Pobieranie dokumentu z aplikacji Word Online za pomocą czytnika zawartości ekranu

Pobieranie dokumentu z aplikacji Word Online za pomocą czytnika zawartości ekranu

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Aplikacja Word Online automatycznie zapisuje cały dokument w folderze usługi OneDrive w chmurze. W tym artykule pokazano, jak pobrać dokument z usługi OneDrive na komputer jako dokument programu Word lub plik PDF przy użyciu skrótów klawiaturowych oraz wbudowanego czytnika zawartości ekranu systemu Windows — Narratora.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane subskrybentom usługi Office 365 stopniowo, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak szybciej uzyskać nowe funkcje, odwiedź stronę Kiedy uzyskam najnowsze funkcje w pakiecie Office 2016 dla usługi Office 365.

 • Aby poznać skróty klawiaturowe, zobacz Skróty klawiaturowe w aplikacji Word Online.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Wprowadzenie do Narratora.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

 • W tym zadaniu zalecamy używanie programu Internet Explorer jako przeglądarki internetowej. Ze względu na to, że aplikacja Word Online działa w przeglądarce internetowej, skróty klawiaturowe są inne niż w programie klasycznym. Na przykład przejście do poleceń i wyjście z nich odbywa się za pomocą klawiszy Ctrl+F6 (zamiast klawisza F6). Ponadto typowe skróty, takie jak F1 (Pomoc) i Ctrl+O (Otwórz), odnoszą się do przeglądarki internetowej, a nie do aplikacji Word Online.

W tym temacie

Pobieranie dokumentu programu Word na komputer

 1. Na komputerze otwórz przeglądarkę Internet Explorer i przejdź do aplikacji Word Online.

 2. Jeśli jeszcze się nie zalogowano, usłyszysz: „Microsoft Word Online — Współpraca nad dokumentami programu Word”. W razie potrzeby naciśnij klawisz Tab, aby przejść do pola logowania. Gdy znajdziesz się w polu logowania, usłyszysz: „Okno dialogowe, Zaloguj się, Adres e-mail, telefon lub konto Skype”.

  Wpisz swój adres e-mail, numer telefonu lub nazwę użytkownika Skype i naciśnij klawisz Enter.

  Wpisz swoje hasło i naciśnij klawisz Enter.

 3. Aplikacja Word Online zostanie otwarta. Fokus znajdzie się na szablonie Nowy pusty dokument. Aby otworzyć istniejący dokument z usługi OneDrive, naciskaj klawisze Shift+Tab, aż usłyszysz „Otwórz z usługi OneDrive, link”, i naciśnij klawisz Enter.

 4. Zostanie otwarty folder Ostatnie w usłudze OneDrive. Aby przejść do innego folderu usługi OneDrive, naciskaj klawisze Shift+Tab, aż usłyszysz: „Pliki”. W celu poruszania się między folderami używaj klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół. Aby wybrać folder, naciśnij klawisz Enter.

 5. Zostanie wyświetlona lista lub siatka dokumentów i folderów w tym folderze. Będzie zaznaczony ostatnio otwarty folder lub dokument. Aby przechodzić między elementami, użyj klawiszy strzałek. Aby otwierać foldery, naciśnij klawisz Enter. Gdy usłyszysz odpowiedni typ dokumentu, naciśnij klawisz Enter. Dokument zostanie otwarty w aplikacji Word Online.

 6. Aby przenieść fokus na wstążkę i otworzyć kartę Plik, naciśnij klawisze Alt+Logo systemu Windows, F.

 7. Naciśnij klawisz A, aby przenieść fokus na opcję Zapisz jako, i naciśnij klawisz C, aby wybrać dokument do pobrania.

 8. Zostanie otwarte okno dialogowe Microsoft Word Online. Fokus zostanie umieszczony na przycisku Pobierz. Naciśnij klawisz Enter, aby wybrać. Okno dialogowe zostanie zamknięte.

 9. Zostanie otwarty pasek powiadomień przeglądarki Internet Explorer. Aby przenieść fokus na pasek powiadomień, naciśnij klawisze Alt+N. Fokus zostanie umieszczony na przycisku Otwórz.

 10. Aby przejść do przycisku Zapisz w celu wybrania miejsca do zapisania dokumentu, naciśnij raz klawisz Tab. Naciśnij klawisz Strzałka w dół, aby otworzyć menu kontekstowe zapisywania, i wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zapisać dokument w lokalizacji domyślnej, naciśnij klawisz Enter.

  • Aby zapisać dokument w innej lokalizacji, naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz „Zapisz jako”, i naciśnij klawisz Enter. Zostanie otwarte okno dialogowe Zapisywanie jako. Fokus znajdzie się w polu Nazwa pliku. Aby zmienić bieżącą nazwę pliku, po prostu wpisz nową. Aby przechodzić między okienkami dialogowymi, naciskaj klawisz Tab. Aby przechodzić między elementami w okienku, naciskaj klawisze Strzałka w górę i Strzałka w dół. Aby otworzyć folder, naciśnij klawisz Enter. Gdy znajdziesz odpowiednią lokalizację, naciśnij klawisze Alt+S, aby zapisać dokument.

  • Aby zapisać dokument w lokalizacji domyślnej, a następnie go otworzyć, naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz „Zapisz i otwórz”, i naciśnij klawisz Enter.

 11. Aby otworzyć pobrany dokument lub lokalizację folderu dokumentu, naciśnij klawisze Alt+N w celu przejścia na pasek powiadomień i wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby otworzyć dokument przy użyciu wersji klasycznej programu Word, naciśnij klawisz Enter. Jeśli zostanie wyświetlone okno podręczne potwierdzenia zabezpieczeń przeglądarki Internet Explorer, naciśnij klawisze Alt+A, aby zaakceptować i odrzucić.

  • Aby wybrać inną aplikację, za pomocą której chcesz otworzyć plik, naciśnij dwukrotnie klawisz Strzałka w dół, a następnie klawisz Enter. Jeśli zostanie wyświetlone okno podręczne potwierdzenia zabezpieczeń przeglądarki Internet Explorer, naciśnij klawisze Alt+A, aby zaakceptować i odrzucić. Aby wybrać aplikację, za pomocą której chcesz otworzyć plik, naciśnij raz klawisz Tab i użyj klawisza Strzałka w dół do poruszania się po liście opcji. Po przejściu do opcji, którą chcesz wybrać, naciśnij klawisz Enter.

  • Aby otworzyć lokalizację folderu zapisanego dokumentu, naciśnij klawisz Tab, a następnie klawisz Enter. Folder zostanie otwarty w Eksploratorze Windows, a fokus będzie na pliku dokumentu.

Pobieranie dokumentu jako pliku PDF

Format PDF (Portable Document Format) przydaje się przy udostępnianiu dokumentu innym osobom, szczególnie jeśli nie chcesz, aby ktoś wprowadzał w nim zmiany.

 1. Zaloguj się do aplikacji Word Online i otwórz dokument zgodnie z instrukcjami w krokach 1–5 poprzedniego zadania.

 2. Aby przenieść fokus na wstążkę i otworzyć kartę Plik, naciśnij klawisze Alt+Logo systemu Windows, F.

 3. Naciśnij klawisz A, aby przejść do opcji Zapisz jako, a następnie naciśnij klawisz P, aby wybrać opcję pobierania pliku PDF.

 4. Zostanie otwarte okno dialogowe Microsoft Word Online. Fokus zostanie umieszczony na przycisku Pobierz. Naciśnij klawisz Enter, aby wybrać. Okno dialogowe zostanie zamknięte.

 5. Zostanie otwarty pasek powiadomień przeglądarki Internet Explorer. Aby przenieść fokus na pasek powiadomień, naciśnij klawisze Alt+N. Fokus zostanie umieszczony na przycisku Otwórz.

 6. Za pomocą klawisza Tab przejdź do przycisku Zapisz, i wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zapisać plik w domyślnej lokalizacji, naciśnij klawisz Enter.

  • Aby zapisać go w innej lokalizacji, naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz „Zapisz jako”, a następnie naciśnij klawisz Enter. Zostanie otwarte okno dialogowe Zapisywanie jako. Fokus znajdzie się w polu Nazwa pliku. Aby zmienić bieżącą nazwę pliku, po prostu wpisz nową. Aby przechodzić między okienkami dialogowymi, naciskaj klawisz Tab. Aby przechodzić między elementami w okienku, naciskaj klawisze Strzałka w górę i Strzałka w dół. Aby otworzyć folder, naciśnij klawisz Enter. Gdy znajdziesz odpowiednią lokalizację, naciśnij klawisze Alt+S, aby zapisać dokument.

 7. Aby otworzyć pobrany dokument lub lokalizację folderu dokumentu, naciśnij klawisze Alt+N w celu przejścia na pasek powiadomień i wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby otworzyć dokument przy użyciu domyślnej aplikacji do obsługi plików PDF, naciśnij klawisz Enter. Jeśli zostanie wyświetlone okno podręczne potwierdzenia zabezpieczeń przeglądarki Internet Explorer, naciśnij klawisze Alt+A, aby zaakceptować i odrzucić.

  • Aby wybrać inną aplikację, za pomocą której chcesz otworzyć plik, naciśnij dwukrotnie klawisz Strzałka w dół, a następnie klawisz Enter. Jeśli zostanie wyświetlone okno podręczne potwierdzenia zabezpieczeń przeglądarki Internet Explorer, naciśnij klawisze Alt+A, aby zaakceptować i odrzucić. Aby wybrać aplikację, za pomocą której chcesz otworzyć plik, naciśnij raz klawisz Tab i użyj klawisza Strzałka w dół do poruszania się po liście opcji. Po przejściu do opcji, którą chcesz wybrać, naciśnij klawisz Enter.

  • Aby otworzyć lokalizację folderu zapisanego dokumentu, naciśnij klawisz Tab, a następnie klawisz Enter. Folder zostanie otwarty w Eksploratorze Windows, a fokus będzie na pliku dokumentu.

Zobacz też

Dodawanie obrazu w dokumencie w aplikacji Word Online za pomocą czytnika zawartości ekranu

Drukowanie dokumentu w aplikacji Word Online za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w aplikacji Word Online

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Dowiedz się, jak nawigować w programie Word za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×