Poczta w aplikacji Outlook Web App

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Po otwarciu Outlook Web App skrzynki odbiorczej jest przede wszystkim, który zostanie wyświetlony. Skrzynki odbiorczej to miejsce, w którym otrzymują wiadomości wysłane do użytkownika, a miejsce, w którym będą prawdopodobnie poświęcać najbardziej czasu czytanie i odpowiadanie na wiadomości.

Ten artykuł dotyczy aplikacji Outlook Web App, która jest używana przez organizacje zarządzające serwerami poczty e-mail z programem Exchange Server 2013 lub 2010. Jeśli korzystasz z usługi Office 365 lub programu Exchange Server 2016, odpowiednim programem poczty e-mail jest aplikacja Outlook w sieci Web. Aby uzyskać pomoc dotyczącą aplikacji Outlook w sieci Web, zobacz Uzyskiwanie pomocy dotyczącej aplikacji Outlook w sieci Web.

W przeglądarce internetowej zaloguj się w aplikacji Outlook Web App przy użyciu adresu URL podanego przez osobę, która zarządza pocztą e-mail w Twojej organizacji. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło, a następnie wybierz pozycję Zaloguj się.

Uwaga: Jeśli chcesz korzystać z uproszczonej wersji Outlook Web App, zobacz Opcje > wersja aplikacji Outlook Web App. Uproszczona wersja Outlook Web App jest przeznaczony do użytku z starsze przeglądarki sieci web, które nie są obsługiwane przez standardową wersję Outlook Web App do użycia przez powolne połączenia i spotkania ułatwień dostępu musi udostępniając uproszczone interfejs, który jest łatwiejszy w użyciu z czytników ekranu.

Po otwarciu poczty, zostanie wyświetlony jego szybki podgląd swojego standardowe i wszelkie foldery niestandardowe, listę otrzymanej wiadomości i okienko odczytu, która pozwala szybko przejrzeć zawartość treść wiadomości, którą możesz wybrać.

Poczta w aplikacji Outlook Web App

Blok

Opis

Akcje

1

Wiadomość

Utwórz nową wiadomość, wybierając pozycję Nowa wiadomość.

2

Lista folderów

Lista zawiera foldery w skrzynce pocztowej. Może zawierać inne foldery, takie jak Ulubione i foldery archiwum.

 • Wybierz Rozwiń Rozwiń , aby wyświetlić listę folderów, lub przycisk Zwiń Zwiń ją ukryć.

 • Na liście folderów wybierz opcję Pokaż Rozwiń , aby rozwinąć listę, lub wybierz opcję Ukryj Zwiń , aby zwinąć listę.

Zobacz Praca z folderami, wiadomości w programie Outlook w sieci web , aby dowiedzieć się więcej o dostępnych opcji.

3

Pole Wyszukaj

W polu Wyszukaj wiadomości e-mail i osoby wpisz szukane wyrażenie. Na przykład wpisz imię i nazwisko osoby, od której wiadomości chcesz znaleźć, albo wprowadź tekst z treści określonej wiadomości.

4

Lista wiadomości

Wyświetlana jest lista wiadomości w bieżącym folderze.

5

Okienko odczytu

Wybrana konwersacja lub wiadomość pojawi się w okienku odczytu. Możesz odpowiedzieć na dowolną wiadomość w konwersacji, wybierając pozycję odpowiedz Odpowiedz, Odpowiedz wszystkim Odpowiedz wszystkim lub Prześlij wiadomość dalej Prześlij dalej u góry wiadomości.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz:

Zastosowanie motywu określającego kolor tła, kolory wyróżnienia i obrazy, jest szybki i łatwy sposób zmienić wygląd wiadomości e-mail.

Na pasku nawigacji wybierz Ustawienia Ikona Ustawienia , a następnie Zmień motyw.

Tworzenie nowej wiadomości

 1. Wybierz pozycję Nowa wiadomość nad listą folderów. W okienku odczytu zostanie otwarty formularz nowej wiadomości.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności, aby dodać adresata:

  • Wpisz nazwę osoby, które znajduje się w folderze Kontakty i listy adresów organizacji.

   lub

  • Wpisz adres e-mail w polu Do lub DW.

  Uwaga: Po raz pierwszy wprowadź nazwę osoby, Outlook Web App wyszukuje adres danej osoby. Następnie nazwę jest pamięci podręcznej, aby w przyszłości nastąpi szybkiego wyszukiwania.

 3. Wpisz temat.

 4. Wpisz wiadomość, którą chcesz wysłać.

 5. Gdy wiadomość będzie gotowa do wysłania, wybierz pozycję Wyślij wysyłanie .

Jak utworzyć nową wiadomość e-mail (lub odpowiadanie na istniejącą) Outlook Web App automatycznie zapisuje go w folderze Wersje robocze. Ta akcja domyślna jest przydatne, szczególnie w przypadku, gdy powstanie sytuacja wymaga zawieszenia tworzenia nowej wiadomości. Aby zakończyć, redagowania wiadomości, po wybraniu.

Kończenie wersji roboczej wiadomości

 1. Na liście folderów, wybierz pozycję wersje robocze.

 2. Wybierz wiadomość, którą można pracować, aby ją wyświetlić w okienku odczytu, a następnie kontynuować pisanie wiadomości. Można też wybrać Odrzuć usuń , jeśli już nie chcesz wysyłać wiadomości.

 3. Po zakończeniu pisania wiadomości, wybierz pozycję Wyślij wysyłanie .

Dodawanie załącznika do wiadomości

 • Wybierz pozycję Wstaw wstaw > Załączniki w górnej części formularza wiadomości i przejdź do pliku, którego chcesz dołączyć.

Osadzanie obrazu w wiadomości

Możesz osadzić obrazu w wiadomości, tak aby była wyświetlana bez konieczności otwierania wiadomości adresata.

 • Wybierz pozycję Wstaw wstaw > obrazy w tekście, a następnie przejdź do obrazu, którego chcesz dodać do wiadomości.

Dołączanie wiadomości do nowej wiadomości

 1. W widoku listy wybierz wiadomość, którą chcesz dołączyć, i naciśnij klawisze Ctrl+C, aby ją skopiować.

 2. Otwórz nową wiadomość lub odpowiedz na istniejącą albo prześlij ją dalej.

 3. Otwarciu nowej wiadomości w okienku odczytu i kursor znajduje się w treści wiadomości naciśnij klawisze Ctrl + V, aby dołączyć wiadomość, który został skopiowany.

Dodawanie istniejącego podpisu

Jeśli nie utworzono podpis, zobacz Tworzenie i dodawanie podpisu wiadomości e-mail w aplikacji Outlook Web App. Można ręcznie dodać podpis lub jego automatycznego dodawania do wszystkich wiadomości lub do poszczególnych wiadomości.

 • Wybierz pozycję Wstaw wstaw > Twój podpis.

Domyślnie możesz odczytywać i tworzyć wiadomości w okienku odczytu, ale czasami to nie wystarczy. Zdarza się, że konieczne jest wyświetlenie lub edytowanie wiadomości w osobnym oknie.

Podczas redagowania nowej wiadomości lub odpowiadania lub przekazywanie otrzymaną wiadomość, możesz wybrać Pokaż w nowym oknie Otwórz w nowym oknie w prawym górnym rogu wiadomości, aby go otworzyć w nowym oknie.

 1. Na liście wiadomości wybierz wiadomość, którą chcesz wyświetlić w osobnym oknie.

 2. Wybierz pozycję więcej akcji menu rozszerzone > Otwórz w osobnym oknie.

Po usunięciu wiadomości są wysyłane do folderu Elementy usunięte. Wiadomości w folderze Elementy usunięte może trwale usunięta przez automatyczną zasady ustawione przez administratora w organizacji, możesz je podczas w folderze i usuwając zaznaczenie, lub przez opróżnianie folderu Elementy usunięte. Aby uzyskać informacje na temat odzyskiwanie usuniętych wiadomości zobacz Odzyskiwanie usuniętych elementów lub wiadomości e-mail w aplikacji Outlook Web App.

Opróżnianie folderu Elementy usunięte

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy (lub naciśnij i przytrzymaj) folder Elementy usunięte.

 2. Wybierz pozycję Opróżnij folder.

 3. Wybierz przycisk OK, aby potwierdzić, że chcesz trwale usunąć elementy.

Po otwarciu poczty listy wiadomości znajduje się w środkowym okienku kaskadami po lewej stronie, na liście folderów, a po prawej stronie w okienku odczytu. Domyślnie na liście wiadomości wyświetlane wiadomości w skrzynce odbiorczej bieżący folder. To ustawienie domyślne nie ograniczyć możesz wyświetlania wiadomości. Możesz zarządzać wyświetlonej wiadomości, wybierając filtru lub za pomocą funkcji wyszukiwania. Również są też dostępne inne narzędzia z listy wiadomości z myślą o przejmują niektórych zadań.

 • Wybierz Rozwiń Rozwiń , aby wyświetlić listę folderów, lub przycisk Zwiń Zwiń ją ukryć. Wybierz dowolny folder na liście, aby wyświetlić jego zawartość.

 • Wybierz ikony znajdujące się po prawej stronie listy wiadomości, aby usunąć wiadomość lub konwersację, a także oznaczyć je flagą. Inne ikony informują, czy wiadomości zawierają załączniki, jaki jest ich priorytet (wysoki lub niski) i ile jest nieprzeczytanych wiadomości w konwersacji.

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy wiadomość, aby zobaczyć menu opcji. Opcje umożliwiają na przykład oznaczenie wiadomości jako przeczytanej lub nieprzeczytanej, przeniesienie jej do innego folderu lub utworzenie reguły w oparciu o tę wiadomość. Na ekranie dotykowym naciśnij i przytrzymaj, aby wyświetlić opcje wiadomości.

 • Wybierz pozycję Rozwiń, aby wyświetlić wszystkie wiadomości lub konwersacje po lewej stronie wiadomości, aby rozwinąć konwersację, aby wyświetlić wszystkie wiadomości w tej konwersacji.

 • Użyć etykiety u góry listy wiadomości, aby przełączać się między wyświetlaniem konwersacje według daty i elementy według daty.

W okienku odczytu są wyświetlane wiadomości. Możesz w nim odczytać wiadomość i odpowiedzieć na nią. Możesz też otworzyć wiadomość w osobnym (nowym) oknie.

 • Aby odpowiedzieć na wiadomość, wybierz pozycję odpowiedz Odpowiedz, Odpowiedz wszystkim Odpowiedz wszystkim lub Prześlij wiadomość dalej Prześlij dalej u góry wiadomości. U góry wiadomości w okienku odczytu zostanie wyświetlona nowa wiadomość.

 • Aby zmienić stan odczytu wiadomości, użyj opcji Oznacz jako przeczytane lub Oznacz jako nieprzeczytane.

 • Aby wyświetlić więcej opcji, wybierz pozycję więcej akcji menu rozszerzone dla menu rozszerzonego.

Zmień położenie okienka odczytu

 1. Na pasku nawigacji wybierz pozycję Ustawienia Ikona Ustawienia > Ustawienia wyświetlania > okienko odczytu.

 2. Wybierz jedną z następujących opcji:

  • Pokaż okienko odczytu po prawej stronie — ustawienie domyślne.

  • Pokaż okienko odczytu u dołu

  • Ukryj okienko odczytu

 3. Wybierz przycisk OK, aby zapisać wybrane opcje i zamknąć Ustawienia wyświetlania.

Pole wyszukiwania oraz wbudowane filtry znajdują się u góry listy wiadomości.

 • Aby wyszukać, w polu wyszukiwania wpisywania co chcesz wyszukać. Zostanie wyświetlona lista sugestii poniżej, a można wybrać jedną z tych sugestie wyszukiwania dla tego elementu. Lub można zakończyć wprowadzanie tekstu wyszukiwania, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby rozpocząć wyszukiwanie. Aby wyczyścić wyszukiwanie, wybierz ikonę usuń po prawej stronie pola wyszukiwania.

 • Wbudowane filtry — Wszystkie, Nieprzeczytane, Do mnie i Oflagowane — umożliwiają szybki wybór elementów wyświetlanych na liście wiadomości. Zastosowanie filtru Wszystkie powoduje wyświetlenie wszystkich wiadomości, filtru Nieprzeczytane — wiadomości, które nie zostały oznaczone jako przeczytane, filtru Do mnie — wszystkich wiadomości zawierających Twój adres w polu Do lub DW, a filtru Oflagowane — wszystkich wiadomości oznaczonych do dalszego działania.

Na liście folderów wyświetlane foldery domyślne, które są tworzone dla wszystkich skrzynek pocztowych i dowolny utworzony folder. W zależności od konfiguracji w organizacji może zostać również wyświetlony Ulubione i archiwizować folderów.

Wybierz pozycję Rozwiń Rozwiń , aby wyświetlić listę folderów lub wybierz pozycję Zwiń Zwiń ją ukryć. Wybierz dowolny folder na liście, aby wyświetlić jego zawartość.

Możesz kliknąć prawym przyciskiem myszy dowolny element na liście folderów, aby wyświetlić menu czynności, takich jak tworzenie nowego folderu, usuwanie istniejącego folderu lub opróżnianie folderu. Na ekranie dotykowym naciśnij i przytrzymaj element, aby wyświetlić menu dla tego elementu.

Tworzenie nowego folderu

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy (lub naciśnij i przytrzymaj) dowolnego folderu w folderze listy, a następnie wybierz pozycję Utwórz nowy folder. Nowy folder bez nazwy zostanie dodane jako podfolder do wybranego folderu.

  Aby utworzyć folder, który nie jest podfolderem, kliknij prawym przyciskiem myszy (lub naciśnij i przytrzymaj) nazwę nad folderem Skrzynka odbiorcza, a następnie wybierz pozycję Utwórz nowy folder.

 2. Wpisz nazwę nowego folderu i naciśnij klawisz Enter.

Folder wiadomości-śmieci

Wiadomości zidentyfikowane jako możliwe wiadomości-śmieci zostanie automatycznie przeniesiona do folderu Wiadomości-śmieci. Potencjalnie niebezpieczna zawartość w wiadomości, na przykład linki lub kod wykonywalny, jest wyłączona.

Możesz zarządzać raportowanie wiadomości-śmieci i inne ustawienia w menu opcji. W szczególności, przejdź do pozycji Ustawienia > Opcje > Opcje > Blokowanie lub zezwalanie na. Zobacz poniższe tematy, aby dowiedzieć się więcej na temat wiadomości-śmieci i jak zarządzać ustawieniami.

 • Outlook Web App używa sprawdzania pisowni w przeglądarce. Dzieje się tak automatycznie podczas wpisywania i można skonfigurować przy użyciu ustawień przeglądarki sieci web.

 • Łącza do ustawień można znaleźć, wybierając pozycję Ustawienia Ikona Ustawienia u góry okna Outlook Web App. Dostępne są opcje:

Ponadto możesz dowiedzieć się więcej na następujące tematy:

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×