górnej części okna spotkania wybierz kartę konwersacji.

  Okno konwersacji
 2. W polu Typ wiadomości umożliwia wyświetlanie klawiatury wprowadź wiadomość, a następnie naciśnij Przycisk Wyślij za pomocą wiadomości Błyskawicznych lub naciśnij klawisz ENTER.

  Wpisz w oknie komunikatu
Zarządzanie układem ekranu
 1. W dolnej części okna spotkania naciśnij przycisk Układ.

  Przycisk Układ
 2. Wybierz pozycję Wyświetlanie pokoju, którego chcesz użyć: galerii i zawartości, galerii lub zawartości.

Zarządzanie częścią audio
 • W dolnej części okna spotkania naciśnij przycisk Mikrofon Wycisz / wyłączyć wyciszenie przycisk Aby włączyć lub wyłączyć wyciszenie mikrofonu.

 • W dolnej części okna spotkania Aby dostosować głośność głośnika lub Wyciszanie głośnika za pomocą suwaka.

  Kontrolka audio
 • Na karcie Uczestnicy wybierz nazwę uczestnika, a następnie naciśnij wyciszyć uczestnika do wyciszanie jednego uczestnika. Lub naciśnij przycisk Wycisz wszystkie, aby wyciszyć wszystkich uczestników.

  Akcje uczestnika
Zarządzanie częścią wideo
 1. W dolnej części okna spotkania naciśnij przycisk wideo Przycisk Wideo .

 2. Wybierz pozycję urządzenia wideo, które chcesz użyć, lub naciśnij Ikonę Wyłącz kamerę, Aby zatrzymać przekazywanie klipu wideo z pokoju konferencyjnego.

Nawiązywanie połączenia telefonicznego
 1. W konsoli ekranu dotykowego naciśnij Konsoli wybierania numerów.

  Przycisk konsolę wybierania numerów
 2. Użyj klawiatury, aby wybrać numer telefonu, a następnie wybierz połączenie.

  Okno konsoli wybierania numerów
 3. Można również wywołać z poziomu karty uczestników. W polu Znajdź osobę lub numer wprowadź numer telefonu osoby, którą chcesz nawiązać połączenie za pomocą wyświetlania klawiatury.

Projekt w pomieszczeniu tylko
 • Jeśli chcesz wyświetlić zawartość tylko do uczestników pokoju, ale nie do uczestników zdalnego, naciśnij przycisk Udostępnij zawartość Przycisk Prezentuj zawartość Aby włączyć udostępnianie, gdy komputer jest połączony z kabla systemów pokoi programu Skype w wersji 2.

  Uwaga: Komputer musi być połączony z kabla HDMI w konsoli do programu project w pomieszczeniu tylko.

Kończenie spotkania
 • W oknie spotkania naciśnij przycisk Rozłącz przycisk Rozłącz lub zakończyć połączenie aby zakończyć spotkanie.

Usuwanie przekazanego zawartości
 1. Pozostawienie pokoju spotkania przed czasem zaplanowane spotkanie zostało zakończone, można usunąć dowolną zawartość, które zostały przekazane do prezentacji. W górnej części okna spotkania wybierz kartę zawartość.

 2. Na liście Zawartością przeznaczoną do prezentacji wybierz zawartość, którą chcesz usunąć.

 3. Naciśnij pozycję Usuń.

Rezerwowanie sali wyposażony w wersji 2 systemów pokoi programu Skype przy użyciu programu Outlook
 1. Otwórz program Outlook i przejdź do kalendarza.

 2. Na karcie Narzędzia główne w sekcji Spotkanie programu Skype kliknij przycisk Nowe spotkanie programu Skype.

 3. Na karcie spotkanie wybierz pozycję Wyszukiwanie pomieszczeń.

 4. W okienku Wyszukiwanie pomieszczeń wybierz z menu Pokaż listę pomieszczeń budynku lub listy.

 5. Z listy dostępnych pomieszczeń wybierz nazwę pokoju kończące się literami "Pokoi programu Skype" (lub niezależnie od organizacji jest używany do oznaczania pomieszczeń, w których są wyposażone w konsoli systemów pokoi programu Skype w wersji 2.

 6. Powoduje, że pliki programu PowerPoint dostępna w konsoli, należy dodać te pliki do zaproszenia na spotkanie. Na karcie Wstawianie kliknij przycisk Dołącz plik.

 7. Wypełnij zaproszenie na spotkanie, jak każde inne spotkanie przed wysłaniem.

Dodawanie miejsca w wersji 2 systemów pokoi programu Skype do istniejącego spotkania za pomocą programu Skype dla firm
 1. Dołączanie do spotkania osobiste na urządzeniu z systemem.

 2. Kliknij lub naciśnij pozycję Zaproś więcej osób.

 3. Wyszukaj nazwę pokoju (jest to na konsoli) i kliknij lub naciśnij przycisk OK.

 4. Odbierz połączenie z konsoli.

Dodaj pokój w wersji 2 systemów pokoi programu Skype do istniejącego spotkania przy użyciu programu Outlook
 1. Otwórz element kalendarza w programie Outlook na urządzeniu osobistych.

 2. Dodaj nazwę pokoju (jest to na konsoli) w polu do, a następnie wyślij aktualizację.

 3. Jeśli spotkanie zostanie zaakceptowane, będzie wyświetlany jako kafelka spotkań na konsoli.

 4. Wybierz Kafelek spotkania w celu dołączenia do konsoli.

Zobacz też

Wymagania dotyczące wersji 2 systemów pokoi programu Skype

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×