Pola sum częściowych i sumy w tabeli przestawnej

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Podczas pracy z tabeli przestawnej, można wyświetlić lub ukryć sumy częściowe dla poszczególnych pól wierszy i kolumn, wyświetlanie lub ukrywanie kolumn i wierszy sum końcowych cały raport i obliczanie sum częściowych i sum końcowych z elementów odfiltrowanych lub bez.

Obliczanie sum częściowych pól wierszy i kolumn

 1. W tabeli przestawnej wybierz pozycję element pole wiersza lub kolumny. Upewnij się, że pochodzi ona pola, a nie wartość.

 2. Na karcie Analiza w grupie Aktywne pole kliknij pozycję Ustawienia pola.

  Ustawienia pola na Wstążce

  Spowoduje to wyświetlenie okna dialogowego Ustawienia pola.

  Karta filtry w oknie dialogowym Ustawienia pola i sumy częściowe

 3. W oknie dialogowym Ustawienia pola w obszarze Sumy częściowe wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby obliczyć sumy częściowe dla etykiet wewnętrznych wierszy lub kolumn przy użyciu domyślnej funkcji podsumowującej, kliknij pozycję Automatyczne.

  • Aby usunąć sumy częściowe, kliknij pozycję Brak.

   Uwaga: Jeśli pole zawiera element obliczeniowy, nie można zmienić funkcji podsumowania sumy częściowej.

  • Aby użyć innej funkcji, wyświetlić kilka typów sumy częściowej lub obliczyć sumę częściową dla etykiet wewnętrznych wierszy lub kolumn, kliknij opcję Niestandardowe (o ile jest dostępna), a następnie wybierz funkcję.

   Funkcje, których można użyć jako sumy częściowej

   Funkcja

   Opis

   Suma

   Suma wartości. Jest to domyślna funkcja dla danych liczbowych.

   Licznik

   Liczba wartości danych. Funkcja podsumowująca Licznik działa tak samo jak funkcja ILE.NIEPUSTYCH. Funkcja Licznik jest domyślnie używana w przypadku danych nieliczbowych.

   Średnia

   Średnia z wartości.

   Maksimum

   Największa wartość.

   Minimum

   Najmniejsza wartość.

   Produkt

   Iloczyn wartości.

   Licznik num.

   Liczba wartości danych będących liczbami. Funkcja podsumowująca Licznik num. działa tak samo jak funkcja ILE.LICZB w arkuszu.

   OdchStd

   Szacowana wartość odchylenia standardowego populacji, gdzie próbka to podzbiór całej populacji.

   OdchStdc

   Odchylenie standardowe dla populacji, którą stanowią wszystkie podsumowywane dane.

   Wariancja

   Szacowana wariancja populacji, gdzie próbka to podzbiór całej populacji.

   Wariancja populacji

   Wariancja dla populacji, którą stanowią wszystkie podsumowywane dane.

   Uwaga: Nie można używać niestandardowej funkcji, która korzysta z przetwarzania OLAP (Online Analytical) źródła danych.

 4. Aby uwzględnić lub wykluczyć nowe elementy podczas stosowania filtru, w którym wybrano określone elementy z menu filtru, zaznacz lub wyczyść pole wyboru Dołącz nowe elementy do filtru ręcznego.

Porady: 

 • Aby szybko wyświetlić lub ukryć bieżącą sumę częściową, kliknij element pola prawym przyciskiem myszy, a następnie zaznacz lub wyczyść pole wyboru obok pozycji Suma częściowa „<Nazwa etykiety>”.

 • Dla etykiet zewnętrznych wierszy w formie kompaktowej lub w formie konspektu można wyświetlić sumy częściowe nad lub pod ich elementami albo ukryć sumy częściowe, wykonując następujące czynności:

  1. Na karcie Projektowanie w grupie Układ kliknij pozycję Sumy częściowe.

  2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

   • Zaznacz pozycję Nie pokazuj sum częściowych.

   • Zaznacz pozycję Pokaż wszystkie sumy częściowe u dołu grupy.

   • Zaznacz pozycję Pokaż wszystkie sumy częściowe u góry grupy.

Wyświetlanie lub ukrywanie sum końcowych dla całego raportu

Możesz wyświetlić lub ukryć sumy końcowe dla bieżącej tabeli przestawnej. Ponadto możesz określić domyślne ustawienia wyświetlania i ukrywania sum końcowych.

Aby wyświetlić lub ukryć sumy końcowe

 1. Kliknij dowolne miejsce w tabeli przestawnej.

 2. Na karcie Projektowanie w grupie Układ kliknij pozycję Sumy końcowe, a następnie wybierz odpowiednią opcję wyświetlania sum końcowych.

  Grupa układ na Wstążce

Zmienianie zachowania domyślnego dla wyświetlania lub ukrywania sum końcowych

 1. Kliknij tabelę przestawną.

 2. Na karcie Analiza w grupie Tabela przestawna kliknij pozycję Opcje.

  Opcje tabeli przestawnej na Wstążce

 3. W oknie dialogowym Opcje tabeli przestawnej na karcie Sumy i filtry wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wyświetlić sumy końcowe, wybierz pozycję Pokaż sumy końcowe kolumnPokaż sumy końcowe wierszy i/lub.

  • Aby ukryć sumy końcowe, wyczyść pozycję Pokaż sumy końcowe kolumnPokaż sumy końcowe wierszy i/lub.

Obliczanie sum częściowych i sum końcowych z uwzględnieniem elementów odfiltrowanych lub bez nich

 1. Kliknij dowolne miejsce w tabeli przestawnej.

 2. Na karcie Analiza w grupie Tabela przestawna kliknij pozycję Opcje.

  Opcje tabeli przestawnej na Wstążce

 3. W oknie dialogowym Opcje tabeli przestawnej na karcie Sumy i filtry wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W przypadku danych ze źródła OLAP wykonaj jedną z następujących czynności:

   • Zaznacz lub wyczyść pole wyboru Oblicz sumy częściowe elementów odfiltrowanych stron, aby uwzględnić lub wykluczyć elementy filtru raportu.

    Uwaga: Źródło danych OLAP musi obsługiwać składni podwyboru wyrażeń MDX.

   • Zaznacz lub wyczyść pole wyboru Oznacz sumy za pomocą znaku *, aby wyświetlić lub ukryć gwiazdkę obok sum. Gwiazdka oznacza, że wyświetlane wartości, za pomocą których program Excel oblicza sumę, nie są jedynymi wartościami używanymi w tym obliczeniu.

    Uwaga: Ta opcja jest dostępna tylko jeśli źródło danych OLAP nie obsługuje składni podwyboru wyrażeń MDX.

  • W przypadku danych ze źródeł innych niż OLAP zaznacz lub wyczyść pole wyboru Zezwalaj na wiele filtrów w jednym polu, aby uwzględnić lub wykluczyć odfiltrowane elementy w sumach.

Obejrzyj klip wideo

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

Obliczanie sum częściowych pól wierszy i kolumn

 1. W tabeli przestawnej wybierz pozycję element pole wiersza lub kolumny. Upewnij się, że pochodzi ona pola, a nie wartość.

 2. Na karcie Opcje kliknij pozycję Ustawienia pola w grupie Aktywne pole.

  Obraz Wstążki programu Excel

  Spowoduje to wyświetlenie okna dialogowego Ustawienia pola.

  Karta filtry w oknie dialogowym Ustawienia pola i sumy częściowe

 3. W oknie dialogowym Ustawienia pola w obszarze Sumy częściowe wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby obliczyć sumy częściowe dla etykiet wewnętrznych wierszy lub kolumn przy użyciu domyślnej funkcji podsumowującej, kliknij pozycję Automatyczne.

  • Aby usunąć sumy częściowe, kliknij pozycję Brak.

   Uwaga: Jeśli pole zawiera element obliczeniowy, nie można zmienić funkcji podsumowania sumy częściowej.

  • Aby użyć innej funkcji, wyświetlić kilka typów sumy częściowej lub obliczyć sumę częściową dla etykiet wewnętrznych wierszy lub kolumn, kliknij opcję Niestandardowe (o ile jest dostępna), a następnie wybierz funkcję.

   Funkcje, których można użyć jako sumy częściowej

   Funkcja

   Opis

   Suma

   Suma wartości. Jest to domyślna funkcja dla danych liczbowych.

   Licznik

   Liczba wartości danych. Funkcja podsumowująca Licznik działa tak samo jak funkcja ILE.NIEPUSTYCH. Funkcja Licznik jest domyślnie używana w przypadku danych nieliczbowych.

   Średnia

   Średnia z wartości.

   Maksimum

   Największa wartość.

   Minimum

   Najmniejsza wartość.

   Produkt

   Iloczyn wartości.

   Licznik num.

   Liczba wartości danych będących liczbami. Funkcja podsumowująca Licznik num. działa tak samo jak funkcja ILE.LICZB w arkuszu.

   OdchStd

   Szacowana wartość odchylenia standardowego populacji, gdzie próbka to podzbiór całej populacji.

   OdchStdc

   Odchylenie standardowe dla populacji, którą stanowią wszystkie podsumowywane dane.

   Wariancja

   Szacowana wariancja populacji, gdzie próbka to podzbiór całej populacji.

   Wariancja populacji

   Wariancja dla populacji, którą stanowią wszystkie podsumowywane dane.

   Uwaga: Nie można używać niestandardowej funkcji, która korzysta z przetwarzania OLAP (Online Analytical) źródła danych.

 4. Aby uwzględnić lub wykluczyć nowe elementy podczas stosowania filtru, w którym wybrano określone elementy z menu filtru, zaznacz lub wyczyść pole wyboru Dołącz nowe elementy do filtru ręcznego.

Porady: 

 • Aby szybko wyświetlić lub ukryć bieżącą sumę częściową, kliknij element pola prawym przyciskiem myszy, a następnie zaznacz lub wyczyść pole wyboru obok pozycji Suma częściowa „<Nazwa etykiety>”.

 • Dla etykiet zewnętrznych wierszy w formie kompaktowej lub w formie konspektu można wyświetlić sumy częściowe nad lub pod ich elementami albo ukryć sumy częściowe, wykonując następujące czynności:

  1. Na karcie Projektowanie w grupie Układ kliknij pozycję Sumy częściowe.

  2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

   • Zaznacz pozycję Nie pokazuj sum częściowych.

   • Zaznacz pozycję Pokaż wszystkie sumy częściowe u dołu grupy.

   • Zaznacz pozycję Pokaż wszystkie sumy częściowe u góry grupy.

Wyświetlanie lub ukrywanie sum końcowych dla całego raportu

Możesz wyświetlić lub ukryć sumy końcowe dla bieżącej tabeli przestawnej. Ponadto możesz określić domyślne ustawienia wyświetlania i ukrywania sum końcowych.

Aby wyświetlić lub ukryć sumy końcowe

 1. Kliknij dowolne miejsce w tabeli przestawnej.

 2. Na karcie Projektowanie w grupie Układ kliknij pozycję Sumy końcowe, a następnie wybierz odpowiednią opcję wyświetlania sum końcowych.

  Obraz Wstążki programu Excel

Zmienianie zachowania domyślnego dla wyświetlania lub ukrywania sum końcowych

 1. Kliknij tabelę przestawną.

 2. Na karcie Opcje w grupie Tabela przestawna kliknij pozycję Opcje.

  Obraz Wstążki programu Excel

 3. W oknie dialogowym Opcje tabeli przestawnej na karcie Sumy i filtry wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wyświetlić sumy końcowe, wybierz pozycję Pokaż sumy końcowe kolumnPokaż sumy końcowe wierszy i/lub.

  • Aby ukryć sumy końcowe, wyczyść pozycję Pokaż sumy końcowe kolumnPokaż sumy końcowe wierszy i/lub.

Obliczanie sum częściowych i sum końcowych z uwzględnieniem elementów odfiltrowanych lub bez nich

 1. Kliknij dowolne miejsce w tabeli przestawnej.

 2. Na karcie Opcje w grupie Tabela przestawna kliknij pozycję Opcje.

  Obraz Wstążki programu Excel

 3. W oknie dialogowym Opcje tabeli przestawnej na karcie Sumy i filtry wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W przypadku danych ze źródła OLAP wykonaj jedną z następujących czynności:

   • Zaznacz lub wyczyść pole wyboru Oblicz sumy częściowe elementów odfiltrowanych stron, aby uwzględnić lub wykluczyć elementy filtru raportu.

    Uwaga: Źródło danych OLAP musi obsługiwać składni podwyboru wyrażeń MDX.

   • Zaznacz lub wyczyść pole wyboru Oznacz sumy za pomocą znaku *, aby wyświetlić lub ukryć gwiazdkę obok sum. Gwiazdka oznacza, że wyświetlane wartości, za pomocą których program Excel oblicza sumę, nie są jedynymi wartościami używanymi w tym obliczeniu.

    Uwaga: Ta opcja jest dostępna tylko jeśli źródło danych OLAP nie obsługuje składni podwyboru wyrażeń MDX.

  • W przypadku danych ze źródeł innych niż OLAP zaznacz lub wyczyść pole wyboru Zezwalaj na wiele filtrów w jednym polu, aby uwzględnić lub wykluczyć odfiltrowane elementy w sumach.

W Excel Online można wyświetlić tabeli przestawnej sum częściowych i sum, jeśli skoroszyt zawiera tabel przestawnych, które pokazują je. Jednak nie będzie mógł pól sumy częściowe i sumy. Należy używać wersji klasycznej, aby móc pracować z sum częściowych i sum. Zobacz Suma częściowa i Suma pól w tabeli przestawnej.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×