Pobieranie i używanie szablonu w bazach danych programu Access dla komputerów stacjonarnych za pomocą czytnika zawartości ekranu

Pobieranie i używanie szablonu w bazach danych programu Access dla komputerów stacjonarnych za pomocą czytnika zawartości ekranu

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób niedowidzących, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office, i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Za pomocą Access za pomocą klawiatury i czytnika zawartości ekranu możesz pobrać i zacząć korzystać z szablonów w bazie danych dla komputerów stacjonarnych Access. Przetestowałeś go za pomocą Narratora, ale może on współpracować z innymi czytnikami zawartości ekranu, o ile spełniają one typowe standardy i techniki ułatwień dostępu. Dowiesz się, jak pobrać szablony i jak zacząć korzystać z szablonów śledzenia zasobów i uczniów.

Uwagi: 

W tym temacie

Pobieranie szablonu

Jeśli nie chcesz poświęcać czasu na tworzenie bazy danych od podstaw, możesz użyć Access szablonu bazy danych dla komputerów stacjonarnych. Szablony śledzenia zasobów i uczniów są używane w tym temacie jako przykłady.

 1. Na ekranie startowym Access naciśnij klawisze ALT + S, aby przenieść fokus do pola wyszukiwania.

 2. Wpisz śledzenie lub uczniówzasobów, w zależności od szablonu, którego chcesz użyć, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Gdy Access przepełnisz wyszukiwanie, usłyszysz pozostały wpisany przez Ciebie termin wyszukiwania.

 3. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz nazwę szablonu, którego chcesz użyć, a następnie liczbę wyników wyszukiwania, na przykład "1 z 1". Następnie naciśnij klawisz ENTER, aby otworzyć szablon. Narrator odczytuje zawartość okienka podglądu szablonu. Jeśli nie chcesz odsłuchać całego opisu, naciśnij klawisz CTRL, aby przerwać narrację.

 4. Naciśnij dwukrotnie klawisze Shift + Tab, aby przenieść fokus na pole Nazwa pliku , a następnie wpisz nazwę bazy danych.

 5. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat "Utwórz, przycisk", a następnie naciśnij klawisz ENTER, aby utworzyć nową bazę danych przy użyciu wybranego szablonu.

W zależności od używanego szablonu możesz kontynuować Korzystanie z szablonu śledzenia zasobów lub użyć szablonu uczniowie.

Rozpoczynanie korzystania z szablonu śledzenia zasobów

Szablon śledzenia zasobów służy do śledzenia komputerów, sprzętu biurowego lub innych elementów, które są własnością lub są obsługiwane przez osoby. Wykonaj poniższe czynności po pierwszym pobraniu szablonu , aby dowiedzieć się, jak wypełnić bazę danych zasobami.

 1. Gdy Access przygotowuje bazę danych śledzenia zasobów, w zależności od czytnika zawartości ekranu, możesz usłyszeć: "Ostrzeżenie o zabezpieczeniach". Aby włączyć całą zawartość, naciskaj klawisz F6, aż usłyszysz ponownie ostrzeżenie o zabezpieczeniach, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz "Włącz zawartość, przycisk", a następnie naciśnij klawisz ENTER.

 2. Jeśli ten szablon nie był wcześniej wykorzystywany, okno powitalne może zostać otwarte. Aby ją zamknąć, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz "wprowadzenie, przycisk", a następnie naciśnij klawisz ENTER. Czytnik zawartości ekranu informuje nazwę i lokalizację pliku bazy danych, zostanie otwarty formularz Lista elementów zawartości , a fokus znajdzie się w polu wyszukiwania.

  Porada: Aby zapobiec wyświetlaniu okna powitalnego przy każdym otwarciu bazy danych, po dotarciu do przycisku Rozpocznij naciśnij klawisz Tab jeszcze raz. Usłyszysz komunikat: "Pokaż — Zapraszamy!, gdy ta baza danych jest otwarta". Naciśnij klawisz SPACJA, aby usunąć zaznaczenie opcji, a następnie naciśnij klawisze Shift + Tab, aby wrócić do przycisku Rozpoczynanie pracy .

 3. Aby rozpocząć dodawanie zasobów do listy, naciśnij klawisze ALT + N, aby otworzyć okno szczegóły elementu zawartości , a następnie wpisz nazwę elementu zawartości. Jeśli na przykład tworzysz listę komputerów, a każdy z nich ma unikatowy, czterocyfrowy identyfikator, możesz wpisać numer stacjonarny 1234.

 4. Aby przejść do przodu lub do tyłu w oknie szczegóły elementu zawartości , naciśnij klawisz TAB lub klawisze Shift + Tab. Istnieją 2 typy pól:

  • W większości pól można po prostu wpisać dane dotyczące tego elementu zawartości, na przykład producenta lub ceny zakupu. W polach Data przyjęcia i Data wycofania wprowadź datę i naciśnij klawisz ENTER, na przykład 1 wrz 2015, Access automatycznie przekonwertuje ją na datę w prawo.

  • Jeśli usłyszysz "pole kombi" lub "kombi, Edytuj" po nazwie pola, na przykład Kategoria lub warunek, możesz wpisać informacje lub nacisnąć klawisze Alt + Strzałka w dół, aby otworzyć menu, użyj klawiszy strzałek w górę i w dół, aby przejrzeć dostępne wartości. , a następnie naciśnij klawisz ENTER, aby wybrać.

 5. Jeśli chcesz dodać załącznik do elementu zawartości, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz "Dodaj lub Usuń załączniki, przycisk" naciśnij klawisz ENTER, a następnie naciśnij klawisze ALT + A. Naciskaj klawisz TAB lub klawisze Shift + Tab, aby przechodzić między różnymi częściami okna dialogowego Wybieranie pliku , użyj klawiszy strzałek do nawigowania, a następnie naciśnij klawisz ENTER, aby otworzyć folder lub wybrać plik. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat "OK, przycisk", a następnie naciśnij klawisz ENTER, aby dodać załącznik.

 6. Aby zapisać informacje o majątku i rozpocząć dodawanie kolejnego elementu zawartości, naciśnij klawisze Shift + F6, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz "Zapisz i nowy, przycisk", a następnie naciśnij klawisz ENTER.

 7. Aby zatrzymać dodawanie elementów zawartości, naciskaj klawisze Shift + F6, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat "Zamknij, przycisk", a następnie naciśnij klawisz ENTER. Fokus powróci do formularza Lista aktywów .

 8. Aby ręcznie zapisać bazę danych, naciśnij klawisze ALT + F, S.

Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z szablonu, przejdź do pozycji używanie szablonu śledzenia elementów zawartości programu Access. Możesz na przykład wyszukać dane zasobów, pokazywać lub ukrywać kolumny, wysyłać wiadomości e-mail i mapować adresy właścicieli.

Rozpoczynanie korzystania z szablonu uczniowie

Za pomocą szablonu uczniowie możesz śledzić informacje o uczniach, w tym ich adresy e-mail oraz informacje o opiekunach. Wykonaj poniższe czynności po pierwszym pobraniu szablonu , aby dowiedzieć się, jak dodać uczniów do bazy danych.

 1. Gdy Access przygotuje bazę danych śledzenia zasobów, możesz usłyszeć: "Ostrzeżenie o zabezpieczeniach". Aby włączyć całą zawartość, naciskaj klawisz F6, aż usłyszysz ponownie ostrzeżenie o zabezpieczeniach, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz "Włącz zawartość, przycisk", a następnie naciśnij klawisz ENTER.

 2. W zależności od ustawień może zostać otwarte okno powitalne . Aby ją zamknąć, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz "wprowadzenie, przycisk", a następnie naciśnij klawisz ENTER. Czytnik zawartości ekranu informuje o nazwie i lokalizacji bazy danych, zostanie otwarty formularz Lista uczniów , a fokus znajdzie się w polu wyszukiwania.

  Porada: Aby zapobiec wyświetlaniu okna powitalnego przy każdym otwarciu bazy danych, po dotarciu do przycisku Rozpocznij naciśnij klawisz Tab jeszcze raz. Usłyszysz komunikat: "Pokaż — Zapraszamy!, gdy ta baza danych jest otwarta". Naciśnij klawisz SPACJA, aby usunąć zaznaczenie opcji, a następnie naciśnij klawisze Shift + Tab, aby wrócić do przycisku Rozpoczynanie pracy .

 3. Aby zacząć dodawać uczniów do listy, naciśnij klawisze ALT + N, aby otworzyć okno szczegółów uczniów , naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz "imię", a następnie wpisz imię i nazwisko ucznia.

 4. Naciśnij raz klawisz Tab. Usłyszysz komunikat: "nazwisko". Wpisz nazwisko ucznia.

 5. Aby przejść do przodu i do tyłu w oknie szczegóły ucznia , naciśnij klawisz TAB lub klawisze Shift + Tab. Istnieją 2 typy pól:

  • W większości pól możesz po prostu wpisać informacje dotyczące tego ucznia, na przykład Identyfikator ucznia lub adres E-mail. W polu Data urodzenia wprowadź datę, a następnie naciśnij klawisz ENTER, na przykład 2 lut 2006, Access automatycznie przekonwertuje go na datę w prawo.

  • Jeśli usłyszysz "pole kombi" lub "kombi, Edytuj" po nazwie pola, na przykład w przypadku poziomu lub szczególnych okoliczności, możesz wpisać informacje lub nacisnąć klawisze Alt + Strzałka w dół, aby otworzyć menu, użyj klawiszy strzałek w górę i w dół, aby przejrzeć dostępne wartości, naciśnij klawisz SPACJA, aby zaznaczyć lub wyczyścić zaznaczenie w menu okoliczności specjalne , a następnie naciśnij klawisz ENTER, aby je zaznaczyć.

  Uwaga: Przycisk kliknij, aby zmapować , działa tylko po wprowadzeniu informacji o adresie ucznia. Otwiera lokalizację w Bing mapy w przeglądarce.

 6. Aby zapisać informacje o uczniu i zacząć dodawać kolejnego ucznia, naciśnij klawisze Shift + F6, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat "Zapisz i nowy, przycisk", a następnie naciśnij klawisz ENTER.

 7. Aby zakończyć dodawanie uczniów, naciśnij klawisze Shift + F6, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat "Zamknij, przycisk", a następnie naciśnij klawisz ENTER. Fokus powróci do formularza listy uczniów .

 8. Aby ręcznie zapisać bazę danych, naciśnij klawisze ALT + F, S.

Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z szablonu, przejdź do obszaru używanie szablonu bazy danych programu Access Students. Możesz na przykład wyszukiwać i filtrować uczniów, śledzić frekwencję uczniów, pokazywać lub ukrywać kolumny oraz mapować adresy uczniów.

Zobacz też

Korzystanie z czytnika zawartości ekranu w celu uruchomienia programu Access

Tworzenie formularza w bazach danych programu Access dla komputerów stacjonarnych za pomocą czytnika zawartości ekranu

Tworzenie raportu w bazach danych programu Access dla komputerów stacjonarnych za pomocą czytnika zawartości ekranu

Tworzenie zapytania w bazach danych programu Access dla komputerów stacjonarnych za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie Access

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×