Pokazywanie zaufania przez dodanie podpisu cyfrowego

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Możesz wyświetlić zachodzi podejrzenie baza danych jest bezpieczne i że mogą ufać jego zawartości, dodając podpis cyfrowy do bazy danych. Tej osoby ułatwia korzystanie z bazy danych zdecyduj, czy można ufać go i jego zawartości.

Proces, który umożliwia cyfrowe podpisywanie bazy danych zależy od tego, czy bazy danych w formacie Microsoft Office Access 2007 pliku, takie jak pliku accdb, czy w starszym formacie przykład w formacie pliku mdb. Oba procesów wymaga jednak używanie certyfikatu zabezpieczeń.

Można użyć certyfikatu zabezpieczeń komercyjnego lub utworzyć własny. W tym temacie wyjaśniono, jak utworzyć własny certyfikat zabezpieczeń.

W tym artykule

Zanim rozpoczniesz

Pakowanie, podpisywanie i rozpowszechnianie bazy danych programu Office Access 2007

Cyfrowe podpisywanie bazy danych z poprzedniej wersji

Przed rozpoczęciem

Aby dodać podpis cyfrowy, musisz najpierw uzyskać lub utworzyć certyfikat zabezpieczeń. Traktować certyfikatu zabezpieczeń można stosować pióra, że umożliwia cyfrowe podpisywanie rzeczy lub wosk szyfrować to tylko dla Ciebie.

Jeśli nie masz certyfikatu zabezpieczeń, możesz go utworzyć za pomocą narzędzia program SelfCert (dostępny w pakiecie Microsoft Office).

Tworzenie certyfikatu z podpisem własnym

 1. W systemie Microsoft Windows kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Wszystkie programy, wskaż polecenie Microsoft Office, wskaż polecenie Narzędzia pakietu Microsoft Office, a następnie kliknij Certyfikat cyfrowy dla projektów VBA.

  — lub —

  Przejdź do folderu zawierającego pliki programów Office Professional 2007. Domyślny folder jest Office\Office12 dysk: \Program Files\Microsoft. W tym folderze Znajdź i kliknij dwukrotnie SelfCert.exe.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Tworzenie certyfikatu cyfrowego.

 2. W polu Nazwa certyfikatu wpisz nazwę nowego certyfikatu testowego.

 3. Kliknij dwa razy przycisk OK.

Uwaga: Jeśli nie widzisz polecenia Certyfikat cyfrowy dla projektów VBA lub nie możesz znaleźć pliku SelfCert.exe, być może musisz zainstalować program SelfCert.

Instalowanie programu SelfCert.exe

 1. Uruchom usługi Office Professional 2007 instalacyjny dysk CD lub inny nośnik instalacyjny.

 2. W oknie Instalatora kliknij pozycję Dodaj lub usuń funkcje, a następnie kliknij przycisk Kontynuuj.

  Uwaga: Jeśli pracujesz w środowisku, w którym Office Professional 2007 jest zainstalowany na poszczególnych komputerach przez administratorów, a nie za pomocą dysków CD, wykonaj następujące czynności:

  1. W systemie Microsoft Windows kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.

  2. Kliknij dwukrotnie pozycję Dodaj lub usuń programy.

  3. Wybierz pozycję Microsoft Office 2007, a następnie kliknij przycisk Zmień.

   Zostanie uruchomiony Instalator.

  4. Kliknij pozycję Dodaj lub usuń funkcje, a następnie kliknij przycisk Kontynuuj.

  5. Wykonaj poniższe czynności.

 3. Rozwiń węzły Microsoft Office i Funkcje wspólne pakietu Office, klikając znajdujące się obok nich znaki plus (+).

 4. Kliknij pozycję Certyfikat cyfrowy dla projektów VBA.

 5. Kliknij pozycję Uruchom z mojego komputera.

 6. Kliknij przycisk Kontynuuj, aby zainstalować składnik.

Tworzenie podpisów do użytku w obrębie własnej organizacji należy używać tylko program SelfCert. Jeśli chcesz podpisać cyfrowo bazy danych, a następnie rozpowszechnianie bazy danych w celach komercyjnych, certyfikat komercyjnego zabezpieczeń należy uzyskać od komercyjnego urzędu certyfikacji (CA). Więcej informacji można uzyskać w sekcji Zobacz też.

Pakowanie, podpisywanie i rozpowszechnianie bazy danych programu Office Access 2007

Office Access 2007 ułatwia szybkie Zaloguj się i rozpowszechniania bazy danych. Podczas tworzenia pliku accdb lub ACCDE, możesz pakowanie pliku, Zastosuj podpis cyfrowy do pakietu i rozpowszechnianiem podpisanego pakietu do innych użytkowników. Narzędzie Spakuj i podpisz umieszcza bazy danych w pliku programu Access wdrożenia (accdc), znaki plik i umieszcza podpisanego pakietu w ustaleniu lokalizacji. Użytkowników można wyodrębnić bazę danych z pakietu i pracy bezpośrednio z bazą danych (nie w pliku pakietu).

Podczas dalszej pracy pamiętaj o następujących kwestiach:

 • Przez spakowanie bazy danych i podpisanie pakietu można przekazać informacje o zaufaniu. Gdy spakujesz i podpiszesz bazę danych, Twój podpis cyfrowy potwierdza, że baza danych nie została zmieniona od chwili utworzenia pakietu.

 • Po wyodrębnieniu bazy danych z pakietu nie ma już połączenia między podpisanym pakietem i wyodrębnioną bazą danych.

 • Za pomocą narzędzia Spakuj i podpisz tylko w przypadku baz danych zapisanych w formacie pliku Office Access 2007. Access 2007 udostępnia narzędzia do podpisania i rozpowszechnianie baz danych utworzonych w starszym formacie pliku. Należy użyć narzędzia podpis cyfrowy, które są odpowiednie dla formatu pliku bazy danych, którego używasz.

 • Do pakietu można dodać tylko jedną bazę danych.

 • Proces cyfrowo podpisuje pakiet zawierający całą bazę danych, a nie tylko makra czy moduły.

 • Proces kompresuje plik pakietu, aby skrócić czas pobierania.

 • Bazy danych można wyodrębnić z plików pakietów znajdujących się na serwerach programu Windows SharePoint Services 3.0.

W poniższych sekcjach wyjaśniono, jak utworzyć podpisany plik pakietu oraz jak wyodrębnić bazę danych z podpisanego pliku pakietu i jak z niej korzystać.

Tworzenie podpisanego pakietu

 1. Otwórz bazę danych, którą chcesz spakować i podpisać.

 2. Kliknij Przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , kliknij pozycję Publikuj, a następnie kliknij pozycję Spakuj i podpisz.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Wybieranie certyfikatu.

 3. Wybierz certyfikat cyfrowy, a następnie kliknij przycisk OK.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Tworzenie podpisanego pakietu programu Microsoft Office Access.

 4. Na liście Zapisz w wybierz lokalizację, w której chcesz umieścić podpisany pakiet bazy danych.

 5. W polu Nazwa pliku wprowadź nazwę dla podpisanego pakietu, a następnie kliknij pozycję Utwórz.

  Program Access utworzy plik accdc i umieści go w wybranej lokalizacji.

Wyodrębnianie i używanie podpisanego pakietu

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij polecenie Otwórz.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Otwieranie.

 2. Jako typ pliku wybierz pozycję Podpisane pakiety programu Microsoft Office Access (*.accdc).

 3. Za pomocą listy Szukaj w znajdź folder zawierający odpowiedni plik accdc, zaznacz ten plik, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli certyfikat zabezpieczeń, za pomocą którego podpisano pakiet wdrożenia, został uznany za zaufany, zostanie wyświetlone okno dialogowe Wyodrębnianie bazy danych do. Przejdź do następnego kroku.

  • W przeciwnym razie zostanie wyświetlony poniższy komunikat.

   Wskazówka

   Jeśli baza danych jest zaufane, kliknij przycisk Otwórz. Jeśli ufasz dowolny certyfikat z tego dostawcy, kliknij przycisk Ufaj wszystko w programie publisher. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Wyodrębnianie bazy danych do.

   Uwaga: Jeśli podpiszesz pakiet bazy danych za pomocą certyfikatu z podpisem własnym, a następnie podczas otwierania tego pakietu klikniesz pozycję Zawsze ufaj zawartości od tego wydawcy, to pakiety podpisane za pomocą certyfikatów z podpisami własnymi zawsze będą zaufane.

 5. Opcjonalnie na liście Zapisz w wybierz lokalizację, w której chcesz umieścić wyodrębnioną bazę danych, a następnie w polu Nazwa pliku wprowadź inną nazwę dla wyodrębnionej bazy danych.

  Porada: Jeśli wyodrębnisz bazę danych do zaufanej lokalizacji, jej zawartość będzie automatycznie włączana przy każdym otwarciu. Jeśli wybierzesz lokalizację, która nie jest zaufana, pewna część zawartości bazy danych może zostać domyślnie wyłączona.

 6. Kliknij przycisk OK.

W przypadku wątpliwości dotyczących wiarygodności certyfikatu zapoznaj się z artykułem Jak stwierdzić, czy podpis cyfrowy jest wiarygodny, w którym podano ogólne informacje o sprawdzaniu dat i innych pozycji w certyfikacie, ułatwiających potwierdzenie jego ważności.

Początek strony

Cyfrowe podpisywanie bazy danych z poprzedniej wersji

Ważne: Czynności opisane w tej sekcji nie mają zastosowania do baz danych używających jednego z nowych formatów plików.

W przypadku baz danych wcześniejszych niż Office Access 2007 można nadawać podpis cyfrowy składniki bazy danych. Podpis cyfrowy potwierdzenie, że makr, modułów kodu i inne wykonywalny składniki bazy danych pochodzi z osobie podpisującej i że nikt nie będzie zmienił ich po podpisaniu bazy danych.

Aby zastosować podpis do bazy danych, najpierw jest potrzebny certyfikat cyfrowy. Jeśli tworzysz bazy danych do komercyjnego rozpowszechniania, musisz uzyskać certyfikat od komercyjnego urzędu certyfikacji. Urzędy certyfikacji sprawdzają, czy osoby tworzące zawartość (taką jak bazy danych) są godne zaufania.

Aby dowiedzieć się więcej na temat urzędów certyfikacji oferujących usługi dla produktów firmy Microsoft, skorzystaj z sekcji Zobacz też.

Jeśli chcesz użyć bazy danych w scenariuszach osobistych lub w scenariuszach z udziałem grupy roboczej o ograniczonym rozmiarze, pakiet Microsoft Office Professional 2007 udostępnia narzędzie do tworzenia certyfikatu z podpisem własnym. W procedurach opisanych w poniższych sekcjach wyjaśniono, jak zainstalować narzędzie o nazwie SelfCert.exe oraz jak za jego pomocą utworzyć certyfikat z podpisem własnym.

Podpisywanie kodu bazy danych

Uwaga: Należy pamiętać, że te kroki mają zastosowanie tylko w przypadku używania baz danych w Office Access 2007, których jest używany jeden z wcześniejszych formatów plików bazy danych, takich jak plik mdb. Aby zarejestrować nowszego baz danych, zobacz sekcję pakowania, zaloguj się i rozpowszechnianie bazy danych programu Office Access 2007.

 1. Otwórz bazę danych, którą chcesz podpisać.

 2. Na karcie Narzędzia bazy danych w grupie Makro kliknij pozycję Visual Basic, aby uruchomić Edytor Visual Basic.

  Skrót klawiaturowy naciśnij klawisze ALT + F11.

 3. W oknie Eksplorator projektu wybierz bazę danych lub projekt VBA (Visual Basic for Applications), które chcesz podpisać.

 4. W menu Narzędzia kliknij polecenie Podpis cyfrowy.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Podpis cyfrowy.

 5. Kliknij przycisk Wybierz, aby wybrać certyfikat cyfrowy.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Wybieranie certyfikatu.

 6. Wybierz certyfikat, który chcesz zastosować.

  Jeśli zostały wykonane kroki opisane w poprzedniej sekcji, wybierz certyfikat utworzony za pomocą narzędzia SelfCert.

 7. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Wybieranie certyfikatu, a następnie kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Podpis cyfrowy.

Porady dotyczące podpisywania starszych wersji baz danych

 • Aby zapobiec przypadkowym modyfikacjom projektu VBA przez innych użytkowników i unieważnieniu jego podpisu, zablokuj projekt VBA przed podpisaniem.

  Uwaga: Zablokowanie projektu VBA nie uniemożliwia innemu użytkownikowi zastąpienia podpisu cyfrowego innym podpisem. Administratorzy korporacyjni mogą ponownie podpisywać szablony i dodatki, aby dokładnie kontrolować, co użytkownicy mogą uruchamiać na komputerach.

 • Podczas cyfrowego podpisywania projektu VBA rozważ uzyskanie sygnatury czasowej, aby inne osoby mogły zweryfikować Twój podpis nawet po wygaśnięciu certyfikatu użytego w przypadku tego podpisu. Aby uzyskać więcej informacji na temat zabezpieczeń VBA i sygnatur czasowych, zobacz witrynę Microsoft Office Online.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×