Podstawowe zadania za pomocą czytnika ekranu z usługą SharePoint Online

Podstawowe zadania za pomocą czytnika ekranu z usługą SharePoint Online

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób niedowidzących, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office, i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

W usłudze SharePoint Online można za pomocą klawiatury i czytnika zawartości ekranu, takiego jak JAWS lub Narrator, wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows, poruszać się po interfejsie i wykonywać podstawowe zadania na stronie głównej.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby poznać skróty klawiaturowe, zobacz Skróty klawiaturowe w usłudze SharePoint Online.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Kompletny przewodnik dotyczący funkcji Narrator.

 • W tym temacie jest też mowa o działaniu czytnika JAWS. Aby uzyskać więcej informacji na temat czytnika JAWS dla systemu Windows, zobacz JAWS for Windows Quick Start Guide (Przewodnik Szybki start programu JAWS dla systemu Windows).

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

 • Podczas korzystania z usługi SharePoint Online zalecamy używanie programu Microsoft Edge jako przeglądarki internetowej. Ze względu na to, że usługa SharePoint Online działa w przeglądarce internetowej, skróty klawiaturowe są inne niż w programie klasycznym. Na przykład przejście do poleceń i wyjście z nich odbywa się za pomocą klawiszy Ctrl+F6 (zamiast klawisza F6). Ponadto typowe skróty, takie jak F1 (Pomoc) i Ctrl+O (Otwórz), odnoszą się do przeglądarki internetowej, a nie do usługi SharePoint Online.

 • Niektóre funkcje w usłudze SharePoint Online są wprowadzane stopniowo w organizacjach, które uczestniczą w programie udostępniania natychmiastowego. W organizacjach, które nie uczestniczą w programie udostępniania natychmiastowego, interfejs użytkownika może różnić się od opisanego w tym temacie.

W tym temacie

Uruchamianie usługi SharePoint Online

 1. Przejdź do witryny portal.office.com lub login.microsoftonline.com i zaloguj się na swoje konto w usłudze Office 365.

 2. Aby otworzyć stronę główną usługi SharePoint, naciskaj przycisk Tab w celu przejścia do linku programu SharePoint. Usłyszysz „Przejdź do programu SharePoint, link”. Naciśnij klawisz Enter.

Domyślnie strona główna usługi SharePoint Online zawiera okienko nawigacji po lewej stronie składające się z pola wyszukiwania, listy witryn programu SharePoint, które obserwujesz (grupa Obserwowane), listy odwiedzonych witryn (grupa Ostatnie) oraz listy linków. W górnej części ekranu głównego znajduje się grupa Częste, która zawiera listę witryn programu SharePoint, które często odwiedzasz lub edytujesz. Pod grupą Częste znajduje się grupa Sugerowane, która zawiera listę powiązanych witryn programu SharePoint.

Uwaga: Aby dowiedzieć się więcej o opcjach nawigacji i skrótów klawiaturowych w usłudze SharePoint Online, zobacz Funkcje ułatwień dostępu w usłudze SharePoint Online.

Wybieranie witryn do obserwowania

Grupa Sugerowane na stronie głównej zawiera listę polecanych witryn. Z tej listy możesz wybrać witryny, które chcesz dodać do grupy Obserwowane w okienku po lewej stronie.

 1. Na stronie głównej usługi SharePoint naciśnij klawisz Tab, aby przejść do grupy Sugerowane. Usłyszysz „Przejdź do pola wyboru obserwowania tej witryny za pomocą strzałek”.

 2. Aby przejść do innej sugerowanej witryny, naciśnij klawisz Strzałka w lewo lub Strzałka w prawo.

 3. Aby przenieść fokus na pole wyboru Obserwuj tę witrynę, naciśnij klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół. Usłyszysz „Obserwuj witrynę”, a następnie nazwę wybranej witryny, na przykład „Obserwuj witrynę: Witryna zespołu”.

 4. Aby zaznaczyć pole wyboru Obserwuj tę witrynę, naciśnij klawisz Spacja.

Zobacz też

Korzystanie z czytnika zawartości ekranu do przeglądania list obserwowanych i ostatnio odwiedzanych witryn w usłudze SharePoint Online

Wprowadzenie do korzystania z czytnika zawartości ekranu w usłudze SharePoint Online z nowoczesną biblioteką dokumentów

Skróty klawiaturowe w usłudze SharePoint Online

Funkcje ułatwień dostępu w usłudze SharePoint Online

Takie JAWS lub Narrator, wbudowany czytnik ekranu systemu Windows do wykonywania podstawowych zadań, należy użyć SharePoint Online z klawiatury i czytnika ekranu. Można otworzyć i zaloguj się do SharePoint Online, wyszukiwania i wybierz pozycję witryny, który chcesz obserwować, tworzenie i usuwanie biblioteki dokumentów lub stron i innych.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby poznać skróty klawiaturowe, zobacz Skróty klawiaturowe w usłudze SharePoint Online.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Kompletny przewodnik dotyczący funkcji Narrator.

 • W tym temacie jest też mowa o działaniu czytnika JAWS. Aby uzyskać więcej informacji na temat czytnika JAWS dla systemu Windows, zobacz JAWS for Windows Quick Start Guide (Przewodnik Szybki start programu JAWS dla systemu Windows).

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

 • Podczas korzystania z usługi SharePoint Online zalecamy używanie programu Microsoft Edge jako przeglądarki internetowej. Ze względu na to, że usługa SharePoint Online działa w przeglądarce internetowej, skróty klawiaturowe są inne niż w programie klasycznym. Na przykład przejście do poleceń i wyjście z nich odbywa się za pomocą klawiszy Ctrl+F6 (zamiast klawisza F6). Ponadto typowe skróty, takie jak F1 (Pomoc) i Ctrl+O (Otwórz), odnoszą się do przeglądarki internetowej, a nie do usługi SharePoint Online.

W tym temacie

Otwórz program SharePoint Online

 1. Przejdź do https://www.office.com.

 2. Naciskaj klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Zaloguj się do konta", a następnie naciśnij klawisz Enter. Zostanie otwarte okno Wybieranie konta.

 3. Naciskaj klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz nazwa użytkownika lub konto, którego chcesz użyć do Zaloguj się, a następnie naciśnij klawisz Enter. Słyszysz: "Wprowadź hasło do edycji."

  Jeśli nie słyszysz konto, którego chcesz, naciśnij klawisz Tab, aż usłyszysz "Za pomocą innego konta, przycisk" i naciśnij klawisz Enter. Wpisz adres e-mail lub numer telefonu konta, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 4. Wpisz hasło, a następnie naciśnij klawisz Enter. Słyszysz: "Microsoft Office, domowy."

 5. Aby otworzyć SharePoint Online, naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Przejdź do pozycji SharePoint łącze", a następnie naciśnij klawisz Enter. SharePoint Online po otwarciu widoku głównym.

Wyszukiwanie witryn, bibliotek dokumentów lub stron

 1. W widoku głównym SharePoint Online, naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz: "Pole wyszukiwania".

  Porada: Aby przeszukać zawartość określonej witryny, konieczne najpierw w celu przejścia do danej witryny.

 2. Zacznij wpisywać słowa wyszukiwania, na przykład temat lub motywu witryny, biblioteki dokumentów lub strony. Z listy wyników wyszukiwania jest aktualizowana w trakcie pisania.

 3. Aby przejść do listy wyników wyszukiwania, naciśnij klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół. Po usłyszeniu witryny, którą chcesz naciśnij klawisz Enter.

Wykonaj lub przestać obserwować witryny

Możesz dodać interesujących witryn do listy następujące i usunąć z listy witryn, gdy nie są już potrzebne.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby obserwować witrynę, na stronie głównej witryny, naciskaj klawisz Tab, dopóki nie słyszą "Obserwować tę witrynę, przycisk, wykonaj", a następnie naciśnij klawisz SPACJA.

  • Aby przestać obserwować witryny, na stronie głównej witryny, naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Obserwować tę witrynę, przycisk, przestać obserwować", a następnie naciśnij klawisz SPACJA.

Tworzenie nowej biblioteki dokumentów do witryny

W bibliotece dokumentów można przechowywać, na przykład plików związanych z określonego projektu lub klienta. Możesz ze współpracownikami można wspólna praca nad plikami i uzyskiwać do nich dostęp z dowolnego urządzenia w dowolnym momencie.

 1. Na stronie głównej witryny naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Nowy zwinięte, element menu", a następnie naciśnij klawisz Enter. Element menu rozwija.

 2. Naciśnij klawisz strzałki w dół do momentu usłyszeć "Biblioteki dokumentów", a następnie naciśnij klawisz Enter. Słyszysz: "Okno dialogowe, Utwórz bibliotekę dokumentów." Fokus znajduje się w polu tekstowym Nazwa.

 3. Wpisz nazwę nowej biblioteki dokumentów.

 4. Naciskaj klawisz Tab. Słyszysz: "Opis edycji."

 5. Wpisz opis biblioteki dokumentów.

 6. Naciskaj klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Przycisk Utwórz", a następnie naciśnij klawisz Enter.

  Nowa biblioteka dokumentów jest teraz gotowy do zacząć dodawać zawartość do niego. Aby uzyskać instrukcje przejdź do Korzystanie z czytnika ekranu, aby utworzyć nowy dokument w bibliotece dokumentów w usłudze SharePoint Online, Korzystanie z czytnika ekranu, aby przekazać pliki do biblioteki dokumentów w usłudze SharePoint Onlinelub Korzystanie z czytnika ekranu, aby utworzyć folder w dokumencie biblioteki w usłudze SharePoint Online.

Dodawanie nowej strony do witryny

Za pomocą strony do dzielenia się pomysłami przy użyciu, na przykład, Word dokumenty, prezentacje PowerPoint i obrazów.

 1. Na stronie głównej witryny naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Nowy zwinięte, element menu", a następnie naciśnij klawisz Enter. Element menu rozwija.

 2. Naciśnij klawisz strzałki w dół do momentu usłyszeć "Strona", a następnie naciśnij klawisz Enter. Słyszysz: "Naciśnij klawisz Enter, aby zmienić nazwę strony i opcjonalnie obrazu tła tytułu".

 3. Wpisz tytuł nowej strony, a następnie naciśnij klawisz Esc.

  Można teraz dodawać zawartość do strony. Aby uzyskać instrukcje przejdź do użytku z czytnika ekranu, aby dodać zawartość i tekst do dostępnej strony programu SharePoint lub Korzystanie z czytnika ekranu, aby dodać obrazy i multimediów do strony programu SharePoint.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby opublikować Nowa strona, naciskaj klawisz Tab, dopóki nie zostanie usłyszeć "Zapisz i zamknij", a następnie naciśnij klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszeć "Publikuj, element menu", a następnie naciśnij klawisz Enter.

  • Zapisz i Zamknij nową stronę bez publikowania, naciskaj klawisz Tab, dopóki nie słyszą "Zapisz i zamknij", a następnie naciśnij klawisz Enter. Strony zawsze można publikować po przygotowaniu.

Usuwanie biblioteki dokumentów lub strony

Aby usunąć biblioteki dokumentów lub strony stałe, należy najpierw przenieś ją do Kosza, a następnie Opróżnij Kosz.

Przenoszenie biblioteki dokumentów do Kosza

 1. Na stronie głównej witryny, naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "< bieżącego zaznaczenia w okienku nawigacji > łącze" lub "wprowadzania formantów nawigacyjnych, < bieżącego zaznaczenia w okienku nawigacji > łącze".

 2. Naciśnij klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz "zawartość witryny, łącza,", a następnie naciśnij klawisz Enter. Zostanie otwarta strona zawartości witryny.

 3. Naciskaj klawisz Tab, dopóki nie słyszą "Spis treści w tej witrynie", a następnie naciśnij klawisz Caps Lock + Strzałka w prawo lub Strzałka w lewo, aż usłyszysz biblioteki dokumentów, które chcesz usunąć.

 4. Aby otworzyć menu kontekstowe, naciśnij przycisk Alt + Menu. Słyszysz: "Menu".

 5. W menu naciśnij klawisz strzałki w dół do momentu usłyszeć "Usuń, element menu zaznaczone pole wyboru", a następnie naciśnij klawisz Enter. Słyszysz: ", okno dialogowe Usuwanie."

 6. Aby przenieść biblioteki dokumentów do Kosza, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz "Przycisk Usuń", a następnie naciśnij klawisz Enter.

Przenoszenie strony do Kosza

 1. Na stronie głównej witryny, naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "< bieżącego zaznaczenia w okienku nawigacji > łącze" lub "wprowadzania formantów nawigacyjnych, < bieżącego zaznaczenia w okienku nawigacji > łącze".

 2. Naciśnij klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz "Stron, łącza,", a następnie naciśnij klawisz Enter. Zostanie wyświetlona strona Stron witryny. Celem jest na pierwszy element na liście stron.

 3. Naciśnij klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół aż usłyszysz strony chcesz usunąć, a następnie naciśnij przycisk Alt + Menu. Zostanie otwarte menu kontekstowe. Słyszysz: "Przycisk Podgląd". Jeśli słychać "Wyskakujące, zaznacz wszystkie" naciśnij klawisz Esc, aby przenieść fokus do menu kontekstowego poprawne.

 4. W menu naciśnij klawisz strzałki w dół do momentu usłyszeć "Usuń, element menu zaznaczone pole wyboru", a następnie naciśnij klawisz Enter. Słyszysz: "Okno dialogowe, Usuń" oraz nazwę strony.

 5. Aby przenieść na stronie Kosz, naciskaj klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Przycisk Usuń", a następnie naciśnij klawisz Enter.

Opróżnić Kosz

Po opróżnieniu Kosza, zawartych w nim elementów są trwale usuwane.

 1. Na stronie głównej witryny, naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "< bieżącego zaznaczenia w okienku nawigacji > łącze" lub "wprowadzania formantów nawigacyjnych, < bieżącego zaznaczenia w okienku nawigacji > łącze".

 2. Naciśnij klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz "Kosz, łącza,", a następnie naciśnij klawisz Enter. Zostanie otwarta strona Kosz.

 3. Aby zaznaczyć wszystkie elementy w Kosz, naciskaj klawisz Tab, dopóki nie słyszą "Nagłówki kolumn", a następnie naciśnij klawisz SPACJA. Słyszysz: "Checked".

 4. Naciśnij klawisze Alt + Menu przycisk. Zostanie otwarte menu kontekstowe. Słyszysz: "Menu". Jeśli słychać "Wyskakujące, zaznacz wszystkie" naciśnij klawisz Esc, aby przenieść fokus do menu kontekstowego poprawne.

 5. Naciśnij klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz Delete, element menu zaznaczone pole wyboru", a następnie naciśnij klawisz Enter. Słyszysz: "okno dialogowe Usuwanie."

 6. Aby trwale usunąć wszystkie elementy w Kosz, naciskaj klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Przycisk Usuń", a następnie naciśnij klawisz Enter.

Zobacz też

Tworzenie witryny zespołu lub witryny do komunikacji w programie SharePoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Dodawanie obrazów i multimediów do strony programu SharePoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Dodawanie zawartości i tekstu do strony programu SharePoint z ułatwieniami dostępu za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w usłudze SharePoint Online

Dowiedz się, jak nawigować w usłudze SharePoint Online za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Ważne: Ta sekcja jest w trakcie opracowywania. Część zawartości może być niekompletna lub niedokładna w tej chwili. Odwiedź ponownie tę stronę, aby zapoznać się z gotowym artykułem. Dziękujemy!

Używanie aplikacji SharePoint Online dla systemu iOS z programem VoiceOver iOS wbudowanych, czytnik ekranu, do wykonywania podstawowych zadań. Możesz otworzyć i zalogować się do aplikacji SharePoint Online, wyszukiwać witryny i osoby, Praca z plikami i więcej.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu iOS — VoiceOver. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika VoiceOver, zobacz stronę firmy Apple dotyczącą ułatwień dostępu.

 • W tym temacie założono, że używany jest telefon iPhone. W przypadku tabletu iPad nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

 • Aby uzyskać dostęp do usługi SharePoint Online przy użyciu urządzenia z systemem iOS, musisz zainstalować aplikację Microsoft SharePoint ze sklepu App Store i skorzystać z niej.

W tym temacie

Otwórz aplikację i witryny programu SharePoint

 1. Aby otworzyć aplikację SharePoint Online, przejdź do aplikacji na telefonie, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Aby się zalogować, szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Zaloguj się do usługi SharePoint Online, przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Słyszysz: "pole tekstowe, edycję, someone@example.com." Fokus jest przenoszony do pola tekstowego nazwę użytkownika.

 3. Naciśnij dwukrotnie ekran, aby aktywować pole, a następnie użyj klawiatury ekranowej wpisz swoją nazwę użytkownika Office 365.

 4. Szybko przesuń w lewo lub w prawo, aż usłyszysz "Następny, przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Słyszysz: "Przycisk Anuluj."

 5. Szybko przesuń w prawo, aż zostanie usłyszeć "Hasło, pole tekstowe bezpiecznego,", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 6. Wpisz hasło za pomocą klawiatury ekranowej.

 7. Szybko przesuń w lewo, aż usłyszysz "Logowania, przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  Jeśli słychać "SharePoint chcesz wysłać powiadomienia", szybko przesuń w prawo do momentu możesz usłyszeć odpowiedzi, które mają, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 8. Fokus jest przenoszony do listy Frequent na karcie witryn. Aby otworzyć witrynę, przesuwając jednym palcem w dół ekranu, aż usłyszysz z nazwą witryny, które mają, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Wyszukiwanie witryn

 1. Na karcie witryny, szybko przesuń w lewo lub prawo dopiero po usłyszeć "Wyszukiwania, przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Używanie klawiatury ekranowej wpisz słów do wyszukania. Na liście wyników wyszukiwania jest aktualizowana w trakcie pisania.

 3. Szybko przesuń w lewo lub w prawo usłyszeć wyników wyszukiwania.

 4. Domyślnie SharePoint Online znajduje się tylko najtrafniejszych wyników w oparciu o swojej słów kluczowych. Aby usłyszeć ukrytych wyników, jeśli istnieją, Zachowaj, przesuwając szybko w lewo lub w prawo, aż usłyszysz "Więcej wyników, przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Słyszysz kategorii wyszukiwania, na przykład "zaznaczony, osoby przestawianie."

  Aby przejść do kategorii witryn, szybko przesuń w lewo lub w prawo, aż usłyszysz "witryny pivot,", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Przesuwając jednym palcem w dół ekranu, aby usłyszeć wyników wyszukiwania rozszerzonego.

 5. Po usłyszeniu wynik wyszukiwania, które mają naciśnij dwukrotnie ekran, aby przejść do witryny.

Wyszukiwanie osób

Karta osoby lub wyszukiwania umożliwia znajdowanie osób w SharePoint Online.

Znajdowanie współpracowników

Aby szybko znaleźć osobę, którą pracujesz, użyj karty osób.

 1. W witrynie SharePoint Online, szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Osób, karta,", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie wyświetlona karta osób. Domyślnie znajdują się osoby, z którymi pracujesz.

 2. Do przechodzenia między na liście kontaktów, szybko przesuń w lewo lub w prawo, aż usłyszysz nazwę kontaktu.

 3. Aby otworzyć profilu danej osoby, naciśnij dwukrotnie ekran. Słyszysz: "Wstecz, przycisk".

 4. Szybko przesuń w prawo do przejście w dół na liście szczegóły. Słyszysz szczegółów określone dla Twojej organizacji, na przykład tytuł, dział, informacje kontaktowe i nazwę każdego pliku, który ostatnio pracował osoby na.

Wyszukiwanie kontaktów

 1. Na karcie witryn lub osoby, szybko przesuń w lewo lub prawo dopiero po usłyszeć "Wyszukiwania, przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Używanie klawiatury ekranowej wpisz nazwę kontaktu. Na liście wyników wyszukiwania jest aktualizowana w trakcie pisania.

 3. Szybko przesuń w lewo lub w prawo usłyszeć wyników wyszukiwania.

 4. Domyślnie SharePoint Online znajduje się tylko najtrafniejszych wyników w oparciu o swojej słów kluczowych. Aby usłyszeć ukrytych wyników, jeśli istnieją, Zachowaj, przesuwając szybko w lewo lub w prawo, aż usłyszysz "Więcej wyników, przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Słyszysz kategorii wyszukiwania, na przykład "zaznaczony, witryn przestawianie."

  Aby przejść do kategorii osób, szybko przesuń w lewo lub w prawo, dopóki usłyszeć "Osoby pivot", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Przesuwając jednym palcem w dół ekranu, aby usłyszeć wyników wyszukiwania rozszerzonego.

 5. Po usłyszeniu wynik wyszukiwania, które mają naciśnij dwukrotnie ekran, aby przejść do witryny.

Sprawdź szczegóły działania witryny

 1. W witrynie SharePoint Online, szybko przesuń w lewo lub w prawo, dopóki usłyszeć "Menu, przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. W menu, szybko przesuń w lewo lub prawo dopiero po usłyszeć "Działania", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. W witrynie, szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz: "Działanie, sekcja." Domyślnie lista działań zawiera najnowszych do najstarszych.

 4. Aby przenieść na liście, szybko przesuń w lewo lub prawo lub slajdów jednym palcem w dół ekranu. Słyszysz nazwy plików na liście i daty, kiedy pliki zostały zmodyfikowane lub przekazane jako przechodzenie na liście.

Lista folderów i Praca z ostatnio używanych plików

 1. W witrynie SharePoint Online, szybko przesuń w lewo lub w prawo, dopóki usłyszeć "Menu, przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. W menu, szybko przesuń w lewo lub prawo dopiero po usłyszeć "Ostatnio używanych plików", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Słyszysz: "ostatnio używane pliki, przycisk Wstecz."

 3. Aby przenieść na liście ostatnio używanych plików, szybko przesuń w lewo lub w prawo. Funkcja voiceOver informuje o nazwach plików i kiedy pliki zostały zmodyfikowane lub przekazane jako przechodzenie na liście.

Otwieranie ostatnio używanego pliku

 1. Na liście ostatnio używanych plików, szybko przesuń w lewo lub w prawo, dopóki plik, który chcesz słyszeć, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Otwórz pliki w aplikacji, w której został utworzony.

 2. Aby powrócić do SharePoint Online, szybko przesuń w lewo, aż usłyszysz "Przycisk Wstecz", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Sprawdź szczegóły ostatnio używanego pliku

Zainstaluj OneDrive na telefonie i odsłuchiwanie VoiceOver Przeczytaj więcej szczegółowych informacji na temat pliku.

 1. Na liście ostatnio używanych plików szybko przesuń w lewo lub w prawo, dopóki słychać pliku, a następnie naciśnij dwukrotnie i przytrzymaj klawisz. Zostanie otwarte menu kontekstowe. Słyszysz "Alert", a po nim nazwa pliku.

 2. Szybko przesuń w lewo lub w prawo, aż usłyszysz "Szczegóły, przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Słyszysz: "Przycisk Wstecz". Fokus jest przenoszony do OneDrive.

 3. Aby przenieść na liście plików, szybko przesuń w lewo wielokrotnie. Funkcja voiceOver informuje o szczegóły plików podczas przenoszenia.

 4. Aby powrócić do SharePoint Online, slajdów jednym palcem w lewym górnym rogu ekranu, dopóki nie usłyszysz "Wróć do programu SharePoint, przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Przeglądanie wszystkich plików w usłudze OneDrive

 1. Na liście ostatnio używanych plików, szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Otwieranie dokumentów w usłudze OneDrive, przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Fokus jest przenoszony do OneDrive.

 2. Eksplorowanie listy plików, przesuwając jednym palcem po ekranie. Funkcja voiceOver informuje o nazwach plików podczas przenoszenia między nimi.

 3. Aby powrócić do SharePoint Online, slajdów jednym palcem w górnej części ekranu, dopóki nie usłyszysz "Wróć do programu SharePoint, przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Zaznacz profil usługi SharePoint Online

 1. W witrynie SharePoint Online, szybko przesuń w lewo lub w prawo, dopóki usłyszeć "Me, karta,", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie wyświetlona karta mnie.

 2. Szybko przesuń w lewo, aż usłyszysz "Mój profil, przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie wyświetlona strona profilu, a fokus jest przenoszony do przycisku Wstecz.

 3. Szybko przesuń w prawo do przejście w dół na liście szczegółów profilu. Funkcja voiceOver informuje o szczegółowe informacje, jak przenieść na liście.

 4. Aby powrócić do karty mnie, szybko przesuń w lewo do momentu słyszysz "przycisk Wstecz, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Modyfikowanie ustawień konta

 1. W witrynie SharePoint Online, szybko przesuń w lewo lub w prawo, dopóki usłyszeć "Me, karta,", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie wyświetlona karta mnie.

 2. Szybko przesuń lub w prawo, aż usłyszysz "Ustawienia, przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie wyświetlona strona Ustawienia, a fokus jest przenoszony do przycisku Wstecz.

 3. Szybko przesuń w prawo do przejście w dół na liście ustawienia. Funkcja voiceOver informuje o każdej ustawienie podczas przenoszenia na liście.

 4. Aby otworzyć i zmodyfikować ustawienia, naciśnij dwukrotnie ekran.

 5. Aby zmienić opcje ustawienia, szybko przesuń w lewo lub w prawo, aż usłyszysz opcji ma. Aby uaktywnić opcję lub przycisk Przełącz przełącznika, naciśnij dwukrotnie ekran.

 6. Aby zapisać zmiany i powrócić do strony ustawień, szybko przesuń w lewo do momentu usłyszeć "Gotowe, przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Zobacz też

Dowiedz się, jak nawigować w usłudze SharePoint Online za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×