Pokazywanie lub ukrywanie kart obiektów

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W programie Microsoft Office Access 2007 udostępniono nowy sposób pracy z tabelami, formularzami, raportami i innymi obiektami w bazie danych. Obiekty w programie Access nie są otwierane w osobnych oknach, lecz umieszczane w pojedynczym okienku i oddzielane za pomocą kart. Organizowanie za pomocą kart jest zachowaniem domyślnym dla wszystkich baz danych utworzonych przy użyciu programu Office Access 2007.

W tym artykule

Opis karty

Dlaczego warto ukryć karty?

Pokazywanie lub ukrywanie kart obiektów bez użycia nakładające się okna

Przełączanie z karty do nakładających się okien

Opis kart

Podczas tworzenia nowej bazy danych w programie Office Access 2007 obiekty tej bazy danych — formularze, raporty, tabele i kwerendy — domyślnie są wyświetlane w jednym oknie, a każdy obiekt jest oddzielony za pomocą karty. Aby przechodzić między otwartymi obiektami, należy kliknąć odpowiednią kartę.

Na poniższym rysunku przedstawiono typowy zestaw kart. Należy pamiętać, że kolory mogą się różnić.

Karty obiektów w bazie danych programu Access 2007

Dzięki zastosowaniu kart otwarte obiekty są lepiej widoczne i łatwiej dostępne. W starszych wersjach programu Access obiekty były wyświetlane w osobnych, nakładających się oknach. Powodowało to wzajemne przesłanianie się okien i trudniejsze odnajdywanie niektórych obiektów. Zastosowanie kart rozwiązało ten problem, ponieważ są one cały czas widoczne.

Początek strony

Dlaczego należy ukrywać karty?

Zazwyczaj karty obiektów są ukrywane z dwóch powodów.

 • Aby dostosować wygląd i sposób działania bazy danych. Przypuśćmy na przykład, że użytkownik chce utworzyć zestaw przycisków umożliwiający użytkownikom poruszanie się w bazie danych. Karty mogą sprawiać wrażenie nieporządku w bazie danych lub mogą kolidować z projektem użytkownika, więc zostają ukryte.

 • Jeśli użytkownik przyzwyczaił się do wyglądu i sposobu działania starszych wersji programu Access. W programie Office Access 2007 nie udostępniono „klasycznego” widoku, lecz nakładające się okna wyglądają i działają tak samo, jak okna w starszych wersjach programu Access.

Uwaga: Można ukryć karty i niewyświetlanie nakładające się okna. Jednak jeśli zrobisz, program Access udostępnia Zamknij przyciski, które zwykle są wyświetlane w rogach z otwartych obiektów Przycisk Zamknij . Jeśli ukrywanie kart i pozostaną w widoku pojedynczego dokumentu, musisz podać dla użytkowników zamknąć wszystkie otwarte okna w inny sposób. Można na przykład zawiera własnych przycisków lub Poinstruuj użytkowników, aby naciśnięcie klawiszy CTRL + F4.

Aby ukryć karty i pracować w trybie nakładających się okien, należy zmienić ustawienia bazy danych w oknie dialogowym Opcje programu Access. Należy pamiętać, że zmiana ustawień ma wpływ tylko na otwartą bazę danych.

W poniższych sekcjach wyjaśniono, jak ukrywać karty dokumentów i jak używać nakładających się okien.

Początek strony

Pokazywanie lub ukrywanie obiektów bez użycia nakładających się okien

Należy pamiętać, że wykonanie poniższej procedury powoduje ukrycie przycisku Zamknij, który zwykle znajduje się w rogu otwartego okna obiektu. W przypadku wybrania tej opcji należy udostępnić inne sposoby zamykania okna.

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij pozycję Opcje programu Access.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Opcje programu Access.

 2. Kliknij pozycję Bieżąca baza danych.

 3. W sekcji Opcje aplikacji wyczyść pole wyboru Wyświetl karty dokumentów.

Początek strony

Przełączanie z trybu kart do trybu nakładających się okien

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij pozycję Opcje programu Access.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Opcje programu Access.

 2. Kliknij pozycję Bieżąca baza danych.

 3. W sekcji Opcje aplikacji w obszarze Opcje okna dokumentu kliknij opcję Nakładające się okna.

  Uwaga: Zaznaczenie tej opcji powoduje automatyczne wyczyszczenie pola wyboru Wyświetl karty dokumentów.

Uwaga: 

 • Aby ukryć karty dokumentów lub włączyć nakładające się okna, należy otworzyć bazę danych.

 • Jeśli użytkownik lub projektant bazy danych ustawił domyślne wyświetlanie nakładających się okien, włączenie kart dokumentów nie jest możliwe.

 • Po otwarciu baz danych utworzonych we wcześniejszych wersjach programu Access, karty dokumentów zostaną automatycznie wyłączone. Je włączyć, odwrócić kroki Przejście z karty, aby nakładające się okna powyżej, zamknij i ponownie otwórz bazę danych.

 • Aby po ukryciu kart dokumentów otwierać wiele obiektów i przełączać się między nimi, można użyć okienka nawigacji.

  — lub —

  Na karcie Narzędzia główne w grupie Okno kliknij przycisk Przełącz okna. Można również kliknąć strzałkę u dołu przycisku Przełącz okna i wybrać opcję wyświetlania, na przykład Sąsiadująco w pionie lub Kaskadowo.

 • Aby uzyskać informacje o korzystaniu z okienka nawigacji zobacz artykuł przewodnika do okienka nawigacji.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×