Połącz konta serwisów LinkedIn i firmy Microsoft

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W tym artykule wyjaśniono, jak połączyć swoje konta Usługa LinkedIn i Microsoft, gdzie znajdują się informacje Usługa LinkedIn w programie Microsoft aplikacji i usług i jakiego rodzaju informacje Usługa LinkedIn mogą znajdować się na Microsoft aplikacji i usług.

Uwaga: Można łączyć konta i informacje Usługa LinkedIn tylko wtedy, gdy użytkownik lub jego organizacja otrzymali aktualizacji, która zawiera funkcje Usługa LinkedIn lub jeśli dołączono program Wykorzystywania pakietu Office . Niektóre funkcje Usługa LinkedIn są wprowadzeniem stopniowo, dzięki funkcji Usługa LinkedIn, które pojawi się może się nieco różnić od sytuacji przedstawionej w tym artykule.

Nawet, przed nawiązaniem połączenia konta, może zostać wyświetlony niektóre informacje profilu Usługa LinkedIn, takie jak zdjęcia do profilu Usługa LinkedIn, nazwy, firmy i stanowisko w usługami i aplikacjami Microsoft innej osoby. Po połączeniu kont, można zobaczyć dodatkowe Usługa LinkedIn informacji w profilu. Na przykład możesz sprawdzić, czy został wspólne z innymi osobami, takich jak elementy, których uczestniczą samej szkoły. Komunikowania się z współpracowników w programie Outlook, można łatwo zobaczyć, jeśli wraz ze współpracownikami udostępniać połączenia typowych na Usługa LinkedIn. Kontakty z usługi LinkedIn również może być wyświetlany jako Sugerowane kontakty w programie Outlook w sieci web. Czasem mogą także oczekiwać środowiska sieci na Usługa LinkedIn, aby poprawić na podstawie informacji z konta Microsoft. Na przykład Usługa LinkedIn może zaproponować, że możesz połączyć się ze niektóre kontakty Microsoft.

Oto przykład Usługa LinkedIn informacji w profilu karty w programie Outlook:

Karta profilu

Ważne: Pracujemy prywatność i będą przestrzegać ustawienia widoczności profilu publicznego w serwisie LinkedIn.

Łączenie pracy usługi LinkedIn i Microsoft lub edukacyjne

 1. Przejdź do aplikacji Microsoft lub rozwiązanie, na przykład Outlook w sieci Web.

 2. Wybierz własną lub przez kogoś innego profilu obraz lub nazwę, aby otworzyć karta profilu.

 3. Wybierz ikonę Usługa LinkedIn lub sekcji. Te informacje będą wyświetlane tylko w przypadku otrzymania aktualizacji, która zawiera funkcje LinkedIn

 4. Wybierz pozycję Tak, teraz / LinkedIn w dalszym ciągu.

 5. Zaloguj się do swojego konta Usługa LinkedIn.

 6. Wybierz pozycję Akceptuj do nawiązywania połączeń konta Usługa LinkedIn z Microsoft.

 7. Wybierz pozycję Akceptuj do nawiązywania połączeń konta Microsoft z Usługa LinkedIn. Teraz są połączone konta.

 8. Wybierz pozycję masz go! aby zakończyć ekrany połączenia.

  Uwaga: Aby wyświetlić karty Usługa LinkedIn informacji w profilu w programie Microsoft aplikacji i usług, należy wybrać "Akceptuj" w kroki 6 i 7 powyżej.

Udostępnianie między LinkedIn i Microsoft danych służbowe lub edukacyjne

Podczas połączenia z kontem Usługa LinkedIn do pracy Microsoft lub konta służbowego, umożliwia Usługa LinkedInprofilu, zainteresowania, Subskrypcjei połączeń danych do Microsoft.

Po podłączeniu do Microsoft do swojego konta Usługa LinkedIn zezwolić Microsoft o podanie następujące dane Usługa LinkedIn:

 • Dane profilu — zawiera informacje, takie jak usługi imię, ostatni nazwę, zdjęcia do profilu, adres e-mail, Menedżer i osób, którym można zarządzać

 • Danych kalendarza — zawiera spotkań w kalendarzach programu, czas, lokalizacji i informacje kontaktowe uczestników. Informacje o spotkaniu, takie jak plan spotkania, zawartość lub tytuł spotkania nie znajduje się w danych kalendarza.

 • Subskrypcje danych — zawiera subskrypcji udostępnionej przez organizację do Microsoft aplikacji i usług, takich jak usługi Office 365.

 • Dane kontaktów — obejmuje listy kontaktów programu Outlook, Skype i innymi usługami konta Microsoft, w tym informacje kontaktowe dla osób często komunikację i współpracę z. Kontakty zostaną okresowo zaimportowanych przechowywane i używane przez Usługa LinkedIn, na przykład do sugerowania połączenia, ułatwia organizowanie kontaktów i wyświetlić aktualizacje dotyczące kontaktów. Kontakty, które zostały zaimportowane do Usługa LinkedIn z Twojego konta Microsoft będą przechowywane i pozostają na Usługa LinkedIn, chyba że zostaną usunięte.

  Dowiedz się więcej o typu danych jest dołączany po pracy łączących usługi LinkedIn i Microsoft lub konta służbowego.

Połącz konta osobistego Usługa LinkedIn i Microsoft

 1. Przejdź do aplikacji Microsoft lub rozwiązanie, na przykład Outlook.com.

 2. Wybierz własną lub przez kogoś innego profilu obraz lub nazwę, aby otworzyć karta profilu.

 3. Wybierz ikonę Usługa LinkedIn lub sekcji. Te informacje będą wyświetlane tylko w przypadku otrzymania aktualizacji, która zawiera funkcje LinkedIn

 4. Wybierz pozycję Tak, teraz / LinkedIn w dalszym ciągu.

 5. Zaloguj się do swojego konta Usługa LinkedIn.

 6. Wybierz pozycję Zaakceptuj. Teraz są połączone konta.

Udostępnianie między konta osobiste usługi LinkedIn i Microsoft danych

Po podłączeniu konta Usługa LinkedIn do konta osobistego Microsoft umożliwia Usługa LinkedIn o podanie profilu, zainteresowańsubskrypcjii połączeń danych do Microsoft. Umożliwia także Microsoft o podanie profilu, Kalendarz, zainteresowania, Subskrypcjei danych kontaktów do Usługa LinkedIn. Kontakty, które zostały zaimportowane do Usługa LinkedIn z Twojego konta Microsoft będą przechowywane i pozostają na Usługa LinkedIn, chyba że zostaną usunięte.

Aby uzyskać więcej informacji o tym, jaki typ danych jest uwzględniane podczas korzystania z usługi LinkedIn przy użyciu osobistego konta Microsoft.

Rozłączanie z konta Microsoft i Usługa LinkedIn

Aby rozłączyć kont i usuwanie danych uprawnienia udostępniania, zobacz Rozłączanie i LinkedIn i konta Microsoft.

Ważne: Po odłączeniu konta, kontakty, które zostały zaimportowane do Usługa LinkedIn z Microsoft osobiste lub praca lub konta służbowego są nadal dostępne w serwisie LinkedIn. Informacje na temat zarządzania zaimportowane kontakty w serwisie LinkedIn

Jak jest danych dostępne i używane?

Po łączenie kont i udostępniania danych między Microsoft i Usługa LinkedIn w większości przypadków, dane będą udostępniane za pośrednictwem dostęp do interfejsów (API) programowania aplikacji i nie będą podlegać długotrwałego przechowywania przez Usługa LinkedIn. Kontakty, które zostały zaimportowane do Usługa LinkedIn z Microsoft osobistych lub Microsoft pracować lub konta służbowego pozostaną na Usługa LinkedIn, chyba że zostaną usunięte.

Dowiedz się więcej o zarządzaniu zaimportowane kontakty w serwisie LinkedIn.

Dowiedz się więcej o usługi LinkedIn, transfer danych i miejsca do magazynowania.

Dowiedz się więcej na temat używania danych w LinkedIn zasady zachowania poufności informacji.

Dowiedz się więcej na temat wyświetlania danych w Często zadawanych pytań usługi LinkedIn prywatności.

Dostęp do sieci LinkedIn w programie Outlook w sieci web

Po podłączeniu konta łatwy dostęp do wielu kontaktów usługi LinkedIn będą dostępne w programie Outlook w sieci web. Można na przykład wysyłanie wiadomości e-mail do kontaktów usługi LinkedIn bez odwiedzania profilu lub wyszukiwanie jej adres e-mail.

Ważne: Ta funkcja jest dostępna tylko w nowej aplikacji Outlook w sieci web. Nie jest dostępna w programie klasycznym Outlook w sieci web.

 1. W programie Outlook w sieci web upewnij się, przełącznik u góry po prawej, że rogu ekranu jest ustawiona na "Nowego programu Outlook".

 2. Jeśli przełącznik mówi "Spróbuj nowego programu Outlook", wybierz przełącznik, aby włączyć tę funkcję.

 3. Tworzenie nowej wiadomości i zacznij wpisywać nazwę w polu "Do". Jeśli masz wszelkie kontakty z usługi LinkedIn, które są zgodne z wpisana nazwa, mogą być wyświetlane na liście sugestii. Pojawi się logo LinkedIn obok Sugerowane kontakty z usługi LinkedIn.

  Sugerowane LinkedIn kontaktu

Jeśli nie chcesz kontaktów usługi LinkedIn, które mają się pojawić jako Sugerowane kontakty w programie Outlook w sieci web, musisz odłączyć konta. Po odłączeniu konta dowolnych kontaktów usługi LinkedIn, które nie pocztą e-mail z programu Outlook w sieci web nie będą widoczne jako sugestie. Może potrwać do 24 godzin, aby zmiany zostały wprowadzone. Kontakty z usługi LinkedIn, które wybrano ukryć adres e-mail z sieci usługi LinkedIn nie będą widoczne jako kontakty z usługi LinkedIn w programie Outlook w sieci web.

Często zadawane pytania

Nic się nie zmienia się z pocztą e-mail zaadresowaną skojarzone z kontem usługi LinkedIn. Po połączeniu kont, pracy lub szkolny adres e-mail ani adresu e-mail osobistych programu Outlook zostanie dodany do konta usługi LinkedIn.

Ponadto łączenie kont nie powoduje zmiany co się dzieje, gdy możesz wysyłać i odbierać wiadomości w serwisie LinkedIn.

Zdjęcia profilu firmy Microsoft lub usługi LinkedIn nie ulegnie zmianie.

Jeśli nie widzisz informacje dotyczące osoby LinkedIn, może to wynikać:

 • Osoba nie ma profilu Usługa LinkedIn.

 • Osoba zmienił ustawienia profilu publicznego LinkedIn.

Dane w serwisie LinkedIn nie zastępuje dane w programie Microsoft lub na odwrót.

Załóżmy na przykład, że tytuł w profilu Usługa LinkedIn jest "Analityka systemów starszych", a w swoim profilu Microsoft jest "Analityka systemów Sr interfejsu użytkownika". W tym przypadku tytuł w profilu Usługa LinkedIn będą nadal wyświetlane jako "Analityka systemów starszych" i tytuł w profilu Microsoft będą nadal wyświetlane jako "Analityka systemów Sr interfejsu użytkownika".

Tak, jak długo usługi Microsoft służbowe konta są z innych organizacji. Załóżmy na przykład, że pracujesz w pełnym wymiarze czasu dla firmy Contoso i niepełnym wymiarze czasu dla Fabrikam. Konta Usługa LinkedIn można nawiązać obu kont pracy.

Zalecamy odłączyć konta po opuszczeniu Twojej bieżącej wartości pracy lub szkole. Dowiedz się, co się dzieje z danych po odłączeniu konta .

Możesz tylko wyłączyć Usługa LinkedIn informacji dla aplikacji Office 2016 na komputerze lokalnym. Oto, jak to zrobić:

 1. W Outlook 2016Word 2016, PowerPoint 2016 lub Excel 2016 wybierz pozycję plik > Opcje.

 2. W sekcji Ogólne w obszarze Funkcje Usługa LinkedIn wyczyść pole wyboru Pokaż funkcje Usługa LinkedIn w moich aplikacji pakietu Office.

 3. Wybierz przycisk OK, aby zapisać zmiany.

Uwaga: Po wyłączeniu Usługa LinkedIn informacji w jednej aplikacji Office 2016 informacji Usługa LinkedIn nie jest wyświetlana w dowolnej aplikacji Office 2016, które masz na komputerze lokalnym.
Może być konieczne ponowne uruchomienie aplikacji Office 2016 aby zobaczyć zmiany.

W aplikacji sieci web i usług, takich jak Outlook.com lub OneDrive dla FirmMicrosoftUsługa LinkedIn informacje i funkcje są w pełni zintegrowane, więc nie można wyłączyć to ustawienie. Jednak można kontrolować, jak inne osoby widzą swoich informacji o Usługa LinkedIn. Dowiedz się, jak dostosować jego widoczności profilu publicznego LinkedIn.

Tak, jesteś w kontrolce swojego konta, więc możesz wybrać zarówno i jak inne osoby widzą swoich informacji o Usługa LinkedIn. Dowiedz się, jak dostosować ustawienia profilu publicznego LinkedIn.

Ochrona danych ogólne rozporządzenia (GDPR)

Udostępnianie między Usługa LinkedIn i Microsoft danych jest zgodny z GDPR.

Aby dowiedzieć się, jak Microsoft spełnia wymagania GDPR, zobacz Microsoft.com/GDPR i Zasady zachowania poufności informacji firmy Microsoft.

Aby dowiedzieć się, jak Usługa LinkedIn spełnia wymagania GDPR, zobacz LinkedIn i GDPR.

Możesz zażądać kopii danych osobowych tego Usługa LinkedIn są przechowywane, wybierając pozycję Ustawienia kont w profilu Usługa LinkedIn. Usługa LinkedIn jest źródłem danych w czytelnym formacie, w tym dane, które zostały zaimportowane z Twojego konta Microsoft, takie jak kontakty.

Dowiedz się więcej na temat wyświetlania danych w Często zadawanych pytań usługi LinkedIn prywatności.

Zobacz też

Zgody użytkownika i udostępniania danych

Konta powiązań z usługi LinkedIn

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×