Planowanie spotkania z kilkuset uczestnikami

Uwaga: Te zmiany dotyczą tylko spotkań utworzonych w usłudze Office 365, które obejmują kilkuset uczestników. Nie mają one wpływu na mniejsze spotkania.

W przeszłości po wysłaniu zaproszenia na spotkanie do kilkuset uczestników za pomocą usługi Office 365 zaktualizowanie lub anulowanie tego zaproszenia mogło być niemożliwe. Działo się tak, ponieważ w programie Outlook każda osoba, która zaakceptowała, wstępnie zaakceptowała lub odrzuciła zaproszenie, była umieszczana w polu Do tego zaproszenia, a liczba adresatów wiadomości e-mail lub zaproszenia na spotkanie jest ograniczona. Jeśli kilkaset osób odpowiedziało na zaproszenie, organizator spotkania mógł zostać zablokowany.

Aby temu zapobiec, zmieniliśmy sposób, w jaki usługa Office 365 obsługuje odpowiedzi na zaproszenie na spotkanie z kilkuset uczestnikami. Dzięki tym zmianom zawsze będzie można zaktualizować lub anulować spotkanie i nadal wyświetlić listę uczestników. Aby wyświetlić listę uczestników dla dużych spotkań, trzeba używać zaktualizowanej wersji programu Outlook. Jeśli korzystasz z wersji programu Outlook, która nie została zaktualizowana, pełna lista uczestników nie będzie widoczna.

Co się zmieniło w sposobie śledzenia odpowiedzi?

Wcześniejszy sposób śledzenia odpowiedzi

W usłudze Office 365 maksymalna liczba adresatów dowolnego wysłanego elementu, zarówno zwykłej wiadomości e-mail, jak i zaproszenia na spotkanie, wynosi 500. W przypadku wysyłania wiadomości e-mail lub zaproszenia na spotkanie do listy dystrybucyjnej lista ta jest liczona jako 1 adresat.

Stanowiło to problem w przypadku spotkań, ponieważ lista adresatów spotkania i lista odpowiedzi były śledzone według tej samej właściwości elementu spotkania. Gdy zatem organizator spotkania wysłał zaproszenie do listy dystrybucyjnej (1 adresat) i członkowie tej listy dystrybucyjnej przesyłali odpowiedzi, każda osoba była oddzielnie dodawana do listy adresatów w celu śledzenia jej odpowiedzi (po pewnym czasie, gdy odpowiedziała odpowiednia liczba osób, lista adresatów miała więcej niż 500 pozycji).

W klientach programu Outlook ta sama właściwość była używana podczas wyświetlania listy adresatów w polu Do i listy odpowiedzi na karcie Śledzenie.

Obecny sposób śledzenia odpowiedzi

Lista adresatów jest nadal śledzona według starszej właściwości, ale lista odpowiedzi jest teraz śledzona według nowej, odrębnej właściwości elementu spotkania.

W celu zapewnienia wyświetlania poszczególnych odpowiedzi dla większości spotkań w starszych klientach usługa Office 365 nadal będzie śledzić odpowiedzi według istniejącej właściwości adresatów, o ile liczba adresatów nie będzie wynosić 400 lub więcej. Oznacza to, że nie ma żadnych zmian w obsłudze spotkań z mniej niż 400 adresatami. Jeśli spotkanie ma 400 lub więcej adresatów, tylko zaktualizowani klienci będą wyświetlać właściwe odpowiedzi na zaproszenie.

W usłudze Office 365 maksymalna liczba adresatów wynosi 500, ale liczba 400 została wybrana jako granica zatrzymania śledzenia odpowiedzi, aby zapewnić bufor w dwóch następujących sytuacjach:

  • Jeśli spotkanie zostanie przesłane dalej przez uczestnika, adresaci przesłanego zaproszenia zawsze zostaną dodani do listy adresatów, chyba że lista będzie teraz zawierać więcej niż 500 uczestników.

  • Jeśli organizator doda nowych uczestników, zostaną oni zawsze dodani do listy adresatów, chyba że lista będzie teraz zawierać więcej niż 500 uczestników.

Podsumowanie zmian

Rozmiar spotkania

Starsi klienci

Zaktualizowani klienci

400 lub mniej adresatów

Wszyscy poszczególni adresaci i ich odpowiedzi

Wszyscy poszczególni adresaci i ich odpowiedzi

Między 400 i 2000 adresatów

Pierwszych 400 adresatów i ich odpowiedzi

Wszyscy poszczególni adresaci i ich odpowiedzi

2000 lub więcej adresatów

Pierwszych 400 adresatów i ich odpowiedzi

Pierwszych 2000 adresatów i ich odpowiedzi

Uwagi:

  • Jeśli organizator doda nowych uczestników do spotkania, które ma już ponad 400 adresatów, nowi uczestnicy nadal zostaną dodani.

  • W przyszłości zaktualizujemy program Outlook tak, aby wyświetlał całkowitą liczbę według typu odpowiedzi: zaakceptowane, wstępnie zaakceptowane, odrzucone i bez odpowiedzi. Pomoże to zwłaszcza w przypadku spotkań mających ponad 2000 adresatów.

  • Ten artykuł dotyczy tylko spotkań organizowanych przez osoby korzystające z usługi Office 365, ponieważ limit adresatów równy 500 jest specyficzny dla usługi Office 365. Administratorzy w lokalnych środowiskach programu Exchange mogą wybierać, czy stosować maksymalną liczbę adresatów i jaka ma być jej wartość. W przypadku spotkań organizowanych w lokalnym środowisku programu Exchange klienci nadal będą obsługiwać listę adresatów i listę odpowiedzi przy użyciu starszej właściwości adresatów.

Czy Twoja wersja programu Outlook została zaktualizowana?

Poniższa tabela zawiera informacje, które wersje programu Outlook zostały zaktualizowane i obsługują nową metodę śledzenia odpowiedzi na zaproszenie na spotkanie.

Klient

Stan aktualizacji

Outlook 2016 dla systemu Windows

Jeszcze nie zaktualizowano

Outlook 2016 dla komputerów Mac

Jeszcze nie zaktualizowano

Outlook w sieci Web i Outlook.com

Jeszcze nie zaktualizowano

Outlook dla systemu iOS

Jeszcze nie zaktualizowano

Outlook dla systemu Android

Jeszcze nie zaktualizowano

Kalendarz systemu Windows 10

Jeszcze nie zaktualizowano

Co zrobić, jeśli Twoja wersja programu Outlook nie została zaktualizowana?

Jeśli Twoja wersja programu Outlook nie została jeszcze zaktualizowana, będziesz widzieć tylko do 400 adresatów i ich odpowiedzi. Jeśli informacja, kto odpowiedział na Twoje zaproszenie, nie jest Ci potrzebna, zobacz Nie chcę widzieć odpowiedzi na moje zaproszenie na spotkanie.

Nie chcę widzieć odpowiedzi na moje zaproszenie na spotkanie

Jeśli informacja, kto odpowiedział na Twoje zaproszenie, nie jest Ci potrzebna, możesz wyłączyć odpowiedzi. Ta opcja jest dostępna w programach Outlook dla systemu Windows i Outlook dla komputerów Mac, w aplikacji Outlook w sieci Web i w usłudze Outlook.com.

Jeśli odpowiedzi zostaną wyłączone, nie będziesz otrzymywać wiadomości e-mail, gdy ktoś zaakceptuje, wstępnie zaakceptuje lub odrzuci zaproszenie, i odpowiedzi nie będą rejestrowane w zaproszeniu na spotkanie. Jest to przydatne, jeśli chcesz powiadomić osoby o wydarzeniu, ale nie musisz znać dokładnie liczby uczestników, lub jeśli nie chcesz otrzymywać wiadomości e-mail za każdym razem, gdy ktoś zaakceptuje zaproszenie.

Outlook 2016 dla komputerów PC

Zrzut ekranu przedstawiający przycisk Żądaj odpowiedzi w programie Outlook 2016 dla systemu Windows

Outlook 2016 dla komputerów Mac

Zrzut ekranu przedstawiający przycisk Żądaj odpowiedzi w programie Outlook 2016 dla komputerów Mac

Outlook w sieci Web i Outlook.com

Zrzut ekranu przedstawiający przycisk Żądaj odpowiedzi w aplikacji Outlook w sieci Web

Tematy pokrewne

Tworzenie, modyfikowanie i usuwanie zaproszeń na spotkania oraz terminów w usłudze Outlook.com i aplikacji Outlook w sieci Web

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×