Podziały wierszy i stron

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Aby kontrolować, gdzie Microsoft Word i Outlook położenie automatyczne podziały stron, klikając ustawiania opcji podziału na strony.

W tym artykule

Zachowaj wiersze akapitu razem na stronie lub w kolumnie

Zachowywanie akapitów razem na stronie lub w kolumnie

Wymuszanie stosowania podziału strony przed akapitem

Kontrola bękartów i wdów

Pomiń numery wierszy z akapitu lub akapitów

Usuń łączniki z akapitu lub akapitów

Opcje pola tekstowego

Zachowaj wiersze akapitu razem na stronie lub w kolumnie

 1. Zaznacz akapity, które zawierają wiersze, które mają być wyświetlane razem.

 2. Na karcie Narzędzia główne w programie Word lub na karcie Formatowanie tekstu w wiadomości e-mail programu Outlook kliknij przycisk Uruchom Okno dialogowe akapit.

  Word

  Word Paragraph Dialog Box

  Program Outlook

  Outlook Paragraph Dialog Box

 3. Kliknij kartę Podziały wiersza i strony.

 4. W obszarze podział na strony zaznacz pole wyboru Zachowaj wiersze razem.

Zachowywanie akapitów razem na stronie lub w kolumnie

 1. Zaznacz akapity, które mają być wyświetlane razem na stronie.

 2. Na karcie Narzędzia główne w programie Word lub na karcie Formatowanie tekstu w wiadomości e-mail programu Outlook kliknij przycisk Uruchom Okno dialogowe akapit.

  Przycisk Uruchom okno dialogowe Akapit

 3. Kliknij kartę Podziały wiersza i strony.

 4. W obszarze podział na strony zaznacz pole wyboru razem z następnym.

Wymuszanie stosowania podziału strony przed akapitem

 1. Zaznacz akapit, który ma być poprzedzony podziałem strony.

 2. Na karcie Narzędzia główne w programie Word lub na karcie Formatowanie tekstu w wiadomości e-mail programu Outlook kliknij przycisk Uruchom Okno dialogowe akapit.

  Przycisk Uruchom okno dialogowe Akapit

 3. Kliknij kartę Podziały wiersza i strony.

 4. W obszarze podział na strony zaznacz pole wyboru podział strony przed.

Kontrola bękartów i wdów

 1. Zaznacz akapity, w których chcesz kontrolować problemu bękartów i wdów.

 2. Na karcie Narzędzia główne w programie Word lub na karcie Formatowanie tekstu w wiadomości e-mail programu Outlook kliknij przycisk Uruchom Okno dialogowe akapit.

  Przycisk Uruchom okno dialogowe Akapit

 3. Kliknij kartę Podziały wiersza i strony.

 4. W obszarze podział na strony zaznacz pole wyboru Kontrola bękartów i wdów.

Uwaga: Ta opcja jest domyślnie włączona.

Pomiń numery wierszy z akapitu lub akapitów

 1. Zaznacz akapit lub akapity.

 2. Na karcie Narzędzia główne w programie Word lub na karcie Formatowanie tekstu w wiadomości e-mail programu Outlook kliknij przycisk Uruchom Okno dialogowe akapit.

  Przycisk Uruchom okno dialogowe Akapit

 3. Kliknij kartę Podziały wiersza i strony.

 4. W obszarze Formatowanie zaznacz pole wyboru Pomiń numery wierszy.

Usuń łączniki z akapitu lub akapitów

 1. Zaznacz akapit lub akapity.

 2. Na karcie Narzędzia główne w programie Word lub na karcie Formatowanie tekstu w wiadomości e-mail programu Outlook kliknij przycisk Uruchom Okno dialogowe akapit.

  Przycisk Uruchom okno dialogowe Akapit

 3. Kliknij kartę Podziały wiersza i strony.

 4. W obszarze Formatowanie zaznacz pole wyboru Nie dziel wyrazy, a następnie kliknij przycisk OK.

Uwaga: Dla użytkowników programu Word 2007 Aby automatycznie usunąć dzielenia wyrazów, przejdź do karty Układ strony, a następnie w oknie Ustawienia strony, kliknij polecenie Dzielenie wyrazów i wybierz pozycję Brak. Aby ręcznie usunąć dzielenia wyrazów, na karcie Narzędzia główne w edycji, kliknij przycisk Zamień. Następnie kliknij pozycję więcej (lub przycisk specjalne ) i wybierz opcje dla łączniki wstawione ręcznie lub łączniki nierozdzielające. Pozostaw puste pole Zamień na, a następnie kliknij przycisk Znajdź następny, Zamień lub Zamień wszystko.

Opcje pola tekstowego

Opcje pola tekstowego umożliwia więcej ściśle zawijanie tekstu wokół pola tekstowego. Aby użyć tych opcji, musi być przezroczysty obramowanie pola tekstowego (Brak linii i Brak wypełnienia), a Zawijaj tekst musi być ustawiona na przyległe lub za pomocą programu.

 1. Wewnątrz pola tekstowego, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Akapit.

 2. Kliknij kartę Podziały wiersza i strony.

 3. W obszarze Opcje pola tekstowego na liście Zawijanie przyległe kliknij jedną z następujących czynności:

  • Wszystkie                  

  • Pierwszy i ostatni wiersz

  • Tylko pierwszy wiersz

  • Tylko ostatni wiersz

  Uwaga: Aby cofnąć zmiany, kliknij pozycję Brak.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×