Połączone pola, pola

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Pole połączone pola wskazuje, czy istnieją łącza OLE do zadania, zasobu lub przydziału, albo z innego miejsca w tym pliku projektu z innego pliku programu Microsoft Office Project lub z innego programu.

Istnieje kilka kategorii pól połączone pola.

Typ danych    Tak/Nie

Połączone pola (pole zadania)

Typ wpisu    Obliczeniowy

Sposób obliczania    Połączone pola wartość tak po łącze OLE do jednego z pól zadania. Pole wartość nie ma żadnych łączy OLE do dowolnego pola zadań.

Zalecane zastosowania    Dodanie pola połączone pola do arkusza zadań, gdy chcesz sprawdzić, czy informacje dotyczące zadania jest wynikiem łącza OLE w innym miejscu aktywnego projektu, innego pliku programu Project lub w innym programie.

Przykład    Możesz utworzyć łącza OLE programu Microsoft Office Excel różne zadania w harmonogramie, a chcesz wyświetlić zadania, które zawierają te łącza. Dodanie pola połączone pola do widoku Arkusz zadań w celu uzyskania dodatkowej widoczności.

Połączone pola (pole zasobu)

Typ wpisu    Obliczeniowy

Sposób obliczania    Połączone pola wartość tak po łącze do jednego z pól zasobu. Pole wartość nie ma żadnych łączy OLE do zasobu.

Zalecane zastosowania    Dodanie pola połączone pola do arkusza zasobów, aby sprawdzić, czy informacje dotyczące zasobu jest wynikiem łącza OLE z innych lokalizacji.

Przykład    Informacje o zasobie zostały połączone w harmonogramie z arkusza kalkulacyjnego programu Microsoft Office Excel zawierający informacje przydatne dla pracowników. Chcesz grupować zasoby zawierające te łącza. Dodanie pola połączone pola do widoku Arkusz zasobów.

Połączone pola (pole przydziału)

Typ wpisu    Obliczeniowy

Sposób obliczania    Połączone pola wartość tak po łącze OLE do jednego z pól przydziału. Pole wartość nie ma żadnych łączy OLE do dowolnego pola przydziału.

Zalecane zastosowania    Dodanie pola połączone pola w części arkuszowej widoku Obciążenie zadaniami lub użycie zasobu chcesz sprawdzić, czy informacje dotyczące przydziału jest wynikiem łącza OLE z innych lokalizacji.

Przykład    Możesz utworzyć łącza OLE programu Microsoft Office Excel różne przydziały w harmonogramie, a chcesz zastosować filtr w celu wyświetlenia przydziałów, które zawierają te łącza. Połączone pola możesz dodać do widoku Obciążenie zadaniami.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×