Podłączanie listy zewnętrznej do programu Outlook

Podłączanie listy zewnętrznej do programu Outlook

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Do programu Microsoft Outlook 2013 można podłączyć listę zewnętrzną zawierającą dane o klientach, zadaniach, terminach lub wpisach. Po podłączeniu listy można wyświetlać, edytować i drukować dane przy użyciu znajomego interfejsu użytkownika programu Outlook, tak jakby to były natywne informacje programu Outlook. W przypadku informacji kontaktowych (na przykład klientów) można nawet zadzwonić do osób, wysyłać wiadomości e-mail oraz wezwania na spotkania. Synchronizacja danych jest dwukierunkowa (dwustronna). Zmiany wprowadzone w programie Outlook 2013 są automatycznie synchronizowane z zewnętrznym źródłem danych. Zmiany w zewnętrznym źródle danych są synchronizowane z elementami w programie Outlook 2013, przy czym może być konieczne wykonanie operacji odświeżania.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Znajdowanie zawartości dotyczącej danych zewnętrznych.

Co chcesz zrobić?

Przed rozpoczęciem

Wspólne czynności wstępne

Wstępne właściwe dla programu Outlook

Podłączanie listy zewnętrznej do programu Outlook 2013

Przed rozpoczęciem

Praca z danymi zewnętrznymi wymaga pewnych czynności wstępnych mających na celu zapewnienie bezpiecznego dostępu do danych. Poniższe informacje ułatwiają planowanie kolejnych kroków. Mogą też się przydać do ustalenia istoty ewentualnych problemów napotkanych podczas pracy z danymi zewnętrznymi. Aby uzyskać dostęp do danych zewnętrznych, Ty lub administrator musicie wykonać poniższe czynności:

Wspólne czynności wstępne

Przygotowywanie zewnętrznego źródła danych    Administrator powinien utworzyć konto i przyznać uprawnienia do źródła danych, aby właściwe osoby miały dostęp do danych i aby dane nie trafiły w niepowołane ręce. Może też utworzyć w zewnętrznej bazie danych określone tabele, widoki, zapytania itd. w celu ograniczenia liczby wyników do wyłącznie potrzebnych informacji oraz zwiększenia wydajności.

Konfigurowanie usług i SharePoint kont    Administrator musi uaktywnić usługi łączności danych biznesowych i usługę bezpiecznego magazynu.

Konfigurowanie usługi bezpiecznego magazynu    Administrator musi ustalić najlepszy tryb dostępu dla zewnętrznego źródła danych, utworzyć aplikację docelową oraz ustawić poświadczenia dla aplikacji docelowej.

Konfigurowanie usługi łączności danych biznesowych    Administrator musi zadbać, aby użytkownik tworzący typ zawartości zewnętrznej miał uprawnienia do magazynu metadanych usługi łączności danych biznesowych, a właściwi użytkownicy dostęp do typu zawartości zewnętrznej, na którego podstawie powstała lista zewnętrzna.

Tworzenie typu zawartości zewnętrznej    Użytkownik musi zdefiniować typ zawartości zewnętrznej zawierający informacje o połączeniach, dostępie, metodach działania, kolumnach, filtrach i innych metadanych używanych do pobierania danych ze źródła zewnętrznego.

Tworzenie listy zewnętrznej    Użytkownik musi utworzyć listę zewnętrzną na podstawie typu zawartości zewnętrznej oraz jeden lub więcej widoków listy zewnętrznej stosownie do potrzeb.

Upewnij się, że produkty pakietu Office są gotowe do użycia    Synchronizowanie danych zewnętrznych w produktach pakietu Office, wymaga systemu Windows 7 lub nowszy i następujących bezpłatnych produktów, SQL Server Compact 4.0, .NET Framework 4 i usługi danych WCF 5.0 dla protokołu OData V3 na każdym komputerze klienckim (Jeśli to konieczne, są automatycznie zostanie wyświetlony monit o pobranie oprogramowania). Upewnij się również, opcji instalacji pakietu Office, usługi łączności biznesowej jest włączony (to ustawienie domyślne). Ta opcja instaluje Runtime klienta usług łączności biznesowej, którego wykonuje następujące czynności: przechowuje w pamięci podręcznej i synchronizacja z danymi zewnętrznymi, mapy danych biznesowych do typów zawartości zewnętrznej Wyświetla selektora elementów zewnętrznych w produktach pakietu Office i uruchamia niestandardowe rozwiązania wewnątrz produktów pakietu Office.

Czynności wstępne właściwe dla programu Outlook

Aktywuj synchronizacja w trybie Offline dla funkcji list zewnętrznych    Funkcję farm i witryn w trybie Offline Synchronizacja list zewnętrznych, musi być aktywna. Ta funkcja jest domyślnie na poziomie farmy aktywny, ale nie jest aktywna domyślnie na poziomie witryny.

Tworzenie obsługiwane w programie Outlook typu zawartości zewnętrznej     Po utworzeniu typu zawartości zewnętrznej, użytkownik musi włączyć opcję pomocy technicznej synchronizacja w trybie Offline i polu Typ elementu pakietu Office Ustaw jedną z następujących czynności: kontakt, termin, zadanie lub wpis.

Mapowanie odpowiadających pól    Użytkownik musi zamapować jedno lub więcej pól typu zawartości zewnętrznej na odpowiadające im pola programu Outlook.

Podczas mapowania typu zawartości zewnętrznej, takiego jak Klient, na typ elementu programu Outlook, taki jak Kontakt, należy bezpośrednio zamapować poszczególne pola typu zawartości zewnętrznej, takie jak Imię klienta, Nazwisko klienta, Adres klienta i Telefon klienta na odpowiednie pola typu elementu programu Outlook, takie jak Imię, Nazwisko, AdresSłużbowy i TelefonSłużbowy kontaktu.

Nie trzeba mapować wszystkich odpowiadających pól, ale następujące pola muszą zostać zamapowane.

Typ elementu programu Outlook

Pole elementu programu Outlook

Kontakt

Nazwisko

Zadanie

Temat

Termin

Początek, Koniec i Temat

Wpis

Temat

Niezamapowane pola (w zależności od ich liczby) są wyświetlane jako właściwości rozszerzone w sposób określony poniżej:

  • Sąsiednie    Dołączane do regionu formularza na dole domyślnej strony formularza programu Outlook (od 2 do 5 pól).

  • Oddzielne    Dodawane jako nowa strona do formularza programu Outlook (6 lub więcej pól).

Jeśli typ zawartości zewnętrznej nie jest mapowany bezpośrednio na żaden typ elementu programu Outlook, możesz zamapować pola na typ elementu programu Outlook Wpis, który jest najbardziej ogólnym typem elementu.

Początek strony

Podłączanie listy zewnętrznej do programu Outlook 2013

  1. Przejdź do witryny programu SharePoint zawierającej listę zewnętrzną.

  2. Kliknij pozycję Lista > Połącz z programem Outlook.

  3. W razie potrzeby w programie Outlook 2013 zostanie utworzony i otwarty w okienku nawigacji nowy plik danych programu Outlook (BCSStorage.pst) o nazwie Listy zewnętrzne programu SharePoint, a następnie zostanie utworzony folder o nazwie <Witryna> — <Lista zewnętrzna>.

Porada:  Domyślnie dane są automatycznie odświeżane co sześć godzin, ale to ustawienie można zmienić. Aby zapewnić wyświetlanie aktualnych danych z zewnętrznego źródła danych, kliknij folder prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij pozycję Synchronizuj teraz.

Uwaga: Domyślnie w programie Outlook 2013 są wyświetlane tylko pola, które są bezpośrednio mapowane na odpowiadające pola programu Outlook przez autora typu zawartości zewnętrznej. Aby były wyświetlane wszystkie pola z listy zewnętrznej (mapowane i niemapowane), można wykonać następujące czynności:

  • Otwórz pojedynczy element w formularzu. Na karcie Kontakt w grupie Pokazywanie kliknij pozycję <nazwa> — szczegóły.

  • Utwórz widok niestandardowy programu Outlook i dołącz do niego wszystkie pola z listy zewnętrznej.

Więcej informacji na temat wyświetlania pól i tworzenia widoków niestandardowych można znaleźć w systemie Pomocy programu Outlook.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×