Pobieranie danych ze strumieniowego źródła danych w dodatku Power Pivot

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Strumieniowe źródła danych to strumienie danych XML generowane ze źródła danych w trybie online i przesyłane strumieniowo do dokumentu docelowego lub aplikacji docelowej. Strumieniowe źródło danych można zaimportować z dowolnego źródła danych bezpośrednio do modelu danych, używając Kreatora importu tabeli w dodatku Power Pivot. 

 1. Rozpocznij od źródła strumieniowego OData i sprawdź, czy masz uprawnienie do nawiązania z nim połączenia. Nie możesz zaimportować kanału informacyjnego RSS.

 2. W programie Power Pivot w programie Microsoft Excel 2013 kliknij pozycję Narzędzia główne > Z usługi danych > Ze strumieniowego źródła danych OData. Zostanie otwarty Kreator importu tabeli.

 3. Wpisz opisową nazwę źródła strumieniowego, do którego uzyskujesz dostęp. W przypadku importowania wielu źródeł strumieniowych lub źródeł danych używanie opisowych nazw połączeń pomaga zapamiętać sposób ich użycia.

 4. Wpisz adres URL strumieniowego źródła danych. Strumieniowe źródła danych można pobierać z portalu Microsoft Azure Marketplace. Inne źródła to m.in.:

  • Dokument XML, który zawiera źródło. Na przykład następujący adres URL wskazywany publicznego kanału informacyjnego w witrynie sieci web Otwórz Initiative dane dla instytucji rządowych: http://ogdi.cloudapp.net/v1/dc/banklocations/

  • Dokument atomsvc określający co najmniej jedno strumieniowe źródło danych. Dokument atomsvc wskazuje usługę lub aplikację dostarczającą co najmniej jedno źródło strumieniowe. Każde źródło strumieniowe jest określone jako podstawowe zapytanie zwracające zestaw wyników.

  • Można określić adres URL dokumentu atomsvc znajdującego się na serwerze sieci web, ale można też otworzyć plik znajdujący się w udostępnionym lub lokalnym folderze na komputerze.

 5. Aby sprawdzić, czy źródło strumieniowe jest dostępne, kliknij przycisk Testuj połączenie. Możesz też kliknąć przycisk Zaawansowane, aby potwierdzić, że podstawowy adres URL lub adres URL dokumentu usługi zawiera zapytanie lub dokument usługi, który dostarcza źródło strumieniowe.

 6. Kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować import.

 7. Na stronie Wybieranie tabel i widoków w kreatorze w polu Przyjazna nazwa zamień tekst Zawartość strumieniowego źródła danych na opisową nazwę określającą tabelę, która będzie zawierać zaimportowane dane.

 8. Kliknij pozycję Wyświetl podgląd i przefiltruj, aby przejrzeć dane i zmienić wybór w zakresie kolumn. Nie możesz ograniczyć wierszy importowanych w strumieniowym źródle danych raportu, ale możesz usunąć kolumny, czyszcząc odpowiednie pola wyboru. Kliknij przycisk OK.

 9. Na stronie Wybieranie tabel i widoków kliknij przycisk Zakończ.

 10. Po zaimportowaniu wszystkich wierszy kliknij przycisk Zamknij.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×