Podejmowanie decyzji o ustawianiu bazy danych jako zaufanej

Podejmowanie decyzji o ustawianiu bazy danych jako zaufanej

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Ten artykuł zawiera omówienie działania zaufania w programie Access i czynników, które należy wziąć pod uwagę podczas podejmowania decyzji o ustawieniu bazy danych programu Access pulpitu.

W tym artykule

Omówienie

Kwestie do rozważenia podczas podejmowania decyzji o ustawieniu bazy danych jako zaufanej

Sposoby ustawiania bazy danych jako zaufanej

Omówienie

Program Access domyślnie wyłącza potencjalnie niebezpieczny kod lub inne składniki bazy danych — niezależnie od wersji programu Access użytej do utworzenia bazy danych.

Ustawianie bazy danych jako zaufanej w programie Access

Gdy program Access wyłącza zawartość, informuje o tej akcji, wyświetlając pasek komunikatów.

Pasek komunikatów

Jeśli pasek komunikatów jest widoczny, można określić, czy zawartość wyłączona w bazie danych jest zaufana czy nie. Aby ustawić wyłączoną zawartość jako zaufaną, należy skorzystać z jednego z dwóch sposobów:

 • Użyj paska komunikatów    Kliknij przycisk Włącz zawartość na pasku komunikatów. Po wybraniu tej opcji może być konieczne Powtórz tę procedurę, jeśli zmiany bazy danych. Uwaga: Jeśli korzystasz z programu Access 2007, kliknij przycisk Opcje na pasku komunikatów. Zostanie wyświetlone okno dialogowe, w którym można zaufać bazy danych.

 • Ustawianie bazy danych jako zaufanej na stałe    Umieść bazę danych w zaufanej lokalizacji — w folderze na dysku lub w sieci, który jest oznaczony jako zaufany. W przypadku wybrania tej opcji nie będzie wyświetlany pasek komunikatów i nigdy nie będzie konieczne włączanie zawartości bazy danych, o ile baza danych pozostanie w zaufanej lokalizacji.

Aby nie ustawiać bazy danych jako zaufanej, należy zignorować lub zamknąć pasek komunikatów. W przypadku zignorowania paska komunikatów można nadal wyświetlać dane w bazie danych i używać tych z jej składników, które nie zostały wyłączone przez program Access.

Początek strony

Kwestie do rozważenia podczas podejmowania decyzji o ustawieniu bazy danych jako zaufanej

Przed podjęciem decyzji o ustawieniu bazy danych jako zaufanej należy uwzględnić następujące czynniki.

 • Własne zasady zabezpieczeń    Użytkownik lub firma może mieć zasady zabezpieczeń określające sposoby postępowania z plikami baz danych programu Access. Istniejący system obsługi kopii zapasowych może na przykład być wysoce niezawodny, umożliwiając ustawianie większości plików baz danych jako zaufanych, z wyjątkiem przypadków, w których występują konkretne powody, aby tego nie robić. W przypadku braku dobrego systemu obsługi kopii zapasowych może natomiast być konieczne ograniczenie zaufania dla baz danych.

 • Cel    Gdy program Access wyłącza zawartość w bazie danych, której nie ustawiono jako zaufanej, nie blokuje dostępu do danych w takiej bazie. Przeglądanie danych bazy jest możliwe bez wykonywania akcji, które mogą być niebezpieczne (na przykład uruchamiania kwerendy funkcjonalnej czy używania niektórych akcji makr), i bez ustawiania bazy danych jako zaufanej. Jeśli nie ma pewności, czy dana akcja jest traktowana jako niebezpieczna, można spróbować ją wykonać w czasie, gdy zawartość bazy danych będzie zablokowana w trybie wyłączonym. Jeśli akcja jest potencjalnie niebezpieczna, zostanie zablokowana.

 • Źródło bazy danych    Jeśli użytkownik utworzył bazę danych lub wie, że pochodzi ona z zaufanego źródła, może ustawić tę bazę danych jako zaufaną. Jeśli baza danych pochodzi ze źródła, które może być niepewne, można nie ustawiać jej jako zaufanej, dopóki bezpieczeństwo jej zawartości nie zostanie potwierdzone.

 • Zawartość pliku bazy danych    Jeśli nie są dostępne dodatkowe informacje pozwalające podjąć decyzję dotyczącą zaufania, można dokładnie przejrzeć zawartość bazy danych, aby sprawdzić, czy zawiera potencjalnie niebezpieczną zawartość. Decyzję o ustawieniu bazy danych jako zaufanej należy podjąć, jeśli dokładna kontrola pozwoli uzyskać pewność, że zawartość bazy jest bezpieczna.

 • Zabezpieczenia w lokalizacji przechowywania bazy danych    Nawet jeśli wiadomo, że zawartość pliku bazy danych jest bezpieczna, przechowywanie takiego pliku w lokalizacji o niewystarczających zabezpieczeniach może pozwolić na dodanie niebezpiecznej zawartości. Należy ostrożnie podejmować decyzje dotyczące zaufania dla plików baz danych przechowywanych w lokalizacjach o niepewnych zabezpieczeniach.

Początek strony

Sposoby ustawiania bazy danych jako zaufanej

W przypadku podjęcia decyzji o zaufaniu bazie danych można ustawić ją jako zaufaną za pomocą paska komunikatów lub przez umieszczenie pliku bazy danych w zaufanej lokalizacji.

Włączanie zawartości za pomocą paska komunikatów

Pasek komunikatów jest wyświetlany tuż pod wstążką.

Pasek komunikatów

 • Na pasku komunikatów kliknij pozycję Włącz zawartość.

Jeżeli pasek komunikatów nie jest wyświetlany, a zawartość została wyłączona, należy się upewnić, że pasek komunikatów jest włączony.

Włączanie paska komunikatów

 1. Kliknij pozycję Plik > Opcje. Uwaga: jeśli korzystasz z programu Access 2007, kliknij przycisk pakietu Microsoft Office, a następnie kliknij polecenie Opcje programu Access.

 2. W lewym okienku okna dialogowego Opcje programu Access kliknij pozycję Centrum zaufania.

 3. W prawym okienku w obszarze Centrum zaufania programu Microsoft Office Access kliknij pozycję Ustawienia Centrum zaufania.

 4. W lewym okienku okna dialogowego Centrum zaufania kliknij pozycję Pasek komunikatów.

 5. W prawym okienku kliknij pozycję Pokaż pasek komunikatów we wszystkich aplikacjach, jeśli aktywna zawartość, np. makra i kontrolki ActiveX, została zablokowana, a następnie kliknij przycisk OK.

 6. Zamknij bazę danych, a następnie otwórz ją ponownie, aby zastosować zmienione ustawienie.

Gdy pasek komunikatów będzie widoczny i włączony, będzie można użyć go w celu włączenia zawartości.

Przenoszenie pliku bazy danych do zaufanej lokalizacji

Aby określić, że dana baza danych jest godna zaufania i powinna być włączona domyślnie, upewnij się, że plik tej bazy danych znajduje się w lokalizacji zaufanej. Lokalizacja zaufana to ścieżka do folderu lub pliku na komputerze albo lokalizacja w intranecie, która jest uznana za bezpieczną do uruchamiania kodu. Do domyślnych lokalizacji zaufanych należą foldery Templates, AddIns i Startup. Można także określić własne lokalizacje zaufane.

Porada: Aby poznać ścieżkę bieżącej bazy danych, należy kliknąć kartę Plik w celu otwarcia widoku Backstage. Na karcie Informacje zostanie wyświetlona pełna ścieżka bieżącej bazy danych.

 • Otwórz folder, w którym obecnie znajduje się plik bazy danych, a następnie skopiuj ten plik bazy danych do odpowiedniej zaufanej lokalizacji.

Określanie zaufanej lokalizacji

 1. Na karcie plik kliknij pozycję Opcje. Zwróć uwagę, jeśli korzystasz z Access 2007, kliknij Przycisk pakietu Microsoft Office, a następnie kliknij przycisk Opcje programu Access.

 2. W oknie dialogowym Opcje programu Access po lewej stronie kliknij pozycję Centrum zaufania.

 3. Po prawej stronie w obszarze Centrum zaufania programu Microsoft Office Access kliknij pozycję Ustawienia Centrum zaufania.

 4. W lewym okienku okna dialogowego Centrum zaufania kliknij pozycję Zaufane lokalizacje.

 5. Aby dodać lokalizację sieciową, w prawym okienku zaznacz pole wyboru Zezwalaj na zaufane lokalizacje w mojej sieci.

 6. Kliknij przycisk Dodaj nową lokalizację.

 7. W oknie dialogowym Zaufana lokalizacja pakietu Microsoft Office należy zastosować jedną z poniższych metod:

  • W polu Ścieżka wpisz pełną ścieżkę lokalizacji, którą chcesz dodać.

  • Kliknij przycisk Przeglądaj, aby przejść do lokalizacji.

 8. Aby określić podfoldery nowych zaufanych lokalizacji jako zaufane, zaznacz pole wyboru Podfoldery tej lokalizacji są także zaufane.

 9. W polu Opis można także wpisać opis zaufanej lokalizacji.

Początek strony

Zobacz też

Włączanie i wyłączanie makr w plikach pakietu Office

Włączanie lub wyłączanie ustawień kontrolek ActiveX w plikach pakietu Office

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×