Zaloguj się przy użyciu konta używanego z pakietem Office
x

Pobieranie i instalacja lub ponowna instalacja usługi Office 365 lub pakietu Office 2019 na komputerze PC lub Mac

Przed rozpoczęciem upewnij się, że komputer PC lub Mac spełnia wymagania systemowe.

Porada: Poniższe kroki dotyczą Office 365 i Office 2019. Aby uzyskać pomoc dotyczącą instalowania starszych wersji, zobacz 2016, 2013, 2010, 2011, or 2007.

Office dla użytkowników domowych    Niektóre produkty pakietu Office dla Użytkowników Domowych są dostarczane z kluczem produktu. Jeśli do Twojego produktu był dołączony klucz produktu, przed zainstalowaniem pakietu Office po raz pierwszy zaloguj się za pomocą istniejącego lub nowego konta Microsoft i wprowadź swój klucz produktu na stronie office.com/setup. Użycie klucza powoduje powiązanie pakietu Office z Twoim kontem. Czynność tę musisz wykonać tylko raz. Zostało to już zrobione? Przejdź do kroku 1.

Office dla firm    Jeśli Twój plan subskrypcji pakietu Office dla firm zawiera klasyczną wersję aplikacji pakietu Office, nie zobaczysz opcji, aby ją zainstalować, chyba że inna osoba w Twojej organizacji przydzieliła Ci licencję. Dowiedz się, jak to sprawdzić: Jaki produkt usługi Office 365 lub licencję posiadam? Jeśli jesteś administratorem usługi Office 365 odpowiedzialnym za przypisywanie licencji, zobacz Przypisywanie licencji użytkownikom.

Krok 1. Logowanie się w celu pobrania pakietu Office

 1. Przejdź do witryny www.office.com i jeśli nie zostało to jeszcze zrobione, zaloguj się, wybierając pozycję Zaloguj się.

  Uwaga: Jeśli pakiet Office został kupiony do użytku osobistego w ramach oferowanej przez Twoją firmę korzyści z Programu użytkowania w domu firmy Microsoft, zalogowanie się w tym miejscu może być niemożliwe. Uzyskaj pomoc dotyczącą instalacji na stronie Instalowanie pakietu Office za pośrednictwem Programu użytkowania w domu.

 2. Zaloguj się przy użyciu konta skojarzonego z tą wersją pakietu Office. Tym kontem może być konto Microsoft lub konto służbowe.

  Nie pamiętasz szczegółów konta? Zobacz Nie pamiętam konta używanego z pakietem Office.

 3. Po zalogowaniu się postępuj zgodnie z instrukcjami odpowiednimi dla rodzaju konta, na które się zalogowano.

  Zalogowano się przy użyciu konta Microsoft
  Linia

  1. Na stronie głównej pakietu Office wybierz pozycję Zainstaluj pakiet Office.

   Zrzut ekranu przedstawiający stronę główną usługi Office.com po zalogowaniu się
  2. Wybierz pozycję Zainstaluj. (Subskrybenci usługi Office 365 mogą zostać na stronie Omówienie i wybrać wcześniej pozycję Instalowanie pakietu Office >).

   Domyślnie jest zainstalowana wersja 64-bitowa. Jednak jeśli Office wykryje, że masz wcześniej zainstalowaną wersję 32-bitową, to zostanie zainstalowana ta wersja.

   Uwaga: Jeśli chcesz zainstalować 32-bitową lub 64-bitową wersję pakietu Office, jednak ta wersja różni się od wcześniej zainstalowanej, musisz najpierw odinstalować pakiet Office.

   Możesz potem wybrać wersję, którą chcesz zainstalować. Wybierz Inne opcje, wybierz odpowiedni język i 64-bitową lub 32-bitową wersję pakietu Office, a następnie wybierz Zainstaluj.

   Aby uzyskać więcej informacji o wersji, która jest dla Ciebie odpowiednia, zobacz Wybór 32-bitowej lub 64-bitowej wersji pakietu Office.

  Zalogowano się przy użyciu konta służbowego lub szkolnego
  Linia

  1. Na stronie głównej usługi Office 365 wybierz pozycję Instalowanie aplikacji pakietu Office. Jeśli została ustawiona inna strona startowa, przejdź do strony aka.ms/office-install.

   Zrzut ekranu usługi Office.com w razie zalogowania się przy użyciu konta służbowego
  2. Wybierz Office, aby rozpocząć instalację.

   Domyślnie jest zainstalowana wersja 64-bitowa. Jednak jeśli Office wykryje, że masz zainstalowaną wcześniej wersję 32-bitową, to ta wersja zostanie zainstalowana. (Uwaga: link może wskazywać na Office 2016, jednak Office zainstaluje najbardziej aktualną wersję aplikacji pakietu Office ustawionej przez Twojego administratora usługi Office 365)

   Uwaga: Jeśli chcesz zainstalować 32-bitową lub 64-bitową wersję pakietu Office, ale różni się ona od wcześniej zainstalowanej, musisz najpierw odinstalować pakiet Office first.

   Następnie, można wybrać odpowiednią wersję. Wybierz Inne opcje instalacji, język i w obszarze Wersja wybierz Zaawansowane, następnie wybierz opcję 64-bitowa lub 32-bitowa i Zainstaluj.

   Aby uzyskać więcej informacji, o tym, która wersja jest właściwa dla Ciebie, zobacz Wybór 32-bitowej lub 64-bitowej wersji pakietu Office.

  Powinno teraz nastąpić rozpoczęcie pobierania pakietu Office. Postępuj zgodnie z instrukcjami kroku 2, aby ukończyć instalację.

  Nie widzisz opcji instalacji po zalogowaniu się? Być może występuje problem z Twoim kontem. Wybierz powyżej pozycję Potrzebujesz pomocy i przejrzyj sekcję Pytania dotyczące konta.

Krok 2. Instalowanie pakietu Office

 1. W zależności od przeglądarki, kliknij przycisk Uruchom (w programie Microsoft Edge lub Internet Explorer), Konfiguracja (w programie Chrome) lub Zapisz plik (w programie Firefox).

  Jeśli zostanie wyświetlony monit kontroli konta użytkownika z informacją Czy chcesz zezwolić tej aplikacji na wprowadzanie zmian na urządzeniu? kliknij przycisk Tak.

  Rozpocznie się instalacja.

  Okno z postępem instalacji pakietu Office

 2. Zakończenie instalacji sygnalizuje wyświetlenie informacji „Wszystko gotowe! Pakiet Office jest teraz zainstalowany.”. Zostanie też odtworzona animacja informująca o tym, gdzie znaleźć aplikacje pakietu Office na komputerze. Wybierz przycisk Zamknij.

  Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlonymi w oknie, aby znaleźć aplikacje pakietu Office. Na przykład, w zależności od używanej wersji systemu Windows, wybierz opcję Uruchom, a następnie przewiń listę i znajdź aplikację, którą chcesz otworzyć, taką jak Word lub Excel, lub wpisz nazwę aplikacji w polu wyszukiwania.

  Pakiet Office jest zainstalowany. Wybierz pozycję Zamknij

Problemy z instalacją lub logowaniem?

Jeśli masz problem z instalacją, na przykład jeśli instalacja pakietu Office trwa bardzo długo, wybierz pozycję Potrzebujesz pomocy?, aby zapoznać się z listą typowych problemów.

Krok 3. Aktywowanie pakietu Office

Możesz od razu rozpocząć korzystanie z aplikacji pakietu Office, otwierając dowolną aplikację, taką jak Word lub Excel. Nie możesz znaleźć pakietu Office po zainstalowaniu?

W większości przypadków pakiet Office zostaje aktywowany po uruchomieniu aplikacji i wyrażeniu zgody na postanowienia licencyjne przez kliknięcie przycisku Zaakceptuj.

Jeśli potrzebujesz pomocy dotyczącej aktywacji, zobacz Aktywowanie usługi Office.

Krok 1. Logowanie się i instalowanie pakietu Office

 1. Przejdź do witryny www.office.com i jeśli nie zostało to jeszcze zrobione, zaloguj się, wybierając pozycję Zaloguj się.

  Uwaga: Jeśli pakiet Office został kupiony do użytku osobistego w ramach oferowanej przez Twoją firmę korzyści z Programu użytkowania w domu firmy Microsoft, zalogowanie się w tym miejscu może być niemożliwe. Uzyskaj pomoc dotyczącą instalacji na stronie Instalowanie pakietu Office za pośrednictwem Programu użytkowania w domu.

 2. Zaloguj się przy użyciu konta skojarzonego z tą wersją pakietu Office.

  Porada: W zależności od tego, jak uzyskano pakiet Office, może to być konto Microsoft lub konto służbowe. Jeśli nie pamiętasz szczegółów konta, zobacz Nie pamiętam konta używanego z pakietem Office.

 3. Na stronie głównej pakietu Office wykonaj następujące czynności w zależności od używanej wersji pakietu Office.

  Wybierz pozycję Instalowanie pakietu Office > Zainstaluj, jeśli zalogowano się przy użyciu konta Microsoft.

  Zrzut ekranu przedstawiający stronę główną usługi Office.com po zalogowaniu się

  Jeśli zalogowano się przy użyciu konta służbowego lub szkolnego, wybierz Instalacja aplikacji pakietu Office > Office 2016 (Uwaga: Informacja otrzymana po kliknięciu łącza, może mówić Office 2016, jednakże zainstalowana zostanie najnowsza wersja aplikacji pakietu Office zgodnie z ustawieniami Twojego administratora).

  Zrzut ekranu usługi Office.com w razie zalogowania się przy użyciu konta służbowego

  Rozpocznie się pobieranie pakietu Office. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby ukończyć instalację.

Nie widzisz opcji instalacji po zalogowaniu się? Być może występuje problem z Twoim kontem. Wybierz powyżej pozycję Potrzebujesz pomocy? i przejrzyj problemy wymienione w sekcji Pytania dotyczące konta.

Krok 2. Instalowanie pakietu Office

 1. Po zakończeniu pobierania otwórz program Finder, przejdź do pozycji Pobrane elementy i kliknij dwukrotnie Microsoft_Office_2016_Installer.pkg (nazwa może się nieco różnić).

  Ikona materiałów do pobrania w obszarze funkcji Dock z widocznym pakietem instalatora usługi Office 365

  Porada: Jeśli pojawi się błąd informujący, że nie można otworzyć Microsoft Office installer.pkg, ponieważ pochodzi on od Niezidentyfikowanego Dewelopera, poczekaj 10 sekund i przenieś pobrany plik na pulpit. Przytrzymaj klawisz Control i kliknij plik, aby uruchomić Instalator.

 2. Na pierwszym ekranie instalacji wybierz pozycję Kontynuuj, aby rozpocząć proces instalacji.

  Pierwszy ekran instalacji wersji 2016 dla komputerów Mac z wyróżnioną pozycją Kontynuuj
 3. Zapoznaj się z umową licencyjną na oprogramowanie, a następnie kliknij przycisk Kontynuuj.

 4. Zaznacz pozycję Zgadzam się, aby przyjąć warunki umowy licencyjnej na oprogramowanie.

 5. Wybierz sposób instalacji pakietu Office i kliknij pozycję Kontynuuj.

 6. Przejrzyj wymagania dotyczące miejsca na dysku lub zmień lokalizację instalacji, a następnie kliknij pozycję Zainstaluj.

  Uwaga: Jeśli chcesz zainstalować tylko określone aplikacje pakietu Office, a nie cały pakiet, kliknij przycisk Dostosuj, a następnie wyczyść zaznaczenie dla programów, których nie chcesz.

 7. Jeśli zostanie wyświetlony monit, wpisz hasło logowania na komputerze Mac, a następnie kliknij pozycję Zainstaluj oprogramowanie. (Jest to hasło, przy użyciu którego logujesz się na komputerze Mac).

  Wprowadź hasło administratora, aby rozpocząć instalację
 8. Rozpocznie się instalacja oprogramowania. Po zakończeniu instalacji kliknij przycisk Zamknij. W przypadku niepowodzenia instalacji pakietu Office zobacz Co zrobić, jeśli nie można zainstalować lub aktywować pakietu Office dla komputerów Mac.

  Pokazuje ostatnią stronę procesu instalacji z informacją, że instalacja przebiegła pomyślnie.

Krok 3. Uruchamianie aplikacji pakietu Office dla komputerów Mac i rozpoczynanie procesu aktywacji

 1. Kliknij ikonę Launchpad w Docku, aby wyświetlić wszystkie aplikacje.

  Pokazuje przycisk Launchpada w Docku
 2. Kliknij ikonę Microsoft Word w Launchpadzie.

  Pokazuje ikonę programu Microsoft Word w częściowym widoku Launchpada
 3. Po uruchomieniu programu Word wyświetlone zostanie automatycznie okno Co nowego. Kliknij pozycję Wprowadzenie, aby rozpocząć aktywację. Jeśli potrzebujesz pomocy z aktywacją pakietu Office, zobacz Aktywacja pakietu Office dla komputerów Mac. W przypadku niepowodzenia aktywacji pakietu Office, zobacz Co zrobić, jeśli nie można zainstalować lub aktywować pakietu Office dla komputerów Mac.

  Rozpoczynanie aktywowania programu Word 2016 dla komputerów Mac

Uwagi dotyczące instalacji

Uwagi dotyczące instalacji

Jak przypiąć ikony aplikacji pakietu Office do Docka?

 1. Przejdź do obszaru Finder > Programy i otwórz odpowiednią aplikację pakietu Office.

 2. W obszarze funkcji Dock przytrzymaj klawisz Control i kliknij lub kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę aplikacji i wybierz pozycję Opcje > Zatrzymaj w Docku.

  Open app Options menu showing the Keep in Dock command

Czy pakiet Office można zainstalować na telefonie iPhone lub tablecie iPad?

Tak, zobacz: Instalacja i konfiguracja pakietu Office na telefonie iPhone lub tablecie iPad i konfiguracja poczty e-mail na urządzeniu z systemem iOS (iPhone lub iPad).

Logowanie i instalacja — często zadawane pytania

Poniżej przedstawiono niektóre z najczęstszych pytań i problemów występujących przy próbie zainstalowania pakietu Office.

Porada: Odpowiedniego problemu nie ma na liście? Aby poznać dodatkowe problemy i ich możliwe rozwiązania, zobacz też Rozwiązywanie problemów z instalacją pakietu Office.

Pytania dotyczące konta:

Przed instalacją pakietu Office 365 orOffice 2019, należy powiązać produkt z kontem Microsoft lub kontem służbowym.

Jeśli masz produkt pakietu Office dla użytkowników domowych, a pakiet Office został kupiony w sklepie detalicznym lub w trybie online, ale nie masz konta Microsoft, możliwe jest, że Twój klucz produktu nie został zrealizowany (jeśli go masz) lub że został pominięty krok polegający na połączeniu Twojego ostatniego zakupu z kontem. Aby połączyć konto z pakietem Office, wykonaj następujące czynności.

W przypadku produktu pakietu Office dla użytkowników domowych przejdź do strony office.com/setup i utwórz nowe konto Microsoft lub zaloguj się do istniejącego konta, a następnie wykonaj pozostałe czynności opisane na tej stronie, takie jak wprowadzenie klucza produktu (jeśli go masz). Gdy konto zostanie pomyślnie skojarzone z pakietem Office, zobaczysz stronę Moje konto pakietu Office z adresem e-mail Twojego konta Microsoft oraz przyciskiem umożliwiającym instalację pakietu Office. Wybierz kartę PC lub Mac powyżej, aby zapoznać się z pozostałą częścią procesu instalacji.

Zrzut ekranu przedstawiający stronę instalacji na stronie Moje konto

Jeśli konto Microsoft lub konto służbowe nie działa, zobacz Nie pamiętam nazwy użytkownika lub hasła do konta używanego z pakietem Office.

Po zalogowaniu się za pomocą konta służbowego nie widzisz opcji zainstalowania aplikacji klasycznych na stronie głównej usługi Office 365. Zamiast tego przejdź bezpośrednio do strony Oprogramowanie usługi Office 365. Wybierz wersję językową i bitową (użytkownicy komputerów PC mogą wybrać wersję 32- lub 64-bitową), a następnie wybierz pozycję Zainstaluj. Zobacz krok 2 i 3 na karcie PC lub Mac powyżej, aby zapoznać się z pozostałą częścią procesu instalacji.

Uwagi: 

Jeśli nadal nie widzisz opcji zainstalowania pakietu Office na stronie Oprogramowanie usługi Office 365, prawdopodobnie administrator nie przypisał Ci licencji. Sprawdź, czy masz licencję umożliwiającą zainstalowanie pakietu Office.

Jeśli jesteś uczniem lub nauczycielem, a Twoja instytucja nie przekazała Ci licencji, dowiedz się, czy przysługuje Ci bezpłatna usługa Office 365.

Jeśli próba zalogowania się za pomocą konta służbowego w witrynie www.office.com jest blokowana, prawdopodobnie administrator usługi Office 365 skonfigurował zasady zabezpieczeń uniemożliwiające Ci zalogowanie się w tej lokalizacji.

Zamiast tego spróbuj zalogować się bezpośrednio na stronie Oprogramowanie usługi Office 365, aby zainstalować pakiet Office. Wybierz wersję językową i bitową (użytkownicy komputerów PC mogą wybrać wersję 32- lub 64-bitową), a następnie wybierz pozycję Zainstaluj. Zobacz krok 2 i 3 na karcie PC lub Mac powyżej, aby zapoznać się z pozostałą częścią procesu instalacji.

Uwagi: 

Jeśli nadal nie możesz się zalogować, skontaktuj się z administratorem.

Klucz produktu, zakup i instalacja wcześniejszych wersji pakietu Office:

Nie wszystkie wersje usługi Office zawierają klucz, ale jeśli Twoja go zawiera, musisz zrealizować klucz, aby móc zainstalować pakiet Office. Przejdź do strony office.com/setup i zaloguj się za pomocą istniejącego konta Microsoft lub utwórz nowe konto, a następnie wprowadź klucz produktu. Postępuj zgodnie z pozostałymi monitami, aby zakończyć łączenie swojego konta Microsoft z tę wersją pakietu Office.

Nie masz klucza produktu i nie wiesz, czy go potrzebujesz? Zobacz Korzystanie z kluczy produktu w pakiecie Office.

W czynnościach opisanych w tym temacie założono, że masz usługę Office 365 lub Office 2019 i możesz przystąpić do instalacji lub deinstalacji tego produktu. Nie masz jeszcze najnowszej wersji?

Link umożliwiający wypróbowanie lub kupienie pakietu Office

Dowiedz się więcej o różnicach pomiędzy usługą Office 365, a wersjami bez subskrypcji.

Pomoc dotycząca instalacji dla starszych wersji pakietu Office:

Pytania dotyczące instalowania lub błędy podczas instalacji

Dotyczy wyłącznie użytkowników usługi Office 365 dla Użytkowników Domowych: Możesz zainstalować pakiet Office na wszystkich urządzeniach i zalogować się w tym samym czasie na pięciu z nich. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz, Jak działa logowanie w usłudze Office 365.

Jeśli korzystasz z pakietu Office 365 dla Użytkowników Domowych, możesz udostępnić subskrypcję usługi Office 365 dla Użytkowników Domowych maksymalnie pięciu członkom rodziny lub innym osobom. Każda z tych osób może zainstalować pakiet Office na wszystkich swoich urządzeniach i zalogować się do pięciu z nich w tym samym czasie.

W przypadku jednorazowego zakupu pakietu Office, takiego jak Office dla Użytkowników Domowych i Uczniów, Office dla Użytkowników Domowych i Małych Firm bądź Office Professional: możesz zainstalować taki Pakiet Office bez subskrypcji możesz tylko na jednym komputerze. Jednak w przypadku awarii sprzętu lub zakupu nowego komputera możesz przenieść pakiet Office na inny komputer, który należy do Ciebie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Postanowienia licencyjne firmy Microsoft dotyczące posiadanego produktu lub zobacz wpis w blogu Office — teraz można przenosić.

W przypadku instalowania pakietu Office na komputerze PC musisz być administratorem na komputerze, na którym chcesz zainstalować pakiet Office. Jeśli nie masz pewności, zobacz Sprawdzanie, czy masz prawa administratora lokalnego do zainstalowania pakietu Office .

Jeśli kupiono autonomiczną wersję aplikacji pakietu Office, na przykład program Visio lub Word, w większości przypadków instalowanie tej aplikacji przebiega tak samo, jak instalowanie pakietu Office. Należy zalogować się w witrynie www.office.com (do tego służy konto Microsoft lub konto służbowe) i wybrać pozycję Zainstaluj dla danego produktu autonomicznego.

Jeśli masz subskrypcję usługi Project Online Professional, Project Online Premium lub Visio Pro dla Office 365, zobacz Instalowanie programu Project lub Instalowanie programu Visio, aby poznać kroki instalowania aplikacji należących do tych subskrypcji.

Aplikacje pakietu Office są dostępne do zainstalowania na telefonie iPhone i tablecie iPad, na urządzeniu z systemem Android oraz na telefonie i tablecie z systemem Windows. Zobacz Konfigurowanie aplikacji pakietu Office i poczty e-mail na urządzeniu przenośnym.

Jeśli wydaje się, że instalacja pakietu Office trwa bardzo długo, być może występuje problem z połączeniem internetowym, zaporą lub oprogramowaniem antywirusowym. Aby poznać możliwe rozwiązania, zobacz Instalacja pakietu Office trwa długo.

Instalacja pakietu Office może trwać długo także z powodu wolnego połączenia internetowego (na przykład połączenia telefonicznego). Jeśli nie masz dobrego połączenia, zainstaluj pakiet Office, korzystając z informacji w artykule Używanie instalatora pakietu Office w trybie offline.

Nie można zainstalować pakietu Office: Aby można było zainstalować pakiet Office, na komputerze musi być zainstalowany obsługiwany system operacyjny. Listę obsługiwanych systemów można znaleźć na stronie wymagań systemowych. Na przykład instalacja nie powiedzie się, jeśli próbujesz zainstalować pakiet Office na komputerze z systemem operacyjnym Windows XP lub Windows Vista. Jeśli na komputerze nie można zainstalować pełnej wersji klasycznej pakietu Office, wypróbuj bezpłatne aplikacje Office Online przy użyciu przeglądarki komputerowej.

Pojawił się komunikat o błędzie: Jeśli podczas próby zainstalowania pakietu Office pojawia się komunikat o błędzie zawierający link Dowiedz się więcej, wybierz go, aby uzyskać informacje dotyczące rozwiązywania problemu z tym błędem. Jeśli nie ma linku, zobacz Rozwiązywanie problemów z instalowaniem pakietu Office.

Pojawił się komunikat o nieobsługiwanym systemie operacyjnym: Przyczyną wyświetlenia komunikatu o błędzie z informacją o nieobsługiwanym systemie operacyjnym może być próba zainstalowania pakietu Office na nieobsługiwanym urządzeniu — na przykład instalowanie wersji pakietu Office dla komputerów Mac na komputerze PC lub odwrotnie albo instalowanie pakietu Office na komputerze Chromebook lub innym urządzeniu przenośnym. Zobacz Błąd „Nieobsługiwany system operacyjny” podczas instalowania pakietu Office lub Konfigurowanie aplikacji pakietu Office i poczty e-mail na urządzeniu przenośnym.

Pomoc dotycząca określonych aplikacji oraz pomoc dla administratorów usługi Office 365:

Jeśli pakiet Office jest zainstalowany, ale potrzebujesz pomocy dotyczącej podstaw pakietu Office lub szukasz informacji na temat wykonywania określonego zadania (np. drukowania dokumentu, konfigurowania konta w programie Outlook lub używania funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO w programie Excel), przejdź na początek tej strony i wybierz pozycję Aplikacje lub Szkolenia.

Możesz również wpisać to, czego szukasz, na pasku wyszukiwania w prawym górnym rogu.

Jeśli jesteś administratorem usługi Office 365 z planem pakietu Office dla firm, użytkownicy w Twojej organizacji mogą instalować pakiet Office tylko przy użyciu procedury podanej w tym temacie, pod warunkiem, że Twój plan obejmuje klasyczną wersję pakietu Office oraz że przypiszesz licencje użytkownikom i udzielisz im uprawnień do zainstalowania pakietu Office (Zarządzanie oprogramowaniem użytkowników w usłudze Office 365).

Aby uzyskać informacje o przypisywaniu licencji, zobacz Przypisywanie licencji użytkownikom w usłudze Office 365 dla firm.

Jeśli zabrakło licencji i chcesz ich kupić więcej, zobacz Zakup licencji dla subskrypcji usługi Office 365 dla firm.

Kontaktowanie się z pomocą techniczną firmy Microsoft

Jeśli nie udało Ci się rozwiązać problemu, spróbuj skontaktować się z pomocą techniczną firmy Microsoft.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×