Podsumowanie narzędzi do rysowania w szkicowniku

Uwaga: Ten artykuł spełnił swoje zadanie i wkrótce zostanie wycofany. Aby zapobiec błędom „Nie można odnaleźć strony”, usuniemy znane nam linki. Jeśli zostały utworzone linki do tej strony, należy je usunąć — dbajmy wspólnie o łączność w sieci Web.

Poniższa tabela zawiera opis narzędzi do rysowania w szkicowniku.

Narzędzie

Akcja

Narzędzie Zaznaczenie

Zaznacza jeden lub kilka obiektów rysunkowych albo usuwa ich zaznaczenie.

Narzędzie Linia odręczna

Rysuje linię „odręczną” — jak gdyby użytkownik rysował ołówkiem na papierze.

Narzędzie Linia

Rysuje linię prostą. Wszystkie linie są lekko postrzępione z wyjątkiem linii dokładnie pionowych i poziomych.

Narzędzie Prostokąt

Rysuje prostokąt.

Narzędzie Prostokąt zaokrąglony

Rysuje prostokąt o zaokrąglonych narożnikach.

Narzędzie Elipsa

Rysuje elipsę.

Narzędzie Wielokąt

Rysuje wielokąt. Wielokąt może być dowolnie złożony. Warunkiem powstania wielokąta jest jednak połączenie punktu końcowego ostatniej rysowanej linii z punktem początkowym pierwszej rysowanej linii (co oznacza, że wielokąt nie może mieć luźnych punktów końcowych). Jeśli dla wielokąta zostanie wybrany kolor wypełnienia, zostanie on zastosowany po połączeniu punktu początkowego z końcowym.

Narzędzie Tekst

Rysuje obszar pola tekstowego i otwiera okno Szkicownik, w którym można wprowadzać, edytować i formatować tekst.

Narzędzie Kolor linii

Ustawia kolor linii zaznaczonego obiektu rysunkowego i kolejnych obiektów rysowanych przez użytkownika. Opcja Domyślny powoduje ustawienie domyślnego koloru systemowego, którym jest zazwyczaj kolor czarny.

Narzędzie Kolor wypełnienia

Ustawia kolor wypełnienia zaznaczonego prostokąta, prostokąta zaokrąglonego, elipsy lub wielokąta i kolejnych obiektów rysowanych przez użytkownika. Opcja Domyślny powoduje ustawienie domyślnego koloru systemowego, którym jest zazwyczaj kolor czarny.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×