Pomijanie opcji uruchamiania podczas otwierania bazy danych

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Jeżeli to ustawienie jest używana do określenia, co się dzieje po otwarciu baza danych programu Microsoft Access, można pominąć te ustawienia, aby odzyskać pełny dostęp do bazy danych. Na przykład można ustawić opcji dla Bieżącej bazy danych, w oknie dialogowym Opcje programu Access lub tworząc makra AutoExec lub Otwórz procedura zdarzenia. Jeśli baza danych zawiera ustawienia opcji uruchamiania, w tym artykule opisano, jak jego pomijanie.

Aby pominąć wszystkie opcje uruchamiania, wykonaj następujący krok:

  • Podczas otwierania bazy danych przytrzymaj naciśnięty klawisz SHIFT.

Zależnie od ustawień zabezpieczeń makr w bazie danych podczas uruchamiania może zostać wyświetlonych kilka komunikatów związanych z zabezpieczeniami.

Uwaga: Musisz nadal, przytrzymując naciśnięty klawisz SHIFT Zamknij wszystkie wiadomości zabezpieczeń lub opcji uruchamiania nie zostać pominięte.

Po otwarciu bazy danych, przytrzymując naciśnięty klawisz SHIFT, zostaną pominięte wiele opcji, które są ustawione na stronie Bieżącej bazy danych w oknie dialogowym Opcje programu Access. Aby zmienić te opcje, wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij kartę plik, a następnie kliknij pozycję Opcje. Uwaga: Jeśli korzystasz z programu Access 2007 kliknij przycisk pakietu Microsoft Office, a następnie kliknij polecenie Opcje programu Access.

    Zostanie otwarte okno Opcje programu Access.

  2. Kliknij pozycję Bieżąca baza danych, a następnie zmień ustawienia dla bieżącej bazy danych.

Uwaga: Może być konieczne zamknięcie i ponowne otwarcie bazy danych, aby zmiany były skuteczne.

W poniższej tabeli przedstawiono różnych ustawień na stronie Bieżącej bazy danych i ich zachowanie Otwórz bazę danych, trzymając naciśnięty klawisz SHIFT.

Grupy opcji.

Ustawienie

Zachowanie przy opcji uruchamiania są pomijane.

Opcje aplikacji

Tytuł aplikacji

Tytuł aplikacji niestandardowe nie jest wyświetlane.

Ikona aplikacji

Ikona aplikacji niestandardowe nie jest wyświetlane.

Wyświetl formularz

Formularz wyznaczonych nie jest wyświetlane, a żaden z procedur zdarzenia formularza są uruchamiane.

Formularz wyświetlany w sieci Web

Jest dostępna tylko wtedy, gdy jest Prezentuj wyznaczonych formularza sieci Web. Jeśli jest dostępna, wyznaczonego formularza sieci Web nie jest wyświetlany, a żaden z procedur zdarzenia formularza są uruchamiane.

Nawigacja

Wyświetl okienko nawigacji

Nawet jeśli ta opcja nie jest zaznaczone, wyświetlane jest okienko nawigacji.

Opcje wstążki i paska narzędzi

Nazwa wstążki

Wyznaczonych wstążki niestandardowych nie jest wyświetlane.

Zezwalaj na pełne menu

Wszystkie karty wstążki domyślne są wyświetlane bez względu na to ustawienie.

Zezwalaj na domyślne menu skrótów

Bez względu na ustawienie są wyświetlane wszystkie domyślne menu skrótów.

Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawiania opcji dla bieżącej bazy danych zobacz artykuł Ustawianie opcji użytkownika dla bieżącej bazy danych ze scentralizowanej lokalizacji.

Jeśli dodasz makra programu Access do bazy danych o nazwie AutoExec makro zazwyczaj uruchamia każdym otwarciu bazy danych. Gdy pomijanie opcji uruchamiania, makra AutoExec kończy się niepowodzeniem.

Gdy bazy danych ma wielu użytkowników, możesz zapobiec użytkowników pominięcia opcji uruchamiania. Wyłącza klawisz obejścia (zmiana) przy użyciu języka Visual Basic for Applications (VBA) kod ustawić właściwość AllowBypassKey na wartość False.

Właściwość AllowBypassKey może przybierać następujące wartości ustawień.

Ustawienie

Opis

Prawda

Włącza klawisz SHIFT, umożliwiając użytkownikom pomijanie właściwości uruchamiania i makra AutoExec.

False (Fałsz)

Wyłącza klawisz SHIFT, uniemożliwiając pomijanie właściwości uruchamiania i makra AutoExec przez użytkowników.

Tej właściwości można ustawić przy użyciu makro lub kod języka VBA.

Aby ustawić właściwość AllowBypassKey za pomocą makra, trzeba utworzyć właściwość w następujący sposób:

  • W bazie danych programu Microsoft Access (mdb lub accdb) można ją dodać przy użyciu metody CreateProperty, a następnie dołączyć do kolekcji Properties obiektu Database.

  • W projekt programu Microsoft Access (adp) można ją dodać do kolekcji AccessObjectProperties obiektu CurrentProject przy użyciu metody Add.

Ustawienie właściwości AllowBypassKey nie ma skutku do następnego otwarcia aplikacji bazy danych.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×