Pokazywanie rozmiaru lub wymiarów kształtów w programie Visio

Pokazywanie rozmiaru lub wymiarów kształtów w programie Visio

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Aby wyświetlić wymiary lub miary kształtu, zaznacz je i spójrz na pasek stanu poniżej okna kształty . Szerokość, wysokość i kąt są wyświetlane automatycznie. Lub Wyświetl wymiary, korzystając z jednej z innych metod opisanych w tym artykule.

Aby dowiedzieć się, jak zmienić wymiary lub kąty kształtu za pomocą okna rozmiar & , zobacz Określanie wymiarów za pomocą okna rozmiar & położenia.

Wyświetlanie wymiarów na stronie diagramu

W przypadku programu Visio Standard wymiary kształtu można wyświetlić za pomocą pól połączonych z właściwościami wysokości i szerokości kształtu. Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z pól, zobacz Używanie pól w celu wyświetlania bieżących informacji.

W przypadku programu Visio Professional rozmiar kształtu można wyświetlić za pomocą kształtów wymiarowania. Kształty wymiarowania pokazują rozmiar kształtu, do którego są przyklejone, i są aktualizowane automatycznie podczas zmiany rozmiaru oryginalnego kształtu.

Kształty wymiarowania są zawarte w niektórych szablonach, a wzornik Wymiarowanie można otworzyć w dowolnym szablonie.

Aby otworzyć wzornik Wymiarowanie

 1. W oknie Kształty kliknij pozycję Więcej kształtów.

 2. Wskaż pozycję Kształty dodatkowe, a następnie kliknij pozycję Wymiarowanie — architektura lub pozycję Wymiarowanie — rysunek techniczny.

 3. Przeciągnij kształt wymiarowania do kształtu, który chcesz zmierzyć, i przyklej końce kształtu wymiarowania do punktów, które chcesz zmierzyć.

Uwaga: Aby zmienić jednostki miary, kliknij prawym przyciskiem myszy kształt wymiarowania, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Dokładność i jednostki.

Kształt Przedział z kształtami wymiarowania i wyświetlanymi pomiarami.

Przykład

Jeśli korzystasz z programu Visio Professional, poniższa procedura przeprowadzi Cię przez przykładowy sposób użycia kształtów wymiarowania.

Aby użyć kształtów wymiarowania (przykład)

 1. Kliknij kartę Plik, kliknij pozycję Nowy, kliknij pozycję Kategorie, kliknij pozycję Mapy i rozkłady pomieszczeń, a następnie kliknij dwukrotnie pozycję Plan domu.

 2. Kliknij pasek tytułu wzornika Akcesoria ogrodowe i przeciągnij kształt Chodnik betonowy na stronę rysunku.

  Aby znaleźć ten lub inne wzorniki może być konieczne przewinięcie listy w obszarze Wzorniki.

 3. Przeciągnij uchwyty kształtu Chodnik betonowy, aby go powiększyć.

 4. Kliknij pasek tytułu wzornika Wymiarowanie — architektura i przeciągnij kształt Wymiar poziomy na stronę rysunku nad kształtem chodnika.

  Jeśli nie widzisz wzornika na liście, postępuj zgodnie z instrukcjami powyższej procedury Aby otworzyć wzornik Wymiarowanie.

 5. Przeciągnij uchwyt kształtu z prawej strony kształtu Wymiar poziomy na prawą stronę kształtu chodnika, aż pojawi się zielone pole wskazujące, że kształty zostały ze sobą sklejone.

 6. Przeciągnij uchwyt kształtu z lewej strony kształtu Wymiar poziomy do lewej strony kształtu chodnika.

 7. Przeciągnij żółty romb ( Uchwyt sterujący ) z prawej strony kształtu wymiarowania na miejsce nad chodnikiem, tak aby linie wymiarowania nie zasłaniały kształtu chodnika.

Co chcesz zrobić?

Wyświetlanie ogólnej szerokości, wysokości i kąta kształtu

Wyświetlanie szerokości, wysokości i kąta kształtu w kształcie

Wyświetlanie szerokości, wysokości i kąta kształtu obok kształtu

Wyświetlanie wymiarów części kształtów

Wyświetlanie ogólnej szerokości, wysokości i kąta kształtu

 1. Zaznacz kształt na rysunku.

 2. Spójrz na pasek stanu, aby wyświetlić szerokość, Wysokość i kąt kształtu.

Wyświetlanie szerokości, wysokości i kąta kształtu w kształcie

Jeśli chcesz wyświetlić ogólne pomiary tylko kilku kształtów, możesz szybko dodać pola pomiarów do kształtów z polami tekstowymi.

 1. Kliknij kształt, do którego chcesz dodać pola.

 2. Na karcie Wstawianie w grupie tekst kliknij przycisk pole.

 3. W oknie dialogowym pole na liście Kategoria kliknij pozycję geometria.

 4. Na liście Nazwa pola kliknij miarę, którą chcesz wyświetlić.

  Porada: Aby dodać jednostki takie jak stopy do liczb, kliknij pozycję Format danych, a następnie wybierz pozycję nowe jednostki w oknie dialogowym Format danych .

 5. Kliknij przycisk OK.

 6. Powtórz te czynności dla każdego pola, które chcesz dodać.

  Porada: Aby wyświetlić wysokość i szerokość z symbolem x, Wstaw pierwsze pole w polu tekstowym kształtu, a następnie wpisz spację, wpisz znak x, wpisz inną spację, a następnie Wstaw drugie pole.

Początek strony

Wyświetlanie szerokości, wysokości i kąta kształtu obok kształtu

Uwaga: Funkcje grafiki związanej z danymi są dostępne tylko w wersjach programu Visio Professional i Premium.

Grafika związana z danymi umożliwia szybki sposób wyświetlania wysokości, szerokości i kątów kształtów oraz innych danych kształtu. W tym artykule opisano sposób wyświetlania miar.

 1. Na karcie dane w grupie Wyświetlanie danych kliknij pozycję Grafika związana z danymi.

 2. Kliknij pozycję Utwórz nową grafikę związaną z danymi.

 3. W oknie dialogowym Nowa grafika związana z danymi kliknij pozycję nowy element.

 4. W oknie dialogowym nowy element na liście pól danych kliknij pozycję więcej pól.

 5. W oknie dialogowym pole na liście Kategoria kliknij pozycję geometria.

 6. Na liście Nazwa pola kliknij miarę, którą chcesz wyświetlić, a następnie kliknij przycisk OK.

 7. W oknie dialogowym nowy element na liście Wyświetlaj jako kliknij pozycję tekst.

 8. W obszarze szczegóływ polu etykieta wpisz nazwę miary (na przykład szerokość lub wysokość), a następnie kliknij przycisk OK.

 9. Powtórz te czynności dla każdej miary, którą chcesz wyświetlić.

 10. W oknie dialogowym Nowa grafika związana z danymi kliknij przycisk OK.

  Nowa grafika związana z danymi zostanie wyświetlona w galerii grafiki związanej z danymi w obszarze dostępne grafiki związane z danymi.

 11. Zaznacz kształty na rysunku, dla których chcesz wyświetlić miary, a następnie w galerii Grafika związana z danymi kliknij utworzoną grafikę związaną z danymi.

Nowa grafika związana z danymi zostanie zastosowana do zaznaczonych kształtów.

Początek strony

Wyświetlanie wymiarów części kształtów

Kształt Przedział z kształtami wymiarowania i wyświetlanymi pomiarami.

Uwaga: Kształty wymiarów są dostępne tylko w wersjach programu Visio Professional i Premium.

Za pomocą kształtów wymiarów można mierzyć inne kształty. Po przyklejeniu kształtu wymiaru do kształtu, który chcesz zmierzyć, wymiary kształtu są wyświetlane w kształcie wymiaru. Miary są aktualizowane automatycznie podczas zmiany rozmiaru oryginalnego kształtu.

Istnieje wiele kształtów wymiarów, a każdy z nich mierzy inny aspekt. Dobrym pomysłem, aby można było zmierzyć różne kształty wymiarów, przeglądając wzorniki, takie jak Wzornik Wymiarowanie .

W poniższej procedurze przedstawiono sposób działania kształtów wymiarów w celu mierzenia ścieżki w planie głównym w domu, korzystając z jednego z kształtów wymiarów.

 1. Kliknij kartę plik , kliknij pozycję Nowy, kliknij pozycję mapy i rozkłady pomieszczeń, a następnie kliknij dwukrotnie pozycję Plan domu.

 2. Kliknij pasek tytułu wzornika Akcesoria ogrodowe i przeciągnij kształt Chodnik betonowy na stronę rysunku.

 3. Kliknij pasek tytułu wzornika Wymiarowanie — architektura i przeciągnij kształt wymiar poziomy na stronę rysunku nad kształtem ścieżki.

 4. Przeciągnij uchwyt kształtu z prawej strony kształtu wymiar poziomy do prawej krawędzi kształtu ścieżki, aż pojawi się czerwona ramka z informacją, że kształty są sklejone.

 5. Przeciągnij uchwyt kształtu z lewej strony kształtu Wymiar poziomy do lewej strony kształtu chodnika.

 6. Przeciągnij żółty romb znajdujący się po prawej stronie kształtu wymiaru do miejsca powyżej ścieżki, tak aby linie wymiarowe nie zasłaniać kształtu ścieżki.

Uwaga: Aby zmienić jednostki miary, kliknij prawym przyciskiem myszy kształt wymiar, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie dokładność _AMP_ jednostki .

Początek strony

Co chcesz zrobić?

Wyświetlanie ogólnej szerokości, wysokości i kąta kształtu

Wyświetlanie pomiaru powierzchni lub obwodu kształtu

Wyświetlanie szerokości, wysokości i kąta kształtu w kształcie

Wyświetlanie szerokości, wysokości i kąta kształtu obok kształtu

Wyświetlanie wymiarów części kształtów

Wyświetlanie ogólnej szerokości, wysokości i kąta kształtu

Pasek stanu z wyświetlaną szerokością, wysokością i kątem zaznaczonego kształtu.

 1. Zaznacz kształt na rysunku.

 2. Spójrz na pasek stanu, aby wyświetlić szerokość, Wysokość i kąt kształtu.

Wyświetlanie pomiaru powierzchni lub obwodu kształtu

Okno dialogowe Powierzchnia i obwód kształtu przedstawiające wartości pomiarów dla zaznaczonego kształtu.

Uwaga: Okno dialogowe obszar kształtu i obwód jest dostępne tylko w programie Microsoft Office Visio Professional.

 1. Zaznacz kształt na rysunku.

 2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Dodatki , kliknij pozycję Dodatki programu Visio, a następnie kliknij pozycję obszar kształtu i obwód.

  Zostanie otwarte okno dialogowe obszar kształtu i obwód , w którym zostaną wyświetlone wymiary kształtu.

 3. Aby wyświetlić wymiary w różnych jednostkach, zaznacz jednostki, które mają się znaleźć w polu całkowity obszar lub całkowite pole obwodu .

Początek strony

Wyświetlanie szerokości, wysokości i kąta kształtu w kształcie

Prostokąt z wysokością i szerokością kształtu wyświetlanymi w polu tekstowym.

Jeśli chcesz wyświetlić ogólne pomiary tylko kilku kształtów, możesz szybko dodać pola pomiarów do pól tekstowych kształtów. Jeśli masz Office Visio Professional 2007 i chcesz wyświetlić miary wielu kształtów, możesz zaoszczędzić czas, korzystając z grafik związanych z danymi, jak opisano w sekcji Wyświetlanie szerokości, wysokości i kąta kształtu obok kształtu.

 1. Kliknij kształt, do którego chcesz dodać pola.

 2. W menu Wstaw kliknij polecenie Pole.

 3. W oknie dialogowym pole na liście Kategoria kliknij pozycję geometria.

  Okno dialogowe Pole z wyświetlonymi polami, które można wprowadzić w polu tekstowym kształtu.

 4. Na liście Nazwa pola kliknij miarę, którą chcesz wyświetlić.

  Porada: Aby dodać jednostki takie jak stopy do liczb, kliknij pozycję Format danych, a następnie wybierz pozycję nowe jednostki w oknie dialogowym Format danych .

 5. Kliknij przycisk OK.

 6. Powtórz kroki od 2 do 5 dla każdego pola, które chcesz dodać.

  Porada: Aby wyświetlić wysokość i szerokość z symbolem x, Wstaw pierwsze pole w polu tekstowym kształtu, a następnie wpisz spację, wpisz znak x, wpisz inną spację, a następnie Wstaw drugie pole.

Uwaga: Wymiary w polach są aktualizowane automatycznie podczas zmieniania rozmiaru kształtu.

Początek strony

Wyświetlanie szerokości, wysokości i kąta kształtu obok kształtu

Kształt krzewu z szerokością, wysokością i kątem wyświetlanymi w grafice związanej z danymi.

Uwaga: Funkcje grafiki związanej z danymi są dostępne tylko w Office Visio Professional 2007.

Grafika związana z danymi umożliwia szybki sposób wyświetlania wysokości, szerokości i kątów kształtów oraz innych danych kształtu. W tym artykule opisano sposób wyświetlania miar. Aby uzyskać informacje na temat sposobu korzystania z grafiki związanej z danymi, zobacz Wzbogacanie danych o grafiki związane z danymi.

 1. W menu dane kliknij polecenie Wyświetl dane na kształtach.

 2. W okienku zadań Grafika związana z danymi w obszarze Utwórz nową grafikę związanąz danymi kliknij pozycję Nowa grafika związana z danymi.

 3. W oknie dialogowym Nowa grafika związana z danymi kliknij pozycję nowy element, a następnie kliknij pozycję tekst.

  Okienko zadań Grafika związana z danymi i okno dialogowe Nowa grafika związana z danymi.

  1. okienko zadań Grafika związana z danymi

  2. polecenie Nowa grafika związana z danymi

  3. okno dialogowe Nowa grafika związana z danymi z polem nowy element i polecenie tekst

 4. W oknie dialogowym Nowy tekst w obszarze Wyświetlaniena liście pól danych kliknij pozycję więcej pól.

 5. W oknie dialogowym pole na liście Kategoria kliknij pozycję geometria.

 6. Na liście Nazwa pola kliknij miarę, którą chcesz wyświetlić, a następnie kliknij przycisk OK.

  Okno dialogowe Pole z wyświetlonymi polami, które można wprowadzić do grafiki związanej z danymi.

 7. W oknie dialogowym Nowy tekst w obszarze szczegóływ polu etykieta wpisz nazwę miary (na przykład szerokość, wysokość lub kąt), a następnie kliknij przycisk OK.

 8. Powtórz kroki od 3 do 7 dla każdej miary, którą chcesz wyświetlić.

 9. W oknie dialogowym Nowa grafika związana z danymi kliknij przycisk OK.

  Nowa grafika związana z danymi zostanie wyświetlona w okienku zadań Grafika związana z danymi w obszarze stosowanie grafiki związanej z danymi.

 10. Zaznacz kształty na rysunku, dla których chcesz wyświetlić miary, a następnie w okienku zadań Grafika związana z danymi kliknij utworzoną grafikę związaną z danymi.

Nowa grafika związana z danymi zostanie zastosowana do zaznaczonych kształtów.

Trzy kształty drzew z zastosowanymi nowymi grafikami związanymi z danymi.

Początek strony

Wyświetlanie wymiarów części kształtów

Kształt Przedział z kształtami wymiarowania i wyświetlanymi pomiarami.

Uwaga: Kształty wymiaru są dostępne tylko w Office Visio Professional 2007.

Za pomocą kształtów wymiarów można mierzyć inne kształty. Po przyklejeniu kształtu wymiaru do kształtu, który chcesz zmierzyć, wymiary kształtu są wyświetlane w kształcie wymiaru. Miary są aktualizowane automatycznie podczas zmiany rozmiaru oryginalnego kształtu.

Istnieje wiele kształtów wymiarów, a każdy z nich mierzy inny aspekt. Możesz uzyskać odpowiedni pogląd na to, jakie kształty wymiarów mogą być mierzone, przeglądając wzorniki. Poniższa ilustracja przedstawia kształty na wzorniku Dimensioning-Engineering .

Wzornik Wymiarowanie — rysunek techniczny.

W poniższej procedurze przedstawiono sposób działania kształtów wymiarów w celu zmierzenia fortepianu w planach domowych, korzystając z jednego z kształtów wymiarów.

 1. W menu plik kliknij pozycję Nowy, kliknij pozycję mapy i rozkłady pomieszczeń, a następnie kliknij pozycję Plan domu.

 2. Kliknij pasek tytułu wzornika meble , a następnie przeciągnij kształt Grand fortepianu na stronę rysunku.

 3. Kliknij pasek tytułu wzornika Wymiarowanie — architektura i przeciągnij kształt wymiar poziomy na stronę rysunku nad kształtem fortepianu.

  Kształt Fortepian z umieszczonym powyżej kształtem Wymiar poziomy.

 4. Przeciągnij zielony uchwyt kształtu z prawej strony kształtu wymiar poziomy do prawej krawędzi kształtu fortepianu, aż pojawi się czerwona ramka z informacją, że kształty są sklejone.

  Kształt wymiarowania połączony z jednym uchwytem kształtu fortepianu.

 5. Przeciągnij zielony uchwyt kształtu z lewej strony kształtu poziomego do lewej krawędzi kształtu fortepianu.

  Kształt wymiarowania połączony z dwoma uchwytami kształtu fortepianu.

 6. Przeciągnij żółty romb znajdujący się po prawej stronie kształtu wymiaru do miejsca powyżej fortepianu, aby linie wymiarowe nie zasłaniać kształtu fortepianu.

  Kształt wymiarowania z wydłużonymi liniami pomocniczymi połączony z kształtem fortepianu.

Uwaga: Aby zmienić jednostki miary, kliknij prawym przyciskiem myszy kształt wymiar, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie dokładność _AMP_ jednostki .

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×