Pomijanie opcji uruchamiania podczas otwierania bazy danych

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Jeśli użyto ustawienia w celu określenia, co się stanie po otwarciu programu baza danych programu Microsoft Access, możesz pominąć te ustawienia, aby odzyskać pełny dostęp do bazy danych. Na przykład można ustawić opcje bieżącej bazy danych w oknie dialogowym Opcje programu Access lub przez utworzenie makra AutoExec lub otwartego procedura zdarzenia. Jeśli baza danych zawiera ustawienie opcji uruchamiania, w tym artykule opisano, jak je ominąć.

Aby pominąć wszystkie opcje uruchamiania, wykonaj następujące czynności:

  • Przytrzymaj naciśnięty klawisz SHIFT podczas otwierania bazy danych.

W zależności od ustawień bezpieczeństwa makr dla bazy danych podczas uruchamiania może być wyświetlany jeden lub więcej komunikatów zabezpieczeń.

Uwaga: Po zamknięciu wszystkich komunikatów zabezpieczeń trzeba przytrzymać naciśnięty klawisz SHIFT lub opcje uruchamiania nie są pomijane.

Po otwarciu bazy danych w celu przytrzymania klawisza SHIFT wiele opcji ustawionych na stronie Bieżąca baza danych okna dialogowego Opcje programu Access jest pomijana. Aby zmienić te opcje, wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij kartę Plik, a następnie kliknij pozycję Opcje

    Zostanie otwarte okno Opcje programu Access .

  2. Kliknij pozycję Bieżąca baza danychi Zmień ustawienia bieżącej bazy danych.

Uwaga: Aby zmiany zostały wprowadzone, może być konieczne zamknięcie i ponowne otwarcie bazy danych.

W poniższej tabeli wymieniono poszczególne ustawienia na bieżącej stronie bazy danych oraz ich zachowanie podczas otwierania bazy danych, a następnie przytrzymanie klawisza Shift.

Grupa opcji

Ustawienie

Zachowanie w przypadku obejścia opcji uruchamiania

Opcje aplikacji

Tytuł aplikacji

Tytuł aplikacji niestandardowej nie jest wyświetlany.

Ikona aplikacji

Ikona aplikacji niestandardowej nie jest wyświetlana.

Wyświetl formularz

Wyznaczony formularz nie jest wyświetlany i nie są uruchamiane żadne procedury zdarzeń formularza.

Formularz wyświetlany w sieci Web

Jest dostępny tylko wtedy, gdy jest dostępny wyznaczony formularz internetowy. Wyznaczony formularz sieci Web, gdy jest dostępny, nie jest wyświetlany, a żadne procedury zdarzeń formularza nie są uruchamiane.

Nawigacja

Wyświetl okienko nawigacji

Nawet jeśli ta opcja nie jest zaznaczona, zostanie wyświetlone okienko nawigacji.

Opcje wstążki i paska narzędzi

Nazwa wstążki

Wyznaczona wstążka niestandardowa nie jest wyświetlana.

Zezwalaj na pełne menu

Wszystkie domyślne karty wstążki są wyświetlane bez względu na ustawienie.

Zezwalaj na domyślne menu skrótów

Wszystkie domyślne menu skrótów są wyświetlane niezależnie od ustawienia.

Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawiania opcji dla bieżącej bazy danych, zobacz artykuł Ustawianie opcji użytkownika dla bieżącej bazy danych w scentralizowanym miejscu.

Po dodaniu makra programu Access o nazwie AutoExec do bazy danych makro jest zwykle uruchamiane przy każdym otwarciu bazy danych. Po pominięciu opcji uruchamiania makro AutoExec nie zostanie uruchomione.

Jeśli baza danych ma wielu użytkowników, możesz uniemożliwić użytkownikom pomijanie opcji uruchamiania. Wyłącz klawisz obejścia (SHIFT) przy użyciu kodu języka Visual Basic for Applications (VBA), aby ustawić właściwość AllowBypassKey na wartość false (FAŁSZ).

Właściwość AllowBypassKey może przybierać następujące wartości ustawień.

Ustawienie

Opis

True (Prawda)

Włącza klawisz SHIFT, umożliwiając użytkownikom pomijanie właściwości uruchamiania i makra AutoExec.

False (Fałsz)

Wyłącza klawisz SHIFT, uniemożliwiając pomijanie właściwości uruchamiania i makra AutoExec przez użytkowników.

Tę właściwość można ustawić przy użyciu makro lub kodu VBA.

Aby ustawić właściwość AllowBypassKey za pomocą makra, należy utworzyć właściwość w następujący sposób:

  • W bazie danych programu Microsoft Access (mdb lub accdb) można ją dodać przy użyciu metody CreateProperty, a następnie dołączyć do kolekcji Properties obiektu Database.

  • W projekt programu Microsoft Access (adp) można ją dodać do kolekcji AccessObjectProperties obiektu CurrentProject przy użyciu metody Add.

Ustawienie właściwości AllowBypassKey nie zacznie obowiązywać do momentu następnego otwarcia bazy danych aplikacji.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×