Pomaganie użytkownikom w korzystaniu z widoku odnajdowania w usłudze OneDrive

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Ten artykuł jest dla administratorów IT. Jeśli nie jesteś administratorem IT, zobacz czy Moje dokumenty są bezpieczne w widoku odnajdowania w usłudze OneDrive dla firm? Aby uzyskać informacje o korzystaniu z Widok odnajdowania.

Im więcej użytkownicy współpracują przy użyciu usługi OneDrive dla Firm w usłudze Office 365, wyświetlając, edytując i udostępniając między sobą dokumenty, tym bardziej przydatna dla wszystkich będzie funkcja Widok odnajdowania w usłudze OneDrive dla Firm. Dowiedz się więcej o tym, w jaki sposób jako administrator możesz pomóc użytkownikom w pełnym wykorzystaniu możliwości funkcji Widok odnajdowania.

Widok odnajdowania jest obsługiwany przez Office Delve i obydwie zależność na Office Graph. Jest wyświetlany użytkowników najbardziej odpowiednią zawartość na podstawie współpracujących z i co dana osoba pracuje. Informacje zawarte w Widok odnajdowania dostosowane do każdego użytkownika. Widok odnajdowania nie zmienić uprawnienia, a użytkownicy będą widzieć tylko co to są już masz dostęp.

Jako administrator możesz upewnij się, Zezwalaj na Twojej organizacji uzyskać dostęp do Office Graph i masz skonfigurowane innych Office 365 usług, które korzysta z Widok odnajdowania, na przykład SharePoint Online i Delve. Możesz również ułatwia wprowadzenie Widok odnajdowania i adres pytania, które użytkownicy mogą.

Co jest potrzebne do uzyskania widoku odnajdowania

Funkcja Widok odnajdowania jest dostępna dla użytkowników usługi Office 365 w usłudze OneDrive dla Firm, która jest dostępna w ramach następujących planów subskrypcji usługi Office 365:

 • Office 365 Enterprise (E1, E3 i E4)

 • Office 365 Education

 • Office 365 dla instytucji rządowych (E1, E3 i E4)

 • Office 365 Business Essentials

 • Office 365 Business Premium

Niezależnie od tego, które z poniższych planów Office 365 jest musisz aktywować usługę SharePoint Online i przypisać użytkownikom licencję SharePoint Online, aby mogli zacząć przy użyciu Widok odnajdowania.

Usługa OneDrive dla Firm w usłudze Office 365 współdziała z bieżącą lub bezpośrednio poprzednią wersją przeglądarki Internet Explorer lub Firefox albo najnowszą wersją przeglądarki Chrome lub Safari. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wymagania systemowe usługi Office 365.

Wprowadzenie do widoku odnajdowania w organizacji

Oto niektóre zasoby, z których możesz skorzystać, aby wprowadzić funkcję Widok odnajdowania w organizacji.

Przed wprowadzeniem widoku odnajdowania

Usługi SharePoint Online i OneDrive dla Firm to podstawowe źródła zawartości w funkcji Widok odnajdowania. Sposób, w jaki Ty i użytkownicy zarządzacie uprawnieniami do dokumentów i witryn, ma wpływ na to, co użytkownicy widzą w funkcji Widok odnajdowania. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z tematami Najlepsze rozwiązania dotyczące tworzenia witryn zespołów i zarządzania nimi oraz Planowanie strategii dotyczącej uprawnień.

Korzystanie z widoku odnajdowania na co dzień

Możesz wskazać użytkowników artykuł pomocy Widok odnajdowania: czy Moje dokumenty są bezpieczne w widoku odnajdowania w usłudze OneDrive dla firm?

Pomaganie użytkownikom w rozwiązywaniu problemów z widokiem odnajdowania

Informacje zawarte w tej sekcji są pomocne w rozwiązywaniu problemów z funkcją Widok odnajdowania.

Użytkownicy nie widzą obrazów użytkowników w widoku odnajdowania

Obrazy użytkowników w funkcji Widok odnajdowania pochodzą z profilów użytkowników w usłudze SharePoint Online. Jeśli użytkownik nie ma obrazu w swoim profilu w usłudze SharePoint Online, funkcja Widok odnajdowania nie ma nic do wyświetlenia.

Rozwiązania

Upewnij się, że użytkownicy przekazali swoje obrazy profilu użytkownika do usługi SharePoint Online. Jeśli użytkownicy chcą uzyskać więcej informacji, wskaż im temat Wyświetlanie i edytowanie profilu w aplikacji Office Delve (widok odnajdowania jest obsługiwany przez aplikację Delve).

Użytkownicy widzą bardzo mało zawartości w widoku odnajdowania lub nie widzą jej wcale

Zawartość w funkcji Widok odnajdowania pochodzi z różnych źródeł zawartości w usłudze Office 365, takich jak usługi SharePoint Online i OneDrive dla Firm.

Jeśli użytkownicy nie mają żadnej ostatnio modyfikowanej lub wyświetlanej zawartości w tych źródłach zawartości i nie mają dostępu do zawartości innych użytkowników, funkcja Widok odnajdowania może pokazywać niewiele zawartości lub w ogóle jej nie pokazywać. Użytkownicy muszą również mieć licencje na usługi Office 365 oraz dostęp do funkcji Office Graph, aby wyświetlać zawartość w funkcji Widok odnajdowania.

Rozwiązania

 • Zachęć użytkowników do przechowywania i udostępniania dokumentów w SharePoint Online i OneDrive dla Firm. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Przechowywanie dokumentów w miejsce, w którym aplikacja Office Delve może uzyskać do nich (Widok odnajdowania jest obsługiwany przez aplikację Delve).

 • Sprawdź ustawienia uprawnień w witrynach i zbiorach witryn usługi SharePoint Online, aby upewnić się, że użytkownik ma dostęp do odpowiednich witryn i ich zawartości.

 • Sprawdź, czy użytkownik znajduje się w usłudze Active Directory i czy jest członkiem odpowiednich grup w usłudze Active Directory. Aby to zweryfikować, przejdź do Centrum administracyjnego usługi Office 365 i wybierz pozycję Użytkownicy > Aktywni użytkownicy.

 • Jako administrator możesz zezwolić organizacji uzyskać dostęp do Office Graph. Dzięki temu się, że Widok odnajdowania jest wyświetlana zawartość najbardziej odpowiednie dla użytkowników. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Kontrolowanie dostępu do funkcji Office Graph .

 • Upewnij się, że do użytkowników przypisano licencję na dostęp do aktywowanych usług Office 365.

Użytkownicy martwią się, że w widoku odnajdowania są dostępne prywatne lub poufne dokumenty

Każdy dokument, który użytkownik może wyświetlać i edytować w usłudze Office 365, może być także widoczny w funkcji Widok odnajdowania. Funkcja Widok odnajdowania nie zmienia uprawnień i użytkownicy będą widzieli tylko te dokumenty, do których już mają dostęp. Czasami jednak warto uniemożliwić wyświetlanie dokumentu w funkcji Widok odnajdowania.

Rozwiązania

 • Sprawdź ustawienia uprawnień dla dokumentów, witryn i bibliotek i upewnij się, że tylko odpowiedni użytkownicy mają dostęp do tej zawartości.

 • Jeśli chcesz uniemożliwić wyświetlanie określonych dokumentów w funkcji Widok odnajdowania, wykonaj czynności opisane w temacie Ukrywanie dokumentów w aplikacji Delve. Możesz nadal przechowywać dokumenty w usłudze Office 365, a inne osoby mogą nadal znaleźć je za pomocą funkcji wyszukiwania — po prostu nie będą one już widoczne w funkcji Widok odnajdowania lub aplikacji Delve.

Informacje o funkcji Office Graph

Widok odnajdowania korzysta z funkcji Office Graph. Funkcja Office Graph umożliwia przechowywanie reprezentacji danych dotyczących wszystkich elementów usługi Office 365 jako węzłów w indeksie funkcji Graph. Dane funkcji Office Graph są przechowywane na partycji klienta środowisk SharePoint Online i Exchange Online oraz są chronione i zabezpieczane tak samo jak inne dane klienta przechowywane w tych samych usługach w chmurze.

Funkcja Office Graph opisuje połączenia między różnego typu elementami za pomocą rozbudowanych relacji. Ponadto funkcja Office Graph tworzy rozbudowane relacje (szczegółowe informacje) przy użyciu zaawansowanych technik analizy i uczenia maszynowego.

Aby przedstawić najbardziej istotną zawartość w różnych kontekstach, na przykład w funkcji Widok odnajdowania lub aplikacji Delve, funkcja Office Graph stosuje analizę dwustopniową. Najpierw oblicza, którzy użytkownicy w funkcji Office Graph są najbardziej istotni z punktu widzenia bieżącego kontekstu. Następnie pobiera najważniejszą zawartość skojarzoną z tymi użytkownikami. Zawartość jest dostosowywana do każdego użytkownika, a użytkownicy widzą tylko te dane, do których już mają dostęp.

Deweloperzy: szczegółowe informacje i rozbudowane relacje funkcji Office Graph są udostępniane za pomocą funkcji Microsoft Graph — pojedynczego punktu końcowego interfejsu API REST (https://graph.microsoft.com), który udostępnia wiele interfejsów API z usług firmy Microsoft w chmurze. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Office Graph.

Jakie skutki ma zezwolenie lub brak zezwolenia na dostęp do funkcji Office Graph?

Jeśli nie zezwolisz na dostęp do Office Graph, ma wpływ na znaczenie zawartości wyświetlane w Widok odnajdowania i środowiska w usłudze Office 365, na przykład w domu programu SharePoint. Zezwalania i brak zezwolenia na dostęp do Office Graph będzie również wpływa na działanie aplikacji Delve.

Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji zobacz sekcję Informacje o funkcji Office Graph pakietu Office Delve dla administratorów usługi Office 365.

Dodatkowe zasoby

Użytkownicy końcowi

Administratorzy

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×