Pobieranie i przygotowywanie danych dla dodatku Mapy 3-W

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Aby uzyskać najlepsze wyniki w przypadku dodatku Mapy 3-W, należy użyć danych w tabeli programu Excel albo (zalecane) modelu danych utworzonego w programie Excel lub przy użyciu dodatku Power Pivot. Jeśli dane, których chcesz użyć w dodatku Mapy 3-W, są przechowywane na serwerach zewnętrznych, możesz nawiązać połączenie z nimi z programu Excel i dodać je do modelu danych.

Uwaga:  Dodatek Mapy 3-W nie obsługuje hierarchii (grupowanie pól danych) tworzonych w modelu danych.

Struktura danych

Przygotowanie danych, Upewnij się, wszystkie dane są zapisane w formacie tabeli programu Excel, gdzie każdy wiersz reprezentuje unikatowy rekord. Z nagłówków kolumn lub nagłówków wierszy powinny zawierać tekst zamiast rzeczywistych danych, dlatego mapy 3-w będzie zinterpretować go po jego kreśli współrzędnych geograficznych. Przy użyciu opisową etykiety również powoduje, że pola wartości i kategorii dla Ciebie dostępne podczas projektowania przewodnika w okienku Edytor przewodnika mapy 3-w.

Aby uzyskać strukturę tabeli, która dokładniej przedstawia czas i lokalizacje geograficzne w dodatku Mapy 3-W, uwzględnij wszystkie dane w wierszach tabeli i użyj opisowych etykiet tekstowych w nagłówkach kolumn na przykład w następujący sposób:

Przykład poprawnego formatu tabeli

Upewnij się, że dane nie mają następującej struktury, w której niektóre wartości, takie jak obserwacje UFO i lata, nie są uwzględnione w tabeli programu Excel:

Przykład niepoprawnego formatu tabeli

Uwzględnij następujące dane w swojej tabeli:

 • Wartości geograficzne    Dodatek Mapy 3-W wymaga co najmniej jednej wartości geograficznej w każdym wierszu danych. Może to być para szerokość/długość geograficzna, miejscowość, kraj/region, kod pocztowy, województwo lub adres. Dokładność działania dodatku Mapy 3-W zależy od ilości i zróżnicowania danych geograficznych podanych przez użytkownika oraz wyników wyszukiwania z usługi Bing. Na przykład w Stanach Zjednoczonych znajduje się 18 miejscowości o nazwie Columbus, dlatego warto skorzystać z kolumny Stan umożliwiającej rozpoznanie odpowiedniej miejscowości.

 • Pola daty lub godziny    Dodatek Mapy 3-W wymaga co najmniej jednego pola daty lub godziny w każdym wierszu danych, jeśli konieczne jest wyświetlenie danych w funkcji czasu. Aby uzyskać najlepsze wyniki, należy umieścić te dane czasowe w osobnych kolumnach i sformatować je jako daty lub godziny (kliknij prawym przyciskiem myszy zaznaczone komórki, a następnie wybierz polecenie Formatuj komórki).

Nawiązywanie połączenia z danymi zewnętrznymi

Jeśli pracujesz z dużymi zestawami danych, prawdopodobnie są one przechowywane w źródle zewnętrznym, takim jak baza danych, strumieniowe źródło danych lub witryna internetowa. Aby dodatek Mapy 3-W mógł z nich korzystać, musisz je zaimportować do skoroszytu.

Aby nawiązać połączenie z danymi zewnętrznymi z programu Excel (to znaczy bez pośrednictwa dodatku PowerPivot), wykonaj następujące czynności:

 1. W programie Excel kliknij kartę Dane i wybierz żądane połączenie w grupie Pobieranie danych zewnętrznych.

  Grupa Pobieranie danych zewnętrznych na karcie Dane

 2. Postępuj zgodnie z instrukcjami w uruchomionym kreatorze.

 3. W ostatnim kroku kreatora upewnij się, że jest zaznaczone pole wyboru Dodaj te dane do modelu danych.

Aby nawiązać połączenie z danymi zewnętrznymi w oknie dodatku PowerPivot, wykonaj następujące czynności:

 1. W programie Excel kliknij kartę PowerPivot, a następnie kliknij przycisk Zarządzaj.

  Karta PowerPivot i przycisk Zarządzaj

 2. W oknie dodatku PowerPivot kliknij pozycję Pobierz dane zewnętrzne.

 3. Wybierz typ danych (na przykład baza danych programu SQL Server lub inna, plik albo strumieniowe źródło danych).

 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami w uruchomionym kreatorze.

Podczas pobierania danych zewnętrznych za pośrednictwem okna dodatku PowerPivot dane są dodawane automatycznie do modelu danych.

Porada: Jeśli masz dodatek Microsoft Power Query dla programu Excel, możesz użyć go do zaimportowania danych, a następnie uformować je lub przekształcić przy użyciu Edytora zapytań. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wprowadzenie do zapytań w programie Excel 2016 i Pobieranie i przekształcanie danych w programie Excel 2016.

Korzystanie z danych źródłowych tabeli przestawnej

Dane w formacie tabeli przestawnej nie są odpowiednie dla dodatku Mapy 3-W, ponieważ tabela przestawna agreguje sumy, takie jak łączna sprzedaż lub całkowita liczba wystąpień sprzedaży w regionach. Najlepszym rozwiązaniem jest użycie danych źródłowych tabeli przestawnej, umożliwiających dodatkowi Mapy 3-W wykorzystanie poszczególnych wystąpień jako punktów w czasie, animowanie ich w funkcji czasu i oznaczenie w określonym miejscu na mapie świata.

Dodatek Mapy 3-W używa danych źródłowych do kreślenia geograficznych agregacji tabeli przestawnej (takich jak miejscowości w stanie, stany w kraju/regionie lub kraje w regionie/na kontynencie) na mapie z zachowaniem poziomu szczegółowości. Do prezentowania danych w regionach geograficznych różnego typu (na przykład według kraju/regionu, stanu lub kodu pocztowego) służy wykres Regiony.

Sprawdzanie jakości danych

Podczas pracy z dużymi ilościami danych mogą występować problemy z jakością, takie jak literówki i nieprawidłowe dane. Konieczne może być sprawdzenie danych (geograficznych, czasowych i pomiarowych) przed użyciem ich na mapie w dodatku Mapy 3-W, a następnie wyrywkowe sprawdzenie mapy utworzonej przez dodatek Mapy 3-W.

W poniższym przykładzie współczynnik rozbieżności populacji Chicago wynosi 10, a jej słupek danych jest nieproporcjonalny względem słupków danych pozostałych bardzo dużych miast, takich jak Nowy Jork i Los Angeles.

Pasek populacji nieproporcjonalny względem pozostałych pasków

Napraw dane w źródle (na przykład w tabeli arkusza programu Excel lub bazie danych programu SQL Server), a następnie odśwież dane bezpośrednio przy użyciu wstążki dodatku Mapy 3-W, klikając pozycję Narzędzia główne > Odśwież dane.

Odświeżanie danych na karcie Narzędzia główne

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×