Przejdź do głównej zawartości

Pole w aplikacji jest nieoczekiwanie oznaczone jako tylko do odczytu

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Ważne    Firma Microsoft nie zaleca już tworzenia aplikacji internetowych programu Access ani używania ich w programie SharePoint. Jako alternatywę rozważ tworzenie rozwiązań biznesowych bez użycia kodu dla sieci Web i urządzeń przenośnych za pomocą usługi Microsoft Power Apps.

Gdy dostarczają dane do widoku w aplikacji sieci web programu Access przy użyciu kwerendy, niektóre pola, które można by się spodziewać, aby można było edytować są tylko do odczytu w widoku. W szczególności jeśli używasz więcej niż jednej tabeli i ma co najmniej jedno połączenie, istnieją ograniczenia, które można aktualizować pól kwerendy.

Uwaga: Ten temat dotyczy aplikacji sieci web programu Access. Nie ma zastosowania do baz danych komputerów stacjonarnych. Jeśli występują problemy z kwerendy w bazie danych pulpitu, zobacz artykuł Wprowadzenie do kwerend , aby zapoznać się z omówieniem.

Wymagania dotyczące pól kwerend, które można aktualizować

 • Aktualizować można tylko pola tabeli sprzężonych, w których sprzężone pola nie mają unikatowych wartości (czyli tabel większość-wiele).

 • Wyniki kwerendy muszą zawierać pola klucza podstawowego dla tabeli większość-wiele.

 • Tabela większość-wiele musi znajdować się po wewnętrznej stronie każdego sprzężenia zewnętrznego (to znaczy po lewej stronie lewego sprzężenia zewnętrznego lub po prawej stronie prawego sprzężenia zewnętrznego).

Diagram kwerendy pokazujący pola, które można aktualizować

W tej kwerendzie tabela Zadania jest tabelą większość-wiele, ponieważ wyszukuje dane w tabeli Projekty.

Jednak klucz podstawowy dla tabeli Zadania nie znajduje się w wyniku kwerendy, dlatego żadnego z pól nie można aktualizować.

Nawet po dodaniu klucza żadne pole z tabeli Projekty nie będzie dostępne do edycji, ponieważ nie jest to tabela większość-wiele.

Początek strony

Znajdowanie i naprawianie problemu aktualizacji pół

Przyczyna uniemożliwiająca aktualizację pola określa sposób rozwiązania problemu. Aby ustalić przyczynę problemu, należy otworzyć kwerendę w Widoku projektu i przejrzeć szczegóły projektu kwerendy.

 1. Jeżeli zaczynasz w przeglądarce, Otwórz aplikację sieci web w programie Access: w prawym górnym rogu aplikacji kliknij pozycję Ustawienia > Dostosuj w programie Access.

 2. Jeżeli okienko nawigacji jest zamknięte w programie Access, naciśnij klawisz F11, aby je otworzyć. Następnie w okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy kwerendę i kliknij pozycję Widok projektu.

  Menu kontekstowe kwerendy w okienku nawigacji

 3. Ustal, która tabela kwerendy jest tabelą większość-wiele. Dobrym sposobem rozpoznania takich tabel jest kierowanie się zasadą, że tabela większość-wiele to taka, która wyszukuje dane w innej tabeli.

 4. Sprawdź, czy pole, które ma być aktualizowane, znajduje się w tabeli większość-wiele. Jeżeli tak nie jest, nie można nic zrobić z kwerendą, aby rozwiązać problem. Alternatywnym sposobem umożliwienia edycji takiego pola jest utworzenie nowego widoku z możliwością edycji, który korzysta tylko z tej jednej tabeli i umożliwienie łatwego wyświetlenia tego widoku w razie potrzeby. Na przykład można przygotować przycisk z makrem otwierającym ten widok.

 5. Sprawdź, czy klucz podstawowy dla tabeli większość wiele znajduje się w wynikach kwerendy. Jeśli nie jest otwarta, Dodaj klucz podstawowy do wyników kwerendy.

 6. Dwukrotnie kliknij każde sprzężenie i sprawdź, czy:

  • jest to sprzężenie wewnętrzne;

  • jeżeli jest to sprzężenie zewnętrzne, tabela większość-wiele znajduje się po wewnętrznej stronie sprzężenia (po lewej stronie sprzężenia lewego lub po prawej stronie sprzężenia prawego).

Jeżeli sprzężenie nie spełnia co najmniej jednego z dwóch powyższych kryteriów, zmień sprzężenie na umożliwiające aktualizację kwerendy.

początek strony

Dodawanie klucza podstawowego tabeli większość-wiele do wyników kwerendy

 1. Otwórz kwerendę w widoku projektu.

 2. Zidentyfikuj tabelę większość-wiele.

 3. Kliknij dwukrotnie każde pole klucza podstawowego. Każde pole klucza jest oznaczone małym kluczykiem.

 4. W siatce projektu kwerendy upewnij się, że pole Pokaż jest zaznaczone dla dodanych pól kluczy:

  Wiersz Pokaż na siatce projektu kwerendy

Początek strony

Modyfikowanie sprzężenia w celu umożliwienia aktualizacji kwerendy

Każde sprzężenie nie spełnia jednego z powyższych kryteriów, uniemożliwi aktualizacji. Oto przykład nie można aktualizować sprzężenia:

Okno dialogowe Właściwości sprzężenia

To jest lewe sprzężenie zewnętrzne. Zawiera wszystko z lewej tabeli i odpowiadające rekordy w prawej tabeli. Jednak większość tabeli większość-wiele znajduje się po prawej stronie sprzężenia, co uniemożliwia aktualizację.

Sposoby modyfikacji sprzężenia zewnętrznego w celu umożliwienia aktualizacji

Dostępne są trzy podstawowe metody dostosowywania sprzężenia, tak aby umożliwić aktualizację kwerendy. Należy kliknąć dwukrotnie sprzężenie, aby otworzyć okno dialogowe Właściwości sprzężenia, i wykonać jedną z następujących czynności:

 • Zmiana sprzężenia zewnętrznego w celu sprzężenia wewnętrznego    Kliknij opcję 1 w okno dialogowe Właściwości sprzężenia.

 • Zamiana tabel miejscami    Przenoszenie tabeli większość wiele do wewnętrznej stronie sprzężenia, a innej tabeli do strony zewnętrznej (Użyj pola kombi w oknie dialogowym Właściwości sprzężenia, aby ustawić nazw tabel lewy i prawy).

 • Zmiana kierunku sprzężenia    Kliknij opcję 2 lub 3 w oknie dialogowym Właściwości sprzężenia (wybierz opcję, która nie jest jeszcze wybrana).

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×