Planowanie grup programu SharePoint w aplikacji Project Web App

< Dodatkowa pomoc programu Project

W usłudze Project Online tryb uprawnień programu SharePoint tworzy grupy programu SharePoint, które bezpośrednio odpowiadają domyślnym grupom zabezpieczeń dostępnym w trybie uprawnień programu Project.

Porada:  Chcesz przełączać tryby zabezpieczeń? Zobacz Zarządzanie zmianą uprawnień w usłudze Project Online.

Które grupy są dostępne?

Poniższa lista zawiera opis grup programu SharePoint i ich uprawnień w usłudze Project Online.

  • Administratorzy    Użytkownicy mający wszystkie uprawnienia globalne oraz uprawnienia przyznane w ramach kategorii Moja organizacja. Dzięki temu mają pełny dostęp do wszystkich funkcji aplikacji Project Online.

  • Osoby przeglądające portfel    Użytkownicy mający uprawnienia do wyświetlania danych aplikacji Project Online. Ta grupa jest przeznaczona dla użytkowników wysokiego poziomu, którzy potrzebują mieć wgląd w projekty, ale nie mają przypisanych zadań w projekcie.

  • Menedżerowie projektów    Użytkownicy mający uprawnienia do tworzenia projektów i zarządzania nimi. Ta grupa jest przeznaczona dla właścicieli projektów, którzy przydzielają zadania do zasobów.

  • Menedżerowie portfela    Użytkownicy mający różne uprawnienia związane z tworzeniem projektów i zespołów. Ta grupa jest przeznaczona dla menedżerów wysokiego poziomu zarządzających grupami i projektami.

  • Menedżerowie zasobów    Użytkownicy mający większość uprawnień globalnych i uprawnień do zasobów na poziomie kategorii. Ta grupa jest przeznaczona dla użytkowników przydzielających zasoby i zarządzających nimi oraz edytujących dane zasobów.

  • Liderzy zespołów    Użytkownicy mający ograniczone uprawnienia dotyczące tworzenia zadań i raportów o stanie. Ta grupa jest przeznaczona dla osób kierujących zespołami, które nie mają zwykłych przydziałów w projekcie.

  • Członkowie zespołu    Użytkownicy mający ogólne uprawnienia do używania usługi Project Online, ale ograniczone uprawnienia na poziomie projektu. Ta grupa zapewnia wszystkim osobom podstawowy dostęp do usługi Project Online.

Te grupy programu SharePoint mają takie same uprawnienia globalne i uprawnienia kategorii, jak przypisane grupom w trybie uprawnień programu Project. W trybie uprawnień programu SharePoint nie możesz tworzyć dodatkowych grup niestandardowych, kategorii, węzłów struktury podziału zasobów (SPZ) ani edytować uprawnień domyślnych przypisanych do tych obiektów.

Istnieją dwie metody dodawania użytkowników do grup programu SharePoint: dodawanie poszczególnych użytkowników lub dodawanie użytkowników za pomocą grup usługi Active Directory. W przypadku każdej grupy możesz użyć jednej lub obu tych metod.

Dodawanie poszczególnych użytkowników do grup programu SharePoint

Podczas dodawania poszczególnych użytkowników do jednej z grup programu SharePoint są oni automatycznie synchronizowani z usługą Project Online. Synchronizacja użytkowników odbywa się co dziesięć minut.

Dodawanie użytkowników do grup programu SharePoint przy użyciu grup usługi Active Directory

Podczas dodawania grup usługi Active Directory do jednej z grup zabezpieczeń programu SharePoint użytkownicy nie są automatycznie dodawani do listy użytkowników w usłudze Project Online. Każdy użytkownik jest dodawany indywidualnie za pierwszym razem, gdy uzyskuje dostęp do usługi Project Online.

Użytkownicy należący do grup usługi Active Directory nie są wyświetlani na liście zasobów do momentu uzyskania dostępu do usługi Project Online, dlatego zalecamy skonfigurowanie synchronizacji usługi Active Directory w usłudze Project Online w celu wstępnego zapełnienia listy zasobów. Umożliwia to utworzenie kompletnej listy zasobów i przypisanie pracy do zasobów, zanim uzyskają one dostęp do usługi Project Online.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×