Planowanie terminów lub spotkań w programie Outlook za pomocą czytnika ekranu

Planowanie terminów lub spotkań w programie Outlook za pomocą czytnika ekranu

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób niedowidzących, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office, i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Użyj Outlook 2016 przy użyciu klawiatury i programu Narrator, wbudowany czytnik ekranu systemu Windows do planowania terminów lub planować spotkania z innymi osobami. Sprawdzanie, kiedy inne osoby, które zapraszasz są dostępne, należy spotkanie jako cykliczne, ustawianie przypomnień o spotkaniach i odpowiedzi na żądania od osób, które zapraszasz w Outlook 2016.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby poznać skróty klawiaturowe, zobacz Skróty klawiaturowe w programie Outlook.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Kompletny przewodnik dotyczący funkcji Narrator.

 • W tym temacie jest też mowa o działaniu czytnika JAWS. Aby uzyskać więcej informacji na temat czytnika JAWS dla systemu Windows, zobacz JAWS for Windows Quick Start Guide (Przewodnik Szybki start programu JAWS dla systemu Windows).

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Planowanie terminu

Utworzenie nowego terminu

 1. W programie Outlook naciśnij klawisze Ctrl+2, aby otworzyć kalendarz. Usłyszysz nazwę bieżącego widoku, na przykład „Widok tygodnia roboczego”, a po niej liczbę zdarzeń w tym widoku.

 2. Aby otworzyć puste okno terminu, naciśnij klawisze Alt+H, a następnie N. W programie JAWS musisz nacisnąć klawisz 1 po naciśnięciu klawisza N. Fokus znajdzie się w polu Temat.

 3. Wpisz temat terminu, a następnie przenieś fokus na pole Lokalizacja za pomocą klawisza Tab.

 4. Wpisz lokalizację terminu, a następnie przenieś fokus na pole Data rozpoczęcia za pomocą klawisza Tab.

 5. Aby zmienić datę rozpoczęcia, naciskaj klawisz Strzałka w dół lub Strzałka w górę, przesuwając datę na późniejszą lub wcześniejszą o jeden dzień. Aby zmienić godzinę, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Godzina rozpoczęcia”, a następnie naciskaj klawisz Strzałka w dół lub Strzałka w górę, przesuwając godzinę na późniejszą lub wcześniejszą o pół godziny.

 6. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „Data zakończenia”. Aby zmienić datę zakończenia, naciskaj klawisz Strzałka w dół lub Strzałka w górę, przesuwając datę na późniejszą lub wcześniejszą o jeden dzień. Aby zmienić godzinę, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Godzina zakończenia”, a następnie naciskaj klawisz Strzałka w dół lub Strzałka w górę, przesuwając godzinę na późniejszą lub wcześniejszą o pół godziny.

 7. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Wiadomość, edycja”, a następnie za pomocą klawiatury wpisz dowolną wiadomość dotyczącą terminu. W programie JAWS usłyszysz „Notatki, edytuj”.

 8. Aby zapisać termin, naciśnij klawisze Alt+H, A, a następnie V. Okno terminu zostanie zamknięte, a fokus wróci do kalendarza.

Informowanie o swojej dostępności

Do terminu możesz dodać wskaźnik statusu, aby powiadomić inne osoby o swojej dostępności. Jeśli ktoś spróbuje zaplanować z Tobą spotkanie, zobaczy te informacje.

 1. Przy otwartym terminie naciśnij klawisze Alt+H, B, aby otworzyć menu Pokaż jako.

 2. Aby przechodzić między opcjami dostępności, naciskaj klawisze Strzałka w górę i Strzałka w dół:

  • Wolny

  • Pracuje w innym miejscu

  • Wstępna akceptacja

  • Zajęty

  • Nieobecny

  Naciśnij klawisz Enter, aby wybrać odpowiednią opcję i zamknąć menu Pokaż jako.

 3. Aby zapisać zmiany, naciśnij klawisze Alt+H, A, a następnie V. Okno terminu zostanie zamknięte, a fokus wróci do kalendarza.

Planowanie spotkania i zapraszanie osób

 1. Aby utworzyć zaproszenie na spotkanie z dowolnego miejsca w programie Outlook 2016 (na przykład z widoku Poczta, Kalendarz lub Zadania), naciśnij klawisze Ctrl+Shift+Q. Zostanie otwarte okno Spotkanie, fokus zostanie przeniesiony do pola tekstowego Do w zaproszeniu i usłyszysz komunikat: „Do, edytowanie”. W programie JAWS usłyszysz komunikat: „Do, edycja”.

 2. Aby zaprosić osoby na spotkanie, wpisz ich imiona i nazwiska lub adresy e-mail, jeśli je znasz.

  Outlook automatycznie wyszukuje książki adresowej dopasowania. Aby poruszać się sugestie, za pomocą klawisza Strzałka w dół. Słyszysz nazwy i adresy podczas, Przenieś.

  Porada: Adresy e-mail możesz potwierdzić przez wyszukanie ich w oknie dialogowym Sprawdź nazwy. Aby otworzyć okno dialogowe Sprawdź nazwy, naciśnij klawisze Alt+H w celu przejścia do karty Spotkanie, następnie naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Sprawdź nazwy” i naciśnij klawisz Enter. Fokus zostanie przeniesiony na pierwsze imię i nazwisko w wynikach wyszukiwania. Zostanie ono odczytane. Za pomocą klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół poruszaj się po liście, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby wybrać imię i nazwisko oraz adres.

 3. Aby przeglądać proponowane imiona i nazwiska, użyj klawisza Strzałka w dół. Aby wybrać imię i nazwisko, naciśnij klawisz Enter.

 4. Naciśnij klawisz Tab, aby przejść do pola tekstowego Temat. Usłyszysz komunikat: „Temat, edytowanie”. W programie JAWS usłyszysz komunikat: „Temat, edycja”. Następnie wpisz temat spotkania.

 5. Naciśnij ponownie klawisz Tab, aby przejść do pola tekstowego Lokalizacja. Usłyszysz komunikat: „Lokalizacja, można edytować, edycja”. W programie JAWS usłyszysz komunikat: „Lokalizacja, pole kombi edycji”. Następnie wpisz lokalizację.

  Porady: Jeśli korzystasz z konta programu Microsoft Exchange, w oknie dialogowym Wybierz pokoje: Wszystkie pokoje możesz sprawdzić dostępność pokoi i zarezerwować je.

  • Aby przejść do przycisku Pokoje, gdy fokus znajduje się na polu Lokalizacja, naciśnij klawisz Tab. Usłyszysz komunikat „Przycisk Pokoje.”

  • Aby otworzyć okno dialogowe Wybierz pokoje, naciśnij klawisz Enter. Fokus zostanie przeniesiony do pola Wyszukaj. Usłyszysz komunikat „Wybierz pokoje, wszystkie pokoje, wyszukaj, edytowanie”. W programie JAWS usłyszysz komunikat: „Kolumna Wyszukaj, edycja”.

  • Aby znaleźć na liście dostępny pokój, naciśnij klawisz Strzałka w dół, aby przejść do tej listy. Usłyszysz nazwę zaznaczonego pokoju wraz ze szczegółami, takimi jak jego dostępność i numer telefonu.

  • Aby poruszać się po liście pokoi, użyj klawiszy Strzałka w dół i Strzałka w górę. Aby zarezerwować obecnie zaznaczony pokój na spotkanie, naciśnij klawisz Enter.

  • Ponownie naciśnij klawisz Enter, aby przenieść fokus z powrotem na zaproszenie. Usłyszysz temat spotkania i komunikat „Przycisk Pokoje”.

 6. Aby określić czas trwania spotkania, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Data rozpoczęcia, edytowanie”. W programie JAWS usłyszysz komunikat: „Data rozpoczęcia, edycja”. Domyślnie to pole zawiera dzień i datę utworzenia zaproszenia na spotkanie.

  Porada: Zanim zapiszesz lub wyślesz zaproszenie na spotkanie możesz sprawdzić, kiedy zapraszane przez Ciebie osoby są dostępne. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Sprawdzanie dostępności zapraszanych osób.

  W zależności od długości spotkania zastosuj jedną z dwóch następujących metod:

  • Jeśli spotkanie trwa cały dzień, wpisz datę spotkania, a następnie naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Niezaznaczone, pole wyboru Wydarzenie całodzienne”. W programie JAWS usłyszysz komunikat: „Pole wyboru Wydarzenie całodzienne, niezaznaczone”. Aby zaznaczyć to pole wyboru, naciśnij klawisz Spacja. Usłyszysz komunikat: „Zaznaczone”.

  • Jeśli spotkanie trwa krócej niż cały dzień, wpisz datę spotkania i naciśnij klawisz Enter. Usłyszysz komunikat: „Godzina rozpoczęcia”. Wpisz godzinę rozpoczęcia spotkania, a następnie naciśnij klawisz Enter.

   Fokus zostanie przeniesiony do pola tekstowego Godzina zakończenia. Usłyszysz komunikat „Godzina zakończenia”.

 7. Aby ustawić godzinę zakończenia spotkania, wpisz tę godzinę, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 8. Aby wysłać zaproszenie na spotkanie, naciśnij klawisze Alt+S. Fokus znajdzie się na aktywnym oknie.

Sprawdzanie dostępności zapraszanych osób

Po wprowadzeniu imion i nazwisk w zaproszeniu na spotkanie możesz sprawdzić, kiedy te osoby będą dostępne.

 1. W oknie Spotkanie naciśnij klawisze Alt+H, a następnie naciśnij klawisz U, aby otworzyć Asystenta planowania. Usłyszysz komunikat: „Wszyscy uczestnicy, pole listy”. W programie JAWS usłyszysz komunikat: „Pole listy, Wszyscy uczestnicy”.

 2. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Opcje”, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby otworzyć menu rozwijane Opcje. Usłyszysz komunikat: „Menu”. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aby przechodzić między pozycjami menu, aż usłyszysz komunikat: „Autowybór, zwinięte, element menu”. W programie JAWS usłyszysz komunikat: „Podmenu Autowybór”. Następnie naciśnij klawisz Enter, aby otworzyć podmenu.

 3. Aby nawigować po podmenu, użyj klawisza Strzałka w dół. Podczas przechodzenia usłyszysz opcje, na przykład „Wszystkie osoby i zasoby” lub „Wszystkie osoby i jeden zasób”. Aby wybrać odpowiednią opcję, naciśnij klawisz Enter, gdy ją usłyszysz.

 4. Funkcja Autowybór wybierze następną dostępną godzinę zgodną z wybraną opcją. W Narratorze usłyszysz proponowaną datę i godzinę oraz imię i nazwisko każdego uczestnika wraz z jego dostępnością, na przykład „Aneta Duda, wolny”. Aby usłyszeć dostępność uczestników w programie JAWS, przejrzyj pole listy uczestników.

 5. Wybierz jedną z następujących opcji:

  • Aby zaakceptować godzinę i wysłać zaproszenie na spotkanie, naciśnij klawisze Alt+S.

  • Aby zaakceptować godzinę i wrócić do formularza zaproszenia, naciśnij klawisze Alt+H, P, P. Jeśli chcesz edytować zaproszenie, użyj klawisza Tab, aby przechodzić między polami zaproszenia.

  • Aby powrócić do funkcji Autowybór w celu znalezienia innej opcji, powtórz poprzednie kroki. Zwróć uwagę, że w większości przypadków fokus pozostaje na przycisku Opcje i możesz nacisnąć klawisz Enter. W innym przypadku naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat: „Przycisk Opcje”.

Rozpoczynanie spotkania cyklicznego

Jeśli coś planujesz, na przykład spotkanie cotygodniowe, możesz łatwo zamienić spotkanie w spotkanie cykliczne. Dzięki temu nie musisz dodawać spotkania dla każdego tygodnia oddzielnie.

 1. W oknie zaproszenia Spotkanie naciśnij klawisze Alt+H, a następnie klawisz E, aby przejść w celu otwarcia okna dialogowego Cykl terminu. W Narratorze usłyszysz komunikat: „Cykl terminu. Początek, edytowanie”. W programie JAWS usłyszysz komunikat: „Cykl terminu. Kolumna Początek”. Usłyszysz również godzinę rozpoczęcia spotkania.

 2. Aby przenieść fokus na pole grupy Wzorzec cyklu, w oknie dialogowym Cykl terminu naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz aktualnie wybrany wzorzec („Dzienny”, „Tygodniowy”, „Miesięczny” lub „Roczny”).

 3. Za pomocą klawiszy strzałek możesz przechodzić między wzorcami cyklów i wybierać je. Możesz wybrać jedną z następujących opcji:

  • Opcje wzorca codziennego

   Aby wybrać opcję Dzienny, naciśnij klawisze Alt+D. W Narratorze usłyszysz komunikat: „Dzienny”. W programie JAWS usłyszysz komunikat: „Wzorzec cyklu, dzienny”.

   • W każdy dzień powszedni

    Naciśnij klawisz Tab, a następnie, aby przenieś fokus na opcję W każdy dzień powszedni i wybrać ją, naciśnij klawisze Alt+K. Usłyszysz komunikat „W każdy dzień powszedni”.

   • Co kilka dni

    Aby przenieść fokus na przycisk Co, naciśnij klawisze Alt+V. Usłyszysz komunikat „Co”. Naciśnij klawisz Tab, aby przenieść fokus na pole tekstowe dni. Usłyszysz komunikat: „Co następującą liczbę dni, tekst do edycji”. Wpisz liczbę dni (na przykład jeśli chcesz określić, że spotkanie ma odbywać się co dwa dni, wpisz 2), a następnie naciśnij klawisz Enter.

  • Opcje wzorca tygodniowego

   • Co tydzień

    Aby wybrać opcję Tygodniowy, naciśnij klawisze Alt+W. W Narratorze usłyszysz komunikat: „Tygodniowy”. W programie JAWS usłyszysz komunikat: „Wzorzec cyklu, tygodniowy”.

   • Co kilka tygodni

    Zaznacz opcję Tygodniowy. Naciśnij klawisz Tab, aby przenieść fokus na pole tekstowe Powtarzaj co. Usłyszysz komunikat: „Powtarzaj co, tekst do edycji, tydzień”. Wpisz liczbę tygodni (na przykład jeśli chcesz określić, że spotkanie ma odbywać się co trzy tygodnie, wpisz 3).

  • Opcje wzorca miesięcznego

   • Miesięczny

    Aby wybrać opcję Miesięczny, naciśnij klawisze Alt+M. W Narratorze usłyszysz komunikat: „Miesięczny”. W programie JAWS usłyszysz komunikat: „Wzorzec cyklu, miesięczny”.

   • Co kilka miesięcy

    Wybierz opcję Miesięczny. Aby ustawić cykl spotkania, naciśnij klawisz Tab trzy razy. Usłyszysz komunikat: „Dzień miesiąca, tekst do edycji, co, tekst do edycji, mies.”. Wpisz liczbę miesięcy (na przykład jeśli chcesz określić, że spotkanie ma odbywać się co trzy miesiące, wpisz 3).

  • Roczny

   Aby wybrać opcję Roczny, naciśnij klawisze Alt+Y. W Narratorze usłyszysz komunikat: „Roczny“. W programie JAWS usłyszysz komunikat: „Wzorzec cyklu, roczny”.

  Po wybraniu opcji cyklu, aby zamknąć okno dialogowe Cykl terminu, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Przycisk OK", a następnie naciśnij klawisz Enter.

Tworzenie spotkania programu Skype

Można łatwo zmienić spotkania w spotkanie online Skype.

 1. W oknie spotkania wybierz opcję Spotkania programu Skype i tworzyć łącza Skype spotkania, naciśnij klawisze Alt + H, O, M.

 2. Outlook dodaje szczegóły spotkania online i łącza do spotkania pola wiadomości.

Zobacz też

Odczytywanie zaproszenia na spotkanie i odpowiadanie na nie w programie Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Konfigurowanie konta e-mail w programie Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie Outlook

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących kalendarza za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Eksplorowanie i nawigowanie kalendarz programu Outlook za pomocą czytnika ekranu

Umożliwia Outlook 2016 dla komputerów Mac przy użyciu klawiatury i VoiceOver, wbudowane czytniki ekranu systemu Mac OS, planowanie terminów lub planować spotkania z innymi osobami. Sprawdzanie, kiedy inne osoby, które zapraszasz są dostępne, należy spotkania jako cyklicznego lub tworzenie spotkań Skype w Outlook 2016 dla komputerów Mac.

Uwagi: 

W tym temacie

Planowanie nowego terminu lub spotkania

 1. W programie Outlook naciśnij klawisze Control+Opcja+M. Usłyszysz: „Pasek menu firmy Apple”. Naciskaj klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszysz komunikat: „Plik”. Aby otworzyć menu Plik, naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja.

 2. Aby otworzyć podmenu Nowy, naciśnij klawisz Strzałka w dół, a następnie klawisze Control+Opcja+Spacja.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby utworzyć nowy termin, naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz „Termin”, a następnie naciśnij klawisz Enter. Zostanie otwarte okno nowego terminu z fokusem na polu tekstowym Temat.

  • Aby utworzyć nowe spotkanie, naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz „Spotkanie”, a następnie naciśnij klawisz Enter. Zostanie otwarte okno nowego spotkania z fokusem na polu tekstowym Do:.

 4. Aby przeglądać opcje terminu lub spotkania, naciskaj klawisz Tab lub klawisze Shift+Tab.

  • Jeśli tworzysz spotkania, aby zaprosić osoby, wpisz kontaktów w do: pole tekstowe.

  • Aby nadać zdarzeniu nazwę, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Temat, edytowanie tekstu”, a następnie wpisz nazwę zdarzenia.

  • Aby określić lokalizację spotkania, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Lokalizacja, edytowanie tekstu”, a następnie wpisz odpowiednią lokalizację.

  • Aby ustawić datę rozpoczęcia i zakończenia oraz godzinę rozpoczęcia zdarzenia, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz wartości domyślne. Aby je zmienić, wpisz nowe wartości.

   Porada: Aby utworzyć wydarzenie całodzienne, naciśnij klawisz Tab lub klawisze Shift + Tab do momentu usłyszeć "Wszystkie wydarzenia całodziennego, zaznaczone pole wyboru", a następnie naciśnij klawisze Control + opcja + spacja.

  • Aby ustawić czas przypomnienia dla zdarzenia, naciśnij klawisze Shift + Tab do momentu usłyszeć "Przycisk podręczne przypomnienie", a następnie naciśnij klawisze Control + opcja + spacja. Naciśnij klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz opcji, a następnie naciśnij klawisz Control + opcja + spacja.

  • Aby dodać więcej informacji na temat zdarzenie, na przykład plan spotkania, naciskaj klawisz Tab, dopóki nie słyszą "Nowy wiersz", a następnie wpisz dane, które mają.

 5. Gdy skończysz dodawać szczegóły zdarzenia, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli tworzysz termin, naciśnij klawisz Shift + Tab, aż usłyszysz "Zapisz i zamknij", a następnie naciśnij klawisze Control + opcja + spacja.

  • W przypadku tworzenia spotkania, naciśnij klawisze Shift + Tab, aż usłyszysz "Przycisk Wyślij", a następnie naciśnij klawisze Control + opcja + spacja.

 6. Okno nowego zdarzenia zostanie zamknięte, a fokus wróci do poprzedniego widoku programu Outlook.

Informowanie o swojej dostępności

Możesz udostępnić innym użytkownikom informacje o swojej dostępności w czasie zdarzenia.

 1. W oknie zdarzenia, naciskaj klawisz Tab lub klawisze Shift + Tab słyszysz bieżący status dostępności (na przykład "Zajęty") i "Pokaż jako podręcznym przycisk", a następnie naciśnij klawisze Control + opcja + spacja.

 2. Aby zaznaczyć dostępności, naciśnij klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz dostępności, które mają być wyświetlane. Aby zaznaczyć, naciśnij klawisze Control + opcja + spacja.

Zapraszanie innych do spotkania

Zaproś inne osoby i zmień termin w spotkanie.

 1. W oknie termin naciśnij klawisz Tab lub Shift + Tab, aż usłyszysz "Przycisk Zaproś", a następnie naciśnij klawisze Control + opcja + spacja, aby stał się do spotkania.

 2. Fokus znajdzie się na nowo utworzonym polu tekstowym Do, umożliwiającym wpisanie kontaktów, które chcesz zaprosić na spotkanie.

 3. Po zakończeniu do wysłania zaproszeń, naciśnij klawisze Shift + Tab, aż usłyszysz "Przycisk Wyślij", a następnie naciśnij klawisze Control + opcja + spacja.

Sprawdzanie dostępności zapraszanych osób

Po wprowadzeniu imion i nazwisk w zaproszeniu na spotkanie możesz sprawdzić, kiedy te osoby będą dostępne.

 1. W oknie spotkania naciskaj klawisz Tab lub klawisze Shift + Tab usłyszeć "Planowanie, zaznaczone pole wyboru", a następnie naciśnij klawisz Control + opcja + spacja, aby otworzyć widok harmonogramu.

 2. Naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Tabela Stan uczestnika, wiersz 1 (...)," następuje nazwa źródeł organizatora i stan uczestnika. Aby przeglądać stan osoby zaproszonej, naciśnij klawisz strzałki w dół. Funkcja voiceOver informuje o nazwę osoby zaproszonej i dostępności, podczas przenoszenia.

 3. Aby powrócić do widoku termin, naciśnij klawisze Shift + Tab, aż usłyszeć "Termin, zaznaczone pole wyboru", a następnie naciśnij klawisz Control + opcja + spacja.

Rozpoczynanie spotkania cyklicznego

Jeśli coś planujesz, na przykład spotkanie cotygodniowe, możesz łatwo zamienić spotkanie w spotkanie cykliczne. Dzięki temu nie musisz dodawać spotkania dla każdego tygodnia oddzielnie.

 1. W oknie zdarzenia, naciskaj klawisz Tab lub klawisze Shift + Tab słyszysz "Przycisk cykl", a następnie naciśnij klawisz Control + opcja + spacja. Zostanie otwarte nowe okno, w którym można wybrać opcje dla zdarzenia cyklicznego po umieszczeniu fokusu na przycisku podręcznym powtarza.

 2. Wybierz odpowiednią częstotliwość spotkania, naciśnij klawisze Control + opcja + spacja, a następnie naciśnij klawisz Strzałka w górę lub klawisz strzałki w dół do momentu słyszysz częstotliwość ma terminu cyklicznego (Dzienny, Tygodniowy, Miesięczny, roczny ). Aby zaznaczyć, naciśnij klawisze Control + opcja + spacja.

 3. Aby przejrzeć inne opcje, naciśnij klawisz Tab lub klawisze Shift + Tab. Po zakończeniu naciśnij klawisz Tab do momentu usłyszeć "OK domyślnego przycisku", a następnie naciśnij klawisze Control + opcja + spacja.

Tworzenie spotkania programu Skype

Można łatwo zmienić spotkania w spotkanie online Skype.

 1. W oknie spotkania, naciśnij klawisz Tab lub Shift + Tab, aż usłyszysz "Spotkania Online, przycisk menu" lub "Spotkania programu Skype", a następnie naciśnij klawisz Control + opcja + spacja.

 2. Aby utworzyć link do spotkania Skype, naciśnij klawisze Control + opcja + spacja.

 3. Program Outlook doda szczegóły spotkania online i link do niego w polu Opis.

Zobacz też

Odczytywanie zaproszenia na spotkanie i odpowiadanie na nie w programie Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Konfigurowanie konta e-mail w programie Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących kalendarza za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Skróty klawiaturowe dla programu Outlook dla komputerów Mac

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Eksplorowanie i nawigowanie kalendarz programu Outlook za pomocą czytnika ekranu

Użyj Outlook dla systemu iOS z programem VoiceOver, iOS wbudowane czytniki ekranu, aby zaplanować terminów lub spotkań z innymi osobami.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu iOS — VoiceOver. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika VoiceOver, zobacz stronę firmy Apple dotyczącą ułatwień dostępu.

 • W tym temacie założono, że używany jest telefon iPhone. W przypadku tabletu iPad nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Planowanie nowego terminu lub spotkania

 1. Szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz „Utwórz zdarzenie, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte okno Nowe zdarzenie, fokus znajdzie się na polu tekstowym Tytuł, a w dolnej połowie ekranu będzie dostępna klawiatura ekranowa.

 2. Wpisz nazwę zdarzenia.

 3. Aby ustawić datę rozpoczęcia i zakończenia oraz godzinę rozpoczęcia zdarzenia, szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz wartości domyślne. Aby zmienić te wartości, naciśnij dwukrotnie ekran. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz nazwę opcji, którą chcesz zmienić, a następnie szybko przesuwaj w górę lub w dół, aż usłyszysz odpowiednią wartość. Aby potwierdzić wybraną opcję, szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz „Gotowe, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  Porada: Aby utworzyć zdarzenie całodzienne, szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz „Cały dzień, przycisk przełącznika, wyłączone”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Aby ustawić lokalizację spotkania, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Lokalizacja, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zacznij pisać nazwę lokalizacji. Lista sugerowanych lokalizacji będzie aktualizowana w trakcie pisania. Aby wybrać lokalizację, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz nazwę odpowiedniej lokalizacji, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 5. Aby określić czas alertów dla zdarzenia, szybko przesuń w prawo do momentu słyszysz "Alert," następuje bieżącą wartość alert, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz opcję, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 6. Aby dodać więcej informacji na temat zdarzenia, na przykład plan spotkania, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Opis, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. W dolnej połowie ekranu będzie dostępna klawiatura ekranowa. Podaj szczegółowe informacje. Gdy to zrobisz, szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz „Gotowe”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 7. Gdy skończysz dodawać szczegóły, szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz „Gotowe, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Zapraszanie innych do spotkania

Zaproś inne osoby i zmień termin w spotkanie.

 1. Podczas edytowania albo tworzenia zdarzenia w oknie Edytowanie zdarzenia lub Nowe zdarzenie szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Osoby, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  Uwaga: Aby dowiedzieć się, jak otwierać i edytować zdarzenia kalendarza, skorzystaj z otwierać, przeczytaj i edytować zdarzenia kalendarza.

  Zostanie otwarte okno Osoby, fokus znajdzie się na edytowalnym polu tekstowym, a w dolnej połowie ekranu będzie dostępna klawiatura ekranowa.

 2. Zacznij wpisywać nazwę kontaktu. Lista sugerowanych kontaktów będzie aktualizowana w trakcie pisania. Aby wybrać kontakt, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz odpowiednią nazwę, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Powtórz te czynności dla wszystkich kontaktów, które chcesz zaprosić.

 3. Gdy skończysz, szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz „Gotowe”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Rozpoczynanie spotkania cyklicznego

Jeśli coś planujesz, na przykład spotkanie cotygodniowe, możesz łatwo zamienić spotkanie w spotkanie cykliczne. Dzięki temu nie musisz dodawać spotkania dla każdego tygodnia oddzielnie.

 1. Gdy użytkownik edytuje lub utworzyć zdarzenie, w oknie Nowe zdarzenie, szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Powtórzyć, Brak, przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte menu Powtórz.

 2. Aby wybrać częstotliwość spotkania, szybko przesuń w prawo do momentu słyszysz częstotliwości, w której ma zostać spotkania ma być wykonywana. Aby zaznaczyć, naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Aby przenieść fokus jest przenoszony do okna Nowego zdarzenia, szybko przesuń w lewo do momentu słyszysz "Przycisk Wstecz", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Tworzenie spotkania programu Skype

Można łatwo zmienić spotkania w spotkanie online Skype.

 1. Podczas edytowania albo tworzenia zdarzenia w oknie Edytowanie zdarzenia lub Nowe zdarzenie szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Rozmowa przez Skype'a, przycisk przełącznika, wyłączone”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Aby zapisać zmiany, szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz „Gotowe”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  Program Outlook doda szczegóły spotkania online i link do niego w polu Opis.

 3. Aby dołączyć do spotkania Skype, aż usłyszysz "Przycisk Dołącz do", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran Otwórz wydarzenie, a następnie szybko przesuń w prawo.

Zobacz też

Odczytywanie zaproszenia na spotkanie i odpowiadanie na nie w programie Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Konfigurowanie konta e-mail w programie Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących kalendarza za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Eksplorowanie i nawigowanie kalendarz programu Outlook za pomocą czytnika ekranu

Za pomocą Outlook dla systemu Android TalkBack, wbudowane Android czytnik planowania terminów lub spotkań z innymi osobami.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Android — TalkBack. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika TalkBack, zobacz Ułatwienia dostępu w Androidzie.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na telefonie z systemem Android. W przypadku tabletu z systemem Android nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Planowanie nowego terminu lub spotkania

Czytnik zawartości ekranu może ułatwić zaplanowanie terminu lub spotkania.

 1. Szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz „Dodaj nowe zdarzenie, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte okno Nowe zdarzenie, fokus znajdzie się na polu tekstowym Tytuł, a w dolnej połowie ekranu będzie dostępna klawiatura ekranowa.

 2. Wpisz nazwę zdarzenia.

 3. Aby ustawić datę rozpoczęcia i zakończenia oraz godzinę rozpoczęcia zdarzenia, szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz wartości domyślne. Aby zmienić te wartości, naciśnij dwukrotnie ekran, szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz nazwę odpowiedniej opcji, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Aby potwierdzić wybraną opcję, szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz „OK, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  Porada: Aby utworzyć zdarzenie całodzienne, szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz „Zdarzenie całodzienne”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Aby ustawić lokalizację spotkania, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Lokalizacja”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Aby wpisać nazwę lokalizacji, której chcesz użyć, naciśnij dwukrotnie ekran i zacznij pisać. Lista sugerowanych lokalizacji będzie aktualizowana w trakcie pisania. Aby wybrać lokalizację, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz nazwę odpowiedniej lokalizacji, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 5. Jeśli korzystasz z wielu kalendarzy, możesz wskazać kalendarz, do którego ma zostać dodane nowe zdarzenie. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Kalendarz, <bieżące konto kalendarza>”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz nazwę odpowiedniego kalendarza, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 6. Aby określić czas alertów dla zdarzenia, szybko przesuń w prawo do momentu słyszysz "Alert," następuje bieżącą wartość alert, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz opcję, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 7. Aby dodać więcej informacji na temat zdarzenia, na przykład plan spotkania, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Opis”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. W dolnej połowie ekranu będzie dostępna klawiatura ekranowa. Podaj szczegółowe informacje. Gdy to zrobisz, szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz „Gotowe”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 8. Gdy skończysz dodawać szczegóły, szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz „Zapisz”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Zapraszanie innych do spotkania

Zaproś inne osoby i zmień termin w spotkanie.

 1. Podczas edytowania albo tworzenia zdarzenia w oknie Edytowanie zdarzenia lub Nowe zdarzenie szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Osoby”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  Uwaga: Aby dowiedzieć się, jak otwierać i edytować zdarzenia kalendarza, skorzystaj z otwierać, przeczytaj i edytować zdarzenia kalendarza.

  Zostanie otwarte okno Dodawanie osób, fokus znajdzie się na edytowalnym polu tekstowym, a w dolnej połowie ekranu będzie dostępna klawiatura ekranowa.

 2. Zacznij wpisywać nazwę kontaktu. Lista sugerowanych kontaktów będzie aktualizowana w trakcie pisania. Aby wybrać kontakt, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz odpowiednią nazwę, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Powtórz te czynności dla wszystkich kontaktów, które chcesz zaprosić.

 3. Gdy skończysz, szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz „Gotowe”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Rozpoczynanie spotkania cyklicznego

Jeśli coś planujesz, na przykład spotkanie cotygodniowe, możesz łatwo zamienić spotkanie w spotkanie cykliczne. Dzięki temu nie musisz dodawać spotkania dla każdego tygodnia oddzielnie.

 1. Podczas tworzenia zdarzenia, w oknie Nowe zdarzenie, szybko przesuń w prawo do momentu możesz usłyszeć "Nigdy, powtórz", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte menu Powtórz.

 2. Aby wybrać częstotliwość spotkania, szybko przesuń w prawo do momentu słyszysz "Częstotliwości, nigdy" naciśnij dwukrotnie ekran, a następnie szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz częstotliwości, w której ma zostać spotkania ma być wykonywana. Aby zaznaczyć, naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Aby zapisać zmiany, szybko przesuń w lewo lub w prawo, aż usłyszysz "Zapisz", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Fokus jest przenoszony do okna Nowe zdarzenie.

Tworzenie spotkania programu Skype

Można łatwo zmienić spotkania w spotkanie online Skype.

 1. Podczas edytowania albo tworzenia zdarzenia w oknie Edytowanie zdarzenia lub Nowe zdarzenie szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Skype”, „spotkanie na Skypie” lub „wyłącznik”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Aby zapisać zmiany, szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz „Zapisz”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  Program Outlook doda szczegóły spotkania online i link do niego w polu Opis.

 3. Aby dołączyć do spotkania Skype, otwórz wydarzenie, a następnie szybko przesuń w prawo do momentu usłyszeć opis, a następnie Skype adres URL spotkania, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Zobacz też

Odczytywanie zaproszenia na spotkanie i odpowiadanie na nie w programie Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Konfigurowanie konta e-mail w programie Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących poczty e-mail za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Eksplorowanie i nawigowanie kalendarz programu Outlook za pomocą czytnika ekranu

Za pomocą Kalendarz programu Outlook Narrator, wbudowane czytnika ekranu Windows planowania terminów lub spotkań z innymi osobami.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Kompletny przewodnik dotyczący funkcji Narrator.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na telefonie z systemem Windows. W przypadku tabletu lub komputera PC nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Planowanie nowego terminu lub spotkania

Czytnik zawartości ekranu może ułatwić zaplanowanie terminu lub spotkania.

 1. W dowolnym widoku szybko przesuwaj jednym palcem po ekranie w górę lub w dół, aż usłyszysz „Elementy”, a następnie szybko przesuwaj w prawo lub w lewo, aż usłyszysz „Nowy, przycisk”. Naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte okno nowego zdarzenia.

 2. Aby nadać zdarzeniu nazwę, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Nazwa zdarzenia”, naciśnij dwukrotnie ekran, a następnie wpisz nazwę zdarzenia za pomocą klawiatury ekranowej.

  Porada: Klawiaturę możesz też znaleźć, eksplorując elementy na ekranie. Aby eksplorować, umieść palec na ekranie i przeciągaj nim. Po przejściu do elementu Narrator odczytuje jego nazwę. Aby wybrać element, unieś palec i naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Aby ustawić lokalizację spotkania, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Lokalizacja, tekst do edycji”, naciśnij dwukrotnie ekran, a następnie wpisz lokalizację za pomocą klawiatury ekranowej.

 4. Aby ustawić datę rozpoczęcia i zakończenia oraz godzinę rozpoczęcia zdarzenia, szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz domyślną datę lub godzinę. Aby zmienić te wartości, naciśnij dwukrotnie ekran. Szybko przesuwaj w prawo lub w lewo, aż usłyszysz odpowiednią datę lub godzinę, a następnie wybierz wartość, naciskając dwukrotnie ekran.

  Porada: Aby utworzyć zdarzenie całodzienne, szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz „Niezaznaczone pole wyboru Cały dzień”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 5. Aby dodać więcej informacji na temat zdarzenia, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Opis zdarzenia, tekst do edycji”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Następnie wpisz dodatkowe informacje za pomocą klawiatury ekranowej.

 6. Jeśli tworzysz spotkanie, to aby zaprosić osoby, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Zaproś kogoś, tekst do edycji”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Aby dodać kontakt, wpisz jego nazwę przy użyciu klawiatury ekranowej, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Wprowadź”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 7. Aby ustawić czas alertu dla zdarzenia, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Więcej opcji, przycisk, zwinięty”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Przypomnienie, przycisk”, naciśnij dwukrotnie ekran, a następnie szybko przesuwaj w prawo lub w lewo, aż usłyszysz nazwę odpowiedniej opcji. Aby wybrać, naciśnij dwukrotnie ekran.

 8. Gdy skończysz dodawać szczegóły zdarzenia, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli tworzysz termin, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Zapisz i zamknij, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  • Jeśli tworzysz spotkanie, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Wyślij, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 9. Okno nowego zdarzenia zostanie zamknięte, a fokus wróci do widoku kalendarza.

Informowanie o swojej dostępności

Możesz udostępnić innym użytkownikom informacje o swojej dostępności w czasie zdarzenia.

 1. W oknie zdarzenia szybko przesuwaj w prawo lub w lewo, aż usłyszysz „Przycisk Więcej opcji, zwinięte”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Pokaż jako, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte menu Pokaż jako.

 2. Aby wybrać dostępność, szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz informację o dostępności, która ma być wyświetlana. Aby wybrać, naciśnij dwukrotnie ekran.

Zapraszanie innych do spotkania

Zaproś inne osoby i zmień termin w spotkanie.

 1. Jeśli użytkownik edytuje lub Tworzenie zdarzenia, szybko przesuń w prawo lub w lewo, aż usłyszysz "Zaprosić inną osobę, można edytować tekst", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  Uwaga: Aby dowiedzieć się, jak otwierać i edytować zdarzenia kalendarza, skorzystaj z otwierać, przeczytaj i edytować zdarzenia kalendarza.

 2. Aby dodać kontakt, wpisz jego nazwę przy użyciu klawiatury ekranowej, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Wprowadź”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Jeśli chcesz dodać inne kontakty, powtórz te czynności.

 3. Aby wysłać zaproszenia, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Wyślij, przycisk”, i naciśnij dwukrotnie ekran.

Rozpoczynanie spotkania cyklicznego

Jeśli coś planujesz, na przykład spotkanie cotygodniowe, możesz łatwo zamienić spotkanie w spotkanie cykliczne. Dzięki temu nie musisz dodawać spotkania dla każdego tygodnia oddzielnie.

 1. W oknie zdarzenia szybko przesuwaj w prawo lub w lewo, aż usłyszysz „Przycisk Więcej opcji, zwinięte”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Wyłączone, przycisk Powtórz”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarta nowa karta, na której możesz wybrać opcje zdarzenia cyklicznego.

 2. Aby wybrać częstotliwość spotkania, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Wzorzec cyklu, tygodniowy”. Jeśli chcesz wybrać częstotliwość inną niż Tygodniowy, naciśnij dwukrotnie ekran, a następnie szybko przesuwaj w prawo lub w lewo, aż usłyszysz częstotliwość, którą chcesz wybrać dla spotkania. Aby wybrać, naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Aby przeglądać inne opcje, szybko przesuwaj w lewo lub w prawo. Podczas nawigowania po opcjach Narrator odczytuje ich nazwy.

Zobacz też

Odczytywanie zaproszenia na spotkanie i odpowiadanie na nie w programie Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Konfigurowanie konta e-mail w programie Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących kalendarza za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Eksplorowanie i nawigowanie kalendarz programu Outlook za pomocą czytnika ekranu

Użyj Outlook Web App przy użyciu klawiatury i programu Narrator, wbudowany czytnik ekranu systemu Windows, aby zaplanować terminów lub spotkań z innymi osobami w kalendarzu.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby poznać skróty klawiaturowe, zobacz Skróty klawiaturowe w aplikacji Outlook w sieci Web.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Kompletny przewodnik dotyczący funkcji Narrator.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

 • W tym temacie założono, że okienko odczytu jest wyłączone.

 • Zalecamy, by podczas korzystania z aplikacji Outlook Web App używać przeglądarki internetowej Microsoft Edge. Ponieważ aplikacja Outlook Web App działa w przeglądarce internetowej, skróty klawiaturowe są inne niż w programie na komputer. Aby na przykład wejść do poleceń lub wyjść z nich, należy nacisnąć klawisze Ctrl+F6 zamiast klawisza F6. Popularne skróty klawiaturowe, takie jak F1 (Pomoc) i Ctrl+O (Otwórz), są już używane do obsługi przeglądarki internetowej, więc nie działają w odniesieniu do aplikacji Outlook Web App.

W tym temacie

Planowanie nowego terminu lub spotkania

Czytnik zawartości ekranu może ułatwić zaplanowanie terminu lub spotkania.

 1. W Outlook naciśnij klawisze Ctrl + Shift + 2, aby otworzyć kalendarz. Słyszysz "Załadowane" wraz z numerem wydarzeń i "Zdarzenia w jeden z wybranym kalendarzem".

 2. Aby utworzyć nowe zdarzenie, naciśnij klawisze Ctrl + N. Zostanie otwarte okno Szczegóły lub skonfigurować spotkanie z fokusem w polu tekstowym Tytuł zdarzenia. Słyszysz: "Dodaj tytuł zdarzenia".

 3. Aby przeglądać opcje zdarzenia, naciskaj klawisz Tab lub klawisze Shift+Tab.

  • Aby nazwać zdarzenie, wpisz odpowiednią nazwę w polu tekstowym tytułu zdarzenia.

  • Jeśli tworzysz spotkanie, naciśnij klawisz Tab. Usłyszysz: „Dodaj osoby, edycja”. Aby dodać kontakt, wpisz nazwę kontaktu i naciśnij klawisz Enter.

  • Aby określić miejsce spotkania, naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Dodaj lokalizację lub pomieszczenie do edycji,", a następnie wpisz żądaną lokalizację.

  • Aby ustawić datę rozpoczęcia i zakończenia oraz godzinę rozpoczęcia zdarzenia, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz wartości domyślne. Aby zmienić datę rozpoczęcia lub datę zakończenia, po przejściu do niej naciśnij klawisz Spacja w celu otwarcia kalendarza rozwijanego. Przeglądaj kalendarz za pomocą klawiszy strzałek i wybierz odpowiednią datę, naciskając klawisz Enter. Aby zmienić godziny, wpisz nowe wartości.

  • Aby dodać więcej informacji o zdarzeniu, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Treść zdarzenia, edycja”, a następnie wpisz szczegółowe informacje.

 4. Gdy skończysz, naciskaj klawisze Shift+Tab, aż usłyszysz „Wyślij, przycisk” (w przypadku spotkania) lub „Zapisz, przycisk” (w przypadku terminu), a następnie naciśnij klawisz Spacja.

 5. Okno nowego zdarzenia zostanie zamknięte, a fokus wróci do Kalendarza.

Zapraszanie innych do spotkania

Zaproś inne osoby i zmień termin w spotkanie.

 1. W oknie szczegółów lub skonfigurować spotkanie, naciskaj klawisz Tab lub klawisze Shift + Tab do momentu słyszysz: "Dodaj osoby do edycji".

 2. Aby dodać kontakt, wpisz lub wklej adres e-mail uczestnika, a następnie naciśnij klawisz Enter. Powtórz te czynności dla innych uczestników.

Sprawdzanie dostępności zapraszanych osób

Gdy wprowadzisz imiona i nazwiska w zaproszeniu na spotkanie, program Outlook może ułatwić Ci wybranie pory odpowiadającej wszystkim uczestnikom.

 1. W oknie szczegółów lub skonfigurować spotkanie, naciskaj klawisz Tab lub klawisze Shift + Tab słyszysz spotkania czasu sugestii, w obszarze Harmonogram. Program Narrator informuje o godzinę sugerowane spotkania.

 2. Aby przeglądać sugerowane terminy, naciskaj klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół, aż usłyszysz odpowiedni przedział czasu. Narrator odczytuje poszczególne przedziały podczas nawigowania po nich. Aby wybrać porę, naciśnij klawisz Spacja.

 3. Jeśli nie możesz znaleźć dowolnego dostępnego czasu dla tego określonego dnia, możesz sprawdzić dostępność osoby zaproszonej na inny dzień. Aby wyszukać inne dni, zgodnie z harmonogramem, naciśnij klawisz Tab lub klawisze Shift + Tab, dopóki nie usłyszysz "selektor Otwórz miesiąca zwinięte, przycisk", a następnie naciśnij klawisz SPACJA. Naciśnij klawisze Shift + Tab, aż usłyszeć aktualnie zaznaczonego dnia, a następnie użyj klawiszy strzałek do przeglądania dni. Aby zaznaczyć dzień, naciśnij klawisz Enter.

Rozpoczynanie spotkania cyklicznego

Jeśli coś planujesz, na przykład spotkanie cotygodniowe, możesz łatwo zamienić spotkanie w spotkanie cykliczne. Dzięki temu nie musisz dodawać spotkania dla każdego tygodnia oddzielnie.

 1. W oknie szczegółów lub skonfigurować spotkanie, naciskaj klawisz Tab lub klawisze Shift + Tab do momentu słyszysz "pola kombi powtarzania, tylko do gotowe".

 2. Aby wybrać częstotliwość spotkania, naciśnij klawisz SPACJA, a następnie użyj klawisza Strzałka w dół, aż usłyszysz częstotliwości, w której ma zostać spotkania ma być wykonywana. Aby zaznaczyć, naciśnij klawisz SPACJA.

Tworzenie spotkania programu Skype

Można łatwo zmienić spotkania w spotkanie online Skype.

Uwaga: Jeśli nie jesteś subskrybentów Office 365, być może nie ma opcji w swojej Outlook Web App.

 1. W oknie szczegółów lub skonfigurować spotkanie, naciskaj klawisz Tab lub klawisze Shift + Tab do momentu słyszysz "Przycisk Wyślij".

 2. Naciskaj klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszysz: „Dodaj spotkanie na Skypie, przycisk”. Aby utworzyć spotkanie na Skypie, naciśnij klawisz Spacja.

 3. Program Outlook doda szczegóły spotkania online oraz link do niego w treści wysyłanego zaproszenia.

Zobacz też

Odczytywanie zaproszenia na spotkanie i odpowiadanie na nie w programie Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Konfigurowanie konta e-mail w programie Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących kalendarza za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Skróty klawiaturowe w aplikacji Outlook w sieci Web

Eksplorowanie i nawigowanie kalendarz programu Outlook za pomocą czytnika ekranu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×