Przejdź do głównej zawartości
Tworzenie bazy danych programu Access

Baza danych dla komputerów stacjonarnych, czy aplikacja sieci Web?

Podejmowanie decyzji dotyczącej Tworzenie pulpitu bazy danych lub aplikacji sieci web programu Access

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Ikona szablonu aplikacji sieci web programu Access Ikona szablonu stacjonarnej bazy danych programu Access

Szablony aplikacji sieci web programu Access mają ikonę globalnej w tle.

Szablony stacjonarnej bazy danych programu Access mają ikonę tabeli w tle.

Po otwarciu programu Access 2016, zobacz Galeria szablonów. Pierwszym krokiem w tworzenia bazy danych jest zdecydować, czy do tworzenia aplikacji sieci web programu Access lub pulpitu bazy danych programu Access. Decyzja zależy, na które narzędzia wyświetlane są dostępne i na określone cele. Określanie między aplikacji sieci web programu Access lub stacjonarnej bazy danych, należy rozważyć następujące kwestie:

Uwagi dotyczące projektowania

Istnieją trzy ważne zagadnienia do rozważenia pierwszego.

Wymagania

Użyj aplikacji sieci web programu Access, jeśli:

Użyj klasycznej bazy danych, jeśli:

Przy użyciu usługi Office 365 z usługą SharePoint Online lub jeśli korzystasz z lokalnego programu SharePoint Server 2013 lub 2016 serwera programu SharePoint przy użyciu usług programu Access i SQL Server 2012 (lub nowszy).

Nie korzystasz z programu SharePoint lub jeśli plan usługi Office 365 nie zawiera usługi SharePoint Online.

Chcesz niezawodności, bezpieczeństwa i łatwości zarządzania magazynowaniem danych w bazie danych Microsoft Azure SQL lub w programie SQL Server.

Potrzebujesz lokalnej bazy danych do przechowywania danych lub musisz konsolidować dane z różnych lokalnych źródeł danych.

Potrzebujesz najnowszych funkcji usług programu Access natychmiast po ich udostępnieniu.

Nie przeszkadza ci czekanie na następną wersję programu Access do korzystania z najnowszych funkcji.

Dostęp do danych i w projekcie

Użyj aplikacji sieci web programu Access, jeśli:

Użyj klasycznej bazy danych, jeśli:

Osoby wewnątrz i na zewnątrz organizacji potrzebują dostępu do danych, z dowolnego miejsca i z wielu różnych urządzeń.

Każdy może połączyć się z komputerem, na którym są przechowywane bazy danych programu Access i najprawdopodobniej będzie używać bazy danych na podłączonym komputerze stacjonarnym lub przenośnym.

Każda osoba, która musi tworzyć lub modyfikować aplikacji sieci web programu Access ma 2016 programu Access.

Zespół tworzy i modyfikuje baz danych z różnych wersji programu Access.

Każda osoba, która ma uprawnienia można wyświetlać i edytować dane, nawet jeśli nie mają dostęp.

Jesteś upewnij się, każdy użytkownik bazy danych ma program Access lub zainstalowane środowisko uruchomieniowe programu Access.

Celów biznesowych i wymagania

Użyj aplikacji sieci web programu Access, jeśli:

Użyj klasycznej bazy danych, jeśli:

Twoje potrzeby raportowania są proste lub jesteś OK za pomocą pulpitu bazy danych łącza do danych w aplikacji sieci web programu Access dla bardziej złożonych raportów.

Chcesz mieć pełną kontrolę nad wyglądem i sposobem działania interfejsu użytkownika bazy danych.

Problem, który próbujesz rozwiązać, nie wymaga zaawansowanych funkcji baz danych.

Chcesz rozpowszechniać fronton bazy danych po każdej zmianie projektu.

Chcesz prosty, intuicyjny wygląd i działanie interfejsu użytkownika.

Skomplikowanych raportów, których zakres wykracza poza proste podsumowania dostępne w programie Access web apps (na przykład musisz dołączyć do raportu inne bazy danych lub sformatować raport).

Chcesz, aby zmiany projektu były natychmiast dostępne.

Potrzebujesz zaawansowanych funkcji, takich jak:

 • Visual Basic for Applications.

 • Łączenie z danymi zewnętrznymi, listy programu SharePoint nie tylko do odczytu.

 • Używanie aktualizacji lub kwerend krzyżowych.

 • Importowanie danych XML, usług danych, dokumentów HTML lub folderów programu Outlook.

Szczegółowe różnice między aplikacjami sieci web programu Access i bazach danych dla komputerów stacjonarnych

Aby wybrać odpowiednie opcje, w poniższych tabelach wyszczególniono liczne różnice między aplikacji sieci web programu Access i pulpitu bazy danych programu Access.

Wprowadzenie

Funkcja

Aplikacji sieci web Access

Pulpitu bazy danych programu Access

Szablony

Szablony aplikacji sieci Web są dostępne w sklepie Office i w programie Access.

Szablony tabel są dostępne podczas tworzenia tabel.

Szablony stacjonarnej bazy danych są dostępne w witrynie Office.com i w programie Access.

Części aplikacji, które są szablony zawierające kilka obiektów bazy danych, są dostępne w galerii części aplikacji.

Części typów danych są dostępne dla pól.

Uprawnienia

Uprawnienia są dziedziczone z witryny programu SharePoint, w której jest tworzona aplikacja sieci web.

Ustawianie uprawnień dla poszczególnych użytkowników w oparciu o uprawnienia systemu plików.

Szyfrowanie bazy danych przy użyciu hasła.

Narzędzia do wprowadzania danych, przeglądania danych i modyfikowania struktury bazy danych

Wprowadzania i przeglądania danych przy użyciu przeglądarki sieci web.

Potrzebny jest dostęp do tworzenia lub modyfikowania aplikacji sieci web programu Access.

Jest wymagany do wprowadzania i przeglądania danych programu Access lub Access Runtime (dostępne jako część programu Access lub do pobrania bezpłatnie).

Potrzebny jest dostęp do tworzenia lub modyfikowania bazy danych.

Magazynowanie danych

Obszar

Aplikacji sieci web Access

Pulpitu bazy danych programu Access

Miejsce magazynowania danych

Jeśli używasz usługi Office 365 z usługą SharePoint Online, dane są przechowywane w bazie danych Microsoft Azure SQL.

Jeśli używasz własnego lokalnego wdrożenia programu SharePoint Server 2013 lub 2016 programu SharePoint, dane są magazynowane lokalnie w programie SQL Server.

Dane są przechowywane w lokalnej bazy danych programu Access.

Wymagany program SQL Server

Jeśli używasz usługi Office 365 z usługą SharePoint Online, SMicrosoft obsługuje baz danych dla Ciebie w Microsoft Azure SQL Database.

Jeśli używasz własnego wdrożenia programu SharePoint Server 2013 lub 2016 programu SharePoint, SQL Server jest wymagana.

Program SQL Server nie jest wymagane.

Rozmiar bazy danych

Jeśli używasz usługi SharePoint Online, limit rozmiaru bazy danych jest 1 gigabajt (GB).

Jeśli korzystasz z programu SharePoint Server 2013 lub 2016 programu SharePoint i SQL Server w środowisku lokalnym, rozmiar bazy danych jest określany za pośrednictwem programu SQL Server.

W obu przypadkach, jeśli zamierzasz utworzyć kopię zapasową danych przez zapisanie pakietu aplikacji, skompresowane dane muszą zajmować mniej niż 100 MB.

2 GB miejsca do magazynowania są dostępne dla danych i obiektów.

Wprowadzanie danych

Zadanie

Aplikacji sieci web Access

Pulpitu bazy danych programu Access

Kopiowanie i wklejanie z programów Excel, Word lub innych źródeł

Tak, można wkleić dane do programu Access z innych źródeł.

Tak, można wkleić dane do programu Access z innych źródeł.

Importowanie danych z:

Program Excel

Bazy danych ODBC programu Access, na przykład programu SQL Server

Pliki tekstowe lub pliki z wartościami oddzielonymi przecinkami (CSV)

Listy programu SharePoint

Excel

Bazy danych ODBC programu Access, na przykład programu SQL Server

Pliki tekstowe lub w formacie CSV

Listy programu SharePoint

Język XML

Usługi danych

Dokumenty HTML

Foldery programu Outlook

Dołączanie danych do tabeli

Skopiuj dane do nowej tabeli. Następnie skopiuj i wklej je do istniejącej tabeli, ręcznie lub za pomocą makra danych.

Dołączanie danych do tabeli za pomocą Kreatora importu.

Łączenie z danymi w:

Listy programu SharePoint (tylko do odczytu)

Excel

Bazy danych ODBC programu Access, na przykład programu SQL Server

Pliki tekstowe lub w formacie CSV

Listy programu SharePoint

Dokumenty HTML

Foldery programu Outlook

Struktura bazy danych

Obszar

Aplikacji sieci web Access

Pulpitu bazy danych programu Access

Tabele

Szablony tabel są dostępne.

Można ukrywać tabele.

Dostępne są szablony części aplikacji.

Relacje między tabelami

Tworzenie typu danych "odnośnik" Określa relację. Aby wyświetlić informacje dotyczące relacji, zaznacz pole odnośnika, a następnie wybierz pozycję Modyfikuj odnośniki.

Relacje między tabelami są wyświetlane w oknie Relacje.

Zapytania

Brak kwerend funkcjonalnych są dostępne.

Do przeprowadzania aktualizacji, dołączania i usuwania są używane makra danych.

Kwerendy funkcjonalne są dostępne.

Kwerendy krzyżowe są dostępne.

Formularzy i widoków

W aplikacjach sieci web programu Access formularze są nazywane widoków.

Interaktywny Projektant widoków jest dostępna.

Miniatury mogą być wyświetlane.

Typy widoków:

 • Szczegóły listy

 • Arkusz danych

 • Pusty (dla niestandardowych paneli przełączania, wyskakujących okienek zawierających pojedynczy rekord i nie tylko)

 • Podsumowanie (grupa oparta na polu, obliczanie Suma, średnia, wyskakujące okienka są dostępne dla Przechodzenie do szczegółów)

Kreator formularzy jest dostępna.

Typy formularzy:

 • Wiele elementów

 • Arkusz danych

 • Formularze dzielone

 • Modalne okna dialogowe

Układ formularza

 • Przyciąganie do siatki

 • Formanty można zmieniać kolejności i zmodyfikowane w pewnym stopniu.

 • Pasek akcji, który można dostosowywać

Sterowanie poszczególne piksele dzielenie formularzy, formularze podrzędne, kontrolki tabulatora i modalnych okien dialogowych są dostępne.

Kontrolki wprowadzania danych

Wszystkie kontrolki podstawowe są dostępne, w tym:

 • Kontrolki kaskadowe (tylko Usługa Office 365)

 • Elementy pokrewne

 • Autouzupełnianie

Dodatkowe sieci web, nawigacji i kontrolek wykresu są dostępne.

Znajdowanie danych

Opcje są dostępne w interfejsie użytkownika i podczas używania funkcji projektu niestandardowego.

Raporty

Proste Podsumowanie i widoki grupowania są dostępne.

W celu uzyskania tradycyjnych raportów programu Access za pomocą osobnych pulpitu bazy danych programu Access jest połączony Microsoft Azure SQL Database miejsce, w którym są przechowywane dane aplikacji sieci web programu Access.

Tworzyć raporty niestandardowe.

Makra

Użyj dostarczonych makr, aby zautomatyzować operacje interfejsu użytkownika i danych.

Aby zautomatyzować operacje interfejsu użytkownika i danych za pomocą makr lub języka VBA.

ActiveX kontrolki i obiekty danych

ActiveX kontrolki i obiekty danych nie są dostępne.

ActiveX kontrolki i obiekty danych są dostępne.

Powiadomienia e-mail

W usłudze Office 365 za pomocą makr danych do wysyłania powiadomień e-mail.

Wysyłanie powiadomienia e-mail za pomocą makra

Narzędzia

Narzędzie

Aplikacji sieci web Access

Pulpitu bazy danych programu Access

Kreator analizatora tabel do identyfikacji nadmiarowych danych

Kreator analizatora tabel nie jest dostępna.

Identyfikacji nadmiarowych danych przy użyciu Kreatora analizatora tabel.

Kompaktowanie i naprawa

Kompaktowanie i naprawianie narzędzia nie są dostępne.

Kompaktowanie i naprawianie narzędzia są dostępne.

Dokumentator bazy danych

Dokumentator bazy danych nie jest dostępna.

Dokumentator bazy danych jest dostępna.

Analizator wydajności

Analizator wydajności nie jest dostępna.

Analizator wydajności jest dostępny.

Procesy tworzenia kopii zapasowych i przywracania danych oraz struktury

Mimo że baza danych znajduje się w programie Microsoft Azure, zaleca się regularne tworzenie lokalnych kopii zapasowych.

Wykonywanie kopii zapasowej, przenoszenie i wdrażanie aplikacji sieci web programu Access, zapisując ją jako pakiet aplikacji.

Spakuj tylko strukturę aplikacji sieci web lub struktury aplikacji sieci web i danych.

Utwórz kopię zapasową danych lub danych i struktury, zapisując plik bazy danych.

Chcesz wiedzieć więcej?

Czy mam utworzyć aplikację programu Access, czy bazę danych programu Access dla komputerów stacjonarnych?

Szkolenia dotyczące programu Excel

Szkolenia dotyczące programu Outlook

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office