Planowanie witryn i zarządzanie użytkownikami

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Formuła obliczająca pomyślnego witryn i zarządzanie użytkownikami powinno jest również planowane i stałego podejście do zarządzania witryny i użytkownika. Poniżej przedstawiono kilka kluczowych zadań i pojęć, które umożliwia planowanie witryn i zarządzanie użytkownikami w Twojej organizacji.

Zarządzanie witrynami i zbiorami witryn

Zbiór witryn to grupa witryn programu SharePoint należących do tego samego właściciela i mających te same ustawienia administracyjne, takie jak uprawnienia. Zbiory witryn są hierarchiczne i zawsze zawierają jedną witrynę najwyższego poziomu, która z kolei zawiera dowolną liczbę podwitryn.

Hierarchiczny diagram przedstawiający zbiór witryn z witryną najwyższego poziomu i podwitrynami

Witryna zespołu, jak również wszelkie witryny utworzone w witrynie zespołu, są dostępne tylko dla użytkowników zaproszonych przez nadanie im uprawnienia do danej witryny. Korzystając z witryny zespołu, organizacje, zespoły lub grupy mogą łączyć się ze sobą i między innymi współpracować nad dokumentami oraz innymi plikami, ogłaszać anonse, planować spotkania, utrzymywać zadania, śledzić problemy lub czynności do wykonania oraz przechowywać informacje na listach. W witrynie zespołu można też tworzyć różne podwitryny na podstawie dostępnych szablonów witryn.

W przypadku dużej organizacji środowisko usługi SharePoint Online składa się zwykle z kilku zbiorów witryn, z których każdy zawiera wiele podwitryn. Czasem może pojawić się potrzeba delegowania zarządzania witrynami lub zbiorami witryn do innych osób w organizacji. Pomaga w tym model uprawnień programu SharePoint, który umożliwia przypisywanie uprawnień do różnych ról, takich jak administrator zbioru witryn, właściciel witryny i innych opisanych w dalszej części artykułu.

Administrator zbioru witryn ma poziom uprawnień Pełna kontrola do tego zbioru witryn. Oznacza to, że może on dodawać i usuwać witryny oraz zmieniać ustawienia dowolnej witryny w zbiorze witryn. Ponadto administrator może wyświetlać, dodawać, usuwać lub zmieniać całą zawartość w tych witrynach.

Typowe obowiązki administratora zbioru witryn

Obowiązki administratora zbioru witryn dla witryny usługi SharePoint Online mogą być następujące:

 • Pełnienie roli osoby kontaktowej między użytkownikami a administratorem globalnym usługi Office 365 lub administratorem usługi SharePoint Online.

 • Konfigurowanie uprawnień na poziomie zbioru witryn w celu określania, kto może uzyskiwać dostęp do ważnej zawartości przechowywanej w witrynach usługi SharePoint Online.

 • Decydowanie o funkcjach dostępnych dla osób używających witryn w zbiorze witryn.

 • Udzielanie pomocy technicznej osobom używającym zbioru witryn.

 • Wyznaczenie dodatkowego administratora zbioru witryn.

 • Tworzenie nowych witryn.

 • Wyświetlanie, usuwanie lub przywracanie elementów z Kosza zbioru witryn.

 • Tworzenie i dostosowywanie publicznej witryny sieci Web.

 • Pomoc przy administrowaniu określonymi funkcjami, takimi jak:

  • Włączanie i wyłączanie dostępnych funkcji zbioru witryn.

  • Tworzenie lub dostosowywanie typów zawartości witryny.

  • Konfigurowanie ustawień regionalnych.

Uwaga: Może być konieczne do pracy z administratora usługi SharePoint Online do zarządzania zbiorów witryn (Jeśli nie jesteś również danej osoby). Aby uzyskać więcej informacji na temat obowiązki administratora usługi SharePoint Online zobacz Zarządzanie zbiorami witryn i ustawieniami globalnymi w Centrum administracyjnym programu SharePoint.

Administrator usługi SharePoint Online może wykonywać następujące zadania:

 • Tworzenie i usuwanie zbiorów witryn oraz zarządzanie nimi.

 • Przydzielanie i monitorowanie miejsca do magazynowania dla zbioru witryn.

 • Udzielanie dostępu administratorom zbiorów witryn.

 • Ustawianie domyślnej witryny programu SharePoint.

 • Planowanie pod kątem witryn wielojęzycznych.

 • Zarządzanie profilami użytkowników.

 • Planowanie funkcji, takich jak zarządzane metadane, i zarządzanie nimi.

 • Włączanie lub wyłączanie funkcji udostępniania zewnętrznego.

Typowe obowiązki właściciela witryny

Właściciel witryny ma poziom uprawnień Pełna kontrola dla witryny i do jego obowiązków mogą należeć następujące zadania:

 • Tworzenie witryn i zarządzanie nimi.

 • Zarządzanie ustawieniami i funkcjami witryny, w tym jej wyglądem i sposobem działania.

 • Zapisywanie witryny jako szablonu.

 • Zarządzanie kolumnami witryny i typami zawartości witryny.

 • Usuwanie witryny.

 • Dostosowywanie ustawień regionalnych i językowych.

 • Dodawanie aplikacji do witryn.

W zależności od wielkości organizacji i rozmiaru planowanej zawartości witryn można utworzyć podwitryny dla witryny w celu zorganizowania zawartości. Witryny w zbiorze witryn są organizowane w ramach hierarchii. Ta hierarchia powstaje przez tworzenie witryn podrzędnych dla witryny najwyższego poziomu. Dla witryny zespołu można utworzyć podwitryny, a dla nich kolejne podwitryny.

Uwaga:  Administrator usługi SharePoint Online tworzy witrynę najwyższego poziomu dla zbioru witryn i przypisuje kolejnego administratora zbioru witryn. Właściciele witryn mogą tworzyć podwitryny.

Diagram hierarchii witryny

Podwitryny można organizować na wiele sposobów. Na przykład można utworzyć podwitryny następujących kategorii:

 • Dla zespołu lub działu

 • Dla określonej funkcjonalności

 • Dla kategorii zawartości

 • Dla projektu

 • Dla klienta

 • Dla poziomu uprawnień lub poziomu poufności zawartości (na przykład jeśli dostęp do danych informacji powinien być ograniczony, można je odizolować w określonej witrynie)

Warto zastanowić się nad liczbą potrzebnych witryn oraz sposobem ich organizacji. Utworzenie diagramu hierarchii witryny może ułatwić planowanie. Diagram możesz szybko naszkicować na kartce papieru lub na tablicy, ale możesz także utworzyć bardziej formalny diagram za pomocą jednego z kształtów hierarchii dostępnych jako grafiki SmartArt w programie Microsoft Word lub Microsoft PowerPoint. Taki diagram można zapisać, a następnie modyfikować i korzystać z niego w przyszłości.

Rozważ także przeznaczenie każdej z nich. Dzięki temu łatwiej jest określić szablony odpowiednie do utworzenia nowych witryn. Usługa SharePoint Online zawiera wiele szablonów witryn, za pomocą których można tworzyć nowe witryny. Wybierając szablon witryny zaprojektowany do określonego celu, można znacznie ułatwić użytkownikom pracę. Jeśli na przykład chcesz utworzyć witrynę referencyjną, za pomocą której członkowie zespołu będą szybko dzielić się informacjami dotyczącymi projektu lub je aktualizować, skorzystaj z szablonu witryny typu wiki, który zaprojektowano do tego typu komunikacji.

Uwaga: Administrator usługi SharePoint Online zarządza witryn osobistych (witryn Moja witryna). Witryn osobistych są koncentratory, gdy sieć użytkowników ze współpracownikami i śledzenie informacji. Jako administrator zbioru witryn nie kontroli witryn osobistych. Zamiast tego każdy użytkownik jest administratorem swoje witryny Moja witryna. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących planowania witryn Moja witryna zobacz Zarządzanie zbiorami witryn i ustawieniami globalnymi w Centrum administracyjnym programu SharePoint.

Lista szablonów witryn

Poniżej przedstawiono listę obsługiwanych szablonów witryn wraz z opisem każdego z nich. Posługując się tą listą, można zadecydować, które typy witryn będą najlepsze dla danej organizacji.

 • Podstawowe Centrum wyszukiwania    Witryna udostępniająca funkcje wyszukiwania, która zawiera stronę wyników wyszukiwania i stronę wyszukiwania zaawansowanego.

 • Komentowanie blog Witryna umożliwiająca osobom lub zespołom ogłaszanie pomysłów, spostrzeżeń i specjalizacji przez odwiedzających witrynę.

 • Centrum analiz biznesowych    Witryna umożliwiająca przedstawianie zawartości analiz biznesowych w usłudze SharePoint Online.

 • Witryna społeczności    Witryna umożliwiająca uczestniczenie w dyskusjach społeczności.

 • Witryna Centrum odnajdowania służąca do zarządzania zachowywaniem, wyszukiwaniem i eksportowaniem zawartości związanej z kwestiami prawnymi i śledztwami.

 • Centrum dokumentów    Witryna służąca do centralnego zarządzania dokumentami w przedsiębiorstwie.

 • Witryna Centrum wyszukiwania przedsiębiorstwa dostarczania wyników wyszukiwania. Strona powitalna zawiera pole wyszukiwania z dwiema kartami: jeden umożliwia wyszukiwanie ogólne i drugą do wyszukiwania informacji o osobach. Można dodawać i dostosowywać karty, aby skoncentrować się na innych zakresach wyszukiwania lub typów wyników.

 • Witryna projektu    Witryna do współpracy nad projektem i zarządzania nim.

 • Centrum rekordów    Witryna przeznaczona do zarządzania rekordami. Menedżerowie rekordów mogą skonfigurować tabelę rozsyłania, tak aby kierowała przychodzące pliki do określonych lokalizacji. Ta witryna pozwala także określać, czy rekordy można usunąć lub zmodyfikować po dodaniu ich do repozytorium.

 • Witryna przepływu pracy systemu SAP    Witryna przepływu pracy systemu SAP łącząca wszystkie zadania biznesowe użytkownika. Można dodać inne składniki Web Part związane z danym przepływem pracy.

 • Witryna zespołu    Witryna umożliwiająca zespołom szybkie organizowanie, tworzenie i udostępnianie informacji. Witryna udostępnia bibliotekę dokumentów oraz listy do zarządzania anonsami, elementami kalendarza, zadaniami i dyskusjami.

 • Repozytorium procesów programu Visio    Witryna umożliwiająca zespołom szybkie wyświetlanie, udostępnianie i przechowywanie diagramów procesów programu Visio. Udostępnia bibliotekę dokumentów z obsługą wersji, pozwalającą przechowywać diagramy procesów, oraz listy do zarządzania anonsami, zadaniami i dyskusjami dotyczącymi recenzji.

Zarządzanie

Zarządzanie to zestaw zasad, ról, obowiązków i procesów definiowanych w celu kierowania i zarządzania współpracą działów biznesowych oraz zespołów technicznych podczas realizacji celów biznesowych. W kontekście zbioru witryn usługi SharePoint Online plan zarządzania może być przewodnikiem pomagającym w planowaniu ról, obowiązków i procesów niezbędnych do obsługi zbioru witryn. Dotyczy to w szczególności następujących kwestii:

 • Architektura informacji, w tym stron sieci Web, dokumentów, list i danych

 • Działania związane z obsługą, w tym zarządzanie kontami użytkowników

 • Zasady dotyczące znakowania i dostosowywania

 • Szkolenia

Ważne jest przygotowanie planu zarządzania dla organizacji. Przez uczestnictwo w opracowywaniu planu zarządzania można pomóc w zidentyfikowaniu obszarów odpowiedzialności dla zespołów biznesowych i technicznych, definiując podmioty odpowiedzialne za poszczególne obszary systemu. Aby uzyskać więcej informacji na temat opracowywania planu zarządzania, zobaczNajlepsze rozwiązania dotyczące tworzenia witryn zespołów i zarządzania nimi.

Uwaga:  W celu zarządzania użytkownikami może być konieczna współpraca z administratorem usługi SharePoint Online. Administrator usługi SharePoint Online zarządza na przykład profilami użytkowników.

Konta użytkowników w usłudze Office 365

Nowych użytkowników usługi Office 365 dodaje administrator globalny, korzystając w tym celu z centrum administracyjnego usługi Office 365 — portalu służącego do zarządzania użytkownikami i konfigurowania usług. Podczas dodawania nowego użytkownika administrator globalny:

 • określa, czy ten użytkownik może też uzyskiwać dostęp do centrum administracyjnego;

 • ustawia lokalizację geograficzną użytkownika;

 • wybiera typ licencji użytkownika;

 • tworzy nazwę i hasło użytkownika.

Użytkownicy witryny zespołu

Do witryny zespołu możesz dodać użytkowników, a następnie dostosować ich uprawnienia. Poziomy uprawnień i członkostwo w grupach programu SharePoint znajdują się w obszarze Ustawienia. W usłudze Office 365 jest teraz jednak tworzona grupa zabezpieczeń o nazwie Wszyscy oprócz użytkowników zewnętrznych, zawierająca wszystkie osoby z katalogu usługi Office 365 (z wyjątkiem osób spoza organizacji zapraszanych za pośrednictwem funkcji udostępniania zewnętrznego). Tej grupie zabezpieczeń jest automatycznie przydzielany dostęp członka w ramach usługi SharePoint Online. Oznacza to, że użytkownicy dodawani do katalogu usługi Office 365 domyślnie mogą edytować witryny, listy i biblioteki.

Poziomy uprawnień i członkostwo w grupach

Poziomy uprawnień to zbiory uprawnień usługi SharePoint Online umożliwiających użytkownikom wykonywanie zestawu powiązanych zadań. Na przykład poziom uprawnień Odczyt obejmuje (między innymi) uprawnienia Wyświetlanie elementów, Otwieranie elementów, Wyświetlanie stron i Wyświetlanie wersji, z których wszystkie są wymagane do przeglądania stron, dokumentów i elementów w witrynie programu SharePoint. Uprawnienia mogą być zawarte w więcej niż jednym poziomie uprawnień.

Nie zalecamy bezpośredniego przypisywania poziomów uprawnień poszczególnym użytkownikom, ponieważ może to znacznie utrudnić śledzenie osób mających dostęp do witryn i zarządzanie tymi osobami. Czasami jest to konieczne, ale w celu uniknięcia komplikacji warto zminimalizować tę praktykę. Zamiast tego przypisz uprawnienia do grup, a następnie przypisz poszczególnych użytkowników do odpowiednich grup. Grupa to zbiór użytkowników zdefiniowanych na poziomie zbioru witryn w celu łatwiejszego zarządzania uprawnieniami. Każda grupa ma przypisany domyślny poziom uprawnień. Na przykład niektóre z podstawowych domyślnych grup programu SharePoint obejmują następujące poziomy uprawnień:

Grupa

Poziom uprawnień

Właściciele

Pełna kontrola

Odwiedzający witrynę

Odczyt

Członkowie

Współtworzenie


Każda osoba z uprawnieniem Pełna kontrola może tworzyć grupy niestandardowe.

Uwaga:  Po przypisaniu poziomów uprawnień do grup programu SharePoint na poziomie zbioru witryn te poziomy uprawnień są domyślnie dziedziczone przez wszystkie witryny i ich zawartość. To zachowanie domyślne jest nazywane dziedziczeniem uprawnień. Masz możliwość skonfigurowania uprawnień unikatowych podczas tworzenia podwitryny, a także przerwania dziedziczenia uprawnień w witrynie, na liście, w bibliotece lub dla elementu.

Ze względu na to, że od poziomu uprawnień użytkownika zależy, co może wyświetlać w witrynie i do których jej obszarów ma on dostęp, starannie rozważ jego członkostwo w grupach. Na przykład użytkownik odpowiedzialny za tworzenie i dostosowywanie witryn musi być co najmniej członkiem grupy Projektanci. Zaś użytkownik, który musi tylko odczytywać i pobierać zawartość może potrzebować tylko członkostwa w grupie Odwiedzający.

Dodatkowy administrator zbioru witryn

Dodatkowy administrator zbioru witryn może być wyznaczona przez administratora zbioru witryn. Jako administrator zbioru witryn możesz dodać kolejnego administratora zbioru witryn lub zmienić administratora zbioru witryn, za pośrednictwem na stronie Ustawienia. Aby uzyskać więcej informacji na temat tego zadania zobacz Zarządzanie administratorami w zbiorze witryn.

Jako administrator zbioru witryn usługi SharePoint Online może być konieczne zarządzanie funkcjami na poziomie witryny i zbioru witryn. Zadania te mogą obejmować aktywowania lub dezaktywowania funkcje według planu zarządzania. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Włączanie lub wyłączanie funkcji zbioru witryn. Zobacz też zarządzanie Koszem zbioru witryn programu SharePoint.

Wróć do programu SharePoint planowania Online — przewodnik dotyczący usługi Office 365 Enterprise i Midsize.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×