Planowanie witryn ekstranetowych B2B usługi SharePoint Online

Standardowe funkcje udostępniania zewnętrznego usługi SharePoint Online umożliwiają utworzenie witryny ekstranetowej do współpracy międzyfirmowej (B2B). Istnieje kilka bezpłatnych funkcji udostępniania usługi SharePoint Online, dzięki którym usługa SharePoint Online stanowi doskonałe środowisko do prostej, wysoce bezpiecznej i doskonale skomunikowanej współpracy partnerskiej.

Jeśli jest też używany program SharePoint Server 2013 lub SharePoint Server 2016, zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z dostępnymi funkcjami hybrydowymi programu SharePoint na potrzeby zintegrowania programu SharePoint Server z usługą Office 365.

Aby ułatwić zaplanowanie witryny ekstranetowej, omówimy w tym artykule następujące zadania:

  • Wybierz model zaproszeń, który najbardziej Ci odpowiada.

  • Zdecyduj, czy użytkownicy organizacji partnerskich będą potrzebować licencji usługi SharePoint Online, na podstawie tego, do jakich funkcji będą musieli mieć dostęp.

  • Utwórz plan cyklu życia użytkowników-gości i zasady postępowania z zawartością oraz kontami użytkowników po zakończeniu współpracy, na potrzeby której tworzysz witrynę.

Po zapoznaniu się z tym artykułem przeczytaj artykuł Zabezpieczanie witryny ekstranetowej usługi SharePoint Online.

Wybieranie sposobu zapraszania użytkowników partnerów

Jednym z kluczowych elementów korzystania z witryny ekstranetowej jest zarządzanie użytkownikami zewnętrznych partnerów biznesowych. Poniżej przedstawiono kilka sposobów, w jakie administratorzy mogą zapewniać obsługę administracyjną użytkowników organizacji partnerskich w katalogu organizacji:

  • Model z zapraszaniem gości inicjowanym przez użytkowników    — jest to rozwiązanie domyślne w nowych zbiorach witryn i model zalecany, ponieważ zapewnia administratorom kontrolę, a użytkownikom końcowym elastyczną możliwość współpracy z nowymi użytkownikami partnerów biznesowych bez zbyt wielkiej interwencji.

  • Model z zapraszaniem gości inicjowanym przez właścicieli witryn    — jeśli chcesz mieć większą, niż zapewnia domyślny model udostępniania, kontrolę nad tym, kto może zapraszać nowych użytkowników do witryny, możesz skonfigurować w witrynie zezwalanie tylko właścicielom witryn na zapraszanie nowych użytkowników. Zapobiega to spontanicznemu wysyłaniu zaproszeń przez użytkowników witryny.

  • Model z zarządzaniem użytkownikami partnerów przez administratorów    — w modelu z zarządzaniem użytkownikami partnerów przez administratorów katalog dzierżawy usługi Office 365 jest wstępnie wypełniany użytkownikami-gośćmi, którzy będą zapraszani do witryny. Można to zrobić przez zaimportowanie użytkowników z innych dzierżaw usługi Office 365 lub Azure AD.

Aby uzyskać szczegółowe informacje o związku tych opcji z udostępnianiem witryn oraz o tym, które ustawienia należy wybrać, zobacz Zabezpieczanie witryny ekstranetowej usługi SharePoint Online.

Przypisywanie użytkownikom partnerów licencji

Konta użytkowników-gości mają ograniczone możliwości w usłudze SharePoint Online. Aby uzyskać szczegółowe informacje o tych funkcjach i o tym, jakie dodatkowe funkcje można udostępnić, zobacz Zarządzanie udostępnianiem zewnętrznym w środowisku usługi SharePoint Online. Jeśli ustalisz, że użytkownicy partnerów potrzebują dodatkowych funkcji, takich jak możliwość tworzenia witryn zespołów, możesz przypisać tym kontom użytkowników licencje usługi SharePoint Online.

Uwaga: Przypisywanie użytkownikom partnerów będącym gośćmi licencji usługi Exchange Online nie jest obsługiwane.

Inspekcja i raportowanie użytkowników zewnętrznych

Raport aktywności usługi Office 365 w Centrum zgodności usługi Office 365 służy do wyświetlania aktywności użytkownika i administratora usługi Office 365 w firmie. Raport można filtrować według daty i zdarzeń aktywności użytkownika w celu monitorowania stanu zaproszeń ekstranetu usługi SharePoint Online oraz sprawdzania, kto wysłał zaproszenia i kto je zaakceptował.

W celu monitorowania stanu zaproszeń kont ekstranetowych, w tym zmian listy dozwolonych lub niedozwolonych domeny, informacji na temat osoby, która wysłała zaproszenie do udostępniania i która o nie poprosiła, a także tego, czy zaproszenie zostało zaakceptowane, odrzucone, czy wygasło, zobacz Przeszukiwanie dziennika inspekcji w Centrum zabezpieczeń i zgodności usługi Office 365.

Przykład 1:   

Aby utworzyć raport przedstawiający informacje o osobach, które zostały zaproszone do Twojej witryny ekstranetowej, oraz osobach, które wysłały zaproszenie, ustaw filtry raportu w ten sposób:

Przefiltrowany raport aktywności usługi Office 365 na potrzeby tworzenia zaproszenia

Przykład 2:   

Aby utworzyć raport przedstawiający wszystkie działania związane z uzyskiwaniem dostępu do plików dla partnera zewnętrznego, ustaw filtry zdarzeń w następujący sposób:

Raport aktywności usługi Office 365 przedstawiający wszystkie działania partnera ekstranetowego

Zarządzanie cyklem życia użytkowników partnerów biznesowych

Po wygaśnięciu umowy z partnerem biznesowym należy usunąć dostęp, jaki ten partner zewnętrzny ma do usługi SharePoint Online. Oto lista kontrolna działań administracyjnych, które należy wykonać:

  • Usuń uprawnienia    — usuń uprawnienia kont użytkowników partnerów, które mają dostęp do witryn. Można to zrobić, usuwając grupę zabezpieczeń, do której należały konta, lub usuwając tożsamość użytkownika na stronie Ustawienia witryny > Uprawnienia witryny > Członkowie.

  • Usuń konta użytkowników partnerów    — usuń konta użytkowników partnerów z usługi Office 365, jeśli nie potrzebują oni już dostępu do żadnych innych zasobów dzierżawy. Zobacz Usuwanie użytkownika w usłudze Office 365.

  • Zarchiwizuj    — zarchiwizuj witrynę utworzoną dla partnera w usłudze SharePoint Online.

Zobacz też

Zarządzanie udostępnianiem zewnętrznym w środowisku usługi SharePoint Online

Współpraca między firmami w usłudze Azure Active Directory

Relacje w organizacji w programie Exchange Server

Umożliwianie użytkownikom programu Skype dla firm komunikowania się z zewnętrznymi użytkownikami programu Skype dla firm

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×