Planowanie dostosowań, rozwiązań i aplikacji dla usługi SharePoint Online

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Znakowania i dostosowywania usługi SharePoint Online różni się od znakowania i dostosowywania produktów programu SharePoint Server. SharePoint Online zostanie zaktualizowany przy użyciu nowych funkcji regularnie i aktualizacje te mogą wpłynąć niektórych rodzajów dostosowań. Jednak jest zalecane dostosowywania i znakowania dziś dostępne technik, który można usprawnić znakowaniu i wymagania dotyczące dostosowywania. Na przykład jeśli są strukturalnych wprowadzone zmiany do stron wzorcowych jest ważne, aby być na bieżąco z aktualizacjami produktu trwających zastosowane do usługi SharePoint Online. Najprostszym sposobem, aby otrzymywać informacje jest Przewodnik po usłudze Office 365 obejrzeć i monitorować blogu usługi Office 365.

Aktualizacje oprogramowania wprowadzane przez firmę Microsoft w usłudze SharePoint Online są wykonywane o wiele szybciej, niż w przypadku programu SharePoint Server, dlatego dostosowywanie i usuwanie duplikatów stron wzorcowych, które są centralną częścią produktu, spowoduje, że aktualizacje będą miały wpływ na te dostosowania. Aby rozwiązać ten problem, trzeba ponownie wprowadzić dostosowania na zaktualizowanych stronach. Aktualizowanie na bieżąco jest możliwe, ale musi być wykonywane o wiele częściej w usłudze SharePoint Online.

Potrafię dostosowywać produkty programu SharePoint Server, jaka jest różnica w usłudze SharePoint Online?

Metody dostosowywania działające w programie SharePoint Server niekoniecznie będą działać w usłudze SharePoint Online. Niektóre metody dostosowywania i rozszerzania programu SharePoint Server opierają się na przykład na fakcie, że platforma podstawowa nie jest stale aktualizowane — tak jak ma to miejsce w przypadku usługi SharePoint Online. Usługa SharePoint Online jest ciągle ulepszana i aktualizacje mogą mieć wpływ na wszelkie pliki, które zostały dostosowane lub których duplikaty zostały usunięte. Poniżej przedstawiono kilka zaleceń dotyczących typowych dostosowań programu SharePoint, porównując prywatne wdrożenia programu SharePoint i usługę SharePoint Online.

Typ dostosowania   

SharePoint server   

SharePoint Online    

Przepływ pracy   

Rozpoczęcie od gotowych przepływów pracy

Program SharePoint Designer lub projektant graficzny

Zmiany gotowych przepływów pracy nie zostaną zastąpione bieżącymi aktualizacjami

Dalsze dostosowania zostaną zastąpione bieżącymi aktualizacjami

Nagłówek/stopka   

Program SharePoint Designer oraz usuwanie duplikatów stron

Brak równoważnika, usuwanie duplikatów stron wymaga ciągłej konserwacji

Bloki zawartości   

CBQ (nieograniczone)

CBQ (ograniczone)

Ogólne znakowanie marką (kolory, loga itd.)   

Rozwiązania w trybie piaskownicy, strony wzorcowe dostosowane/z usuniętymi duplikatami

Wyglądy komponowane lub wstawianie stylów za pośrednictwem modelu aplikacji

Nawigacja   

Rozpoczęcie od gotowych narzędzi

Nawigacja strukturalna, zarządzana i sterowana wyszukiwaniem

Rozpoczęcie od gotowych narzędzi

Opcje nawigacji usługi SharePoint Online

Dostosowania: od najprostszych do skomplikowanych

SharePoint Online dostosowania obejmują zarówno zmiany, które mogą być szybko wprowadzane w przeglądarce za pomocą polecenia witryny lub funkcje niestandardowe aplikacje opracowywane przy użyciu narzędzi dla deweloperów:

 1. Dostosowywanie przy użyciu przeglądarki    Za pomocą ustawień obsługiwanych w przeglądarce usługi SharePoint Online można wprowadzać proste dostosowania, takie jak zmienianie tytułu i logo, aktualizowanie linków nawigacji, stosowanie nowego motywu witryny, zmienianie zawartości strony lub zmienianie widoków dla list i bibliotek. Dostosowania obsługiwane w przeglądarce są najłatwiejsze do wprowadzenia i wymagają minimalnej wiedzy technicznej.

 2. Dostosowywanie przy użyciu obsługiwanych narzędzi i aplikacji    W celu wprowadzenia bardziej zaawansowanych dostosowań można skorzystać z obsługiwanych narzędzi programu SharePoint. Aby na przykład utworzyć w witrynie dynamiczne strony o rozbudowanej zawartości, można użyć aplikacji pakietu Office, takich jak programy Access 2013, Excel 2013 i Visio 2013. Program Access 2013 umożliwia nawet opracowywanie aplikacji programu SharePoint jako rozwiązań bez użycia kodu.

 3. Dostosowywanie przy użyciu zdalnej obsługi administracyjnej    W usłudze SharePoint Online służy kodu niestandardowego CSOM w aplikacji dla programu SharePoint do obsługi administracyjnej zbiorach witryn programu SharePoint, witryn i podwitryn z związane ze znakowaniem, elementy. Ten wzorzec obsługi administracyjnej witryn nosi nazwę zdalnego inicjowania obsługi administracyjnej.

 4. Dostosowania za pomocą programu SharePoint Dodawanie insfor    Nowy Model aplikacji Cloud w usłudze SharePoint Online umożliwia dodawanie aplikacji do witryn i zastępuje zalecane rozwiązania w trybie piaskownicy wystawienia faktury. Można użyć istniejącej aplikacji innych firm lub utworzyć własne. Dodawanie aplikacji do witryny, gdy użytkownik chce Dostosuj go, dodając informacje lub funkcje. Na przykład można dodać aplikacje, które wykonują ogólne zadań, takich jak czas i koszt śledzenia. Lub za pomocą aplikacji i zdalny inicjowania obsługi administracyjnej dotyczyć elementy znakowania witryn. Możesz również dodać aplikacje tego wyświetlania wiadomości lub informacje z innych firm lub które nawiązywanie społecznościowych witryn sieci Web.

  • Aplikacje innych firm    Aplikacje innych firm znajdują się w Sklepie SharePoint, który jest hostowany przez witrynę Office.com i jest dostępny z witryn usługi SharePoint Online. Wybierz aplikacje, które mają być dostępne w Twojej dzierżawie. Administratorzy mogą również kupować licencje na określone aplikacje dla wszystkich użytkowników w organizacji (wymagane są uprawnienia właściciela witryn lub wyższe).

  • Niestandardowe aplikacje    Twoja organizacja można opracowywać własne aplikacje dla usługi SharePoint Online i udostępnić użytkownikom za pośrednictwem witryny wykazu aplikacji. Jeśli wiesz, jak tworzyć aplikacji sieci web, wiesz sposobu tworzenia aplikacji dla programu SharePoint. Możesz użyć dowolnego języka, takiego jak HTML, JavaScript, PHP, lub .NET i do narzędzia rozwoju Ulubione sieci web, w tym Microsoft Visual Studio. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Wprowadzenie do opracowywania aplikacji dla programu SharePoint.

Czy nadal można opracowywać rozwiązania w trybie piaskownicy?

Rozwiązania w trybie piaskownicy są używane w usłudze SharePoint Online jako przedstawiciela architektura nie jest ekonomicznie skalowalna całym środowisku wielu dzierżawy udostępnione. Wymagany do obsługi rozwiązania w trybie piaskownicy we wszystkich witryn dla każdego odbiorcy nakład pracy jest bardzo wysoki. Rozwiązania alternatywne, takie jak zdalnego inicjowania obsługi administracyjnej zawiera podobne funkcje bez wymagania trwających konserwacji.

Rozwiązania w trybie piaskownicy przeniesione w ramach migracji będą nadal działać przez ograniczony czas. Jednak firma Microsoft skupia się na alternatywnych rozwiązaniach dla usługi SharePoint Online i zdecydowanie zaleca się, aby wszystkie rozwiązania w trybie piaskownicy zostały zastąpione przez alternatywne możliwości, takie jak aplikacje online. W międzyczasie należy pamiętać, że bieżące aktualizacje usługi SharePoint Online mogą mieć wpływ na niektóre rozwiązania w trybie piaskownicy.

Wraz z wprowadzeniem modelu aplikacji w chmurze (CAM, cloud app model) i aplikacji dla programu SharePoint pojawiły się rentowne, alternatywne rozwiązania dla starszych, bardziej ugruntowanych sposobów znakowania marką i obsługi administracyjnej witryn programu SharePoint.

Można wykonywać wszystkie typy witryn związane ze znakowaniem, obsługi administracyjnej witryn związane ze znakowaniem w przedsiębiorstwie za pomocą aplikacji dla programu SharePoint i zarządzanie związane ze znakowaniem, w skali: deseń znana pod nazwą zdalnego inicjowania obsługi administracyjnej. Podczas deweloperów programu SharePoint ze względów historycznych używano framework funkcji programu SharePoint, szablony witryn, szablony sieci web i definicje witryn do obsługi administracyjnej witryn i zbiorów witryn, zdalnej obsługi administracyjnej wzór pokazano, jak tworzyć niestandardowe aplikacje dla SharePoint obsługi administracyjnej witryn znakowania i wykonywać inne zadania dotyczące zapewniania działania witryny.

Dlaczego aplikacje?

Aplikacje dla programu SharePoint mają kilka zalet w porównaniu z rozwiązaniami w trybie piaskownicy. Aplikacje pozwalają użytkownikom rozbudowywać witryny programu SharePoint bez obciążania administratorów dodatkową pracą. Ponadto użytkownicy końcowi mogą je łatwo odnajdować i dodawać. Aplikacje dla usługi SharePoint Online są zaprojektowane dla chmury, dlatego zapewniają łatwiejszą i wszechstronniejszą integrację z odpowiednimi zasobami w chmurze niż rozwiązania w trybie piaskownicy.

Bardziej techniczny wytyczne dotyczące kiedy należy wybrać, aby można opracowywać niestandardowe aplikacje zamiast rozwiązania w trybie piaskownicy, zobacz aplikacje dla programu SharePoint w porównaniu z rozwiązań programu SharePoint. Zobacz też: Wprowadzenie do opracowywania aplikacji dla programu SharePoint, pakiety rozwiązanie programu SharePointi wzorców programu SharePoint i rozwiązania na Github.

Przykłady typowych dostosowań usługi SharePoint Online

Aby wybrać metodę dostosowywania lub opracowywania odpowiednią dla Twojej organizacji, zastanów się nad tym, co chcesz dostosować i jakie rodzaje rozwiązań mają zostać opracowane.

Istnieje kilka różnych sposobów pozwalających na uzyskanie tego samego wyniku w witrynie programu SharePoint. Jeśli na przykład celem jest utworzenie wysoce dostosowanej listy, można to osiągnąć, konfigurując listę i jej widoki za pomocą różnych ustawień listy w przeglądarce. W niektórych przypadkach można nawet wprowadzić wszystkie wymagane dostosowania w taki sposób.

Przed skorzystaniem z obsługiwanych narzędzi i aplikacji warto zacząć od wprowadzania dostosowań za pomocą przeglądarki w celu osiągnięcia podobnych wyników.

W tej sekcji:    

Dostosowania: od najprostszych do skomplikowanych

Czy nadal można opracowywać rozwiązania w trybie piaskownicy?

Co można dostosować i jak to zrobić?

Udostępnianie rozwiązań lub aplikacji użytkownikom

Uzyskiwanie informacji o rozwiązaniach i usługach partnerów

Zmienianie wyglądu i sposobu działania lub projektu witryny   

Najpierw wypróbuj opcje obsługiwane w przeglądarce:

Potem wypróbuj rozwiązania bez użycia kodu:

Następnie rozważ zastosowanie rozwiązań z kodem niestandardowym:

Używając strony Ustawienia witryny, można wykonywać następujące czynności:

Menedżer projektowania umożliwia wykorzystanie znajomości języków HTML, CSS i JavaScript (dostępne tylko w przypadku witryn publikowania):

 • Łatwe projektowanie stron wzorcowych i układów stron HTML w wybranym edytorze HTML.

 • Konwertowanie pliku HTML na stronę wzorcową ASP.NET.

 • Dodawanie do stron kluczowych funkcji (takich jak pole wyszukiwania lub kontrolka nawigacji) z galerii wstawek.

 • Projektowanie unikatowych interfejsów użytkownika dla różnych urządzeń przez tworzenie kanałów urządzeń.

Aby uzyskać więcej informacji o korzystaniu z Menedżera projektowania, zobacz MSDN: opracowywanie projektu witryny w programie SharePoint 2013.

Używając programu InfoPath Designer, można wykonywać następujące czynności:

 • Dostosowywanie formularzy list, formularzy przepływów pracy i formularzy bibliotek formularzy

 • Stosowanie nowego układu, kolorów i motywów do formularzy

Aby uzyskać więcej informacji o korzystaniu z programu InfoPath, zobacz Znajdowanie zawartości dotyczącej programu InfoPath w wersji 2010 i 2013.

Można opracowywać aplikacje dla programu SharePoint, stosując części aplikacji lub niestandardowe akcje interfejsu użytkownika, takie jak polecenia wstążki lub menu.

Używając programu Visual Studio, można wykonywać następujące czynności:

 • Tworzenie niestandardowych stron witryny

 • Tworzenie niestandardowych udoskonaleń wstążki

 • Tworzenie niestandardowych kontrolek wstążki lub okien dialogowych

 • Wdrażanie niestandardowych rozwiązań projektowych jako funkcji

Uwaga: Jeśli to możliwe, spróbuj dostosować witrynę za pomocą niestandardowych elementów CSS i motywów zamiast niestandardowych stron wzorcowych. Niestandardowe strony wzorcowe uniemożliwią uaktualnienie do najnowszej wersji interfejsu użytkownika podczas udostępniania uaktualnień klientom. Z tego powodu organizacja może ponieść nieoczekiwane koszty w czasie uaktualniania.

Dostosowywanie wyglądu informacji w witrynach   

Najpierw wypróbuj opcje obsługiwane w przeglądarce:

Potem wypróbuj rozwiązania bez użycia kodu:

Następnie rozważ zastosowanie rozwiązań z kodem niestandardowym:

Pojedyncze strony w witrynie można dostosować, wykonując następujące czynności:

 • Dodawanie i edytowanie tekstu, obrazów, klipów wideo i innych obiektów

 • Dodawanie i dostosowywanie składników Web Part

 • Dodawanie i dostosowywanie nowych list i bibliotek

 • Tworzenie niestandardowych widoków i formularzy dla list i bibliotek

 • Tworzenie i edytowanie stron publikowania i zawartości

 • Włączanie i wyłączanie funkcji

W celu zintegrowania informacji z witrynami można dodać aplikacje dla programu SharePoint innych firm. Zobacz Kupowanie aplikacji ze Sklepu SharePoint.

Aplikacje programu SharePoint można tworzyć w programie Access 2013. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie aplikacji programu Access.

Używając programu SharePoint Designer, można wykonywać następujące czynności:

 • Dodawanie tekstu, obrazów, skryptów i składników Web Part do stron

 • Tworzenie i dostosowywanie witryny oraz stron składników Web Part

 • Dodawanie akcji niestandardowych

 • Dodawanie nawigacji niestandardowej

Używając programu Microsoft InfoPath 2013, można wykonywać następujące czynności:

 • Dodawanie tekstu, obrazów i linków do formularzy przepływów pracy i list

 • Dodawanie niestandardowych połączeń danych i funkcji do formularzy przepływów pracy i list

Aby uzyskać więcej informacji o korzystaniu z programu InfoPath, zobacz Znajdowanie zawartości dotyczącej programu InfoPath w wersji 2010 i 2013.

Obsługiwane aplikacje pakietu Microsoft Office umożliwiają:

 • Publikowanie skoroszytów z danymi, wykresami i wizualizacjami przy użyciu programu Excel 2013 i usług programu Excel

 • Publikowanie wizualizacji danych przy użyciu programu Visio 2013 i usług programu Visio

Używając składnika Web Part Edytor skryptów, można dodawać kod JavaScript do stron witryny.

Można opracowywać aplikacje dla programu SharePoint, stosując części aplikacji przeznaczone do wyświetlania informacji.

Używając programu Visual Studio, można wykonywać następujące czynności:

 • Tworzenie niestandardowych stron witryny

 • Tworzenie niestandardowych składników Web Part

Wyświetlanie zawartości z różnych źródeł danych   

Najpierw wypróbuj opcje obsługiwane w przeglądarce:

Potem wypróbuj rozwiązania bez użycia kodu:

Następnie rozważ zastosowanie rozwiązań z kodem niestandardowym:

 • Dodawanie składników Web Part, które pobierają zawartość z zewnętrznych witryn lub źródeł danych

 • Dostosowywanie widoków i formularzy list z różnych źródeł danych

Za pomocą programu Excel 2013 i usług programu Excel można wyświetlać dane z wielu różnych źródeł danych.

Za pomocą programu Access 2013 można szybko tworzyć zaawansowane rozwiązania bazodanowe bez użycia kodu, stosując program SQL Server jako wewnętrzną bazę danych.

W celu zintegrowania informacji z witrynami można dodać aplikacje dla programu SharePoint innych firm. Zobacz Kupowanie aplikacji ze Sklepu SharePoint.

Konfigurując usługi łączności biznesowej, można tworzyć połączenia ze źródłami danych, takimi jak bazy danych platformy SQL Azure lub usługi sieci Web programu Windows Communication Foundation.

Używając programu InfoPath 2013, można wyświetlać dane z list i bibliotek formularzy za pomocą następujących elementów i sposobów:

 • Niestandardowe formularze list

 • Niestandardowe formularze bibliotek formularzy

 • Niestandardowe aplikacje oparte na formularzach

Aby uzyskać więcej informacji o korzystaniu z programu InfoPath, zobacz Znajdowanie zawartości dotyczącej programu InfoPath w wersji 2010 i 2013.

W celu integrowania i wyświetlania informacji można opracowywać niestandardowe aplikacje dla programu SharePoint.

Używając programu Visual Studio, można wykonywać następujące czynności:

 • Tworzenie niestandardowych definicji list

 • Tworzenie niestandardowych stron witryny

 • Tworzenie niestandardowych składników Web Part

 • Tworzenie niestandardowych kontrolek wstążki lub okien dialogowych

Udostępnianie rozwiązań lub aplikacji użytkownikom

Po zakończeniu opracowywania rozwiązania lub aplikacji niestandardowej może być potrzebny sposób udostępnienia tego elementu w jednej lub większej liczbie witryn lub zbiorów witryn w środowisku usługi SharePoint Online. Oto niektóre sposoby wykonywania tej czynności:

 • Jeśli rozwiązanie jest dostosowaną listą albo specjalną witryną lub stroną, można udostępnić użytkownikom link do tej strony lub witryny.

 • W przypadku opracowania niestandardowej aplikacji programu SharePoint lub pakietu Office można ją udostępnić przez przekazanie do witryny wykazu aplikacji. Aby uzyskać więcej informacji o udostępnianiu aplikacji niestandardowych, zobacz Udostępnianie niestandardowych aplikacji firmowych w środowisku usługi SharePoint Online za pomocą wykazu aplikacji.

 • W przypadku dodania aplikacji innej firmy ze Sklepu SharePoint można ją udostępnić wszystkim użytkownikom zbiorów witryn w środowisku usługi SharePoint Online, uzyskując licencje dla wszystkich użytkowników w organizacji. Można też uzyskać licencje tylko dla tych osób, które ich potrzebują, i przypisać te licencje do wyznaczonych użytkowników. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Kupowanie aplikacji ze Sklepu SharePoint i Zarządzanie licencjami aplikacji w środowisku usługi SharePoint Online.

 • Aby zmienić ustawienia określające, czy użytkownicy witryn mogą uzyskiwać aplikacje ze Sklepu SharePoint, zobacz Konfigurowanie ustawień Sklepu SharePoint.

 • Można także udostępnić rozwiązania niestandardowe, jeśli jednak użytkownicy selektywnie korzystają z rozwiązań w trybie piaskownicy, trudno będzie zapewnić, że te witryny będą odświeżane za pomocą zaktualizowanych rozwiązań, gdy proces aktualizacji usługi SharePoint Online będzie mieć wpływ na witrynę.

Uzyskiwanie informacji o rozwiązaniach i usługach partnerów

Jeśli interesuje Cię usług i aplikacji od partnerów firmy Microsoft, które są dostępne dla usługi SharePoint Online, przejdź aplikacje usługi Office 365 na AppSource firmy Microsoft. Istnieje wiele rozwiązań Otwórz źródło opracowanych przez ankiety Wspólnoty usługi SharePoint Online, w tym firmy Microsoft, specjaliści MVP w dziedzinie partnerów i klientów usługi Office 365 Deweloper wzorców i Github wskazówki dotyczące witryny.

Bardziej techniczny wytyczne dotyczące kiedy należy wybrać, aby można opracowywać niestandardowe aplikacje zamiast rozwiązania w trybie piaskownicy, zobacz aplikacje dla programu SharePoint w porównaniu z rozwiązań programu SharePoint. Zobacz też: Wprowadzenie do opracowywania aplikacji dla programu SharePoint, pakiety rozwiązanie programu SharePoint, usługi SharePoint Online wskazówki dotyczące dostosowywaniai wzorców programu SharePoint i rozwiązania na Github.

Początek strony

Wróć do artykułu Przewodnik po planowaniu pod kątem usługi SharePoint Online dla usługi Office 365 dla firm.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×