Plany wewnątrz planów — projekty główne i podprojekty

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Projekty można szybko uzyskać dłoni. Zanim ją znasz prosty Kompilowanie projektu staje się Kolaż mniejszych projektów, takich jak projektu, wykopów foundation pracy i obrót. Możesz mieć większą kontrolę nad projektem przy tworzeniu mniejszych projektów w programie Project, a następnie łącząc je w jednym pliku projektu pokazanie mieszczą się one w swojej wzorzec projektu.

W tym artykule

Przegląd projektów głównych

Praca z podprojektów w projekcie głównym

Wpływ zasobów podczas łączenia plików

Inne sposoby łączenia plików

Przegląd projektów głównych

projekt główny można traktować jako zbiór Projekty skonsolidowane, które pokazują hierarchię wielu projektów powiązanych. Projekty wstawione do projektu głównego są nazywane podprojektami.

Projekty skonsolidowane

Obraz przycisku Po wstawieniu podprojektu małą ikonę programu Project odróżnia z zadań sumarycznych, które są częścią projektu głównego.

Obraz przycisku W projekcie głównym podprojekty są wyświetlane jako zadania sumaryczne, które można łatwo rozmieścić w konspekcie.

Obraz przycisku Kliknij znak plus obok podprojektu, aby rozwinąć Przeglądanie zadań tego podprojektu.

Obraz przycisku Każdy podprojekt odzwierciedla inną fazę lub inną grupę funkcjonalną w projekcie głównym.

Po wstawieniu podprojektu do projektu głównego dwa projekty są połączone i możesz wyświetlać wszystkie informacje w podprojekcie z projektu głównego.

Po zaktualizowaniu podprojektu z projektu głównego zostaną zaktualizowane na jego plikiem źródłowym. Jeśli po prostu należy połączyć plików w celu utworzenia raportu i drukowanie widoku informacji o projekcie połączone, istnieje również możliwość konsolidowania je tymczasowo w widoku.

Tworzenie projektu głównego i podprojektów umożliwia podzielenie dużego projektu i delegowanie jego części na potrzeby osób. Warunków zarządzania projektami przypisanie podprojektów w ten sposób daje odpowiedzialności na osoby wykonujące pracę oraz skojarzenie uprawnień z odpowiedzialności. W programie Project Tworzenie podprojektów w projekcie głównym pomaga menedżerowie projektów uzyskanie dostępu do i kontrolować, ich części harmonogramu.

Aby określić, czy powinien zostać podzielony dużego projektu na projekt główny i podprojekty, należy rozważyć następujące kwestie:

 • Projektu jest bardzo duży i szczegółowy.    Jeśli projekt zawiera więcej niż kilka kilkuset zadań, podzielenie go na podprojekty ułatwia zarządzanie. Jeśli niektóre części projektu zawierają pracy, która jest dzielona szczegółowo niż inne, może być zrozumiałe Aby przekształcić w stosunku do elementów w podprojektów, dzięki czemu większość użytkowników zobaczyć tylko opis rzutowane podprojekt, ale stronom mogą je wyświetlać w bardziej szczegółowo. Pojedynczy plik jest prawie zawsze szybsza, ale możliwość skoncentrować się na tylko część projektu może być bardziej zależność.

 • Organizacji nie jest scentralizowane.    W organizacji zdecentralizowanej lub rozłożone, projekt główny i podprojekty dają pracownikom większą kontrolę nad wykonywanymi niż jeden scentralizowany plik projektu.

 • Chcesz zwiększyć skuteczność organizacji w planowaniu metod.    Jeśli niższego poziomu menedżerowie są odpowiedzialne za i wiesz, zadania, które są potrzebne w projekcie, być może lepiej jest umożliwiające planowanie pracy ich członkom zespołu, a następnie konsolidowanie swoje pliki projektu do projektu głównego. Jeśli jest planowanie zstępujące zstępujące, można uporządkować wstępny plan na podprojekty po wdrożeniu, dzięki czemu poszczególnym menedżerom projektów lub zespołom mieć dostęp do i kontrolować, ich harmonogramów.

 • Pracy nad wieloma projektami.    Menedżerowie projektów może być zestawu projektów, które działają w tym czasie, czy projekty są powiązane czy nie. Zamiast otwierać je, możesz otworzyć wszystkie podprojekty w tym samym czasie, po otwarciu projektu głównego. Ta metoda ułatwia również generowanie raportów dotyczących wielu projektów. Jeśli projekty są powiązane, Menedżer projektu może tworzyć zależności między zadaniami między zadaniami w różnych projektach. Tworzenie współzależności między projektami ułatwia innego projektu menedżerów, aby zobaczyć, jak pracy innych menedżerów na ich harmonogramy.

 • Niektóre projekty są podrzędne innym osobom.    Można dokładnie odzwierciedlić hierarchię wielu projektów wstawiać poszczególne projekty do innych plików. Wynikowa struktura podprojektów powinna uwzględniać priorytety i obowiązki członków zespołu, a także współzależności między zadaniami w różnych obszarach oraz termin ostateczny.

 • Kilka osób można zmodyfikować projekt.    Najlepiej, jeśli pliku projektu jest właścicielem, zarządzane i modyfikować przez Menedżera pojedynczego projektu. Ale projekt często jest częścią większych program, który może być konieczne zarządzanie menedżerów wyższego poziomu. Członkowie zespołu projektu można zachować fokusu w pracy, wyświetlając plik jako osobny plik, a kierownik projektu, który steruje projektu głównego może koordynowanie harmonogram każdego zespołu podprojektu.

  Być może lepiej jest określono punkty kontrolne projektu głównego sterują punkty kontrolne każdego zespołu podprojektu harmonogram koordynowany na ostatecznego. Tworząc współzależności między punktami kontrolnymi lub kopiowanie i wklejanie punkty kontrolne z projektu głównego do poszczególnych podprojektów, można koordynowanie punktów kontrolnych.

 • Twój projekt ma wiele uczestników, którzy zwracać uwagę na różne części projektu.    Gdy osoby chcą przeglądać szczegóły, menedżerów projektów można umieścić wszystkie pliki projektu na serwerze i dostosować różnych widoków dla różnych biorący udział w projekcie. Ten sam plik projektu może służyć jako podprojekt w różnych projektów głównych Dostosowywanie są wyświetlane następujące informacje.

 • Podprojekty jako tylko do odczytu.    Można zachować dodatkową kontrolę nad częściami projektu, przenosząc zadania w podprojekcie i ograniczanie dostępu do najważniejszych osób.

 • Chcesz przeanalizować ścieżki krytycznej dla każdej fazy oprócz całego projektu.    Każdy pojedynczy projekt zawiera ścieżka krytyczna. Konsolidacja wielu projektów w jednym projektu głównego ułatwia Zobacz ogólny obraz jako wiele ścieżek krytycznych w projekcie głównym, zachowując oddzielnych ścieżek krytycznych dla poszczególnych podprojektów.

Dowiedz się więcej

Praca z podprojektów w projekcie głównym

Po wstawieniu podprojektu do projektu głównego podprojekt jest reprezentowane jako zadanie sumaryczne na liście zadań, a w polu wskaźniki pojawi się wskaźnik ikona projektu. Podprojekt jest wcięty na poziomie konspektu wiersza, w którym możesz wstawiać, ale można wcięcie lub Zmniejsz wcięcie go tak samo jak inne zadania. Ponieważ podprojekt jest reprezentowane jako zadania sumarycznego, nie można edytować jej informacje podsumowujące, ale możesz rozwinąć konspekt Pokaż zadania podprojektu i edytowanie informacji o projekcie w pliku projektu głównego.

Uwaga: Formatowania zastosowanego do zadań sumarycznych lub pasków wykresu Gantta w podprojekcie nie jest wyświetlana w projekcie głównym. Informacje o formatowaniu są przechowywane w każdym pliku i musi być stosowane oddzielnie projektu głównego.

Po zapisaniu projektu głównego zmiany podprojekt są zapisywane w pliku źródłowym podprojektu także. Jeśli chcesz pracować bezpośrednio w pliku źródłowym bez otwierania pliku projektu głównego zmiany w pliku źródłowym podprojektu są aktualizowane automatycznie w pliku projektu głównego.

Uwaga: Jeśli nie są już potrzebne do zaktualizowania projektu głównego i podprojektu zsynchronizowane, można je odłączyć. Następnie w przypadku wprowadzenia zmian do podprojektu lub projektu głównego, inny plik pozostaje bez zmian.

Dowiedz się więcej

Wpływ zasobów podczas łączenia plików

Po konsolidacji plików do pliku projektu głównego, zasoby dla obu plików pozostają oddzielone, podobnie jak zadania w podprojekcie pozostaną w podprojektu. Możesz zmienić informacje o zasobach w projekcie głównym i będzie można replikować zmiany w pliku źródłowym podprojektu. Można wyświetlić wszystkie zasoby w projekcie głównym i podprojektami razem w widoku Arkusz zasobów, ale nie można przypisać zasobu do projektu niż podprojektów, z których pochodzą.

Uwaga: Jeśli te same zasoby są używane w wiele podprojektów, zobaczysz duplikowaniu nazw zasobów, ponieważ zasoby nie są połączone. Jednak jeśli chcesz przydzielać zasoby w różnych podprojektów i zlikwidować zduplikowane nazwy, można połączyć je w pula zasobów i uzyskiwać do nich dostęp do innych plików.

Inne sposoby łączenia plików

Konsolidowanie niepowiązanych plików

Tworzenie obszaru roboczego dla plików projektu

Projekty główne i podprojekty umożliwiają tworzenie hierarchii projektów, które odzwierciedlają relacji między nimi, a w niektórych przypadkach strukturze organizacji. Ale może być innych powodów do skonsolidowania plików projektu. Na przykład można je połączyć tymczasowo uzyskać szybki przegląd lub do drukowania.

Konsolidowanie niepowiązanych plików

Korzystanie z plików skonsolidowane, jeśli masz wiele plików, które chcesz połączyć w jednym oknie, czy pliki są powiązane czy nie. Łączenie niepowiązanych plików w projekt skonsolidowany ułatwia chcesz wyświetlić informacje z wieloma projektami w różnych widoków i wydrukować je. Jeśli użytkownik musi zachować informacje o wiele projektów, na przykład gdy tworzysz różnych produktów w tym samym czasie można skonsolidować plików projektu. Można sortować i grupowanie według nazwy produktów, terminów ostatecznych projektów oraz menedżerów w celu znalezienia i oceny szczegółowych informacji, które są potrzebne. Można na przykład wydrukować widok Wykres Gantta, która zawiera wszystkich projektów.

Dowiedz się więcej

Początek strony

Tworzenie obszaru roboczego

Innym sposobem konsolidacji projektów jest utworzenie obszaru roboczego zawierającego pojedyncze pliki projektu, każdy jest otwierany w osobnym oknie. Jeśli często pracujesz z tymi samymi plikami projektu i nie chcesz, aby połączyć w jeden dużego projektu za pomocą obszaru roboczego.

Podczas otwierania plików, a następnie zapisać je jako obszaru roboczego, program Project zapisuje te pliki i ich bieżące ustawienia w pojedynczym pliku. Jeśli otworzysz plik obszaru roboczego, możesz otworzyć dołączone pliki w tym samym czasie. Każdy projekt ma własny przycisk na pasku zadań, dzięki czemu można łatwo przełączyć się z jednego projektu do innego.

Aby utworzyć obszar roboczy, wybierz lub otwarte pliki projektu, a następnie wybierz plik >Zapisz obszar roboczy.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×