Przejdź do głównej zawartości

Pokazywanie lub ukrywanie linii siatki w arkuszu

Linie siatki to linie wyświetlane między komórkami w arkuszu.

Arkusz z widocznymi liniami siatki

Pracując z liniami siatki, należy wziąć pod uwagę następujące zagadnienia:

 • Linie siatki w arkuszach są domyślnie wyświetlane w kolorze przypisanym przez program Excel. W razie potrzeby można zmienić kolor linii siatki w określonym arkuszu, klikając pozycję Kolor linii siatki w obszarze Opcje wyświetlania dla tego arkusza (karta Plik, pozycja Opcje, kategoria Zaawansowane).

 • Użytkownicy często mylą w programie Excel obramowania z liniami siatki. Linii siatki nie można dostosowywać tak jak obramowania. Jeśli chcesz zmienić szerokość lub inne atrybuty linii obramowania, zobacz stosowanie lub usuwanie obramowań komórek w arkuszu.

 • Po zastosowaniu koloru wypełnienia do komórek w arkuszu nie będzie można zobaczyć ani wydrukować linii siatki tych komórek. Aby wyświetlić lub wydrukować linie siatki dla tych komórek, Usuń kolor wypełnienia, wybierając komórki, a następnie kliknij strzałkę obok przycisku kolor wypełnienia Obraz przycisku (kartaNarzędzia główne , Grupa czcionka ) i Usuń kolor wypełnienia, a następnie kliknij pozycję bez wypełnienia.

  Uwaga: Należy całkowicie usunąć wypełnienie. Zmiana koloru wypełnienia na biały spowoduje, że linie siatki pozostaną ukryte. Aby zachować kolor wypełnienia bez utraty widoczności linii służących do oddzielania komórek, można użyć obramowania zamiast linii siatki. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz stosowanie lub usuwanie obramowania komórek w arkuszu.

 • Linie siatki są zawsze stosowane do całego arkusza lub skoroszytu — nie można zastosować ich tylko do określonych komórek lub zakresów. Jeśli chcesz, aby linie były stosowane selektywnie wokół określonych komórek lub zakresów komórek, użyj obramowań zamiast linii siatki lub oprócz nich. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz stosowanie lub usuwanie obramowania komórek w arkuszu.

Jeśli projekt skoroszytu tego wymaga, można ukryć linie siatki:

Arkusz z ukrytymi liniami siatki

 1. Wybierz jeden lub więcej arkuszy.

  Porada: Gdy zaznaczonych jest wiele arkuszy, na pasku tytułu u góry arkusza pojawia się napis [Grupa]. Aby anulować zaznaczenie wielu arkuszy w skoroszycie, należy kliknąć dowolny niezaznaczony arkusz. Jeśli żaden niezaznaczony arkusz nie jest widoczny, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy kartę zaznaczonego arkusza, a następnie kliknąć polecenie Rozgrupuj arkusze.

 2. W Excel 2007: na karcie Widok w grupie Pokazywanie /ukrywanie wyczyść pole wyboru linie siatki .

  Gridlines check box in Show/Hide group

  We wszystkich innych wersjach programu Excel: na karcie Widok w grupie Pokazywanie wyczyść pole wyboru linie siatki .

  Opcje w grupie Pokazywanie na karcie Widok

Jeśli linie siatki w arkuszu są ukryte, można je ponownie wyświetlić, wykonując poniższe czynności.

 1. Wybierz jeden lub więcej arkuszy.

  Porada: Gdy zaznaczonych jest wiele arkuszy, na pasku tytułu u góry arkusza pojawia się napis [Grupa]. Aby anulować zaznaczenie wielu arkuszy w skoroszycie, należy kliknąć dowolny niezaznaczony arkusz. Jeśli żaden niezaznaczony arkusz nie jest widoczny, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy kartę zaznaczonego arkusza, a następnie kliknąć polecenie Rozgrupuj arkusze.

 2. Excel 2007: na karcie Widok w grupie Pokazywanie /ukrywanie zaznacz pole wyboru linie siatki .

  Wszystkie inne wersje programu Excel: na karcie Widok w grupie Pokazywanie zaznacz pole wyboru linie siatki .

Uwaga: Linie siatki nie są domyślnie drukowane. Aby na wydrukowanej stronie były widoczne linie siatki, należy zaznaczyć pole wyboru Drukuj w obszarze Linie siatki (karta Układ strony, grupa Opcje arkusza).

 1. Zaznacz arkusz.

 2. Kliknij kartę Układ strony.

 3. Aby pokazać linie siatki: w obszarze linie siatkizaznacz pole wyboru Wyświetl .

  Aby ukryć linie siatki: w obszarze linie siatkiwyczyść pole wyboru Wyświetl .

Wykonaj poniższe czynności, aby pokazać lub ukryć linie siatki.

 1. Kliknij arkusz.

 2. Aby pokazać linie siatki: na karcie Układ w obszarze Widokzaznacz pole wyboru linie siatki .

  Uwaga: Nie można dostosowywać linii siatki. Aby zmienić szerokość, kolor lub inne atrybuty linii wokół komórek, użyj formatowania obramowania.

  Aby ukryć linie siatki: na karcie Układ w obszarze Widokwyczyść pole wyboru linie siatki .

Linie siatki służą do rozróżniania komórek w arkuszu. Pracując z liniami siatki, należy wziąć pod uwagę następujące zagadnienia:

 • Domyślnie linie siatki są wyświetlane w arkuszach w kolorze przypisanym przez program Excel. Jeśli chcesz, możesz zmienić kolor linii siatki w określonym arkuszu.

 • Użytkownicy często mylą w programie Excel obramowania z liniami siatki. Linii siatki nie można dostosowywać w taki sam sposób jak w przypadku obramowań.

 • Po zastosowaniu koloru wypełnienia do komórek w arkuszu nie będzie można zobaczyć ani wydrukować linii siatki tych komórek. Aby zobaczyć lub wydrukować linie siatki tych komórek, należy usunąć kolor wypełnienia. Pamiętaj, że należy całkowicie usunąć wypełnienie. Jeśli po prostu zmienisz kolor wypełnienia na biały, linie siatki pozostaną ukryte. Aby zachować kolor wypełnienia bez utraty widoczności linii oddzielających komórki, można użyć obramowania zamiast linii siatki.

 • Linie siatki są zawsze stosowane do całego arkusza lub skoroszytu i nie można ich stosować do określonych komórek lub zakresów. Jeśli chcesz wybiórczo stosować wiersze wokół określonych komórek lub zakresów komórek, użyj obramowań zamiast linii siatki lub oprócz nich.

Jeśli masz doświadczenie w korzystaniu z linii siatki w programie Excel, być może zastanawiasz się, jak pokazywać lub ukrywać je w arkuszu Excel dla sieci Web. Mimo że aplikacja Web App pokazuje i ukrywa istniejące linie siatki, nie oferuje jeszcze sposobu na ich pokazywanie i ukrywanie.

arkusz bez linii siatki

Linie siatki można pokazywać i ukrywać w arkuszu z poziomu aplikacji klasycznej Excel.

 1. Jeśli masz aplikację klasyczną Excel, kliknij przycisk Otwórz w programie Excel.

 2. W programie Excel kliknij pozycję Widok i zaznacz pole wyboru Linie siatki, aby pokazać linie siatki. Usuń to zaznaczenie, aby je ukryć.

  arkusz z liniami siatki.

Po zakończeniu edytowania arkusza Zapisz go, a zostanie on automatycznie zapisany w miejscu, w którym został on otwarty w programie Excel dla sieci Web.

Excel dla sieci Web bezproblemowo współpracuje z programami klasycznymi pakietu Office. Wypróbuj lub Kup teraz najnowszą wersję pakietu Office.

Aby sprawdzić dostępność aktualizacji funkcji aplikacji Excel Web App, odwiedź blog dotyczący programu Microsoft Excel.

Zobacz też

Pokazywanie lub ukrywanie linii siatki w programach Word, PowerPoint i Excel

Drukowanie linii siatki w arkuszu

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×