PODAJ.POZYCJĘ, funkcja

Funkcja PODAJ.POZYCJĘ wyszukuje określony element w zakresie komórek, a następnie zwraca względną pozycję tego elementu w zakresie. Jeśli na przykład zakres komórek A1:A3 zawiera wartości 5, 25 i 38, formuła =PODAJ.POZYCJĘ(25;A1:A3;0) zwróci liczbę 2, ponieważ 25 jest drugą pozycją w zakresie.

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

Porada: Funkcji PODAJ.POZYCJĘ należy użyć zamiast jednej z funkcji WYSZUKAJ, kiedy jest konieczna znajomość położenia elementu w zakresie, a nie tylko znajomość samej pozycji elementu. Można na przykład użyć funkcji PODAJ.POZYCJĘ, aby określić wartość argumentu nr_wiersza funkcji INDEKS.

Składnia

PODAJ.POZYCJĘ(szukana_wartość;przeszukiwana_tablica;[typ_porównania])

W składni funkcji PODAJ.POZYCJĘ występują następujące argumenty:

 • szukana_wartość    Wymagana wartość, którą należy dopasować do wartości znajdującej się w zakresie określonym w argumencie przeszukiwana_tablica. Na przykład poszukując czyjegoś numeru telefonu w książce telefonicznej, jako wartości szukanej używa się nazwiska tej osoby, ale to numer telefonu jest żądaną wartością.

  Szukana_wartość może być wartością (liczbą, tekstem lub wartością logiczną) lub odwołaniem do komórki dla liczby, tekstu lub wartości logicznej.

 • przeszukiwana_tablica    Wymagany przeszukiwany zakres komórek.

 • typ_porównania    Opcjonalna liczba -1, 0 lub 1. Typ_porównania określa sposób, w jaki program Excel porównuje wartość argumentu szukana_wartość z wartościami argumentu przeszukiwana_tablica. Wartość domyślna tego argumentu to 1.

  W poniższej tabeli opisano sposób, w jaki funkcja wyszukuje wartości na podstawie ustawień argumentu typ_porównania.

Typ_porównania

Zachowanie

1 lub pominięty

Funkcja PODAJ.POZYCJĘ znajdzie największą wartość, która jest mniejsza lub równa wartości szukana_wartość. Wartości argumentu przeszukiwana_tablica muszą być uporządkowane w kolejności rosnącej: ...-2, -1, 0, 1, 2, ..., A-Z, FAŁSZ, PRAWDA.

0

Funkcja PODAJ.POZYCJĘ znajdzie pierwszą wartość, która jest dokładnie równa wartości szukana_wartość. W tym przypadku wartości w argumencie przeszukiwana_tablica mogą być umieszczone w dowolnej kolejności.

-1

Funkcja PODAJ.POZYCJĘ znajdzie najmniejszą wartość, która jest większa lub równa wartości szukana_wartość. Wartości w argumencie przeszukiwana_tablica muszą być uporządkowane w kolejności malejącej: PRAWDA, FAŁSZ, Z-A, ...2, 1, 0, -1, -2, ... i tak dalej.

 • Funkcja PODAJ.POZYCJĘ zwraca pozycję dopasowanej wartości wewnątrz tablicy przeszukiwana_tablica, lecz nie samą wartość. Na przykład: funkcja PODAJ.POZYCJĘ("b";{"a";"b";"c"};0) zwraca wartość 2, czyli pozycję względną "b" wewnątrz tablicy {"a";"b";"c"}.

 • Funkcja PODAJ.POZYCJĘ nie rozróżnia wielkich i małych liter, kiedy dopasowuje wartości tekstowe.

 • Jeśli wyszukiwanie za pomocą funkcji PODAJ.POZYCJĘ zakończy się niepowodzeniem, zwracana jest wartość błędu #N/D!.

 • Jeśli argument typ_porównania ma wartość 0, a szukana_wartość jest tekstem, przy określaniu argumentu szukana_wartość można używać symboli wieloznacznych: znaku zapytania (?) i gwiazdki (*). Znak zapytania zastępuje dowolny pojedynczy znak, a gwiazdka zastępuje sekwencję znaków. Jeśli trzeba znaleźć rzeczywisty znak zastępczy (znak zapytania lub gwiazdkę), przed tym znakiem należy wpisać znak tyldy (~).

Przykład

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Produkt

Liczba

Banany

25

Pomarańcze

38

Jabłka

40

Gruszki

41

Formuła

Opis

Wynik

=PODAJ.POZYCJĘ(39;B2:B5;1)

Ponieważ nie ma dokładnego odpowiednika, zwracana jest pozycja następnej najmniejszej wartości (38) z zakresu B2:B5.

2

=PODAJ.POZYCJĘ(41;B2:B5;0)

Pozycja wartości 41 w zakresie B2:B5.

4

=PODAJ.POZYCJĘ(40;B2:B5;-1)

Funkcja zwraca błąd, ponieważ wartości z zakresu B2:B5 nie są uszeregowane w kolejności malejącej.

#N/D!

Zobacz też

WYSZUKAJ.PIONOWO, funkcja

INDEKS, funkcja

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×