Przejdź do głównej zawartości

Pokazywanie połączeń między komórkami

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Ważne: Ta funkcja nie jest dostępna w pakiecie Office na komputerze z systemem Windows RT. Zapytanie jest dostępna tylko w wersji pakietu Office Professional Plus i Office 365 Professional Plus. W tym artykule skoroszyty programu Excel 2010 z dodatkiem Power Pivot nie działają w niektórych wersjach programu Excel 2013. Chcesz zobaczyć, która wersja pakietu Office używasz?

Diagram relacji komórki to szczegółowy, interakcyjny schemat przedstawiający wszystkie połączenia między zaznaczoną komórką a innymi komórkami w tym samym arkuszu, w innych arkuszach tego samego skoroszytu lub nawet w innych skoroszytach. Możesz ustawić liczbę wyświetlanych na diagramie poziomów relacji komórki, a także określić zakres widocznych komórek: mających połączenia prowadzące do zaznaczonej komórki i/lub mających połączenia zależne od zaznaczonej komórki.

Aby użyć narzędzia relacji komórki, należy najpierw Microsoft Office 2013 Professional Plus zainstalowany na Twoim komputerze, a następnie, musisz włączyć dodatek Inquire Dowiedz się więcej jak zainstalować dodatek Inquire.

Tworzenie diagramu relacji

 1. Zaznacz komórkę i kliknij pozycję Inquire > Cell Relationship (Relacja komórki).

Polecenie Cell Relationship (Relacja komórki)

 1. Po wyświetleniu przez program Excel pytania o zapisanie pliku w celu uwzględnienia ostatnich zmian masz następujące możliwości:

  • Kliknij przycisk Tak, aby uwzględnić w analizie zmiany, które nie zostały jeszcze zapisane.

  • Kliknij przycisk Nie, aby użyć w analizie ostatniej zapisanej wersji pliku.

  • Kliknij przycisk Anuluj, jeśli nie chcesz uruchamiać analizy lub jeśli komórka do przeanalizowania nie została jeszcze zaznaczona.

Zostanie wyświetlone okno dialogowe Cell Relationship Diagram Options (Opcje diagramu relacji komórki).

Okno dialogowe Cell Relationship Diagram Options (Opcje diagramu relacji komórki)

 1. W tym oknie możesz ustawić następujące opcje:

  • Zakres analizy: tylko bieżący arkusz, inne arkusze lub inne skoroszyty.

  • Zakres sprawdzanych komórek: poprzedzające (inne komórki, od których zależy komórka zaznaczona), zależne (komórki, które zależą od komórki zaznaczonej) lub jedne i drugie.

   Relacje poprzedzające i zależne między komórkami

   Ten diagram relacji komórki wskazuje, że komórka D5 jest zależna od komórki D4 oraz od dwóch komórek z innych arkuszy (Arkusz2 i Arkusz3). Komórka D5 jest komórką poprzedzającą dla komórki F4.

  • Liczba poziomów relacji komórki, które mają być analizowane.

   Jeśli na przykład komórka A6 arkusza Arkusz1 zależy od komórki C12, która z kolei zależy od komórki Arkusz2!B6, oznacza to, że istnieje dwupoziomowa relacja komórki.

Praca z diagramem i jego zastosowania

Adres analizowanej komórki na diagramie jest zawsze oznaczony pogrubieniem — w tym przypadku przeanalizowano komórkę D5.

Relacje poprzedzające i zależne między komórkami

 • Strzałki na diagramie wskazują komórkę zależną w relacji (kierunek przepływu danych). Na powyższym diagramie widać, że komórka D5 zależy od komórek D4, Arkusz2!A1 i Arkusz3!A1, a komórka F4 zależy od komórki D5.

 • Po uruchomieniu raportu węzły (komórki) na diagramie są porządkowane w układ przypominający sieć. Możesz przeciągnąć dowolne komórki w wybrane miejsca, aby uzyskać układ odpowiadający potrzebom.

 • Umieść wskaźnik myszy na komórce diagramu, aby wyświetlić szczegółowe informacje — formułę, wartość, pełną ścieżkę do pliku oraz nazwę arkusza.

Szczegółowe informacje o komórce

 • Znak minus (-) w żółtym polu obok komórki oznacza, że wskazuje ona zakres komórek, który jest już rozwinięty na diagramie. Kliknięcie tego znaku spowoduje zwinięcie zakresu komórek do pojedynczego węzła reprezentującego ten zakres.

Zakres komórek rozwinięty na diagramie

 • Dwukrotne kliknięcie komórki na diagramie powoduje jej aktywacje w arkuszu i zamknięcie diagramu.

 • Kliknij pole Zoom (Powiększenie), aby zwiększyć lub zmniejszyć rozmiar elementów diagramu. Kliknięcie przycisku Layout Nodes (Rozłóż węzły) powoduje przywrócenie powiększenia widoku na poziomie 100%. Powtórne kliknięcie wyśrodkowuje diagram.

Narzędzia diagramu relacji komórki

 • Kliknij przycisk Show Overview Window (Pokaż okno podglądu), aby otworzyć nowe okno prezentujące całą strukturę diagramu. Jest to przydatne w przypadku diagramów, które zawierają wiele relacji między analizowaną komórką a innymi komórkami i nie mieszczą się w głównym oknie diagramu.

 • Wybrany obszar diagramu możesz powiększyć, klikając go i przeciągając ramkę w oknie podglądu. Spowoduje to wyświetlenie w głównym oknie węzłów otoczonych ramką. Możesz przeciągnąć tę ramkę w inne miejsca, aby wyświetlić żądane obszary.

Okno przeglądu

 • Kliknij przycisk Refresh (Odśwież), aby ponownie uruchomić analizę.

 • Kliknij przyciski Print (Drukuj) i Print Preview (Podgląd wydruku), aby wyświetlić podgląd i wydrukować wyniki analizy.

 • Kliknij przycisk Layout Nodes (Rozłóż węzły), aby przywrócić powiększenie widoku na poziomie 100%. Kliknij go powtórnie w celu wyśrodkowania diagramu.

 • Kliknij przycisk Stop Processing (Zatrzymaj przetwarzanie), aby zatrzymać proces analizy (na przykład po wybraniu niewłaściwej komórki).

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office