Pola sumy częściowej i sumy końcowej w raporcie w formie tabeli przestawnej

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Podczas pracy z raportem tabeli przestawnej można wyświetlić lub ukryć sumy częściowe dla poszczególnych pól kolumn i wierszy, wyświetlić lub ukryć sumy końcowe kolumn i wierszy całego raportu oraz obliczyć sumy częściowe i sumy końcowe z elementami filtrowanymi lub bez nich.

Co chcesz zrobić?

Obliczanie sum częściowych pól kolumn i wierszy

Wyświetlanie lub ukrywanie sum końcowych całego raportu

Obliczanie sum częściowych i sum końcowych z elementami filtrowanymi lub bez nich

Obliczanie sum częściowych pól kolumn lub wierszy

 1. Zaznacz element pola wiersza lub kolumny w raporcie tabeli przestawnej.

 2. Na karcie Opcje w grupie Aktywne pole kliknij przycisk Ustawienia pola.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Ustawienia pola.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  Obliczanie sum częściowych etykiet zewnętrznych wierszy lub kolumn   

  1. Aby obliczyć sumy częściowe za pomocą domyślnej funkcji podsumowania, w obszarze Sumy częściowe kliknij opcję Automatyczne.

  2. Opcjonalnie, aby użyć innej funkcji lub wyświetlić więcej niż jeden typ sumy częściowej, kliknij opcję Niestandardowe, a następnie wybierz funkcję.

   Funkcje, które mogą być używane jako sumy częściowe

   Funkcja

   Opis

   Suma

   Oblicza sumę argumentów. Jest to domyślna funkcja dla danych numerycznych.

   Licznik

   Liczba wartości danych. Funkcja podsumowująca Licznik działa tak samo jak funkcja arkusza . Liczba jest to domyślna funkcja dla danych innych niż liczby.

   Średni

   Oblicza wartość średnią argumentów.

   Maksimum

   Wyznacza największą wartość.

   Minimum

   Wyznacza najmniejszą wartość.

   Produkt

   Oblicza iloczyn wartości.

   Licznik num.

   Liczba wartości danych, które są liczbami. Funkcja podsumowująca Licznik num. działa tak samo jak funkcja arkusza ile .

   StDev

   Szacowana wartość odchylenia standardowego populacji, gdzie próbka to podzbiór całej populacji.

   StDevp

   Odchylenie standardowe dla populacji, którą stanowią wszystkie podsumowywane dane.

   Wariancja

   Szacowana wariancja populacji, gdzie próbka to podzbiór całej populacji.

   Warc

   Wariancja dla populacji, którą stanowią wszystkie podsumowywane dane.

   Uwaga: Nie można użyć funkcji niestandardowej ze źródłem danych OLAP.

  3. Dla etykiet zewnętrznych wierszy w formie kompaktowej lub w formie konspektu można wyświetlić sumy częściowe nad lub pod ich elementami albo ukryć sumy częściowe, wykonując następujące czynności:

   1. Na karcie Projektowanie w grupie Układ kliknij pozycję Sumy częściowe.

   2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

    • Wybierz polecenie Nie pokazuj sum częściowych.

    • Wybierz polecenie Pokaż wszystkie sumy częściowe u dołu grupy.

    • Wybierz polecenie Pokaż wszystkie sumy częściowe u góry grupy.

     Obliczanie sum częściowych etykiet wewnętrznych wierszy lub kolumn   

  4. Aby wybrać funkcję, w obszarze Sumy częściowe kliknij opcję Niestandardowe (jeśli jest dostępna), a następnie wybierz funkcję.

   Funkcje, które mogą być używane jako sumy częściowe

   Funkcja

   Opis

   Suma

   Oblicza sumę argumentów. Jest to domyślna funkcja dla danych numerycznych.

   Licznik

   Liczba wartości danych. Funkcja podsumowująca Licznik działa tak samo jak funkcja arkusza . Liczba jest to domyślna funkcja dla danych innych niż liczby.

   Średni

   Oblicza wartość średnią argumentów.

   Maksimum

   Wyznacza największą wartość.

   Minimum

   Wyznacza najmniejszą wartość.

   Produkt

   Oblicza iloczyn wartości.

   Licznik num.

   Liczba wartości danych, które są liczbami. Funkcja podsumowująca Licznik num. działa tak samo jak funkcja arkusza ile .

   StDev

   Szacowana wartość odchylenia standardowego populacji, gdzie próbka to podzbiór całej populacji.

   StDevp

   Odchylenie standardowe dla populacji, którą stanowią wszystkie podsumowywane dane.

   Wariancja

   Szacowana wariancja populacji, gdzie próbka to podzbiór całej populacji.

   Warc

   Wariancja dla populacji, którą stanowią wszystkie podsumowywane dane.

   Uwaga: Nie można użyć funkcji niestandardowej ze źródłem danych OLAP.

   Usuwanie sum częściowych   

  5. W obszarze Sumy częściowe kliknij opcję Brak.

   Uwaga: Jeśli pole zawiera element obliczeniowy, to nie można zmienić funkcji podsumowania sumy częściowej.

 4. Zaznacz lub wyczyść pole wyboru Dołącz nowe elementy do filtru ręcznego, aby dołączyć lub pominąć nowe elementy podczas stosowania filtru, w którym wybrano określone elementy w menu Filtr.

Porada: Aby szybko wyświetlić lub ukryć bieżącą sumę częściową, kliknij prawym przyciskiem myszy element pola, a następnie wybierz polecenie Suma częściowa „<nazwa etykiety>”.

Początek strony

Wyświetlanie lub ukrywanie sum końcowych całego raportu

Istnieje możliwość wyświetlenia lub ukrycia sum końcowych całego raportu tabeli przestawnej.

Wyświetlanie lub ukrywanie sum końcowych   

 1. Kliknij raport tabeli przestawnej.

 2. Na karcie Projektowanie w grupie Układ kliknij przycisk Sumy końcowe, a następnie zaznacz jedną z poniższych opcji:

  • Wyłącz dla wierszy i kolumn

  • Włącz dla wierszy i kolumn

  • Wyłącz tylko dla wierszy

  • Włącz tylko dla kolumn

Ustawianie domyślnego zachowania dla wyświetlania lub ukrywania sum końcowych   

 1. Kliknij raport tabeli przestawnej.

 2. Na karcie Opcje w grupie Tabela przestawna kliknij przycisk Opcje.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Opcje tabeli przestawnej.

 3. Kliknij kartę Sumy i filtry.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  Wyświetlanie sum końcowych   

  • Zaznacz pole wyboru Pokaż sumy końcowe kolumn, pole wyboru Pokaż sumy końcowe wierszy lub oba te pola.

   Ukrywanie sum końcowych   

  • Wyczyść pole wyboru Pokaż sumy końcowe kolumn, pole wyboru Pokaż sumy końcowe wierszy lub oba te pola.

Początek strony

Obliczanie sum częściowych i sum końcowych z elementami filtrowanymi lub bez nich

 1. Kliknij raport tabeli przestawnej.

 2. Na karcie Opcje w grupie Tabela przestawna kliknij przycisk Opcje.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Opcje tabeli przestawnej.

 3. Kliknij kartę Sumy i filtry, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  Dane źródłowe OLAP     Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Zaznacz albo wyczyść pole wyboru Oblicz sumy częściowe elementów odfiltrowanych stron, aby dołączyć lub pominąć elementy filtru raportu.

   Uwaga: W źródle danych OLAP musi być obsługiwana składnia podwyborów wyrażeń MDX.

  • Zaznacz albo wyczyść pole wyboru Oznacz sumy za pomocą znaku *, aby wyświetlić lub ukryć znak gwiazdki obok sum. Gwiazdka informuje, że podczas obliczania sumy program Excel używa nie tylko wyświetlanych wartości.

   Uwaga: Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy w źródle danych OLAP nie jest obsługiwana składnia podwyborów wyrażeń MDX.

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×