Planowanie konfiguracji usługi Office 365 dla firm

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób, które subskrybują plan usługi Office 365 dla firm.

Przed przeniesieniem swojej firmy do usługi Office 365 należy podjąć kilka decyzji i przygotować pewne informacje.

Informacje do przygotowania przed uruchomieniem kreatora konfiguracji usługi Office 365

Gdy wszystko będzie gotowe do uruchomienia kreatora konfiguracji usługi Office 365 i przeniesienia domeny do usługi Office 365, potrzebne Ci będą następujące informacje:

 1. Lista osób, które chcesz dodać do usługi Office 365. Nawet, jeśli już dodano te osoby do usługi Office 365, w przypadku aktualizowania informacji o domenie konieczne będzie wprowadzenie ich imion i nazwisk.

 2. Wybierz sposób przekazania pracownikom identyfikatorów użytkownika i haseł usługi Office 365, aby umożliwić im logowanie. Czy przekażesz im informacje telefonicznie? Czy wyślesz je na ich prywatny adres e-mail? Nie będą mieli jeszcze dostępu do konta e-mail w usłudze Office 365, więc nie możesz go użyć.

 3. Jeśli masz firmową nazwę domeny (na przykład contoso.com) oraz planujesz korzystanie z poczty e-mail obsługiwanej przez usługę Office 365, musisz wiedzieć, gdzie jest zarejestrowana Twoja domena, i mieć dane logowania.

Po uruchomieniu Kreatora konfiguracji wykonasz następujące kroki:

 1. Dodaj domenę, taką jak contoso.com.

  Po utworzeniu konta usługi Office 365 masz identyfikator użytkownika, który zawiera domenę „onmicrosoft.com”. W tym kroku możesz dodać własną domenę w celu spersonalizowania swojego identyfikatora użytkownika i adresu e-mail pod kątem swojej firmy, na przykład: jan@contoso.com. Konfigurowanie domeny może wydawać się skomplikowane, ale przeprowadzimy Cię przez ten proces po krok po kroku. Co to jest domena?

  Dodawanie domeny
 2. Zweryfikuj domenę. W tym kroku kreator udostępnia kod nazywany wartością TXT, który należy wprowadzić u rejestratora domeny. Jeśli rejestratorem Twojej domeny jest firma GoDaddy, kreator wyświetli monit o zalogowanie się w witrynie GoDaddy, aby usługa Office 365 mogła wprowadzić kod za Ciebie.

  Weryfikowanie domeny

 3. Dodaj użytkowników. Użytkowników możesz dodać też później. Zobacz Pojedyncze lub zbiorcze dodawanie użytkowników.

  Uwaga: Jeśli musisz przypisać uprawnienia administratora użytkownikom dodanym w kreatorze, możesz to zrobić później na stronie Użytkownicy.

  Dodawanie użytkowników

 4. Przeprowadź migrację poczty e-mail i kontaktów z innej usługi poczty e-mail, która korzysta z protokołu IMAP (takiej jak Gmail). Aby uzyskać więcej opcji migracji lub przeprowadzić migrację poczty e-mail później, zobacz Migrowanie wiadomości e-mail i kontaktów do usługi Office 365.

  Migracja poczty e-mail

 5. Skonfiguruj usługi online, takie jak poczta e-mail i program Skype dla firm.

  Konfigurowanie usług online

 6. Zmień serwery nazw. (Jeśli rejestratorem domeny jest firma GoDaddy, nie musisz wykonywać tej czynności). WAŻNE: Po wykonaniu tego kroku wiadomości e-mail użytkownika będą dostarczane do skrzynki pocztowej usługi Office 365. Może upłynąć do 72 godzin, zanim dostawca domeny rozpocznie przekierowywanie poczty e-mail.

  Zmienianie serwerów nazw

 7. Gratulacje! Gotowe!

  Gotowe! Przejdź do Centrum administracyjnego usługi Office 365.

 8. Teraz możesz przejść do centrum administracyjnego usługi Office 365, w którym możesz zmienić domenę konta administratora usługi Office 365. Dodatkowo możesz zarządzać informacjami rozliczeniowymi, dodawać lub usuwać użytkowników, resetować hasła i wykonywać inne funkcje biznesowe.

  Uwaga: Możesz także zaktualizować swoje konto do nowej domeny na stronie Użytkownicy.

  centrum administracyjne usługi Office 365

Jeśli utkniesz w którymkolwiek momencie, zadzwoń do nas. Jesteśmy tu, aby Ci pomóc!

Istnieje kilka scenariuszy obejmujących migrowanie danych lub użytkowników ze środowisk lokalnych lub konfigurowanie systemu hybrydowego, który obejmuje synchronizację katalogów. Jeśli zaliczasz się do tej kategorii, postępuj zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w tych artykułach.

Chcesz, aby ktoś pomógł Ci w konfigurowaniu usługi Office 365?

 • Jeśli masz mniej niż 50 pracowników:

  • Poproś o pomoc, a zadzwonimy do Ciebie. Po zakupie usługi Office 365 możesz uzyskać dostęp do strony Centrum administracyjne usługi Office 365 (nie musisz w tym celu uruchamiać Instalatora). U dołu strony Centrum administracyjne usługi Office 365 wybierz pozycję Potrzebujesz pomocy? Opisz problem, a zadzwonimy do Ciebie.

   Obraz przycisku Potrzebujesz pomocy? w centrum administracyjnym.

  • W razie pytań zadzwoń do pomocy technicznej usługi Office 365 dla firm. Jesteśmy tu, aby Ci pomóc.

  • Rozważ skorzystanie z usług partnera firmy Microsoft. Jeśli masz niewiele czasu lub szczególne wymagania (na przykład związane z przeniesieniem tysięcy plików do magazynu w chmurze usługi Office 365 lub integracją z innym oprogramowaniem), doświadczony partner może być bardzo pomocny.

 • Jeśli masz więcej niż 50 pracowników, Centrum wdrażania FastTrack pomoże Ci w przeprowadzeniu wdrożenia.

Przenoszenie się do pakietu Office jednorazowo lub etapami

Sprawdzanie, czy urządzenia spełniają wymagania systemowe

Każda osoba w firmie może zainstalować pakiet aplikacji Office 2016 (Word, Excel, PowerPoint i inne aplikacje) na maksymalnie 5 komputerach PC i Mac. Zobacz wymagania dotyczące systemu i komputera związane z instalowaniem pakietów Office 2016 dla firm.

Aplikacje usługi Office 365 dla urządzeń przenośnych można instalować na urządzeniach z systemem iOS, Android i Windows. Aby znaleźć informacje dotyczące obsługiwanych urządzeń przenośnych i przeglądarek, zobacz Wymagania systemowe pakietu Office.

Planowanie korzystania z poczty e-mail

Jeśli planujesz zmianę obecnej usługi poczty e-mail na usługę Office 365, dokonanie zmiany trwa zazwyczaj 2 dni.

Planowanie przestoju poczty e-mail

Jeśli chcesz korzystać z usługi Office 365 do obsługi poczty e-mail:

 • Aby przenieść firmowy adres e-mail (na przykład tomasz@contoso.com) z innej usługi poczty e-mail do usługi Office 365, konieczne będzie skonfigurowanie dostarczania poczty do nowej skrzynki pocztowej w usłudze Office 365. Służy do tego kreator konfiguracji usługi Office 365, który poprowadzi Cię przez poszczególne kroki wprowadzania zmian na hoście domeny.

 • Po zaktualizowaniu hosta domeny zmiany są zazwyczaj wprowadzane w ciągu godziny lub dwóch. Należy jednak pamiętać, że wprowadzenie zmian w Internecie może trwać nawet do 72 godzin.

 • Ponieważ mogą wystąpić przerwy w działaniu poczty e-mail, zalecamy przeprowadzenie zmiany dostawcy poczty e-mail na usługę Office 365 wieczorem lub w weekend, gdy otrzymujesz mniej wiadomości e-mail.

Planowanie przeniesienia wiadomości e-mail, kontaktów i kalendarza

Jeśli chcesz korzystać z usługi Office 365 w celu obsługi konta e-mail, możesz przenieść istniejące wiadomości e-mail, kontakty i kalendarz. Kreator konfiguracji usługi Office 365 pomaga w przeniesieniu wiadomości e-mail i kontaktów w większości sytuacji. Oferujemy również przewodniki przenoszenia skrzynek pocztowych krok po kroku.

Ile jest skrzynek pocztowych?

Zalecenie

Tylko kilka

Jeśli nie chcesz przeprowadzać migracji skrzynek pocztowych przy użyciu kreatora konfiguracji, możesz pozwolić użytkownikom na samodzielne przeprowadzenie migracji wiadomości e-mail i kontaktów. Zobacz Migrowanie wiadomości e-mail i kontaktów do usługi Office 365 dla firm.

Więcej

Jeśli przeprowadzasz migrację z usługi Gmail, zobacz Migrowanie skrzynek pocztowych usługi Google Apps do usługi Office 365.

Jeśli przeprowadzasz migrację od innego dostawcy poczty e-mail, na przykład z programu Exchange, zobacz Sposoby migrowania wielu kont e-mail do usługi Office 365.

Planowanie przechowywania i migrowania plików

W usłudze Office 365 dostępny jest magazyn w chmurze dla użytkowników indywidualnych, małych firm i przedsiębiorstw. Aby uzyskać wskazówki dotyczące miejsca przechowywania różnych plików, zobacz Gdzie można przechowywać dokumenty w usłudze Office 365.

Możesz przenieść setki plików do usługi OneDrive lub do witryny zespołu w usłudze Office 365. Możesz przekazywać do 100 plików jednocześnie. Unikaj przekazywania plików o rozmiarze przekraczającym 2 GB (taki jest domyślny maksymalny rozmiar plików).

Jeśli chcesz przenieść kilka tysięcy plików do magazynu usługi Office 365, zapoznaj się z ograniczeniami dotyczącymi usługi SharePoint Online. Zalecamy skorzystanie z narzędzia do migracji lub z usług partnera w celu ułatwienia migracji. Aby uzyskać informacje na temat migrowania dużej liczby plików, zobacz Podręcznik migrowania dla użytkowników usługi SharePoint Online i OneDrive.

Planowanie użycia programu Skype dla firm

Jeśli masz usługę Office 365 Business Premium lub Business Essentials, możesz używać programu Skype dla firm, aby dzwonić do innych osób w Twojej firmie, które korzystają z tej samej subskrypcji. Jeśli na przykład w Twojej firmie pracuje 10 osób, możecie do siebie dzwonić i wysyłać wiadomości błyskawiczne przy użyciu programu Skype dla firm bez żadnej specjalnej konfiguracji.

Aby korzystać z poniższych funkcji, należy wykonać dodatkowe czynności:

Nawiązywanie połączeń z osobami spoza firmy i odbieranie połączeń od tych osób

Aby nawiązywać połączenia telefoniczne z osobami spoza firmy i odbierać połączenia od tych osób, masz dwie opcje:

 • Opcja 1. Używanie bezpłatnej aplikacji Skype. Jeśli masz bardzo małą firmę (liczącą 1–2 osoby), używanie aplikacji Skype jest lepszym rozwiązaniem. Korzystanie z niej do rozmów krajowych i międzynarodowych jest tańsze. Możesz też używać połączeń konferencyjnych, prowadzić rozmowy wideo i udostępniać pulpit na potrzeby prezentacji. Zapoznaj się ze stawkami oraz opcjami płatności.

  Pamiętaj, że aplikacja Skype nie jest częścią pakietu usługi Office 365, zatem nie będzie zintegrowana z programem Outlook 2016 tak, jak program Skype dla firm. Oznacza to, że kontakty z programu Outlook 2016 nie będą widoczne w aplikacji Skype — trzeba będzie je dodać do aplikacji Skype.

  Zalecamy zacząć od aplikacji Skype, aby sprawdzić, czy spełnia ona Twoje oczekiwania. Jeśli ich nie spełnia, rozważ następną opcję, czyli uaktualnienie swojego planu.

 • Opcja 2. Uaktualnienie planu i zakup usługi Cloud PBX oraz planu połączeń z siecią PSTN.

  1. Zmień plan na E1 lub E3:

   • Kup plan E1, jeśli nie chcesz korzystać z poczty głosowej.

   • Kup plan E3, jeśli chcesz korzystać z poczty głosowej. Poczta głosowa usługi Cloud PBX działa następująco: wiadomość głosowa dla użytkownika jest dostarczana do jego skrzynki pocztowej jako załącznik do wiadomości e-mail. Wiadomości głosowe można także odsłuchać za pomocą telefonu stacjonarnego z certyfikatem Skype, we wszystkich aplikacjach programu Skype dla firm.

  2. Kup dodatek Cloud PBX.

  3. Kup plan połączeń PSTN: można go kupić tylko po zakupie dodatku Cloud PBX.

  Ta druga opcja jest idealnym rozwiązaniem dla firm z kilkoma osobami, które nawiązują i odbierają zewnętrzne połączenia telefoniczne.

Są jeszcze inne funkcje programu Skype dla firm, które możesz dodać do swojej subskrypcji. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Licencjonowanie programu Skype dla firm.

Chcesz korzystać z funkcji Emisja spotkania w Skypie?

Funkcja emisja spotkania w Skypie umożliwia organizowanie, hostowanie i emitowanie spotkań z udziałem do 10 000 uczestników. Aby dowiedzieć się, jak to działa, zobacz Co to jest emisja spotkania programu Skype?

Aby używać funkcji emisja spotkania w Skypie, musisz ją włączyć, skonfigurować swoją sieć, zaplanować spotkanie testowe i poprosić jakiegoś użytkownika, aby do niego dołączył.

Wymiana wiadomości błyskawicznych z kontaktami programu Skype lub innymi użytkownikami zewnętrznymi programu Skype dla firm

Domyślnie wszystkie osoby na świecie używające programu Skype dla firm będą mogły się z Tobą kontaktować przy założeniu, że znają Twój adres e-mail, mają zasady otwartej komunikacji, a Twoją zaporę skonfigurowano tak, aby na to zezwalać.

Jeśli chcesz zezwolić użytkownikom na komunikowanie się tylko z niektórymi firmami, zobacz Zezwalanie użytkownikom na kontaktowanie się z zewnętrznymi użytkownikami programu Skype dla firm.

Program Skype dla firm i bezpłatna aplikacja Skype to dwie różne usługi. Możesz nadać swoim użytkownikom uprawnienia do wyszukiwania osób, które używają bezpłatnej aplikacji Skype, i wymieniania z nimi wiadomości błyskawicznych. Aby to zrobić, zobacz Umożliwianie użytkownikom dodawania kontaktów zewnętrznych z programu Skype.

Określanie, kto widzi, czy współpracownicy są dostępni

Funkcja obecności pokazuje, kto ze współpracowników jest w trybie online, i określa ich dostępność w kategoriach, takich jak dostępny, zajęty, z dala od komputera lub prezentuje. Możesz wybrać ustawienia domyślne dla wszystkich osób w Twojej firmie. Aby uzyskać instrukcje, zobacz Konfigurowanie obecności w usłudze Skype dla firm Online.

Planowanie integracji z usługą Active Directory i innym oprogramowaniem

Chcesz przeprowadzić integrację z lokalną usługą Active Directory? Możesz zintegrować lokalną usługę Active Directory z usługą Office 365, korzystając z usługi Azure Active Directory Connect. Aby uzyskać instrukcje, zobacz Konfigurowanie synchronizacji katalogów w usłudze Office 365.

Chcesz zintegrować usługę Office 365 z oprogramowaniem wyprodukowanym przez inne firmy? Jeśli chcesz zintegrować usługę Office 365 z innym oprogramowaniem używanym w firmie, zalecamy skorzystanie z usług partnera, który pomoże Ci w przeprowadzeniu wdrożenia.

Zobacz też

Konfigurowanie usługi Office 365 dla firm

Konfigurowanie usługi Skype dla firm Online

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×