Podstawowe zadania za pomocą czytnika ekranu w aplikacji sway

Podstawowe zadania za pomocą czytnika ekranu w aplikacji sway

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Tworzenie interakcyjnych raportów, prezentacje, osobiste i wykonywać inne za pomocą Sway przy użyciu klawiatury i programu Narrator, wbudowany czytnik ekranu systemu Windows.

zawartość struktur Sway jako pojedyncze karty. Każda karta reprezentuje element w dokumencie, na przykład tytułu, obrazu lub wideo. Po utworzeniu nowego Sway ma karty tytuł. Wystarczy dodać tekst, obrazy, klipy wideo lub elementów osadzonych. Sway reszta, upewniając się, że na koniec zawartości wygląda elegancko na dowolnym urządzeniu.

Konto organizacji (na przykład konta Microsoft lub konta służbowego lub szkolnego) należy użyć Sway.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Kompletny przewodnik dotyczący funkcji Narrator.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

 • Podczas korzystania z Narratora, wyłącz tryb skanowania.

W tym temacie

Uruchamianie aplikacji uniwersalnej Sway w systemie Windows 10

 1. Otwórz menu Start i wpisz „Sway”.

 2. Naciśnij klawisz Enter. Usłyszysz „Opuszczam menu. Sway”. Fokus znajduje się na przycisku Utwórz nowy aplikacji Sway.

Wstawianie karty

 1. Naciśnij klawisz Caps lock i przytrzymaj go. Naciśnij klawisz strzałki, aż usłyszysz "Wstawianie zawartości, przycisk".

 2. Naciśnij klawisz SPACJA. Usłyszysz, "zaznaczony. Pokaż element karty typów karty sugerowane".

 3. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Caps lock. Naciśnij klawisz strzałki i będzie przechodzenie między poszczególnymi kartami. Usłyszysz, "nie jest zaznaczone. Wyświetlanie tekstu | Multimedia | Element karty typy kart grupy. Dwa | Trzy | Cztery z czterech."

 4. Naciśnij klawisz Spacja (lub Enter), aby w razie potrzeby przełączyć kartę. Usłyszysz dzwonek.

 5. Aby dowiedzieć się, co znajduje się na poszczególnych kartach, wybierz pierwszą z nich, a następnie naciśnij klawisz CAPS i przytrzymaj go. Naciskaj klawisz strzałki, aż usłyszysz „Wstaw kartę <typ>, przycisk”. (Na przykład „Wstaw kartę Nagłówek 1, przycisk”).

 6. Naciśnij klawisz Spacja (lub Enter), aby wstawić kartę pod poprzednią kartą. Karta zostanie dodana.

Zapisywanie elementu Sway

Aplikacja Sway automatycznie zapisuje zawartość podczas pracy.

Udostępnianie elementu Sway

Sway możesz udostępnić, używając menu opcji lub kopiując adres URL z przeglądarki i wysyłając go do innej osoby.

 1. Naciśnij klawisze Alt + Shift + S. Słyszysz "Udostępnij" następuje "udostępnić ten, Przełącz. przycisk Sway naciśnięcia."lub"na. Udostępnij. Udostępnij ten przycisk Sway."

 2. Jeśli przycisk Udostępnij nie jest zaznaczony, naciśnij spację.

 3. Możesz wybrać "Udostępnianie światu", publikując go w docs.com lub możesz "udostępnić znajomego" za pośrednictwem Facebook, Twitter lub kod osadzania. Naciskaj klawisz Tab do wyboru, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Znajdowanie określonego elementu w aplikacji Sway

 1. Naciskaj klawisze Ctrl+F6, aż usłyszysz „Otwórz przycisk wyszukiwania. Aby aktywować, naciśnij spację”.

 2. Naciśnij spację, a następnie wpisz wyszukiwany termin.

 3. Naciśnij klawisz Enter. Usłyszysz „Wyszukiwanie kropka kropka kropka” oraz liczbę znalezionych wystąpień wyszukiwanego terminu. Fokus znajduje się na pierwszym wystąpieniu.

 4. Aby przejść do następnego wystąpienia, naciśnij klawisz Enter.

Odczytywanie elementu Sway

Łatwym sposobem odczytania Swaya za pomocą czytnika zawartości ekranu jest przełączenie się wcześniej do widoku ułatwień dostępu.

 1. Naciskaj klawisze Ctrl+F6, aż usłyszysz „Menu przycisku Przełącznik aplikacji pakietu Office”. Fokus zostanie przeniesiony na pasek narzędzi.

 2. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Menu przycisku Więcej opcji”.

 3. Naciśnij klawisz Enter. Usłyszysz „Link Więcej opcji aplikacji Sway”. W Narratorze usłyszysz „Przycisk Więcej opcji”.

 4. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz „Wyświetla ten Sway w projekcie o dużym kontraście z pełną obsługą klawiatury i dostępem za pomocą czytnika zawartości ekranu do całej zawartości”. Naciśnij klawisz Enter.

 5. Przewiń Sway, naciskając klawisz Caps lock + Strzałka w prawo lub Strzałka w lewo.

Zobacz też

Funkcje ułatwień dostępu w aplikacji Sway

Umożliwienie dostępu dla osób niepełnosprawnych projekt aplikacji Sway

Tworzenie interakcyjnych raportów, prezentacje, osobiste i wykonywać inne za pomocą Sway z klawiatury i z czytnika ekranu, na przykład JAWS lub Narrator, wbudowany czytnik ekranu systemu Windows.

zawartość struktur Sway jako pojedyncze karty. Każda karta reprezentuje element w dokumencie, na przykład tytułu, obrazu lub wideo. Po utworzeniu nowego Sway ma karty tytuł. Wystarczy dodać tekst, obrazy, klipy wideo lub elementów osadzonych. Sway reszta, upewniając się, że usługi Sway odpowiada Twoim potrzebom na dowolnym urządzeniu.

Konto organizacji (na przykład konta Microsoft lub konta służbowego lub szkolnego) należy użyć Sway.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Kompletny przewodnik dotyczący funkcji Narrator.

 • W tym temacie jest też mowa o działaniu czytnika JAWS. Aby uzyskać więcej informacji na temat czytnika JAWS dla systemu Windows, zobacz JAWS for Windows Quick Start Guide (Przewodnik Szybki start programu JAWS dla systemu Windows).

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

 • Użycie Sway, firma Microsoft zaleca używanie Microsoft Edge jako przeglądarki sieci web. Ponieważ Sway działa w przeglądarce sieci web, skróty klawiaturowe różnią się od tych w programie komputerowym. Na przykład użyjesz Ctrl + F6 zamiast klawisza F6 umożliwiające przejście i polecenia. Ponadto popularnych skrótów, takich jak F1 (Pomoc) i Ctrl + O (Otwórz) zastosować w przeglądarce sieci web — Sway.

 • Podczas korzystania z Narratora, wyłącz tryb skanowania.

 • Gdy używasz JAWS, upewnij się, że kursora wirtualnego jest wyłączona. JAWS automatycznie wyłączyć kursora wirtualnego. Jeśli kursora wirtualnego jest włączone, naciśnij klawisz Insert + Z, aby wyłączyć to ustawienie.

W tym temacie

Uruchamianie aplikacji Sway

 1. Otwórz przeglądarkę internetową.

 2. Przejdź do sway.office.com. Słyszysz: "Microsoft Sway. Tworzenie biuletynów wizualnie interesujących, prezentacji i dokumentacji w minutach. Wprowadzenie." Celem jest na przycisku Rozpocząć pracę. Naciśnij klawisz Enter.

 3. Jeśli użytkownik nie zalogowano się do swojego konta Microsoft, zostanie otwarte okno dialogowe Zaloguj się. Zaloguj się do konta organizacji lub szkolnego.

  Sway zostanie otwarty z fokusem na przycisku Utwórz nowy.

Wstawianie karty

 1. Naciskaj klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz zawartości, który chcesz wstawić nową kartę po.

 2. Naciskaj klawisz Tab, dopóki nie słyszą "Wstawianie zawartości", a następnie naciśnij klawisz Enter. Słyszysz: "zaznaczone. Pokaż element karty typów karty sugerowane. Jedną z czterech."

 3. Przechodzenie między kartami typów karty za pomocą klawiszy strzałek lewy i prawy. Aby wybrać kartę, naciśnij klawisz Enter.

 4. Naciskaj klawisz Tab, a następnie użyj klawiszy strzałek lewy i prawy przeglądać typy kart w obrębie karty.

 5. Po usłyszeniu karty, które mają naciśnij klawisz Enter, aby wstawić wizytówkę. Karta zostanie dodany do Twojej Sway.

Zapisywanie elementu Sway

Aplikacja Sway automatycznie zapisuje zawartość podczas pracy.

Udostępnianie elementu Sway

Możesz udostępnić Sway generowania łącze i wysyłając go do listy kontaktów.

 1. Aby otworzyć menu Udostępnij, naciśnij klawisze Alt + Shift + S.

 2. Za pomocą opcji w menu Udostępnij, definiowanie do udostępnienia Sway z i czy ich edytowaniem.

 3. Aby skopiować łącze do Twojej Sway, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz "Kopiuj łącze", a następnie naciśnij klawisz Enter. Wklej łącze w wiadomości i wyślij ją do listy kontaktów.

Przy użyciu funkcji wyszukiwania w Sway

 1. Naciśnij klawisze Ctrl + F6 do momentu usłyszeć "Sway", a następnie naciśnij klawisze Ctrl + F6. Słyszysz: "Aplikacja Sway."

 2. Naciskaj klawisz Tab, dopóki nie słyszą "Otwórz wyszukiwanie" i naciśnij klawisz Enter.

 3. Wpisz słowa wyszukiwania i naciśnij klawisz Enter. Program Narrator informuje o liczbę wyników wyszukiwania. Fokus znajduje się w pierwszej kolejności.

 4. Aby przejść do następnego wystąpienia, naciśnij klawisz Enter.

Odczytywanie elementu Sway

Aby odczytać Sway za pomocą czytnika ekranu, przełącz się do widoku ułatwień dostępu.

 1. Naciśnij klawisze Ctrl + F6, aż usłyszysz: "Sway ". Fokus znajduje się na pasku narzędzi.

 2. Naciskaj klawisz Tab, dopóki nie słyszą "Więcej opcji", a następnie naciśnij klawisz Enter.

 3. Naciśnij klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz "Widok ułatwień dostępu", a następnie naciśnij klawisz Enter.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Przez Narratora Przewiń Sway, naciskając klawisz Caps lock + Strzałka w lewo lub w prawo.

  • Mając JAWS włączyć kursora wirtualnego, naciskając klawisze Insert + Z. przewijania za pośrednictwem Sway za pomocą w górę i Strzałka w dół.

Zobacz też

Funkcje ułatwień dostępu w aplikacji Sway

Umożliwienie dostępu dla osób niepełnosprawnych projekt aplikacji Sway

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×