Planowanie zawartości witryny programu SharePoint

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Gdy logicznie organizacji zawartości witryny i łatwe do znalezienia, łatwiej jest obsługa i zarządzanie nimi i użytkownicy witryny będą wydajniej. Jako administrator zbioru witryn lub właściciel witryny warto Zaplanuj strategii dotyczącej witryny przed utworzeniem witryny. W tym artykule firma Microsoft Eksplorowanie:

Jakie rodzaje witryn są potrzebne?

W zależności od rozmiaru lub organizacji i zakres zawartości, która ma w witrynie można utworzyć podwitryn w witrynie głównej do organizowania zawartości. Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia witryn zobacz Tworzenie witryny.

Diagram hierarchii witryny

Istnieje wiele możliwych sposobów można uporządkować podwitryn. Oto kilka przykładów są:

 • Dla zespołu lub działu

 • Dla kategorii zawartości

 • Dla projektu

 • Dla klienta

 • Dla poziomu uprawnień lub poziomu poufności zawartości (na przykład jeśli dostęp do danych informacji powinien być ograniczony, można je odizolować w określonej witrynie)

Przed rozpoczęciem tworzenia witryn warto zastanowić się nad liczbą potrzebnych witryn oraz sposobem ich organizacji. Utworzenie diagramu hierarchii witryny może ułatwić planowanie. Diagram można szybko naszkicować na kartce papieru lub na tablicy, ale można także utworzyć bardziej formalny diagram za pomocą jednego z kształtów hierarchii dostępnych jako grafiki SmartArt w programie Microsoft Word lub Microsoft PowerPoint. Taki diagram można zapisać, a następnie modyfikować i korzystać z niego w przyszłości.

Trzeba także rozważyć przeznaczenie lub funkcję każdej z nich. Dzięki temu łatwiej jest określić szablony odpowiednie do utworzenia nowych witryn. Usługa SharePoint Online zawiera wiele szablonów witryn, za pomocą których można tworzyć nowe witryny. Wybierając szablon witryny zaprojektowany do określonego celu, można znacznie ułatwić użytkownikom pracę. Jeśli na przykład trzeba utworzyć witrynę, za pomocą której członkowie zespołu będą dzielić się interesującymi wiadomościami i pomysłami, warto skorzystać z szablonu witryny blogu, który zaprojektowano do tego typu komunikacji.

Przykładowe szablony witryn zawarte w programie SharePoint są:

 • Witryna zespołu

 • Blog

 • Witryna projektu

 • Witryna społeczności

Aby uzyskać więcej informacji na temat szablonów witryn zobacz Używanie szablonów do tworzenia różnych rodzajów witryn programu SharePoint.

Co będą zawierały witryny?

Po określeniu liczby i typów witryn warto zaplanować zawartość, która będzie w nich przechowywana. Celem tego procesu jest podjęcie następujących decyzji:

 • Jakie rodzaje list, bibliotek i stron, które chcesz utworzyć w celu organizowania zawartości witryn    Biblioteki może służyć do przechowywania dokumentów i innych plików, a listy są przydatne do śledzenia zadań lub problemów. Strony są pojedynczych elementów w obrębie witryny, w której można wyświetlić zawartości, aplikacje, łącza i inne.

 • Jakie aplikacje, które chcesz uwzględnić    SharePoint Online zawiera wbudowane aplikacje, takie jak biblioteki dokumentów i list, ale można również tworzyć własne aplikacje lub Kup aplikacje od osób trzecich w sklepie SharePoint.

 • Czy chcesz utworzyć typy zawartości    Typy zawartości pomocy, możesz dostosować sposób obsługi i śledzenie określone rodzaje zawartości.

Organizacja może przeprowadzić takie planowanie w sposób scentralizowany (szczególnie w przypadku typów zawartości), ale warto także zachęcać właścicieli poszczególnych witryn do takiego planowania podczas dostosowywania witryn, za które są odpowiedzialni.

Jakie typy aplikacji należy dodać?

Oprócz typów zawartości warto rozważyć to, jakie inne rodzaje informacji będą przechowywane w witrynach, a także jakimi zadaniami użytkownicy w organizacji chcieliby zarządzać za pomocą tych witryn. Dzięki temu można łatwiej zaplanować różne rodzaje list i bibliotek, które warto w pierwszej kolejności dodać do witryn.

Nie jest konieczne dodawanie wszystkich aplikacji, które mogą okazać się potrzebne w przyszłości. Właściciele witryn będą dodawać i usuwać nowe aplikacje z biegiem czasu, zgodnie z potrzebami biznesowymi. Jednak wcześniejsze zaplanowanie sposobu dostosowania zawartości witryn ułatwi użytkownikom korzystanie z nich.

Usługa SharePoint Online zawiera wbudowane aplikacje, które są użyteczne przy różnych zastosowaniach biznesowych, takich jak przechowywanie dokumentów i zarządzanie nimi, zarządzanie projektami i śledzenie, a także komunikacja. Do witryny można dodać wiele wystąpień tych typów aplikacji. Można też kupować aplikacje innych firm w Sklepie SharePoint i dodawać je do witryny.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dodawanie aplikacji do witryny i Kupowanie aplikacji ze Sklepu SharePoint.

Czy należy zdefiniować typy zawartości?

Typy zawartości umożliwiają użytkownikom witryny szybkie tworzenie specjalnych rodzajów zawartości za pomocą poleceń Nowy element i Nowy dokument na liście lub w bibliotece. Typy zawartości są użyteczne, ponieważ umożliwiają właścicielom witryn zapewnienie spójności zawartości witryn. Dzięki typom zawartości lista lub biblioteka może zawierać wiele różnych typów elementów lub dokumentów. Właściciele witryn mogą wstępnie skonfigurować określone szczegóły dotyczące zawartości podczas konfigurowania typów zawartości witryny, listy lub biblioteki.

Właściciele witryn mogą definiować typy zawartości dla elementów list, dokumentów lub folderów.

Warto zdefiniować typy zawartości dla zawartości, która spełnia dowolne z poniższych kryteriów:

Jeśli to PRAWDA:

Typy zawartości mogą być użyteczne w następujący sposób:

Istnieją określone typy dokumentów o standardowym formacie lub przeznaczeniu, które powinny być spójne w całej organizacji.

Dla tych typów dokumentów można skonfigurować typy zawartości witryny na poziomie witryny zespołu, aby były one dostępne do użytku we wszystkich podwitrynach witryny zespołu. Dzięki temu wszyscy użytkownicy w organizacji będą tworzyli te dokumenty w spójny sposób.

Istnieją konkretne szablony, których należy używać dla określonych rodzajów dokumentów.

Te szablony dokumentów można dodać do odpowiednich typów zawartości, aby wszystkie nowe dokumenty utworzone za pomocą danego typu zawartości bazowały na odpowiednim szablonie.

Istnieje standardowy zestaw informacji, które należy śledzić w przypadku określonych typów dokumentów lub elementów.

Do typu zawartości można dodać kolumny w celu śledzenia tych informacji. Dla wyjątkowo ważnych informacji można wyznaczyć odpowiednie kolumny. Podczas konfigurowania typu zawartości dla określonych kolumn można podać wartości domyślne.

Istnieje zdefiniowany proces biznesowy określający sposób obsługiwania i przeglądania danych typów dokumentów.

Warto skonfigurować przepływy pracy dla określonych typów zawartości. Za pomocą przepływów pracy można zarządzać procesami biznesowymi, takimi jak przeglądanie i zatwierdzanie dokumentów.

Po zidentyfikowaniu zawartości, dla której warto zdefiniować typy zawartości, należy zdecydować, na jakim poziomie zdefiniować typy zawartości. W przypadku zdefiniowania typów zawartości witryny na poziomie witryny zespołu będą one dostępne do użycia na listach i w bibliotekach wszystkich podwitryn witryny zespołu. Właściciele poszczególnych witryn także mogą definiować typy zawartości swoich witryn, ale będą one dostępne tylko na listach i w bibliotekach danej witryny i jej witryn podrzędnych.

Warto utworzyć arkusz kalkulacyjny lub tabelę z opisem informacji, które będą zawarte w tych typach zawartości. Na przykład można rozpocząć od utworzenia podstawowej tabeli, takiej jak ta przedstawiona poniżej, a następnie zmodyfikować ją w celu umieszczenia w niej dodatkowych informacji wartych śledzenia, takich jak witryny lub zespoły, które będą korzystać z tych typów zawartości:

Nowy typ zawartości

Nadrzędny typ zawartości

Kolumny

Szablon dokumentu

Przepływy pracy

Określ nazwę typu zawartości, który chcesz utworzyć.

Określ nadrzędny typ zawartości, na podstawie którego zostanie on utworzony.

Podaj nową lub istniejącą kolumnę, którą chcesz dodać do typu zawartości.

Określ, czy z typem zawartości będzie skojarzony szablon dokumentu.

Określ, czy z typem zawartości będą skojarzone przepływy pracy.

Aby uzyskać więcej informacji o pracy z typami zawartości, zobacz Tworzenie lub dostosowywanie typu zawartości.

W jaki sposób użytkownicy będą znajdować zawartość i uzyskiwać do niej dostęp?

Zastanów się, jak użytkownicy witryny będą znajdować zawartość witryn usługi SharePoint Online i korzystać z niej. Opracowanie odpowiedniego planu ułatwi konfigurowanie elementów nawigacyjnych i wyszukiwania dla witryny zespołu i jej podwitryn.

Jakie witryny należy uwzględnić w nawigacji globalnej?

Aby zaplanować nawigację, warto utworzyć diagram hierarchii witryn. Jeśli podczas planowania witryn utworzono diagram, można z niego skorzystać i go zmodyfikować. Należy uwzględnić wszystkie podwitryny witryny zespołu. Warto także uwzględnić wszystkie ważne listy i biblioteki znajdujące się w witrynie zespołu i jej podwitrynach. Dzięki temu łatwiej jest zidentyfikować ważne miejsca docelowe, które użytkownicy witryny chcieliby znaleźć na stronie głównej witryny zespołu.

Górny obszar nawigacji witryny umożliwia nawigację globalną.

Pierwsze łączy z jednym zaznaczone.

Domyślnie każda witryna ma osobny górny obszar nawigacji, ale można umożliwić dziedziczenie górnego obszaru nawigacji po witrynie nadrzędnej, aby uspójnić nawigację we wszystkich witrynach. Można skonfigurować to, jakie witryny są wyświetlane w górnym obszarze nawigacji. Ponadto można uwzględnić łącza do dowolnych adresów URL, aby dodać do nawigacji witryny łącza do zewnętrznych zasobów. Aby uzyskać więcej informacji o dostosowywaniu górnego obszaru nawigacji, zobacz Dostosowywanie nawigacji witryny zespołu.

Jeśli witryna zespołu zawiera wiele podwitryn, nie należy udostępniać ich wszystkich na górnym pasku łączy, ponieważ może to być trudne do ogarnięcia dla użytkowników witryny. Jednocześnie ważne witryny i zawartość powinny być łatwe do znalezienia. Za pomocą diagramu hierarchii witryn należy zidentyfikować kluczowe witryny, które będą udostępnione w nawigacji globalnej.

W jaki sposób użytkownicy będą nawigować po witrynach?

Oprócz górnego obszaru nawigacji witryny zawierają także pasek Szybkie uruchamianie — element nawigacyjny wyświetlany w lewej części strony.

Zwykle na pasku Szybkie uruchamianie są wyświetlane łącza specyficzne dla bieżącej witryny i za jego pomocą można wyróżnić najważniejszą zawartość. Po utworzeniu nowej listy lub biblioteki nowe łącze jest automatycznie wyświetlane w obszarze Ostatnie na pasku Szybkie uruchamianie. W sekcji Ostatnie jest wyświetlanych tylko pięć najnowszych łączy.

Łącze Ostatnie na pasku Szybkie uruchamianie umożliwia wyświetlenie ostatnio utworzonych stron, list i bibliotek

Możesz dostosować szybkie uruchamianie, aby dodać lub usunąć łącza do list i bibliotek w witrynie. Można również łącza grupy pozycji niestandardowy. Jeśli wybierzesz opcję wszystkie podwitryny dziedziczące nawigacji globalnej, następnie będzie ważna w przypadku właściciele witryn dostosować nawigacji na pasku Szybkie uruchamianie, ponieważ będzie się ona znajdować, że użytkownicy podstawowy sposób spowoduje znalezienie zawartości w witrynie, podczas odwiedzania go. Jeśli zdecydujesz się nie mają podwitryny dziedziczące nawigacji globalnej z witryny zespołu, następnie użytkownicy będą można korzystać na górnym pasku łączy i pasek Szybkie uruchamianie na podwitryny, aby znaleźć zawartość w nim. Aby uzyskać więcej informacji na temat edytowania łącza na pasku Szybkie uruchamianie zobacz Dostosowywanie nawigacji w witrynie zespołu.

Początek strony

Co należy wziąć pod uwagę podczas planowania wyszukiwania?

Użytkownicy będą chętniej korzystali z usługi SharePoint Online, jeśli umożliwi im to łatwe znajdowanie potrzebnych informacji. Korzystając z funkcji dotyczących zawartości, takich jak typy zawartości, lub dodając do list i bibliotek kolumny metadanych, można zwiększyć wykrywalność zawartości podczas wyszukiwania.

Administratorzy witryn i zbiorów witryn mogą dostosowywać obsługę wyszukiwania dla użytkowników, określając różne ustawienia konfiguracji.

Czynność:

Temat:

Dostosowywanie stylów i ustawień wpływających na wyniki wyszukiwania oraz dostosowywanie Centrum wyszukiwania i składników Web Part używanych na stronach Centrum wyszukiwania.

Zarządzanie Centrum wyszukiwania w usłudze SharePoint Online

Tworzenie reguł kwerend w celu lepszego dostosowania wyników wyszukiwania do potrzeb użytkowników.

Zarządzanie regułami zapytań

Dostosowywanie źródeł wyników wyszukiwania.

Zarządzanie źródłami wyników

Wyświetlanie, tworzenie lub zmienianie właściwości zarządzanych albo mapowanie właściwości przeszukanych na właściwości zarządzane.

Zarządzanie schematem wyszukiwania w usłudze SharePoint Online

Eksportowanie i importowanie dostosowanych ustawień konfiguracji wyszukiwania między witrynami. Eksportowane i importowane ustawienia obejmują wszystkie dostosowane reguły kwerend, źródła wyników, typy wyników, modele klasyfikowania i ustawienia wyszukiwania w witrynie.

Eksportowanie oraz importowanie niestandardowych ustawień konfiguracji wyszukiwania

Mechanizmy udostępniania zawartości do wyszukiwania

Usługa wyszukiwania jest zaplanowane przeszukiwania zawartości usługi SharePoint Online co pięć minut. Po dodaniu elementu do witryny usługi SharePoint Online będzie upływie pewnego czasu, zanim jest indeksowane i zwracanych w wynikach wyszukiwania. Ten ilość czasu zależy od bieżącej aktywności użytkownika. Zadań, takich jak witryny migracji, uaktualniania oraz konserwacji zwiększyć obciążenie potoku indeksowania. Nowe elementy zawartości zwykle powinien być wyświetlany w wynikach wyszukiwania w ciągu godziny.

Do czego użytkownicy będą używać zawartości?

Ustalając odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące sposobu używania zawartości przez użytkowników, można określić, jak należy skonfigurować konkretne witryny, listy lub biblioteki, a także jakich funkcji mogą potrzebować użytkownicy witryny.

Zagadnienia do rozważenia:

Proponowane zmiany konfiguracji zawartości:

Czy należy śledzić wersje określonych rodzajów dokumentów lub elementów list?

 • Należy rozważyć, czy włączyć przechowywanie wersji dla tych list lub bibliotek.

 • Należy rozważyć, czy ustawić wymaganie wyewidencjonowywania tych dokumentów lub elementów przed ich zmodyfikowaniem.

Czy użytkownicy witryny będą musieli jednocześnie współpracować nad określonymi rodzajami dokumentów?

 • Należy rozważyć, czy włączyć współtworzenie dla odpowiednich bibliotek, aby umożliwić współpracę.

Czy określone rodzaje zawartości wymagają zatwierdzenia przed ich udostępnieniem?

 • Należy rozważyć, czy włączyć zatwierdzanie zawartości dla bibliotek lub korzystać z przepływów pracy w celu zarządzania zatwierdzaniem.

Czy niektóre rodzaje dokumentów podlegają określonym procesom biznesowym lub przepływom pracy osób?

 • Należy rozważyć, czy utworzyć lub skonfigurować przepływy pracy dla typów zawartości dotyczących tych dokumentów lub dla bibliotek, w których te dokumenty się znajdują.

Czy do sterowania lub zarządzania procesami będą używane listy?

 • Należy rozważyć, czy utworzyć lub skonfigurować przepływy pracy oparte na listach dla procesów, takich jak śledzenie problemów i zarządzanie nimi.

Czy w witrynach będzie udostępniana poufna zawartość, do której należy ograniczyć dostęp?

 • Należy rozważyć, czy utworzyć specjalne witryny lub biblioteki skonfigurowane z unikatowymi uprawnieniami w celu przechowywania poufnej zawartości.

 • Należy rozważyć, czy skonfigurować uprawnienia na poziomie elementów, jeśli wymagane są minimalne ograniczenia dostępu do zawartości.

 • Należy rozważyć, czy skorzystać z określania docelowych odbiorców w celu wyświetlania różnej zawartości różnym użytkownikom.

 • Należy rozważyć, czy wykluczyć określone listy lub biblioteki z indeksowania wyszukiwania.

Czy należy wysyłać użytkownikom aktualizacje dotyczące zmian zawartości?

 • Należy rozważyć, czy włączyć funkcję RSS dla kluczowych list i bibliotek.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×