Podstawowe zadania w aplikacji Word Online

Aplikacja Word Online pozwala tworzyć, wyświetlać i edytować w przeglądarce sieci Web dokumenty osobiste przechowywane w usłudze OneDrive. Jeśli Twoja organizacja lub uczelnia ma plan usługi Office 365 lub witrynę programu SharePoint, zacznij korzystać z aplikacji Word Online, tworząc lub zapisując dokumenty w bibliotekach w witrynie.

Uwaga:  Jeśli używasz aplikacji Word Web App z programem SharePoint 2010, zobacz Wprowadzenie do aplikacji Word Web App i Rzut oka na aplikację Word Web App.

Zapisywanie zmian

W aplikacji Word zmiany są zapisywane automatycznie. Spójrz na pasek stanu w lewym dolnym rogu aplikacji Word Online. Będzie na nim wyświetlony stan Zapisany lub Zapisywanie.

Obraz paska stanu w aplikacji Word Online

Udostępnianie dokumentów w trybie online

Ponieważ dokument jest przechowywany w trybie online, możesz udostępnić go, przesyłając link zamiast załącznika e-mail. Inne osoby będą mogły go odczytać w przeglądarce sieci Web lub na urządzeniu przenośnym.

Kliknij pozycję Plik > Udostępnij > Udostępnij innym osobom.

Obraz przycisku Udostępnij innym osobom w aplikacji Word Online

Tworzenie komentarzy w przeglądarce

Dymek komentarza wskazuje miejsce w dokumencie, w którym zostały wprowadzone komentarze.

Obraz dymku komentarza w aplikacji Word Online

Możesz odpowiadać na komentarze i oznaczać elementy, które zostały już przez Ciebie obsłużone.

Komentarze z wątkami w aplikacji Word Online

Edytowanie w przeglądarce

Jeśli przy próbie wpisywania w dokumencie nic się nie dzieje, prawdopodobnie masz wyświetlony widok do czytania. Przełącz do widoku do edycji: kliknij pozycję Edytuj dokument > Edytuj w aplikacji Word Online.

Obraz polecenia Edytuj w aplikacji Word Online

Możesz wpisać i sformatować tekst, dodać obrazy, dostosować układ strony i wykonać inne czynności. Aby skorzystać z bardziej zaawansowanych funkcji edycji, kliknij pozycję Otwórz w programie Word.

Otwieranie w programie Word z poziomu widoku do edycji aplikacji Word Online

Wspólna praca nad tym samym dokumentem

Jeśli chcesz współpracować z innymi osobami w aplikacji Word Online, wystarczy, że będziesz edytować dokument w zwykły sposób. Jeśli dokument będzie edytowany też przez inne osoby, aplikacja Word Online ostrzeże Cię o ich obecności. Możesz wyświetlić wszystkie osoby obecnie pracujące w dokumencie, klikając wstążkę.

Obraz autorów w aplikacji Word Online

Kliknięcie nazwiska autora powoduje przeskoczenie do miejsca, w którym ten autor pracuje w dokumencie. Zmiany tego autora będą wyświetlane podczas ich wprowadzania. Inne osoby mogą pracować w aplikacji Word Online, w programie Word 2010 lub nowszym albo w programie Word 2011 dla komputerów Mac.

Dodawanie nagłówka lub stopki

Aby dodać nagłówki i stopki do dokumentu, przejdź do pozycji Wstawianie > Nagłówek i stopka.

Obraz przycisku Nagłówek i stopka w aplikacji Word Online

Kliknij pozycję Opcje, aby wybrać sposób wyświetlania nagłówków i stopek.

Obraz menu Opcje nagłówków i stopek w aplikacji Word Online

Dodawanie numerów stron

Wybierz pozycję Wstawianie > Numery stron, a następnie wybierz w galerii miejsce, w którym mają być wyświetlane numery stron.

Obraz galerii Numery stron w aplikacji Word Online

Zaznacz pozycję Dołącz liczbę stron, aby obok numeru bieżącej strony była wyświetlana łączna liczba stron (strona X z Y).

Znajdowanie i zamienianie tekstu

Aby szybko wyszukać wszystkie wystąpienia określonego wyrazu lub frazy w dokumencie, wybierz pozycję Narzędzia główne > Znajdź (lub naciśnij klawisze Ctrl+F). Wyniki zostaną wyświetlone obok dokumentu, aby można było zobaczyć wyszukiwany termin w kontekście. Kliknięcie wyniku wyszukiwania powoduje przeskoczenie do tego wystąpienia.

Obraz okienka Znajdowanie w aplikacji Word Online

Aby znaleźć i zamienić tekst, kliknij pozycję Zamień (lub naciśnij klawisze Ctrl+H).

Drukowanie w aplikacji Word Online

Wybierz pozycję Plik > Drukuj. Aplikacja Word Online utworzy podgląd dokumentu w formacie PDF, w którym będzie zachowany cały układ i formatowanie dokumentu. Wyślij plik PDF do drukarki. Zostanie wydrukowany zgodnie z oczekiwaniami.

Obraz przycisku Drukuj w formacie PDF w aplikacji Word Online

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×