Planowanie spotkania w programie Outlook za pomocą czytnika ekranu

Planowanie spotkania w programie Outlook za pomocą czytnika ekranu

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

W programie Outlook 2016 przy użyciu klawiatury i Narratora (wbudowanego czytnika zawartości ekranu systemu Windows) możesz planować spotkania z innymi osobami, sprawdzać, kiedy zapraszane przez Ciebie osoby są dostępne, oznaczać spotkania jako cykliczne, ustawiać przypomnienia o spotkaniach i żądać odpowiedzi od osób, które zapraszasz.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane subskrybentom usługi Office 365 stopniowo, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak szybciej uzyskać nowe funkcje, odwiedź stronę Kiedy uzyskam najnowsze funkcje w pakiecie Office 2016 dla usługi Office 365.

 • Aby poznać skróty klawiaturowe, zobacz Skróty klawiaturowe w programie Outlook.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Wprowadzenie do Narratora.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

 • W tym temacie jest też mowa o działaniu czytnika JAWS. Aby uzyskać więcej informacji na temat czytnika JAWS dla systemu Windows, zobacz JAWS for Windows Quick Start Guide (Przewodnik Szybki start programu JAWS dla systemu Windows).

W tym temacie

Planowanie spotkania i zapraszanie osób

 1. Aby utworzyć zaproszenie na spotkanie z dowolnego miejsca w programie Outlook 2016 (na przykład z widoku Poczta, Kalendarz lub Zadania), naciśnij klawisze Ctrl+Shift+Q. Zostanie otwarte okno Spotkanie, fokus zostanie przeniesiony do pola tekstowego Do w zaproszeniu i usłyszysz komunikat: „Do, edytowanie”. W programie JAWS usłyszysz komunikat: „Do, edycja”.

 2. Aby zaprosić osoby na spotkanie, wpisz ich imiona i nazwiska lub adresy e-mail, jeśli je znasz.

  Program Outlook automatycznie wyszuka zgodne pozycje w książce adresowej. Aby nawigować po sugestiach, użyj klawisza Strzałka w dół. Podczas poruszania się po liście usłyszysz nazwiska i adresy.

  Porada: Adresy e-mail możesz potwierdzić przez wyszukanie ich w oknie dialogowym Sprawdź nazwy. Aby otworzyć okno dialogowe Sprawdź nazwy, naciśnij klawisze Alt+H w celu przejścia do karty Spotkanie, następnie naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Sprawdź nazwy” i naciśnij klawisz Enter. Fokus zostanie przeniesiony na pierwsze imię i nazwisko w wynikach wyszukiwania. Zostanie ono odczytane. Za pomocą klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół poruszaj się po liście, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby wybrać imię i nazwisko oraz adres.

 3. Aby przeglądać proponowane imiona i nazwiska, użyj klawisza Strzałka w dół. Aby wybrać imię i nazwisko, naciśnij klawisz Enter.

 4. Naciśnij klawisz Tab, aby przejść do pola tekstowego Temat. Usłyszysz komunikat: „Temat, edytowanie”. W programie JAWS usłyszysz komunikat: „Temat, edycja”. Następnie wpisz temat spotkania.

 5. Naciśnij ponownie klawisz Tab, aby przejść do pola tekstowego Lokalizacja. Usłyszysz komunikat: „Lokalizacja, można edytować, edycja”. W programie JAWS usłyszysz komunikat: „Lokalizacja, pole kombi edycji”. Następnie wpisz lokalizację.

  Porady: Jeśli korzystasz z konta programu Microsoft Exchange, w oknie dialogowym Wybierz pokoje: Wszystkie pokoje możesz sprawdzić dostępność pokoi i zarezerwować je.

  • Aby przejść do przycisku Pokoje, gdy fokus znajduje się na polu Lokalizacja, naciśnij klawisz Tab. Usłyszysz komunikat „Przycisk Pokoje.”

  • Aby otworzyć okno dialogowe Wybierz pokoje, naciśnij klawisz Enter. Fokus zostanie przeniesiony do pola Wyszukaj. Usłyszysz komunikat „Wybierz pokoje, wszystkie pokoje, wyszukaj, edytowanie”. W programie JAWS usłyszysz komunikat: „Kolumna Wyszukaj, edycja”.

  • Aby znaleźć na liście dostępny pokój, naciśnij klawisz Strzałka w dół, aby przejść do tej listy. Usłyszysz nazwę zaznaczonego pokoju wraz ze szczegółami, takimi jak jego dostępność i numer telefonu.

  • Aby poruszać się po liście pokoi, użyj klawiszy Strzałka w dół i Strzałka w górę. Aby zarezerwować obecnie zaznaczony pokój na spotkanie, naciśnij klawisz Enter.

  • Ponownie naciśnij klawisz Enter, aby przenieść fokus z powrotem na zaproszenie. Usłyszysz temat spotkania i komunikat „Przycisk Pokoje”.

 6. Aby określić czas trwania spotkania, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Data rozpoczęcia, edytowanie”. W programie JAWS usłyszysz komunikat: „Data rozpoczęcia, edycja”. Domyślnie to pole zawiera dzień i datę utworzenia zaproszenia na spotkanie.

  Porada: Zanim zapiszesz lub wyślesz zaproszenie na spotkanie możesz sprawdzić, kiedy zapraszane przez Ciebie osoby są dostępne. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Sprawdzanie dostępności zapraszanych osób.

  W zależności od długości spotkania zastosuj jedną z dwóch następujących metod:

  • Jeśli spotkanie trwa cały dzień, wpisz datę spotkania, a następnie naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Niezaznaczone, pole wyboru Wydarzenie całodzienne”. W programie JAWS usłyszysz komunikat: „Pole wyboru Wydarzenie całodzienne, niezaznaczone”. Aby zaznaczyć to pole wyboru, naciśnij klawisz Spacja. Usłyszysz komunikat: „Zaznaczone”.

  • Jeśli spotkanie trwa krócej niż cały dzień, wpisz datę spotkania i naciśnij klawisz Enter. Usłyszysz komunikat: „Godzina rozpoczęcia”. Wpisz godzinę rozpoczęcia spotkania, a następnie naciśnij klawisz Enter.

   Fokus zostanie przeniesiony do pola tekstowego Godzina zakończenia. Usłyszysz komunikat „Godzina zakończenia”.

 7. Aby ustawić godzinę zakończenia spotkania, wpisz tę godzinę, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 8. Aby wysłać zaproszenie na spotkanie, naciśnij klawisze Alt+S. Fokus znajdzie się na aktywnym oknie.

Sprawdzanie dostępności zapraszanych osób

Po wprowadzeniu imion i nazwisk w zaproszeniu na spotkanie możesz sprawdzić, kiedy te osoby będą dostępne.

 1. W oknie Spotkanie naciśnij klawisze Alt+H, a następnie naciśnij klawisz U, aby otworzyć Asystenta planowania. Usłyszysz komunikat: „Wszyscy uczestnicy, pole listy”. W programie JAWS usłyszysz komunikat: „Pole listy, Wszyscy uczestnicy”.

 2. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Opcje”, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby otworzyć menu rozwijane Opcje. Usłyszysz komunikat: „Menu”. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aby przechodzić między pozycjami menu, aż usłyszysz komunikat: „Autowybór, zwinięte, element menu”. W programie JAWS usłyszysz komunikat: „Podmenu Autowybór”. Następnie naciśnij klawisz Enter, aby otworzyć podmenu.

 3. Aby nawigować po podmenu, użyj klawisza Strzałka w dół. Podczas przechodzenia usłyszysz opcje, na przykład „Wszystkie osoby i zasoby” lub „Wszystkie osoby i jeden zasób”. Aby wybrać odpowiednią opcję, naciśnij klawisz Enter, gdy ją usłyszysz.

 4. Funkcja Autowybór wybierze następną dostępną godzinę zgodną z wybraną opcją. W Narratorze usłyszysz proponowaną datę i godzinę oraz imię i nazwisko każdego uczestnika wraz z jego dostępnością, na przykład „Aneta Duda, wolny”. Aby usłyszeć dostępność uczestników w programie JAWS, przejrzyj pole listy uczestników.

 5. Wybierz jedną z następujących opcji:

  • Aby zaakceptować godzinę i wysłać zaproszenie na spotkanie, naciśnij klawisze Alt+S.

  • Aby zaakceptować godzinę i wrócić do formularza zaproszenia, naciśnij klawisze Alt+H, P, P. Jeśli chcesz edytować zaproszenie, użyj klawisza Tab, aby przechodzić między polami zaproszenia.

  • Aby powrócić do funkcji Autowybór w celu znalezienia innej opcji, powtórz poprzednie kroki. Zwróć uwagę, że w większości przypadków fokus pozostaje na przycisku Opcje i możesz nacisnąć klawisz Enter. W innym przypadku naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat: „Przycisk Opcje”.

Ustawianie spotkania jako cyklicznego

 1. W oknie zaproszenia Spotkanie naciśnij klawisze Alt+H, a następnie klawisz E, aby przejść w celu otwarcia okna dialogowego Cykl terminu. W Narratorze usłyszysz komunikat: „Cykl terminu. Początek, edytowanie”. W programie JAWS usłyszysz komunikat: „Cykl terminu. Kolumna Początek”. Usłyszysz również godzinę rozpoczęcia spotkania.

 2. Aby przenieść fokus na pole grupy Wzorzec cyklu, w oknie dialogowym Cykl terminu naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz aktualnie wybrany wzorzec („Dzienny”, „Tygodniowy”, „Miesięczny” lub „Roczny”).

 3. Za pomocą klawiszy strzałek możesz przechodzić między wzorcami cyklów i wybierać je. Możesz wybrać jedną z następujących opcji:

  • Opcje wzorca codziennego

   Aby wybrać opcję Dzienny, naciśnij klawisze Alt+D. W Narratorze usłyszysz komunikat: „Dzienny”. W programie JAWS usłyszysz komunikat: „Wzorzec cyklu, dzienny”.

   • W każdy dzień powszedni

    Naciśnij klawisz Tab, a następnie, aby przenieś fokus na opcję W każdy dzień powszedni i wybrać ją, naciśnij klawisze Alt+K. Usłyszysz komunikat „W każdy dzień powszedni”.

   • Co kilka dni

    Aby przenieść fokus na przycisk Co, naciśnij klawisze Alt+V. Usłyszysz komunikat „Co”. Naciśnij klawisz Tab, aby przenieść fokus na pole tekstowe dni. Usłyszysz komunikat: „Co następującą liczbę dni, tekst do edycji”. Wpisz liczbę dni (na przykład jeśli chcesz określić, że spotkanie ma odbywać się co dwa dni, wpisz 2), a następnie naciśnij klawisz Enter.

  • Opcje wzorca tygodniowego

   • Co tydzień

    Aby wybrać opcję Tygodniowy, naciśnij klawisze Alt+W. W Narratorze usłyszysz komunikat: „Tygodniowy”. W programie JAWS usłyszysz komunikat: „Wzorzec cyklu, tygodniowy”.

   • Co kilka tygodni

    Zaznacz opcję Tygodniowy. Naciśnij klawisz Tab, aby przenieść fokus na pole tekstowe Powtarzaj co. Usłyszysz komunikat: „Powtarzaj co, tekst do edycji, tydzień”. Wpisz liczbę tygodni (na przykład jeśli chcesz określić, że spotkanie ma odbywać się co trzy tygodnie, wpisz 3).

  • Opcje wzorca miesięcznego

   • Miesięczny

    Aby wybrać opcję Miesięczny, naciśnij klawisze Alt+M. W Narratorze usłyszysz komunikat: „Miesięczny”. W programie JAWS usłyszysz komunikat: „Wzorzec cyklu, miesięczny”.

   • Co kilka miesięcy

    Wybierz opcję Miesięczny. Aby ustawić cykl spotkania, naciśnij klawisz Tab trzy razy. Usłyszysz komunikat: „Dzień miesiąca, tekst do edycji, co, tekst do edycji, mies.”. Wpisz liczbę miesięcy (na przykład jeśli chcesz określić, że spotkanie ma odbywać się co trzy miesiące, wpisz 3).

  • Roczny

   Aby wybrać opcję Roczny, naciśnij klawisze Alt+Y. W Narratorze usłyszysz komunikat: „Roczny“. W programie JAWS usłyszysz komunikat: „Wzorzec cyklu, roczny”.

  Po wybraniu opcji cyklu, aby zamknąć okno dialogowe Cykl terminu, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Przycisk OK", a następnie naciśnij klawisz Enter.

Zobacz też

Odczytywanie wezwania na spotkanie i odpowiadanie na nie w programie Outlook 2016 za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie Outlook

Skróty klawiaturowe ułatwiające nawigowanie w widoku Poczta w programie Outlook

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących kalendarza za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować w programie Outlook za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×