Pole Wyszukaj w poczcie i kontaktach w aplikacji Outlook w sieci Web

W aplikacji Outlook_w_sieci_Web można używać paska wyszukiwania u góry strony w celu wyszukiwania wiadomości e-mail lub kontaktów.

Wybieranie używanej wersji w celu skorzystania z odpowiednich instrukcji

Instrukcje różnią się nieco w zależności od tego, czy korzystasz z nowej aplikacji Outlook w sieci Web. Wybierz wersję aplikacji Outlook w sieci Web, którą używasz, aby zobaczyć odpowiednie kroki.

JEŚLI TWOJA SKRZYNKA POCZTOWA WYGLĄDA TAK...

JEŚLI TWOJA SKRZYNKA POCZTOWA WYGLĄDA TAK...

Aplikacja Outlook w sieci Web w wersji beta

Zobacz Instrukcje dotyczące nowej aplikacji Outlook w sieci Web.

Outlook w sieci Web

Zobacz Instrukcje dotyczące klasycznego środowiska aplikacji Outlook w sieci Web.

Uwaga: Jeśli Twoja organizacja umieściła swoje logo na pasku narzędzi, możesz zobaczyć coś nieco innego niż pokazano powyżej.

Instrukcje dotyczące nowej aplikacji Outlook w sieci Web

 1. W polu Wyszukaj wpisz, co chcesz znaleźć (kontakt, temat lub fragment wiadomości) i naciśnij klawisz Enter.

  Zrzut ekranu przedstawiający pasek wyszukiwania

 2. Po zakończeniu wyszukiwania wybierz strzałkę wstecz w polu Wyszukaj lub kliknij dowolny folder w okienku nawigacji z lewej, aby zamknąć wyszukiwanie.

  Zrzut ekranu przedstawiający przycisk Zakończ wyszukiwanie

 1. Zacznij wpisywać imię lub nazwisko w polu Wyszukaj. Wybierz z sugerowanych osób na liście poniżej pola Wyszukaj lub naciśnij klawisz Enter, aby wyświetlić więcej wyników.

  Zrzut ekranu przedstawiający sugerowane osoby w wynikach wyszukiwania
 2. Po wybraniu kontaktu w wynikach wyszukiwania zobaczysz listę wiadomości e-mail związanych z tym kontaktem.

  Wyszukiwanie osoby w celu wyświetlenia wszystkich wiadomości e-mail

  Aby wysłać wiadomość do kontaktu, wybierz pozycję Wyślij wiadomość e-mail poniżej nazwy kontaktu. Aby dodać kontakt do grupy Ulubione, wybierz pozycję Dodawanie do ulubionych obok nazwy kontaktu.

Jeśli często wyszukujesz wiadomości e-mail od tych samych osób, możesz dodać te osoby do grupy Ulubione. Aby dodać kontakt do grupy Ulubione, wyszukaj ten kontakt, zaznacz jego imię i nazwisko w wynikach wyszukiwania, a następnie wybierz pozycję Dodawanie do ulubionych obok nazwy kontaktu.

Zrzut ekranu przedstawiający przycisk Dodaj do ulubionych

Aby wyświetlić wszystkie wiadomości e-mail od tej osoby, wybierz jej imię i nazwisko w obszarze Ulubione w lewym okienku.

Podczas przeszukiwania skrzynki odbiorczej usługa Outlook_w_sieci_Web domyślnie wyszukuje w obszarze Wszystkie foldery. Użyj filtra z prawej strony pola wyszukiwania, aby wyszukać w konkretnych folderach, takich jak Elementy usunięte lub Elementy wysłane.

Zrzut ekranu przedstawiający przycisk Filtruj na pasku wyszukiwania

Instrukcje dotyczące klasycznego środowiska aplikacji Outlook_w_sieci_Web

 1. Wprowadź słowo kluczowe wyszukiwania w polu Wyszukaj w poczcie i kontaktach.

  Zrzut ekranu przedstawiający pole Wyszukaj w poczcie i kontaktach

 2. Wybierz jedną z sugerowanych wiadomości albo kontaktów lub naciśnij klawisz Enter, aby wyświetlić wszystkie możliwe wyniki.

  Porada: Jeśli szukasz kontaktu, wybierz link Wyszukaj w kontaktach u dołu listy sugestii, aby ograniczyć wyszukiwanie do kontaktów i katalogu organizacji.

  Po wprowadzeniu słowa kluczowego możesz zawęzić wyszukiwanie, aby uwzględniać tylko wiadomości w określonych folderach, od określonego nadawcy, z załącznikami lub z określonego zakresu dat.

 3. Aby wyczyścić wyniki wyszukiwania, przesuń kursor nad polem wyszukiwania i wybierz pozycję Odrzuć odrzuć .

Po wprowadzeniu słowa kluczowego wyszukiwania możesz zawęzić wyniki wyszukiwania za pomocą okienka nawigacji:

 • W folderach: Wyszukiwanie tylko wiadomości w określonym folderze, takim jak Skrzynka odbiorcza, Elementy wysłane i Archiwum.

 • Od: Wyszukiwanie tylko wiadomości od określonego nadawcy.

 • Opcje: Wyszukuje tylko wiadomości spełniające określone kryteria, takie jak wiadomości z załącznikami.

 • Data: Wyszukuje tylko wiadomości z określonego zakresu dat.

Zrzut ekranu przedstawiający okienko nawigacji wyników wyszukiwania.

Po wprowadzeniu nazwy w polu Wyszukaj w poczcie i kontaktach w widoku Poczta pojawi się opcja Wyszukaj w kontaktach. Jej zaznaczenie pozwala wyszukiwać w widoku Kontakty — wyniki wyszukiwania będą ograniczone do Twoich kontaktów i katalogu organizacji.

Aby wyszukać w widoku Kontakty:

 1. W polu Wyszukaj w poczcie i kontaktach wpisz imię lub nazwisko osoby albo nazwę grupy bądź zasobu, które chcesz znaleźć, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 2. U dołu wyników wyszukiwania wybierz pozycję Wyszukaj osoby.

 3. Aby zawęzić kryteria wyszukiwania, wyszukaj tylko w obszarze Twoje kontakty lub Katalog.

 4. Aby wyczyścić wyniki wyszukiwania, przesuń kursor nad polem wyszukiwania i wybierz pozycję Odrzuć odrzuć .

Zawężanie wyników za pomocą zapytania wyszukiwania zaawansowanego

Aby zawęzić wyniki wyszukiwania, użyj zapytania wyszukiwania zaawansowanego (AQS, Advanced Query Search). W polu wyszukiwania wpisz słowo kluczowe AQS z poniższej tabeli, a następnie dwukropek i co chcesz wyszukać. Aby na przykład znaleźć wiadomości z tematem zawierającym wyraz „raport”, w polu Wyszukaj w poczcie i kontaktach wprowadź ciąg temat:raport.

Słowo kluczowe AQS

Opis

Przykład

From

Wyszukiwanie w polu Od.

Od:PiotrKucharski

To

Wyszukiwanie w polu Do.

Do:PiotrKucharski

Cc

Wyszukiwanie w polu DW.

DW:PiotrKucharski

Bcc

Wyszukiwanie w polu UDW.

UDW:PiotrKucharski

Participants

Wyszukiwanie w polach Do, DW i UDW.

Uczestnicy:PiotrKucharski

Subject

Wyszukiwanie w temacie.

Temat:raport

Body or Content

Wyszukiwanie w treści wiadomości.

Treść:raport

Sent

Wyszukiwanie w dacie wysłania. Można wyszukać określoną datę lub zakres dat oddzielonych dwoma kropkami (..). Można również wyszukiwać daty względne: dzisiaj, jutro, wczoraj, w tym tygodniu, w przyszłym miesiącu, w zeszłym tygodniu, w minionym miesiącu. Można wyszukiwać dzień tygodnia lub miesiąc roku.

Ważne: Daty do wyszukania należy wprowadzać w formacie miesiąc/dzień/rok: MM/DD/RRRR.

Wysłane:2017-01-01

Received

Wyszukiwanie daty odebrania. Można użyć tych samych wyszukiwanych terminów, co dla kryterium Wysłano.

Odebrane:2017-01-01

Category

Wyszukiwanie w polu Kategoria.

Kategoria:raporty

HasAttachment:yes

Wyszukiwanie HasAttachment:yes wyświetla tylko wiadomości e-mail z załącznikami.

Aby dokładniej określić wiadomości e-mail, które chcesz wyszukać, użyj wyrazów albo imion lub nazwisk zawartych w treści wiadomości w połączeniu ze słowem kluczowym wyszukiwania. Na przykład wyszukiwanie niebieski hasattachment:yes wyświetli tylko wiadomości e-mail zawierające wyraz „niebieski”, które mają załączniki.

raport mazałącznik:tak

HasAttachment:no

Wyszukiwanie HasAttachment:no wyświetla tylko wiadomości e-mail bez załączników.

raport mazałącznik:nie

IsFlagged:yes

Wyszukiwanie IsFlagged:yes wyświetla tylko oflagowane wiadomości e-mail.

raport jestoflagowana:tak

IsFlagged:no

Wyszukiwanie IsFlagged:no wyświetla tylko nieoflagowane wiadomości e-mail.

raport jestoflagowana:nie

Za pomocą zapytań AQS można znajdować wiele wyszukiwanych terminów, na przykład dowolne lub wszystkie z nich albo dokładną frazę.

 • Temat:plan produktu spowoduje znalezienie wszystkich wiadomości z tekstem „produktu” lub „plan” w temacie.

 • Temat:(plan produktu) spowoduje znalezienie wszystkich wiadomości z tekstem „produktu” i „plan” w temacie.

 • Temat:„plan produktu” spowoduje znalezienie wszystkich wiadomości z tekstem „plan produktu” w temacie.

Można też wyszukiwać wiele terminów za pomocą operatorów ORAZ i LUB. Na przykład można wyszukać wiadomości od Piotra zawierające wyraz „raport” w temacie, wprowadzając w polu wyszukiwania Od:Piotr ORAZ Temat:raport.

Porady i wskazówki dotyczące wyszukiwania

Aby dokładniej określić kryteria wyszukiwania, skorzystaj z poniższych porad i wskazówek.

 • W wyszukiwaniach według słów kluczowych nie jest uwzględniana wielkość liter. Na przykład kot i KOT zwracają te same wyniki.

 • Wyszukując według wyrażenia właściwość:wartość, nie umieszczaj spacji po dwukropku. Jeśli wpiszesz tam spację, uzyskasz po prostu wyniki wyszukiwania pełnotekstowego. Na przykład do: PiotrKucharski spowoduje wyszukanie słowa kluczowego „PiotrKucharski”, a nie wiadomości, które zostały wysłane do kontaktu PiotrKucharski. Aby wyszukać wiadomości wysłane do kontaktu PiotrKucharski, wprowadź ciąg do:PiotrKucharski.

 • Spacja między dwoma słowami kluczowymi lub dwoma wyrażeniami właściwość:wartość daje ten sam efekt co użycie operatora ORAZ. Na przykład od:"Piotr Kucharski"temat:reorganizacja wyświetla wszystkie wiadomości wysłane przez Piotra Kucharskiego, które zawierają wyraz reorganizacja w wierszu tematu.

 • Wyszukując właściwość adresata, taką jak Do, Od, DW lub Adresaci, można używać adresu SMTP, aliasu lub nazwy wyświetlanej w celu określenia adresata. Można na przykład napisać PiotrKucharski@contoso.com, PiotrKucharski lub "PiotrKucharski".

 • W wyszukiwaniach można używać tylko symboli wieloznacznych w postaci sufiksów — na przykład kot* lub zes*. Symbole wieloznaczne w postaci prefiksów (*kot) ani symbole wieloznaczne z podciągiem (*kot*) nie są obsługiwane.

 • Wyszukując właściwość, użyj znaków podwójnego cudzysłowu (" "), jeśli szukana wartość zawiera wiele wyrazów. Na przykład temat:budżet KW1 zwraca wiadomości, które zawierają wyraz budżet w wierszu tematu i ciąg KW1 w treści lub dowolnej właściwości wiadomości. Wyszukiwanie temat:"budżet KW1" zwraca wszystkie wiadomości zawierające ciąg budżet KW1 w dowolnym miejscu wiersza tematu.

 • Aby wykluczyć z wyników wyszukiwania zawartość odpowiadającą określonej wartości właściwości, umieść znak minus (-) przed nazwą właściwości. Na przykład -od:"Piotr Kucharski" spowoduje wykluczenie wszystkich wiadomości wysłanych przez Piotra Kucharskiego.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×