Planowanie raportu i przetwarzanie subskrypcji

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Można zaplanować raport i subskrypcji przetwarzania raportów, które są uruchamiane na serwerze raportów usług Reporting Services. Niestandardowe harmonogramów można zdefiniować z wyłącznością przy użyciu określonego raportu lub subskrypcji. Można także tworzyć udostępnionego rozłożonych w czasie mogą być zdefiniowany tylko raz, a następnie odwołuje się wiele raportów i subskrypcji. Można utworzyć lub zmodyfikować harmonogram w dowolnym momencie. Jednak jeśli harmonogram rozpoczyna się przed została ukończona modyfikacje, jest używany starszej wersji harmonogramu. Poprawiony harmonogram nie zostanie wprowadzona, dopóki nie zostanie zapisany.

Przetwarzanie harmonogram jest oparty na czas lokalny komputera serwera raportów.

Informacje o zaplanowanych operacji na serwerze raportów

Operacje zaplanowane dla raportu serwera zawartości są zarządzane przez serwer raportów, przy użyciu programu SQL Server Agent jako aparatu planowania. Usługi czasomierza programu SharePoint nie jest używany. Musi być zainstalowany program SQL Server Agent, jeśli chcesz utworzyć zaplanowanej operacji. Domyślnie na serwerze raportów jest skonfigurowany do obsługi dostarczenia i Planowanie operacji. Jeśli ta funkcja została wyłączona, użyj narzędzie Konfiguracja obszaru powierzchni programu SQL Server, aby włączyć planowania i dostarczanie.

Harmonogramy są zapisywane w bazie danych serwera raportów. Serwer raportów sprawdza bazą danych serwera raportów w częstych odstępach czasu, aby sprawdzić, czy są nowe harmonogramów, aby uruchomić. Serwer raportów Rhe tworzy zadanie w agenta programu SQL Server, uruchamianej zgodnie z harmonogramem, podane. Wykonywania zadania tworzy zdarzenia inicjować raportu lub przetwarzanie subskrypcji. Migawki raportów tymczasowe są tworzone do użytku wewnętrznego do obsługi subskrypcji przetwarzania tak, aby można zaktualizować źródłową definicję raportu, bez wpływu na subskrypcji, która jest w toku. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Planowanie i procesor dostarczenia w witrynie MSDN.

Co chcesz zrobić?

Konfigurowanie raportów dla nienadzorowanego przetwarzania

Planowanie przetwarzania danych w raporcie

Planowanie subskrypcji

Tworzenie udostępnionego harmonogramu

Wstrzymywanie lub wznawianie udostępnionym serii rozłożonych w czasie

Usuwanie harmonogramu udostępnionych

Konfigurowanie raportów dla nienadzorowanego przetwarzania

Przed zaplanowaniem danych lub innej subskrypcji przetwarzania raportu, musisz skonfigurować źródło danych raportu, aby użyć przechowywanych poświadczeń lub raportu nienadzorowanego konta przetwarzania. Jeśli używasz przechowywanych poświadczeń, można przechowywać tylko jeden zestaw poświadczeń, a będą używane przez wszystkich użytkowników, którzy Uruchom raport. Poświadczenia może być konto użytkownika systemu Windows lub konto użytkownika bazy danych.

Raport nienadzorowanego konta przetwarzania to konto specjalnych, które jest skonfigurowany na serwerze raportów. Jest używany przez serwer raportów na łączenie się komputerów zdalnych po zaplanowanej operacji wymaga pobierania pliku zewnętrznych lub przetwarzania. Po skonfigurowaniu konta można użyć go nawiązywania połączenia z zewnętrznymi źródłami danych dostarczających dane do raportu.

Aby określić przechowywanych poświadczeń lub raport nienadzorowanego konta przetwarzania, Edytuj właściwości źródła danych raportu. Jeśli raport korzysta z udostępnionego źródła danych, należy edytować udostępnione źródło danych.

 1. Jeśli biblioteka nie jest jeszcze otwarta, kliknij jej nazwę na pasku Szybkie uruchamianie. Jeśli nazwa biblioteki nie jest wyświetlana, kliknij pozycję Wyświetl całą zawartość witryny, a następnie kliknij nazwę biblioteki.

 2. Wskaż raportu. Raport będzie miał następującej ikony: ikona raportu .

 3. Kliknij strzałkę w dół, a następnie wybierz pozycję Zarządzaj źródłami danych.

 4. Kliknij nazwę źródła danych.

 5. W przypadku Ustawienia uwierzytelniania kliknij pozycję przechowywane.

 6. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło.

 7. Jeśli nazwa użytkownika i hasło dla konta systemu Windows, zaznacz pole wyboru Użyj jako poświadczenia systemu Windows.

 8. Kliknij przycisk OK.

Początek strony

Planowanie przetwarzania danych w raporcie

Można zaplanować przetwarzania danych do pobierania danych dla raportu w formie określone daty i godziny. Proces według harmonogramu tworzy migawkę danych, która następnie jest przechowywany w bazie danych serwera raportów. Użytkownicy, którzy wybierz raport, który używa migawkę danych, zwykle nie są znane, używanego wstępnie przetworzone dane w raporcie. Nie ma żadnych wizualnej, że raport nie używa danych dynamicznych. Raportów, można albo pobrać dane harmonogramu lub na żądanie. Nie można skonfigurować uruchamiania obie strony raportu.

Początek strony

Planowanie subskrypcji

Możesz utworzyć subskrypcję usługi rozpowszechnianie raportów. Aby wyzwolić subskrypcji, użytkownika, który definiuje subskrypcji planuje, kiedy i jak wystąpi dostarczania. Mimo że przetwarzanie subskrypcji odbywa się na serwerze raportów, funkcji powiadomień programu SharePoint są używane do uzyskiwania dostępu do stron subskrypcji, które określają, jak i kiedy subskrypcji jest przetwarzana. Subskrypcje można definiować tylko w raportach. Nie można zasubskrybować modeli raportów lub plików zasobów, które są również przechowywane w witrynie programu SharePoint.

Początek strony

Tworzenie udostępnionego harmonogramu

Udostępnione harmonogramy są multipurpose shedules, aby uzyskać informacje o harmonogramie gotowych do użycia do dowolnej liczby raporty lub subskrypcji. Utworzenie harmonogramu udostępnionego raz, a odwołanie go na stronie subskrypcji lub właściwości, gdy musisz podać informacje o harmonogramie. Udostępnione harmonogramów można centralnie zarządzane, wstrzymana, a wznowieniu. Z drugiej strony należy edytować harmonogram niestandardowy ręcznie, aby zapobiec raportu lub subskrypcji uruchamianie.

Udostępnione harmonogramy są tworzone na stronach aplikacji w witrynie programu SharePoint. Należy określić określonych harmonogram, jego nazwa opisowa. Jeśli nie określono nazwy, można określić, za pośrednictwem fakty dotyczące harmonogram, takie jak jego wzorzec cyklu lub daty i godziny, w podczas uruchamiania.

Musisz być administratorem witryny, aby tworzyć, modyfikować i usuwać harmonogramów udostępnionych w witrynie programu SharePoint. Natomiast niestandardowe arkusze mogą być tworzone przez poszczególnych użytkowników, którzy mają uprawnienia do zarządzania raportu lub Tworzenie subskrypcji.

 1. Kliknij menu Akcje witryny.

 2. Kliknij polecenie Ustawienia witryny.

 3. Kliknij przycisk Modyfikuj wszystkie ustawienia witryny.

 4. W sekcji usług Reporting Services kliknij Zarządzania harmonogramami udostępnione.

 5. Kliknij pozycję Dodawanie harmonogram, aby otworzyć stronę Właściwości harmonogramu.

 6. Wprowadź opisową nazwę harmonogramu. Na stronach aplikacji, używane do pracy z raporty usług Reporting Services ta nazwa będzie wyświetlana w list rozwijanych na stronach definicji harmonogramu w całej witryny. Unikaj długie nazwy, które są mało czytelne. Wykonaj konwencję nazewnictwa, która powoduje większość informacji opis na początku nazwy.

 7. Wybierz częstotliwości. W zależności od częstotliwości wybrane opcje harmonogramu, które są wyświetlane na stronie może się zmienić do obsługi tej częstotliwości (na przykład wybierz miesiąc, na stronie pojawi się nazwa dnia każdego miesiąca).

 8. Definiowanie harmonogramu. Nie wszystkie kombinacje harmonogramu są obsługiwane w jednym harmonogramie.

 9. Ustawianie daty rozpoczęcia i zakończenia.

 10. Kliknij przycisk OK.

Początek strony

Wstrzymywanie lub wznawianie udostępnionym serii rozłożonych w czasie

Można wstrzymywać i wznawiać udostępnionego harmonogram, który jest używany. Wstrzymywanie udostępnionym serii rozłożonych w czasie umożliwia tymczasowo zablokować rozłożonych w czasie jest używany do wyzwalanie subskrypcji i przetwarzania raportu. Tylko udostępnione harmonogramów można wstrzymywane i wznowieniu. Nie można wstrzymać harmonogramów specyficzne dla raportu.

Nie można wstrzymać i wznowić przetwarzanie raportu, który jest w toku. Można tylko wstrzymywać i wznawiać harmonogramów, które znajdują się w kolejce planowania usługa SQL Server Agent. Zadanie jest w toku wykracza poza zakres aparatu planowania.

Podczas udostępnionym serii rozłożonych w czasie jest wstrzymywane, wszystkie operacje, które wystąpiły chcesz przestaną obowiązywać. Po wznowieniu udostępnionym serii rozłożonych w czasie raport i przetwarzanie subskrypcji występuje w następnym zaplanowanym terminie, przy użyciu czasu lokalnego serwera. Serwer raportów nie składają się według harmonogramu operacji, które chcesz wystąpiły harmonogramu nie była wstrzymana.

 1. Kliknij menu Akcje witryny.

 2. Kliknij polecenie Ustawienia witryny.

 3. Kliknij przycisk Modyfikuj wszystkie ustawienia witryny.

 4. W sekcji usług Reporting Services kliknij Zarządzania harmonogramami udostępnione.

 5. Zaznacz harmonogram, a następnie kliknij przycisk Wstrzymaj (lub Życiorys, jeśli jest już wstrzymane harmonogramu).

Początek strony

Usuwanie harmonogramu udostępnionych

Udostępniony harmonogram należy usunąć ręcznie. Po usunięciu udostępnionego harmonogram, który jest używany, wszystkie odwołania do są zastępowane nieokreślonych harmonogramów niestandardowe (czyli harmonogram niestandardowy, który nie ma informacji daty lub godziny).

Usuwanie serii rozłożonych w czasie i powoduje go tak wygasało różnią się. Datę wygaśnięcia można zatrzymać serii rozłożonych w czasie, ale nie powoduje usunięcia. Aby zautomatyzować operacje serwer raportów są używane harmonogramów, są one nigdy nie usuwane automatycznie. Wygasłe harmonogramów udowodnić administratorom serwera raportów, dlaczego niespodziewanie przestał zautomatyzowany proces. Bez obecności wygasłe harmonogram administrator serwera raportu może misdiagnose problemu lub poświęcać czasu na niepotrzebne próby Rozwiązywanie problemów z procesem pełni funkcjonalny.

Wygasłe udostępniane harmonogramów pozostaje na liście udostępnionych harmonogramów. Pole stanu wskazuje, czy harmonogram wygasła. Można przywrócić harmonogramu, wydłużając daty zakończenia, lub możesz usunąć odwołanie harmonogram, jeśli już nie potrzebujesz.

 1. Kliknij menu Akcje witryny.

 2. Kliknij polecenie Ustawienia witryny.

 3. Kliknij przycisk Modyfikuj wszystkie ustawienia witryny.

 4. W sekcji usług Reporting Services kliknij Zarządzania harmonogramami udostępnione.

 5. Zaznacz harmonogram, a następnie kliknij przycisk Usuń.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×