Pobieranie jednego elementu filtru raportu danych tabeli przestawnej naraz

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Jeśli tabela przestawna jest podłączone do zewnętrznego źródła danych Open Database Connectivity (ODBC), która zawiera wiele danych, pobieranie danych może spowodować, że komputer brakować pamięci lub kwerend wolniej. Aby uniknąć tych problemów, zastosować filtr raportu tabeli przestawnej do pobierania tylko dane źródłowe potrzebnego dla bieżącego zestawu wartości w zależności od wybranych elementów.

Ważne: Ta funkcja służy tylko za pomocą tabeli przestawnej, który jest połączony ze źródłem danych ODBC. Wykonaj poniższe czynności, należy użyć Kreatora wykresów przestawnych i wykresów przestawnych.

 1. Upewnij się, że polecenie Kreatora tabel przestawnych i znajduje się na pasku narzędzi Szybki dostęp. Jeśli nie widać, wykonaj następujące czynności:

  Gdzie jest pasek narzędzi Szybki dostęp?

  1. Kliknij strzałkę obok tego paska narzędzi, a następnie kliknij polecenie Więcej poleceń.

  2. W obszarze Wybierz polecenia z wybierz pozycję Wszystkie polecenia.

  3. Wybierz z listy pozycję Kreator tabeli przestawnej i wykresu przestawnego, kliknij przycisk Dodaj, a następnie kliknij przycisk OK.

 2. Kliknij przycisk Kreatora tabel przestawnych i ikona Kreator tabeli przestawnej i wykresu przestawnego na pasku narzędzi Szybki dostęp.

 3. Na stronie Krok 1 kreatora zaznacz opcję Zewnętrzne źródło danych, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 4. Na stronie Krok 2 kreatora kliknij przycisk Pobierz dane.

 5. Połącz się ze źródłem danych.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat nawiązywania połączenia ze źródłem danych ODBC zobacz Używanie programu Microsoft Query do pobierania danych zewnętrznych.

 6. Na stronie Krok 3 kreatora kliknij pozycję Układ.

 7. W oknie dialogowym Układ przeciągnij jedno lub więcej pól do obszaru Filtr raportu.

 8. Dla każdego pola filtru raportu wykonaj poniższe czynności:

  1. Kliknij dwukrotnie pole.

   Zostanie wyświetlone okno dialogowe Zaawansowane opcje pola tabeli przestawnej.

  2. Aby przy każdym wybraniu nowego elementu w filtrze raportu pobierać tylko aktualne dane ze źródła danych, kliknij pozycję Kwerenda zewnętrznego źródła danych przy wyborze każdego elementu pola filtru raportu (wymaga mniej pamięci).

   Aby uniemożliwić przenoszenie pola filtru raportu do obszarów Etykiety wierszy, Etykiety kolumn lub Wartości, zaznacz pole wyboru Wyłącz przestawianie tego pola (zalecane).

   Aby powrócić do działania domyślnego — pobierania wszystkich danych ze źródła danych przy każdym wybraniu nowego elementu w filtrze raportu — kliknij pozycję Pobierz dane zewnętrzne dla wszystkich elementów pól filtru raportu (większa wydajność).

Można skonfigurować filtru raportu do pobrania wybrane dane ze źródła danych tabeli przestawnej przy użyciu okna dialogowego Zaawansowane opcje pola tabeli przestawnej w formie tabeli przestawnej i Kreatora wykresów przestawnych. Domyślnie program Microsoft Office Excel pobiera wszystkie dane źródłowe tabeli przestawnej, który zawiera dane, które są odfiltrowywane (i dlatego nie są wyświetlane w raporcie), podczas tworzenia lub odświeżanie raportu. Po skonfigurowaniu filtru do pobierania danych tylko dla elementów, które można określić w filtrze, można pobrać mniejsze ilości danych zgodnie z potrzebami. Zawsze wyświetlić inny element w polu Filtr pobierany jest tylko podzestawu danych dla nowego elementu. Można skonfigurować tyle filtry raportu, a następnie zastosować je stosownie do potrzeb.

Wpływ na wydajność

Po skonfigurowaniu filtru raportu do pobierania danych dla jednego lub większej liczby elementów (ale nie dla ich wszystkich) element (Wszystkie), który podsumowuje pełny zestaw danych, jest niedostępny (wyszarzony). Ponadto polecenie Pokaż strony filtru raportu (normalnie dostępne na karcie Opcje w grupie Tabela przestawna po kliknięciu strzałki obok pozycji Opcje) jest również niedostępne. Za każdym razem, gdy użytkownik wybiera inny element, pobiera mniejszą ilość danych, ale mimo to musi czekać na pobranie danych. Jeśli komputer rozłączy się z zewnętrznym źródłem danych, użytkownik nie będzie mógł wybrać innego elementu do momentu ponownego połączenia się ze źródłem danych. Ta opcja pozwala jednak pracować ze znacznie większymi ilościami danych niż jest możliwe bez jej użycia.

W przypadku pobierania wszystkich danych dla wszystkich elementów początkowa operacja pobierania danych może trwać dłużej, ale później można wybierać nowe elementy w filtrze raportu bez opóźnień, ponieważ wszystkie potrzebne dane są załadowane do pamięci komputera. Ponadto można otworzyć podsumowanie pełnego zestawu danych, wybierając element (Wszystkie) i reorganizując raport do używania filtrów raportu w innych obszarach. Opcja (Wszystkie) zapewnia najbardziej wszechstronne możliwości, gdy łączna ilość danych, które mają zostać pobrane, nie przekracza limitów dostępnej pamięci komputera.

Przenoszenie filtry raportu

Po przeciągnięciu filtru raportu, który jest skonfigurowany do pobierania wszystkie dane dla wszystkich elementów w inne miejsce, na przykład przy próbie był etykietę wiersza, program Microsoft Excel próbuje pobrać dane dla wszystkich elementów, a może brakować zasobów komputera. Można jednak uniemożliwić użytkownikom z tych czynności. Aby uzyskać więcej informacji zobacz sekcję Pobieranie danych z raportu filtr dla każdego elementu lub wszystkich elementów.

Pobieranie danych dla elementów, gdy filtr raportu nie jest dostępna

Nie można używać tej funkcji w poniższych okolicznościach:

 • Raporty oparte na danych źródłowych z baz danych OLAP automatycznie wykonują kwerendy danych wtedy, gdy dane są potrzebne, i nie używają tej funkcji.

 • Tabela przestawna jest udostępnianie pamięci podręcznej danych z jednej lub kilku innych tabel przestawnych.

 • Sterownik ODBC z zewnętrzną bazą danych, której dotyczy kwerenda nie obsługuje kwerend parametrycznych. Sterowniki ODBC, które są dostarczane w pakiecie Microsoft Office wszystkich obsługuje kwerend parametrycznych. Możesz również skontaktować dostawców innych firm do określenia, czy sterowniki mają tę obsługę.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel, uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers bądź zasugerować nową funkcję lub ulepszenie w witrynie UserVoice dotyczącej programu Excel.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×