Podsumowanie kursu: używanie kryteriów w kwerendach programu Access 2013

Dodawanie kryteriów

Otwórz kwerendę w widoku projektu. W polu, które chcesz filtrować, dodaj kryteria do wiersza Kryteria lub do wiersza lub.

Podstawowe zasady

Ujmuj kryteria tekstowe w podwójne cudzysłowy. Nie otaczaj liczb żadnymi znakami. Otaczaj daty i godziny znakami numeru. Używaj znaków T, N, 1 lub 0 do filtrowania pól Tak/Nie (sprawdza się w przypadku wszystkich typów baz danych).

AND/OR

W przypadku funkcji logicznej AND umieszczaj wszystkie kryteria w tym samym wierszu kryteriów lub tym samym wierszu lub. W przypadku funkcji logicznej OR umieszczaj kryteria w różnych wierszach.

NOT, IN, LIKE, BETWEEN

Funkcja NOT zwraca wszystkie wartości, które nie są zgodne z podanymi kryteriami. Funkcja IN zwraca wszystkie wartości, które są zgodne z podanymi kryteriami. Funkcja LIKE umożliwia korzystanie z symboli wieloznacznych. Funkcje BETWEEN i AND umożliwiają filtrowanie zakresu danych.

Symbole wieloznaczne

Linki na tym slajdzie zawierają informacje na temat używania symboli wieloznacznych w kryteriach. W przypadku plików MDB i ACCDB używaj znaków ANSI-89, a w przypadku aplikacji programu Access — znaków ANSI-92.

Zobacz też

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×