Pokazywanie zaufania przez dodanie podpisu cyfrowego

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Możesz wyświetlić zachodzi podejrzenie baza danych jest bezpieczne i że mogą ufać jego zawartości, dodając podpis cyfrowy do bazy danych. Tej osoby ułatwia korzystanie z bazy danych zdecyduj, czy można ufać go i jego zawartości.

Proces, który umożliwia cyfrowe podpisywanie bazy danych zależy od tego, czy korzysta z bazy danych na nowszy format pliku, na przykład pliku accdb lub starszym formacie, takich jak plik mdb. Oba procesów wymaga jednak używanie certyfikatu zabezpieczeń.

Można użyć certyfikatu zabezpieczeń komercyjnego lub utworzyć własny. W tym temacie wyjaśniono, jak utworzyć własny certyfikat zabezpieczeń.

W tym artykule

Zanim rozpoczniesz

Pakowanie, podpisywanie i rozpowszechnianie bazy danych programu Access

Cyfrowe podpisywanie bazy danych z poprzedniej wersji

Przed rozpoczęciem

Aby dodać podpis cyfrowy, musisz najpierw uzyskać lub utworzyć certyfikat zabezpieczeń. Traktować certyfikatu zabezpieczeń można stosować pióra, że umożliwia cyfrowe podpisywanie rzeczy lub wosk szyfrować to tylko dla Ciebie.

Jeśli nie masz certyfikatu zabezpieczeń, możesz go utworzyć za pomocą narzędzia program SelfCert (dostępny w pakiecie Microsoft Office).

Tworzenie certyfikatu z podpisem własnym

 1. W systemie Microsoft Windows kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Wszystkie programy, wskaż polecenie Microsoft Office, wskaż polecenie Narzędzia pakietu Microsoft Office, a następnie kliknij Certyfikat cyfrowy dla projektów VBA.

  — lub —

  Przejdź do folderu zawierającego pliki programów Microsoft Office.

  Konieczne będzie odszukaj plik wykonywalny SelfCert.exe i lokalizacji mogą się różnić na podstawie różnych warunków takich jak, jeśli korzystasz z 32-bitowej lub 64-bitowej wersji systemu operacyjnego Windows lub, jeśli korzystasz z subskrypcji wersji usługi Office 365.

  Jeśli korzystasz z 2019 pakietu Office lub pakiet Office 2016, spróbuj wykonać jedną z następujących lokalizacji:

  • C:\Program Files\Microsoft Office\Office16

  • C:\Program plików (x86) \Microsoft Office\Office16

  Jeśli korzystasz z usługi Office 365, spróbuj wykonać jedną z następujących lokalizacji:

  • C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16

  • C:\Program plików (x86) \Microsoft Office\root\Office16

  Jeśli korzystasz z pakietu Office 2013, Znajdź folder Office15 z powyższych opcji. Jeśli korzystasz z pakietu Office 2010, Znajdź Office14 folder. Jeśli korzystasz z pakietu Office 2007, Znajdź Office12 folder.

  Znajdź właściwego folderu i kliknij dwukrotnie SelfCert.exe.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Tworzenie certyfikatu cyfrowego.

 2. W polu Nazwa certyfikatu wpisz nazwę nowego certyfikatu testowego.

 3. Kliknij dwa razy przycisk OK.

Uwaga: Jeśli nie widzisz polecenia Certyfikat cyfrowy dla projektów VBA lub nie możesz znaleźć pliku SelfCert.exe, być może musisz zainstalować program SelfCert.

Instalowanie programu SelfCert.exe

 1. Uruchom instalacyjny dysk CD programu Microsoft Office lub inny nośnik instalacyjny.

 2. W oknie Instalatora kliknij pozycję Dodaj lub usuń funkcje, a następnie kliknij przycisk Kontynuuj.

  Uwaga: Jeśli pracujesz w środowisku, w którym pakiet Microsoft Office został zainstalowany na poszczególnych komputerach przez administratorów, a nie za pomocą dysków CD, wykonaj następujące czynności:

  1. W systemie Microsoft Windows kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.

  2. Kliknij dwukrotnie pozycję Dodaj lub usuń programy.

  3. Wybierz wersję pakietu Microsoft Office, a następnie kliknij przycisk Zmień.

   Zostanie uruchomiony Instalator.

  4. Kliknij pozycję Dodaj lub usuń funkcje, a następnie kliknij przycisk Kontynuuj.

  5. Wykonaj poniższe czynności.

 3. Rozwiń węzły Microsoft Office i Funkcje wspólne pakietu Office, klikając znajdujące się obok nich znaki plus (+).

 4. Kliknij pozycję Certyfikat cyfrowy dla projektów VBA.

 5. Kliknij pozycję Uruchom z mojego komputera.

 6. Kliknij przycisk Kontynuuj, aby zainstalować składnik.

Tworzenie podpisów do użytku w obrębie własnej organizacji należy używać tylko program SelfCert. Jeśli chcesz podpisać cyfrowo bazy danych, a następnie rozpowszechnianie bazy danych w celach komercyjnych, certyfikat komercyjnego zabezpieczeń należy uzyskać od komercyjnego urzędu certyfikacji (CA).

Pakowanie, podpisywanie i rozpowszechnianie bazy danych programu Access

Access ułatwia szybkie Zaloguj się i rozpowszechniania bazy danych. Podczas tworzenia pliku accdb lub ACCDE, możesz pakowanie pliku, Zastosuj podpis cyfrowy do pakietu i rozpowszechnianiem podpisanego pakietu do innych użytkowników. Narzędzie Spakuj i podpisz umieszcza bazy danych w pliku programu Access wdrożenia (accdc), znaki plik i umieszcza podpisanego pakietu w ustaleniu lokalizacji. Użytkowników można wyodrębnić bazę danych z pakietu i pracy bezpośrednio z bazą danych (nie w pliku pakietu).

Podczas dalszej pracy pamiętaj o następujących kwestiach:

 • Przez spakowanie bazy danych i podpisanie pakietu można przekazać informacje o zaufaniu. Gdy spakujesz i podpiszesz bazę danych, Twój podpis cyfrowy potwierdza, że baza danych nie została zmieniona od chwili utworzenia pakietu.

 • Po wyodrębnieniu bazy danych z pakietu nie ma już połączenia między podpisanym pakietem i wyodrębnioną bazą danych.

 • Za pomocą narzędzia Spakuj i podpisz tylko w przypadku baz danych zapisanych w na nowszy format pliku (accdb, ACCDE,...). Access udostępnia narzędzia do podpisania i rozpowszechnianie bazy danych, które mają w starszym formacie pliku. Należy użyć narzędzia podpis cyfrowy, które są odpowiednie dla formatu pliku bazy danych, którego używasz.

 • Do pakietu można dodać tylko jedną bazę danych.

 • Proces cyfrowo podpisuje pakiet zawierający całą bazę danych, a nie tylko makra czy moduły.

 • Proces kompresuje plik pakietu, aby skrócić czas pobierania.

 • Bazy danych można wyodrębnić z plików pakietu, które są umieszczane na serwerach z programem Windows SharePoint Services 3.0 lub nowszym.

W poniższych sekcjach wyjaśniono, jak utworzyć podpisany plik pakietu oraz jak wyodrębnić bazę danych z podpisanego pliku pakietu i jak z niej korzystać.

Tworzenie podpisanego pakietu

 1. Otwórz bazę danych, którą chcesz spakować i podpisać.

 2. Kliknij pozycję plik > Zapisz jako > Spakuj i podpisz. Uwaga: Jeśli korzystasz z programu Access 2007 kliknij Przycisk pakietu Microsoft Office > Publikuj > Spakuj i podpisz.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Wybieranie certyfikatu.

 3. Wybierz certyfikat cyfrowy, a następnie kliknij przycisk OK.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Tworzenie pakietu programu Microsoft Access podpisane.

 4. Na liście Zapisz w wybierz lokalizację, w której chcesz umieścić podpisany pakiet bazy danych.

 5. W polu Nazwa pliku wprowadź nazwę dla podpisanego pakietu, a następnie kliknij pozycję Utwórz.

  Program Access utworzy plik accdc i umieści go w wybranej lokalizacji.

Wyodrębnianie i używanie podpisanego pakietu

 1. Kliknij pozycję plik > Otwórz > Przeglądaj. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Otwieranie. Uwaga: Jeśli korzystasz z programu Access 2007 kliknij Przycisk pakietu Microsoft Office > Otwórz.

 2. Wybierz pozycję Podpisane pakiety programu Microsoft Access (*.accdc) jako typ pliku.

 3. Znajdź folder zawierający odpowiedni plik accdc, zaznacz plik, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli certyfikat zabezpieczeń, za pomocą którego podpisano pakiet wdrożenia, został uznany za zaufany, zostanie wyświetlone okno dialogowe Wyodrębnianie bazy danych do. Przejdź do następnego kroku.

  • W przeciwnym razie zostanie wyświetlony poniższy komunikat.

   Wskazówka

   Jeśli baza danych jest zaufane, kliknij przycisk Otwórz. Jeśli ufasz dowolny certyfikat z tego dostawcy, kliknij przycisk Ufaj wszystko w programie publisher. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Wyodrębnianie bazy danych do.

   Uwaga: Jeśli podpiszesz pakiet bazy danych za pomocą certyfikatu z podpisem własnym, a następnie podczas otwierania tego pakietu klikniesz pozycję Zawsze ufaj zawartości od tego wydawcy, to pakiety podpisane za pomocą certyfikatów z podpisami własnymi zawsze będą zaufane.

 5. Opcjonalnie na liście Zapisz w wybierz lokalizację, w której chcesz umieścić wyodrębnioną bazę danych, a następnie w polu Nazwa pliku wprowadź inną nazwę dla wyodrębnionej bazy danych.

  Porada: Jeśli wyodrębnisz bazę danych do zaufanej lokalizacji, jej zawartość będzie automatycznie włączana przy każdym otwarciu. Jeśli wybierzesz lokalizację, która nie jest zaufana, pewna część zawartości bazy danych może zostać domyślnie wyłączona.

 6. Kliknij przycisk OK.

W przypadku wątpliwości dotyczących wiarygodności certyfikatu zapoznaj się z artykułem Jak stwierdzić, czy podpis cyfrowy jest wiarygodny, w którym podano ogólne informacje o sprawdzaniu dat i innych pozycji w certyfikacie, ułatwiających potwierdzenie jego ważności.

Początek strony

Cyfrowe podpisywanie bazy danych z poprzedniej wersji

Ważne: Czynności opisane w tej sekcji nie mają zastosowania do baz danych używających jednego z nowych formatów plików.

W przypadku baz danych przy użyciu formatów plików mdb lub MDE podpis cyfrowy może dotyczyć składniki bazy danych. Podpis cyfrowy potwierdzenie, że makr, modułów kodu i inne wykonywalny składniki bazy danych pochodzi z osobie podpisującej i że nikt nie będzie zmienił ich po podpisaniu bazy danych.

Aby zastosować podpis do bazy danych, najpierw jest potrzebny certyfikat cyfrowy. Jeśli tworzysz bazy danych do komercyjnego rozpowszechniania, musisz uzyskać certyfikat od komercyjnego urzędu certyfikacji. Urzędy certyfikacji sprawdzają, czy osoby tworzące zawartość (taką jak bazy danych) są godne zaufania.

Jeśli chcesz korzystać z bazy danych dla grupy roboczej osobiste lub ograniczone scenariuszy Access zawiera narzędzia do tworzenia certyfikatu z podpisem własnym. Czynności opisane w poniższych sekcjach wyjaśniono, jak zainstalować i umożliwia tworzenie certyfikatu z podpisem własnym narzędzie SelfCert.exe.

Podpisywanie kodu bazy danych

Uwaga: Należy pamiętać, że te kroki mają zastosowanie tylko w przypadku używania baz danych używających jednego starszych formatach plików bazy danych, takich jak plik mdb. Aby zarejestrować nowszego baz danych, zobacz sekcję pakowania, podpisywania i rozpowszechnianie bazy danych programu Access.

 1. Otwórz bazę danych, którą chcesz podpisać.

 2. Na karcie Narzędzia bazy danych w grupie Makro kliknij pozycję Visual Basic, aby uruchomić Edytor Visual Basic.

  Skrót klawiaturowy naciśnij klawisze ALT + F11.

 3. W oknie Eksplorator projektu wybierz bazę danych lub projekt VBA (Visual Basic for Applications), które chcesz podpisać.

 4. W menu Narzędzia kliknij polecenie Podpis cyfrowy.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Podpis cyfrowy.

 5. Kliknij przycisk Wybierz, aby wybrać certyfikat cyfrowy.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Wybieranie certyfikatu.

 6. Wybierz certyfikat, który chcesz zastosować.

  Jeśli zostały wykonane kroki opisane w poprzedniej sekcji, wybierz certyfikat utworzony za pomocą narzędzia SelfCert.

 7. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Wybieranie certyfikatu, a następnie kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Podpis cyfrowy.

Porady dotyczące podpisywania starszych wersji baz danych

 • Aby zapobiec przypadkowym modyfikacjom projektu VBA przez innych użytkowników i unieważnieniu jego podpisu, zablokuj projekt VBA przed podpisaniem.

  Uwaga: Zablokowanie projektu VBA nie uniemożliwia innemu użytkownikowi zastąpienia podpisu cyfrowego innym podpisem. Administratorzy korporacyjni mogą ponownie podpisywać szablony i dodatki, aby dokładnie kontrolować, co użytkownicy mogą uruchamiać na komputerach.

 • Jeśli cyfrowe podpisywanie projektu VBA, warto rozważyć utworzenie sygnatury czasowej, aby inni użytkownicy mogli zweryfikować podpis nawet po wygaśnięciu certyfikatu użytego do podpisu.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×