Przejdź do głównej zawartości

Plany wewnątrz planów — projekty główne i podprojekty

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Projekty mogą być szybko dostępne. Przed ich znajomym, prosty projekt budowlany staje się kolażem mniejszych projektów, takich jak projektowanie, wykopy, praca w ramach Fundacji i marketing. Możesz mieć większą kontrolę nad projektem, tworząc mniejsze projekty w programie Project, a następnie łącząc je w pojedynczym pliku projektu, aby pokazać, gdzie zmieści się w projekcie głównym.

W tym artykule

Omówienie projektów głównych

Praca z podprojektami w projekcie głównym

Wpływ zasobów na zasoby podczas łączenia plików

Inne sposoby łączenia plików

Omówienie projektów głównych

projekt główny jako zbiór skonsolidowanych projektów, które przedstawiają hierarchię wielu powiązanych projektów. Projekty wstawione do projektu głównego są nazywane podprojektami.

Projekty skonsolidowane

Button image Po wstawieniu podprojektu ikona małego projektu odróżnia ją od zadań sumarycznych, które są częścią projektu głównego.

Button image W projekcie głównym podprojekty są wyświetlane jako zadania sumaryczne, które można łatwo rozmieścić w konspekcie.

Button image Kliknij znak plus obok podprojektu, aby rozwinąć zadania podprojektu do wyświetlenia.

Obraz przycisku Każdy podprojekt odpowiada innej fazie lub innej grupie funkcjonalnej w projekcie głównym.

Po wstawieniu podprojektu do projektu głównego oba projekty są połączone i można wyświetlić wszystkie informacje z podprojektu z poziomu projektu głównego.

Aktualizacja podprojektu z projektu głównego jest również aktualizowana w pliku źródłowym. Jeśli Wystarczy połączyć pliki, aby utworzyć raport lub wydrukować widok z informacjami o projekcie połączonym, możesz również tymczasowo skonsolidować je w widoku.

Utworzenie projektu głównego i podprojektów umożliwia rozdzielenie dużych projektów i delegowanie ich części do potrzeb osób. W warunkach związanych z zarządzaniem programem Project, przypisanie podprojektów w ten sposób daje odpowiedzialność osobom, które wykonują pracę, i jest ona zgodna z odpowiedzialnością. W warunkach projektu tworzenie podprojektów w projekcie głównym ułatwia kierownikom programu Project uzyskiwanie dostępu do ich części harmonogramu i sterowanie nimi.

Aby określić, czy duży projekt powinien być podzielony na projekt główny i podprojekty, należy wziąć pod uwagę następujące kwestie:

 • Projekt jest bardzo duży i szczegółowy.    Jeśli projekt zawiera więcej niż setki zadań, rozdzielenie go na podprojekty może ułatwić zarządzanie. Jeśli niektóre części projektu zawierają pracę, która jest dzielona bardziej szczegółowo niż inne, warto uczynić te części w podprojektach, tak aby większość użytkowników widziała tylko rzutowany opis podprojektu, ale zainteresowane strony mogą je wyświetlać bardziej szczegółowo. Jeden plik jest prawie lepszym rozwiązaniem alternatywnym, ale można skupić się na części projektu, ale można go zauważyć.

 • Twoja organizacja nie jest scentralizowana.    W zdecentralizowanej lub rozproszonej organizacji projekt główny i podprojekty zapewniają pracownikom większą kontrolę nad pracą niż jeden scentralizowany plik projektu.

 • Chcesz zwiększyć efektywność metod planowania organizacji.    Jeśli dla kierowników niższego poziomu są odpowiedzialne i wiesz, jakie zadania są potrzebne w projekcie, mogą być bardziej sensowne, aby umożliwić im planowanie działania zespołów, a następnie konsolidowanie ich plików projektu do projektu głównego. Jeśli w przypadku planowania najwyższego poziomu jest to norma, warto zmienić jej początkowy plan na podprojekty, gdy jest on zaimplementowany, aby poszczególni kierownicy lub zespoły projektów miały dostęp do i sterować swoimi harmonogramami.

 • Pracujesz nad wieloma projektami.    Menedżerowie projektów mogą pracować nad projektem, niezależnie od tego, czy projekty są wzajemnie powiązane, czy nie. Zamiast otwierać je w taki sam sposób, jak w przypadku otwarcia projektu głównego, możesz otworzyć wszystkie podprojekty w tym samym czasie. Taka metoda ułatwia także generowanie raportów dotyczących wielu projektów. Jeśli projekty są wzajemnie powiązane, Menedżer projektu może utworzyć zależności między zadaniami między zadaniami w różnych projektach. Tworzenie współzależności między projektami ułatwia różnym menedżerom projektów wyświetlanie sposobu działania innych menedżerów projektów wpływających na ich harmonogramy.

 • Niektóre projekty są podporządkowane innym.    Możesz precyzyjnie odzwierciedlić hierarchię wielu projektów, wstawiając różne projekty do innych plików. Pochodząca struktura podprojektów powinna odzwierciedlać priorytety i obowiązki członków zespołu, a także wzajemne relacje między zadaniami w różnych obszarach oraz ogólny termin ostateczny.

 • Kilka osób może modyfikować swój projekt.    Najlepszym rozwiązaniem jest to, że plik projektu jest własnością, zarządzany i modyfikowany przez jednego kierownika projektu. Często jednak projekt jest częścią większego programu, który może być potrzebny kierownikom najwyższego poziomu. Członkowie zespołu projektu mogą utrzymywać fokus w pracy, wyświetlając go jako osobny plik, a Menedżer projektu, który kontroluje projekt główny, może koordynować harmonogram każdego zespołu podprojektu.

  Może się tak okazać, że każdy punkt kontrolny projektu głównego będzie zawierać punkty kontrolne zespołu podprojektu, aby harmonogramy były skoordynowane pod kątem terminu ostatecznego. Punkty kontrolne można koordynować, tworząc zależność między punktami kontrolnymi lub kopiując i wkleijąc zadania punktów kontrolnych z projektu głównego do każdego podprojektu.

 • Projekt obejmuje wielu uczestników, którzy chcą zachować różne części projektu.    Gdy użytkownicy chcą przeglądać różne szczegóły, menedżerowie projektów mogą umieścić wszystkie pliki projektu na serwerze i dostosować różne widoki dla różnych uczestników. Ten sam plik projektu może być wykorzystywany jako podprojekt w różnych projektach głównych w celu dostosowania wyświetlanych informacji.

 • Chcesz, aby podprojekty były tylko do odczytu.    Aby zachować dodatkową kontrolę nad częściami projektu, możesz przenieść zadania do podprojektu i ograniczyć dostęp do kluczowych osób.

 • Chcesz analizować ścieżkę krytyczną każdej fazy oprócz całego projektu.    Każdy pojedynczy projekt zawiera ścieżka krytyczna. Skonsolidowanie wielu projektów w jeden projekt główny ułatwia wyświetlanie ogólnego obrazu jako wielu ścieżek krytycznych w projekcie głównym, zachowując osobne ścieżki krytyczne dla każdego podprojektu.

Dowiedz się więcej

Praca z podprojektami w projekcie głównym

Po wstawieniu podprojektu do projektu głównego podprojekt jest reprezentowany jako zadanie sumaryczne na liście zadań, a w polu wskaźniki pojawi się wskaźnik ikony projektu. Podprojekt jest wcięty na poziomie konspektu wiersza, w którym jest wstawiany, ale można go zwiększyć lub zmniejszyć, tak samo jak w przypadku każdego innego zadania. Ponieważ podprojekt jest reprezentowany jako zadanie sumaryczne, nie można edytować jego informacji podsumowujących, ale można rozwinąć konspekt, aby pokazać zadania podprojektu i edytować informacje o projekcie w pliku projektu głównego.

Uwaga: Wszelkie formatowanie zastosowane do zadań sumarycznych lub pasków wykresu Gantta w podprojekcie nie jest wyświetlane w projekcie głównym. Informacje o formatowaniu są przechowywane w każdym pliku i muszą być stosowane oddzielnie do projektu głównego.

Po zapisaniu projektu głównego zmiany w podprojekcie są również zapisywane w pliku źródłowym podprojektu. Jeśli chcesz pracować bezpośrednio w pliku źródłowym bez otwierania pliku projektu głównego, zmiany w pliku źródłowym podprojektu zostaną automatycznie zaktualizowane w pliku projektu głównego.

Uwaga: Jeśli nie musisz już przechowywać zsynchronizowanego projektu głównego i podprojektów, możesz je odłączyć. Następnie, jeśli w podprojekcie lub projekcie głównym zostaną wprowadzone zmiany, drugi plik pozostanie niezmieniony.

Dowiedz się więcej

Wpływ zasobów na zasoby podczas łączenia plików

Po skonsolidowaniu plików w pliku projektu głównego zasoby obu plików pozostaną oddzielne, podobnie jak zadania w podprojekcie zostaną uwzględnione w podprojekcie. Informacje o zasobach można zmienić w projekcie głównym, a zmiany zostaną zreplikowane w pliku źródłowym podprojektu. W widoku Arkusz zasobów możesz wyświetlać wszystkie zasoby w projekcie głównym i podprojektach, ale nie możesz przypisywać zasobu do żadnego projektu innego niż podprojekt, z którego pochodzi.

Uwaga: Jeśli te same zasoby są używane w wielu podprojektach, wyświetlane są zduplikowane nazwy zasobów, ponieważ zasoby nie są połączone. Jeśli jednak chcesz przydzielić zasoby z różnych podprojektów i rozpoznać zduplikowane nazwy zasobów, możesz je połączyć w pula zasobów i udostępnić je innym plikom.

Inne sposoby łączenia plików

Konsolidowanie plików niepowiązanych

Tworzenie obszaru roboczego dla plików projektu

Projekty główne i podprojekty umożliwiają tworzenie hierarchii projektów, które odzwierciedlają relacje między nimi, a w kilku przypadkach strukturę organizacji. Możesz jednak mieć inne przyczyny konsolidacji plików projektu. Możesz na przykład tymczasowo połączyć je, aby szybko przejrzeć lub wydrukować.

Konsolidowanie plików niepowiązanych

Jeśli masz wiele plików, które chcesz połączyć w jednym oknie, Użyj plików skonsolidowanych, niezależnie od tego, czy są one powiązane, czy nie. Łączenie niepowiązanych plików w projekcie skonsolidowanym ułatwia wyświetlanie informacji z wielu projektów w różnych widokach i ich drukowanie. Pliki programu Project mogą być konsolidowane, jeśli trzeba śledzić wiele projektów, na przykład w przypadku opracowywania różnych produktów w tym samym czasie. Można sortować i grupować według nazw produktów, terminów ostatecznych projektu i menedżerów, aby znaleźć i ocenić konkretne informacje, które są potrzebne. Możesz na przykład wydrukować widok Wykres Gantta, który zawiera wszystkie projekty.

Tworzenie obszaru roboczego

Alternatywą do konsolidacji projektów jest utworzenie obszaru roboczego zawierającego poszczególne pliki projektu, każdy otwarty w osobnym oknie. Możesz użyć obszaru roboczego, jeśli często pracujesz z tymi samymi plikami projektu i nie chcesz skonsolidować ich w jednym dużym projekcie.

Po otwarciu plików, a następnie zapisaniu ich jako obszaru roboczego program Project zapisuje pliki i ich bieżące ustawienia w jednym pliku obszaru roboczego. Po otwarciu pliku obszaru roboczego wszystkie dołączone pliki można otworzyć w tym samym czasie. Każdy projekt ma własny przycisk na pasku zadań, co ułatwia przełączanie się z jednego projektu do innego.

Aby utworzyć obszar roboczy, wybierz lub Otwórz pliki projektu, a następnie wybierz pozycję plik _GT_Zapisz obszar roboczy.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×