Podstawowe kody formatów liczb

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Przecinki dziesiętne Aby sformatować ułamki lub liczby z przecinkiem dziesiętnym, należy uwzględnić następujące symbole zastępcze cyfr w sekcji. Jeśli liczba ma więcej cyfr po prawej stronie przecinka dziesiętnego niż symboli zastępczych w formacie, to liczba ta jest zaokrąglana do tylu miejsc dziesiętnych, ile jest symboli zastępczych. Jeśli liczba ma więcej cyfr po lewej stronie przecinka dziesiętnego niż symboli zastępczych w formacie, wyświetlane są dodatkowe cyfry. Jeśli format zawiera tylko znaki liczbowe (#) po lewej stronie przecinka dziesiętnego, liczby mniejsze niż 1 zaczynają się od przecinka dziesiętnego.

Symbol zastępczy # wyświetla tylko cyfry znaczące; nie wyświetla nieznaczących zer.

Aby wyświetlić

Użyj następującego kodu formatu

1234,59 jako 1234,6

####.#


Symbol zastępczy 0 (zero) wyświetla nieznaczące zera, jeżeli liczba ma mniej cyfr niż jest zer w formacie.

Aby wyświetlić

Użyj następującego kodu formatu

8,9 jako 8,900

#,000

0,631 jako 0,6

0,#

12 jako 12,0 oraz 1234,568 jako 1234,57

#,0#


Symbol zastępczy ? dodaje spacje dla nieznaczących zer po każdej ze stron przecinka dziesiętnego, tak więc przy formatowaniu z wykorzystaniem czcionki o ustalonej szerokości, takiej jak Courier New, przecinki dziesiętne są wyrównywane. Można także użyć tego symbolu dla ułamków ze zmieniającą się liczbą cyfr.

Aby wyświetlić

Użyj następującego kodu formatu

44,398, 102,65 oraz 2,8 z wyrównanymi miejscami dziesiętnymi

???.???

5,25 jako 5 1/4 oraz 5,3 jako 5 3/10 z wyrównanymi kreskami ułamkowymi

# ???/???


Separator tysięcy Aby wyświetlić przecinek jako separator tysięcy lub przeskalować liczbę przez wielokrotność tysiąca, należy umieścić w formacie liczby przecinek.

Aby wyświetlić

Użyj następującego kodu formatu

12000 jako 12,000

#,###

12000 jako 12

#,

12200000 jako 12,2

#,0(SPACJA)(SPACJA)


Korzystanie z kolorów Aby ustawić kolor sekcji formatu, należy wpisać nazwę koloru w nawiasach kwadratowych w sekcji.

Kody kolorów

[CZARNY]

[NIEBIESKI]

[BŁĘKITNY]

[ZIELONY]

[PURPUROWY]

[CZERWONY]

[BIAŁY]

[ŻÓŁTY]


Warunkowe kody formatów liczb Aby ustawić formaty liczb, które będą stosowane tylko wówczas, gdy liczba spełnia warunek określony przez użytkownika, należy zamknąć w nawiasach kwadratowych warunek składający się z operator porównania i wartości. Na przykład wybór następującego formatu powoduje, że liczby mniejsze niż lub równe 100 są wyświetlane czerwoną czcionką, a liczby większe niż 100 — niebieską czcionką.

[Red][<=100];[Blue][>100]

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×