Planowanie witryn i zarządzanie użytkownikami

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Formuła obliczająca pomyślnego witryn i zarządzanie użytkownikami powinno jest również planowane i stałego podejście do zarządzania witryny i użytkownika. Poniżej przedstawiono kilka kluczowych zadań i pojęć, które umożliwia planowanie witryn i zarządzanie użytkownikami w Twojej organizacji.

Zarządzanie zbiorami witryn

Zbiór witryn tradycyjnych jest zbiorem witryn programu SharePoint, które mają tego samego właściciela i wspólne ustawienia administracyjne, takie jak uprawnienia. Podwitryny dziedziczą nawigacji, uprawnień i projektu witryny w zbiorze witryn. Aby w dowolnym momencie zmienić projektów i członkowie witryny, witryn należy również zmienić podczas, nadal możesz używać zbiorów witryn z podwitrynami, zaleca się utworzenie zbiorów witryn dla każdego obciążenie pracą w Twojej organizacji. Nowoczesne środowiska programu SharePoint ułatwia nawigowanie i zachować, ponieważ każdej witryny jest teraz zbioru witryn. Dowiedz się więcej o nowoczesny doświadczenia w programie SharePoint i zalety korzystania z witryn Centrum. Zalecamy Utwórz zbiory witryn dla każdego obciążenie pracą i kojarzenie ich wszystkich do witryny Centrum. To zapewnia większą elastyczność i przyjmuje łatwe do zmieniania wymagań danej organizacji. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Planowanie witryn Centrum programu SharePoint.

Administrator programu SharePoint deleguje Zarządzanie zbiorami witryn do różnych osób w Twojej organizacji. Model uprawnień programu SharePoint umożliwia pozwala przypisać uprawnienia do różne role, takie jak administrator zbioru witryn, właściciel witryny i inne role. Zobacz Zarządzanie administratorami zbioru witryn , aby dowiedzieć się, jak dodawać i usuwać Administratorzy zbiorów witryn.

Administrator zbioru witryn ma poziom uprawnień Pełna kontrola do zbioru witryn. Oznacza to, można dodawać lub usuwać witryny lub zmienianie ustawień dla dowolnej witryny w zbiorze witryn. Ponadto można wyświetlanie, dodawanie, usuwanie lub zmienianie całej zawartości w tych witrynach. Dodatkowy administrator zbioru witryn może być wyznaczona przez administratora zbioru witryn. Jako administrator zbioru witryn możesz dodać kolejnego administratora zbioru witryn lub zmienić administratora zbioru witryn, za pośrednictwem na stronie Ustawienia. Aby uzyskać więcej informacji na temat tego zadania zobacz Zarządzanie administratorami zbioru witryn.

Witryny zespołu programu SharePoint i stron, które możesz utworzyć w obszarze, są dostępne tylko dla użytkowników, które zapraszasz przez nadanie im uprawnienia do witryny. Witryna zespołu można nawiązać również grupy usługi Office 365. Za pomocą witryny zespołu organizacji, zespołu lub grupa można łączenie się ze sobą i współpraca nad dokumentami i innych plików, publikowanie ogłoszeń, planowanie spotkań, obsługa zadań, śledzenie problemów lub czynności do wykonania i przechowywanie informacji o listach. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Co to jest witryna zespołu programu SharePoint?.

Witryny programu SharePoint komunikacji pozwala udostępniać informacje, takie jak wiadomości, raporty i stan innym osobom. Witryny komunikacji zazwyczaj zawiera kilka współautorów, ale wielu elementów członkowskich.

Zarządzanie

Zarządzanie to zestaw zasad, ról, obowiązków i procesów definiowanych w celu kierowania i zarządzania współpracą działów biznesowych oraz zespołów technicznych podczas realizacji celów biznesowych. W kontekście zbioru witryn usługi SharePoint Online plan zarządzania może być przewodnikiem pomagającym w planowaniu ról, obowiązków i procesów niezbędnych do obsługi zbioru witryn. Dotyczy to w szczególności następujących kwestii:

  • Architektura informacji, w tym stron sieci Web, dokumentów, list i danych

  • Działania związane z obsługą, w tym zarządzanie kontami użytkowników

  • Zasady dotyczące znakowania i dostosowywania

  • Szkolenia

Należy przygotować plan zarządzania dla Twojej organizacji. Uczestnicząc w opracowanie planu zarządzania, ułatwiające identyfikowanie własności dla firm i zespoły techniczne określające, kto jest odpowiedzialny za obszary systemu. Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia planu zarządzania zobacz Omówienie: Najważniejsze wskazówki dotyczące zarządzania sposobem korzystania z witryny zespołu.

Uwaga:  W celu zarządzania użytkownikami może być konieczna współpraca z administratorem usługi SharePoint Online. Administrator usługi SharePoint Online zarządza na przykład profilami użytkowników.

Konta użytkowników w usłudze Office 365

Administrator globalny powoduje dodanie nowych użytkowników do usługi Office 365 przy użyciu Centrum administracyjnego usługi Office 365 to portal Zarządzanie użytkownikami i konfigurowanie usług. Aby uzyskać więcej informacji zobacz użytkowników i ról. Podczas dodawania nowego użytkownika, administrator globalny wykonuje następujące czynności:

  • określa, czy ten użytkownik może też uzyskiwać dostęp do centrum administracyjnego;

  • ustawia lokalizację geograficzną użytkownika;

  • wybiera typ licencji użytkownika;

  • tworzy nazwę i hasło użytkownika.

Użytkownicy witryny zespołu

Możesz dodać użytkowników do witryny zespołu i dostosowywać uprawnienia dla użytkowników. Poziomy uprawnień i członkostwo w grupach programu SharePoint można znaleźć w obszarze Ustawienia. Usługi Office 365 tworzy teraz grupę zabezpieczeń o nazwie Wszyscy oprócz użytkowników zewnętrznych zawierającego wszystkich osób w katalogu usługi Office 365 (z wyjątkiem osób, które są spoza Twojej organizacji i które zostały zaproszone za pomocą funkcji udostępniania zewnętrznego). Ta grupa zabezpieczeń ma automatycznie uprawnienia jako członek w usłudze SharePoint Online. Oznacza to, że użytkowników, których możesz dodać do katalogu usługi Office 365 można edytować witryn, list i bibliotek domyślnie.

Poziomy uprawnień i członkostwo w grupach

Poziomy uprawnień to kolekcje praw usługi SharePoint Online, które umożliwiają wykonywanie zestawu powiązanych zadań. Na przykład poziom uprawnień Odczyt zawiera wyświetlanie elementów, otwieranie elementów, wyświetlanie stron i wyświetlanie wersji uprawnienia (między innymi), które są potrzebne do przeglądania stron, dokumentów lub elementów w witrynie programu SharePoint. Uprawnienia mogą być dołączone do więcej niż jeden poziom uprawnień. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Planowanie strategii dotyczącej uprawnień.

Nie zaleca się przypisywanie poziomów uprawnień bezpośrednio do poszczególnych użytkowników, ponieważ to mogą utrudnić bardzo śledzenie i zarządzanie nimi, kto ma dostęp do witryn. Czasami jest to konieczne, ale powinny być zachowywane do minimum, aby uniknąć złożoność. Należy przypisać uprawnienia do grupy, a następnie przypisz poszczególnych użytkowników do odpowiednich grup. Grupa to zbiór użytkowników, które zostały zdefiniowane na poziomie zbioru witryn dla łatwe zarządzanie uprawnieniami. Aby uzyskać więcej informacji zobacz domyślne grupy zabezpieczeń i uprawnień do dostosowywania witryny. Każda grupa ma przypisany domyślny poziom uprawnień. Na przykład core domyślne grupy programu SharePoint należą następujące poziomy uprawnień:

Grupa

Poziom uprawnień

Właściciele

Pełna kontrola

Odwiedzający witrynę

Odczyt

Członkowie

Współtworzenie

Każda osoba z uprawnieniem Pełna kontrola może tworzyć grupy niestandardowe.

Po przypisaniu poziomów uprawnień grupom programu SharePoint na poziomie zbioru witryn, domyślnie wszystkich witryn i ich zawartości dziedziczą te poziomy uprawnień. To zachowanie domyślne jest określana mianem dziedziczenie uprawnień. Możesz określić, czy ustawić unikatowe uprawnienia, podczas tworzenia podwitrynę lub Przerywanie dziedziczenia uprawnień dla witryny, listy lub biblioteki lub elementu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Co to jest dziedziczenie uprawnień?.

Ponieważ uprawnienia na poziomie użytkownika określa, co on może wyświetlać i uzyskać dostęp do witryny, należy rozważyć jego członkostwo w grupach. Na przykład użytkownik, który jest odpowiedzialny za tworzenie i dostosowywanie witryn minimalny musi być członkiem grupy projektanta. Z drugiej strony użytkownik musi tylko do odczytu i pobieranie zawartości i może być tylko muszą być członkiem grupy odwiedzający. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Opis poziomów uprawnień w programie SharePoint.

Administrator zbioru witryn usługi SharePoint Online czasami musi zarządzać funkcjami na dwóch poziomach: na poziomie zbioru witryn i na poziomie witryny. Zadania te mogą obejmować aktywowanie i dezaktywowanie funkcji zgodnie z planem zarządzania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Włączanie lub wyłączanie funkcji zbioru witryn. Zobacz też Zarządzanie Koszem zbioru witryn programu SharePoint.

Zobacz też

Wprowadzenie do usługi SharePoint Online

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×