Plany wewnątrz planów — projekty główne i podprojekty

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Łatwo jest utracić panowanie nad projektami. Projekt budowlany może niepostrzeżenie zamienić się w serię mniejszych projektów dotyczących wykopów, robót przy fundamentach czy marketingu. Większą kontrolę nad projektem można uzyskać, tworząc w programie Microsoft Office Project 2007 mniejsze projekty i łącząc je w jeden plik, pokazujący, gdzie znajdują się w strukturze projektu głównego.

W tym artykule

Przegląd projektów głównych

Praca z podprojektów w projekcie głównym

Wpływ zasobów podczas łączenia plików

Inne sposoby łączenia plików

Omówienie projektów głównych

projekt główny można traktować jako zbiór Projekty skonsolidowane, które pokazują hierarchię wielu projektów powiązanych. Projekty wstawione do projektu głównego są nazywane podprojektami.

Projekty skonsolidowane

Obraz przycisku Po wstawieniu podprojektu wskaźnik wskaźnik wstawionego projektu odróżnia z zadań sumarycznych, które są częścią projektu głównego.

Obraz przycisku W projekcie głównym podprojekty są wyświetlane jako zadania sumaryczne, które można łatwo rozmieścić w konspekcie.

Obraz przycisku Kliknij znak plus obok podprojektu, aby rozwinąć Przeglądanie zadań tego podprojektu.

Obraz przycisku Każdy podprojekt odzwierciedla inną fazę lub inną grupę funkcjonalną w projekcie głównym.

Wstawienie podprojektu do danego projektu głównego powoduje powstanie połączenia między tymi projektami, umożliwiając w efekcie przeglądanie wszystkich informacji dotyczących wstawionego podprojektu w projekcie głównym.

Aktualizacja podprojektu w projekcie głównym powoduje również aktualizację pliku źródłowego. Jeśli konsolidacja plików jest wymagana tylko w celu utworzenia raportu lub wydrukowania widoku zawierającego informacje o połączonych projektach, można ją przeprowadzić tymczasowo w widoku.

Utworzenie projektu głównego i podprojektów umożliwia podzielenie dużego projektu i oddelegowanie jego części właściwym osobom. W aspekcie zarządzania projektem ten sposób przydzielenia podprojektów powoduje nałożenie odpowiedzialności na osoby wykonujące daną pracę oraz skojarzenie uprawnień z odpowiedzialnością. W programie Project 2007 utworzenie podprojektów w ramach projektu głównego ułatwia poszczególnym menedżerom projektów uzyskiwanie dostępu do tych części harmonogramu, za które odpowiadają, oraz sprawowanie nad nimi kontroli.

Chcąc określić, czy duży projekt powinien zostać podzielony na projekt główny i podprojekty, należy rozważyć następujące kwestie:

 • Projektu jest bardzo duży i szczegółowy.    Jeśli projekt zawiera więcej niż kilka kilkuset zadań, podzielenie go na podprojekty ułatwia zarządzanie. Jeśli niektóre części projektu zawierają pracy, która jest dzielona szczegółowo niż inne, może być zrozumiałe mogą mieć określone części na podprojekty, tak aby większość użytkowników zobaczyć tylko opis rzutowane podprojekt, ale stronom mogą je wyświetlać w bardziej szczegółowo. Pojedynczy plik jest prawie zawsze szybsza, ale umożliwia skoncentrowanie się na tylko część projektu może być bardziej zależność.

 • Organizacji nie jest scentralizowane.    W środowisku zdecentralizowanym lub rozłożone projekt główny i podprojekty dają pracownikom większą kontrolę nad wykonywanymi niż jeden scentralizowany plik projektu.

 • Chcesz zwiększyć skuteczność organizacji w planowaniu metod.    Jeśli niższego poziomu menedżerowie są odpowiedzialne za i wiesz, zadania, które są potrzebne w projekcie, być może lepiej jest umożliwiające planowanie pracy ich członkom zespołu, a następnie konsolidowanie swoje pliki projektu do projektu głównego. Jeśli jest planowanie zstępujące zstępujące, można uporządkować wstępny plan na podprojekty po wdrożeniu, aby menedżerowie poszczególnych projektów lub zespołom mają dostęp do i kontroli nad ich harmonogramów.

 • Pracy nad wieloma projektami.    Menedżerowie projektów może być zestawu projektów, które działają w tym czasie, czy projekty są powiązane czy nie. Zamiast otwierać je, możesz otworzyć wszystkie podprojekty w tym samym czasie, po otwarciu projektu głównego. Ta metoda ułatwia również szybkie generowanie raportów dotyczących wielu projektów. Jeśli projekty są powiązane, Menedżer projektu może tworzyć zależności między zadaniami między zadaniami w różnych projektach. Tworzenie współzależności między projektami ułatwia innego projektu menedżerów, aby zobaczyć, jak pracy innych menedżerów na ich harmonogramy.

 • Niektóre projekty są podrzędne innym osobom.    Można dokładnie odzwierciedlić hierarchię wielu projektów wstawiać poszczególne projekty do innych plików. Wynikowa struktura podprojektów powinna uwzględniać priorytety i obowiązki członków zespołu, a także współzależności między zadaniami w różnych obszarach oraz termin ostateczny.

 • Kilka osób można zmodyfikować projekt.    Najlepiej, jeśli pliku projektu jest właścicielem, zarządzane i modyfikować przez Menedżera pojedynczego projektu. Ale projekt często jest częścią większych program, który może być konieczne zarządzanie menedżerów wyższego poziomu. Członkowie zespołu projektu można zachować fokusu w pracy, wyświetlając plik jako osobny plik, a kierownik projektu, który steruje projektu głównego może koordynowanie harmonogram każdego zespołu podprojektu.

  Sensowne może być nawet połączenie punktów kontrolnych projektu głównego z punktami kontrolnymi poszczególnych zespołów podprojektów w celu skoordynowania ich harmonogramów z terminem ostatecznym. Punkty kontrolne można koordynować, tworząc odpowiednie współzależności między nimi lub kopiując zadania punktów kontrolnych z projektu głównego i wklejając je do każdego z podprojektów.

 • Twój projekt ma wiele uczestników, którzy zwracać uwagę na różne części projektu.    Gdy osoby chcą przeglądać szczegóły, menedżerów projektów można umieścić wszystkie pliki projektu na serwerze i dostosować różnych widoków dla różnych biorący udział w projekcie. Ten sam plik projektu może służyć jako podprojekt w różnych projektów głównych Dostosowywanie są wyświetlane następujące informacje.

 • Podprojekty jako tylko do odczytu.    Można zachować dodatkową kontrolę nad częściami projektu, przenosząc zadania w podprojekcie i ograniczanie dostępu do najważniejszych osób.

 • Chcesz przeanalizować ścieżki krytycznej dla każdej fazy oprócz całego projektu.    Każdy pojedynczy projekt zawiera ścieżka krytyczna. Konsolidacja wielu projektów w jednym projektu głównego ułatwia użytkownikom ogólny obraz jako wiele ścieżek krytycznych w projekcie głównym zachowując oddzielnych ścieżek krytycznych dla poszczególnych podprojektów.

Więcej informacji

Praca z podprojektami projektu głównego

Po wstawieniu podprojektu do projektu głównego podprojekt jest reprezentowane jako zadanie sumaryczne na liście zadań, a w polu Wskaźniki pojawi się wskaźnik wskaźnik wstawionego projektu . Podprojekt jest wcięty na poziomie konspektu wiersza, w którym możesz wstawiać, ale można wcięcie lub Zmniejsz wcięcie go tak samo jak inne zadania. Ponieważ podprojekt jest reprezentowane jako zadania sumarycznego, nie można edytować jej informacje podsumowujące, ale możesz rozwinąć konspekt Pokaż zadania podprojektu i edytować informacje o projekcie w pliku projektu głównego.

Uwaga: Formatowania zastosowanego do zadań sumarycznych lub pasków wykresu Gantta w podprojekcie nie jest wyświetlana w projekcie głównym. Informacje o formatowaniu są przechowywane w obrębie każdego pliku i musi być stosowane oddzielnie projektu głównego.

Podczas zapisywania projektu głównego zmiany dokonane w podprojekcie zostaną również zapisane w pliku źródłowym podprojektu. W przypadku bezpośredniej pracy z plikiem źródłowym (bez otwierania pliku projektu głównego) zmiany w tym pliku zostaną automatycznie wprowadzone do pliku projektu głównego.

Uwaga: Jeśli synchronizacja projektu głównego i podprojektu nie jest już potrzebna, podprojekt można odłączyć od projektu głównego. W takim przypadku po wprowadzeniu zmian do podprojektu lub projektu głównego drugi plik pozostanie niezmieniony.

Więcej informacji

Jak łączenie plików wpływa na zasoby

Po skonsolidowaniu plików w pliku projektu głównego zasoby dla obu plików pozostają oddzielone, podobnie jak zadania w podprojekcie. Można zmienić informacje o zasobach w projekcie głównym, a zmiany zostaną zreplikowane do pliku źródłowego podprojektu. Wszystkie zasoby występujące łącznie w projekcie głównym i podprojektach są dostępne w widoku Arkusz zasobów, ale przydzielanie zasobów jest możliwe tylko w ramach podprojektów, z których pochodzą te zasoby.

Uwaga: Jeśli te same zasoby są używane w wiele podprojektów, zobaczysz duplikowaniu nazw zasobów, ponieważ zasoby nie są połączone. Jednak jeśli chcesz Aby przypisać zasobów w różnych podprojektów i zlikwidować zduplikowane nazwy, można połączyć je w pula zasobów i uzyskiwać do nich dostęp do innych plików.

Inne sposoby łączenia plików

Konsolidowanie niepowiązanych plików

Tworzenie obszaru roboczego dla plików projektu

Projekty główne i podprojekty umożliwiają tworzenie hierarchii projektów odzwierciedlającej zależności między nimi i, w niektórych przypadkach, strukturę organizacji. Ale mogą też istnieć inne powody konsolidowania plików projektu. Można na przykład łączyć je tymczasowo w celu szybkiego uzyskania możliwości ich przejrzenia lub wydrukowania.

Konsolidowanie niepowiązanych plików

Pliki skonsolidowane są idealnym rozwiązaniem wówczas, gdy wiele plików należy połączyć w jednym oknie, bez względu na to, czy są one powiązane. Łączenie niepowiązanych plików w skonsolidowanym projekcie ułatwia odczyt informacji z wielu projektów w różnych widokach oraz drukowanie ich. Pliki projektów można konsolidować, gdy konieczne jest śledzenie wielu projektów, na przykład w przypadku jednoczesnego opracowywania różnych produktów. Sortowanie i grupowanie może być przeprowadzane według nazw produktów, terminów ostatecznych projektów, menedżerów i innych kryteriów umożliwiających znalezienie i wyświetlenie żądanych informacji. Można na przykład wydrukować widok Wykres Gantta uwzględniający wszystkie projekty.

Więcej informacji

Początek strony

Tworzenie obszaru roboczego

Rozwiązaniem alternatywnym wobec konsolidacji projektów jest utworzenie obszaru roboczego zawierającego pojedyncze pliki projektu, z których każdy jest otwierany we własnym oknie. Z obszaru roboczego warto skorzystać w przypadku, gdy określone pliki projektów są często używane, a skonsolidowanie ich w jeden duży projekt jest niepożądane.

Po otwarciu plików i zapisaniu ich jako obszaru roboczego program Project 2007 zapisuje te pliki i ich bieżące ustawienia w jednym pliku. Następnie przy otwieraniu pliku obszaru roboczego otwierane są jednocześnie wszystkie zawarte w nim pliki. Każdy projekt ma na pasku zadań własny przycisk ułatwiający przełączanie między projektami.

Aby utworzyć obszar roboczy, otwórz pliki projektów, a następnie w menu Plik kliknij polecenie Zapisz obszar roboczy.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×